× "

şathiye örnekleri

" arama sonuçları

türkçe ödevlerim ve islami bilgilerim

  kelebeğin ömrü akrostiş şiir çalışması git hadi git akrostiş şiir çalışması 1.dünya savaşına katılan devletlerin savaşa girmekle amaç edindikleri şey nedir pişi ıspanaklı olurmu 1.dünya savaşına katılan devletlerin savaşa katılma nedenleri 1.dünya savaşına katılan devletlerin amaçları roman okumak bize neler kazandırır roman okumak bize neler kazandırır kompozisyon doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemi nedir doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki yeri ve önemi trafik işaret ve levhalarının korunması neden önemlidir trafik işaret ve levhalarının korunmasının önemi ipek böceğinden ipek bir gö...

tekke - tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri: ilahi - nefes - deme

tekke - tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri: ilahi - nefes - deme - nutuk - devriye - şathiye …ilahi…(nazım biçimleri)ilahi, allah’ı övmek, o’na dua etmek ve en büyük aşkın allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. arapça kökenli bir kelimedir. bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.ilahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. her dinin farklı ilahileri vardır. ilahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı tanrı veya tanrısal mef...

tasavvuf edebiyatı nazım biçimleri nelerdir

ilahi…(nazım biçimleri)ilahi, allah’ı övmek, o’na dua etmek ve en büyük aşkın allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. arapça kökenli bir kelimedir. bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.ilahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. her dinin farklı ilahileri vardır. ilahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. ...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgün kollarındandır. halk şiirinin genellikle sözlü bir etkinl...

şiir inceleme yöntemi 2

 4. islamiyet’ten önceki türk edebiyatında şiir … islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı iki bölümde incelenir: a. sözlü edebiyat: dinî törenlerden ve av eğlencelerinden doğmuştur. şairler, şiirlerini kopuz adı verilen saz eşliğinde söylerlerdi. bu dönemin şairleri; oyun, ozan, kam, baksı, şaman gibi isimler alırlardı. şiirler sığır, şölen, yuğ adı verilen törenlerde söylenirdi. aprunçur tigin, kül tarkan, asıg tutung bilinen ilk türk şairlerinden bazılarıdır. sözlü edebiyat ürünleri: * sav* sagu* koşuk* destan b. yazılı edebiyat: yazılı edebiyatımızın ilk ürünleri, göktürk yazıtları’dır. g&o...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

türk  halk  şiiri       halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgü...

halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi

türk  halk  şiiri       halk şiirleri, yüzyıllarca, kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hak ediyor.        ozanlar, sevdikleri ve sevmedikleri her şeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden, dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. halk şiirinin büyüsü ve çarpıcılığı buradadır.      halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biridir. halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgü...

halk edebiyatı

halk edebiyatıtanımyazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatıtürklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin duygularına sesleni...

halk edebiyatı

tanım ·  yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı ·  türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin...

edebi metinler 10 sınıf yazılı soruları

tire anadolu öğretmen lisesi .2006./2007 eğitim-öğretim yılı ı. dönem edebi metinler 10. sınıflar ııı. yazılı sınavı (ortak – test) 1-tanzimat dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?a) roman,öykü,tiyatro ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri verildi.b) 1839-1860 yılları arasında batıdan çeşitli türlerde çeviriler yapıldı.c) birinci dönem sanatçıları realizmin, ikinci dönem sanatçıları klasisizm ve romantizmin etkisinde kaldılar. d) genellikle klasik şiirin biçim özelliklerine bağlı kalmakla birlikte şiirin içeriğinde yenilikler yaptılar.e)  edebiyata vatan, ulus, özgürlük, hürriyet gibi kavramlar girdi.2-islami etkideki eserlerin ilkleri arasında yer alır. bugünkü türkçeye ”mutluluk veren bilgi”diye çevrilebilir. hakaniye l...

..::halk edebiyatı::..

hece ölçüsü    Âşık edebiyatı    destan    hikaye    kahramanlık şiirleri    koşma    türkü    tekerleme    mani    ninni    ilahi    semai    varsağı    nefes    şathiye    güzelleme    kalenderi    koçaklama     tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü...

kahramanlık şiirleri hece ölçüsü Âşık edebiyatı destan

tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir.   örnekler aşağıdadır. (sırasıyla örnekler geldikçe tıklayarak içeriğini görebilirsiniz.)türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların s...

halk edebiyatı

  tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin duygularına s...

halk edebiyatı

halk edebiyatı hece ölçüsü Âşık edebiyatı destan hikaye kahramanlık şiirleri koşma türkü tekerleme mani ninni ilahi semai varsağı nefes şathiye güzelleme kalenderi koçaklama tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam önce...

halk edebiyatı

tanım yazı dili olmayan toplumlarda sözle aktarılan kültür birikimi halk edebiyatını oluşturur. bütün toplumlar belli dönemlerde bu tür ürünler vermiştir. halk edebiyatı gelişmiş toplumlarda da yazılı edebiyatla birlikte varlığını sürdürür. halk edebiyatının başlıca biçimleri halk şarkısı, halk türküsü, halk öyküsü, söylenceler, atasözü, bilmeceler ve büyülerdir. türk halk edebiyatı türklerin islam dinini kabul etmelerinden sonra, halk arasında islam öncesi türk edebiyatı geleneğinin sürdürülmesiyle gelişen edebiyat türüdür. türklerin islam öncesi toplumsal yaşamlarında yönetenler ve yönetilenler arasında anlayış, düşünce ve ideal bakımından büyük farklılıklar yoktu. ozanların sazla çalarak söyledikleri aşk ve doğa şiirleri, destan ve sagular bütün türklerin duygularına sesleniyordu. &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !