× "

şehir adları efsaneleri

" arama sonuçları

şehirler isimlerini nasıl almıştır (efsaneleri)

binlerce yıllık tarihinde çeşili uygarlıklara beşiklik eden anadolutarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mitolojik zenginliğiyle de insanoğlunu hayran bırakacak özellikler taşıyor.  ''rüyaların yaşanacağı'' ülke olarak nitelendirilen türkiye'debirçok kentin kuruluşuyla ilgili ilginç efsaneler bulunuyor. kültür bakanlığı'nın internetteki sitesinde türk mitolojisi bölümünde şehirlerle ilgili bu ilginç efsaneler yer alıyor.  istanbul ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra 39 kentimizle ilgili efsanelerden bazıları şöyle:  rüya şehir istanbul megaryalı bizans kendi kabilesi için bir şehir kurmak ister ve fikri...

muazzez ilmiye çığ orta asya türk efsanelerinde sumer efsaneleri

  çukurova üniversitesi türkoloji araştırmaları merkezi      orta asya türk efsanelerinde sumer efsanelerinden izler muazzez ilmiye çığ* ilk olarak promete�in insanlara yazıyı, matematiği, astronomiyi, tıbbı, hayvanları evcilleştirmeyi, gemi yapmayı, kâhinliği öğrettiği efsanesi nedeniyle, batı dünyasında, bütün kültürlerin yunanlılardan kaynaklandığı inancı yüzyıllar boyu süregelmiştir. diğer taraftan, tevrat da bir kısmı tanrı tarafından yazdırılmış, bir kısmı israilliler tarafından yaratılmış ilk dinsel ve edeb&ici...

sümer efsaneleri ve türkler

ilk olarak promete’nin insanlara yazıyı, matematiği, astronomiyi, tıbbı, hayvanları evcilleştirmeyi, gemi yapmayı, kâhinliği öğrettiği efsanesi nedeniyle, batı dünyasında, bütün kültürlerin yunanlılardan kaynaklandığı inancı yüzyıllar boyu süregelmiştir. diğer taraftan, tevrat da bir kısmı tanrı tarafından yazdırılmış, bir kısmı israilliler tarafından yaratılmış ilk dinsel ve edebî kitap olarak kabul edilmişti. geçen yüzyıl içinde, mezopotamya’da yapılan kazılardaki buluntular, çıkan binlerce yazılı belgenin çözülüp okunması ile her iki inanç da kökünden sarsıldı. çünkü promete’den an az 2000 yıl önce sumerliler bunların hepsini bul...

mehmet önder kimdir 7.sınıf türkçe kitabı

mehmet önder 1926 yılında konya’nın çumra ilçesi’nde doğan mehmet önder, konya lisesi’nin ardından, ankara dil ve tarih coğrafya fakültesi sanat tarihi bölümünü bitirerek konya müzesi’ne atandı. 1963 yılı sonuna kadar bu müzenin müdürlüğünü yaptı. 1964 yılında eski eserler ve müzeler genel müdürü, 1967-74 yılları arasında kültür müsteşarı görevlerinde bulundu. 1977 yılında almanya bonn büyükelçiliği kültür müşavirliği’ne atanarak 1983 yılına kadar bu görevde kaldı. dönüşte kültür ve turizm bakanlığı baş müşaviri oldu. 1987 yılında emekli olan mehmet önder,tür...

şehirler isimlerini hangi efsaneler ve olaylar sonunda almıştır?

anadolu romalılar, kendilerine ait toprakları thema adı verilen on dört yönetim bölgesine ayırdılar. bu bölge bizansın doğusunda kaldığı için bu topraklara ''theme anatolica - doğu ülkesi'' adını verdiler. sonraları anatolia olarak anıldı. kelime zamanla anadolu'ya dönüştü. adana bizanslı tarihçi stefan, uranus'un iki oğlu adanus ile sarus'un tarsuslularla savaşarak bu şehri kurduklarını, bunlardan birinin adı kente (adanus), diğerinin adı ise seyhan ırmağına (sarus) verildiğini söyler. adapazarı bu kente adapazarlılar, kısaca ada derler. çünkü sakarya ve çark suyu arasında yer alan kent, tıpkı bir adayı andırır. ''pazar'' sözcüğ&u...

mezepotomya tarihi

coğrafi konum aslında mezopotamya'nın doğal sınırları yoktur. bölge güneybatıda suriye çölüne, kuzeydoğuda iran yaylasına, kuzeyde fırat ve dicle vadileri ile anadolu’ya açıktır. işte bu jeolojik yapı yüzünden mezopotamya tarihte hem bu yönlerden gelebilecek istilâlara açık kalmış hem de mezopotamya'da oluşan uygarlığın dışarıya yayılması kolay olmuştur. genelde iki ırmak arasındaki bölge kastedilmekle beraber, tarihte bölgedeki siyasal oluşumlar da dikkate alınarak kuzey suriye ve basra körfezi'nin doğusu da mezopotamya tarihi içinde ele alınarak incelenmiştir. bu sebeple uzmanlar bölgeyi iki ana kısma ayırarak ele almışlardır. toroslardan bağdat'a k...

mehmet, önder

mehmet önder(konya-çumra) (1926- ) yazar, şair. çumra’da doğdu. ortaöğrenimini konya lisesi’nde (1944), yükseköğrenimini ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesi’nde tamamladı (1949). konya müzesi sanat tarihi asistanı (1949), konya müzeler ve mevlana müzesi müdürü (1953), eski eserler ve müzeler genel müdürü (1964) oldu. milli eğitim bakanlığı kültür müsteşarlığı (1969), başbakanlık danışmanlığı yaptı. ilk şiir ve yazıları konya’da çıkan dergilerde yayınlandı. daha sonra tarih, sanat tarihi, folklor ve etnografya, tasavvuf ve edebiyat alanlarındaki araştırma ve incelemeleriyle çeşitli dergilerde yazdı. çığır, türk folklor...

likya bölgesi efsaneleri

efsanelerlikya efsaneleri          fethiye’nin osmanlı dönemindeki adı meğri. likyalılar ise kente telmessos adını vermişler. kenti güneş tanrısı apollon’un kurduğuna inanılıyor. fethiye yada eski adıyla telmessos likya döneminde önemli bir kehanet merkezi. kehanet babadan oğula geçen bir ayrıcalık. telmessos’lu kahinler kehanette bulunacakları zaman kayaların üstüne çıkar akdeniz’in mavi sularından ilham alırlarmış. belki de bu yüzdendir ki fethiye’ye ait efsaneler oldukça fazladır.telmessos          likyalılar yani kenti ilk kuranlar zamanında telmessos olarak anılırmış kent demiştik. kenti körfezin bittiği yere, g...

|edebiyat dersi| efsane ve özellikleri nelerdir - efsane masal i

efsane tanımları bir doğa olayının bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir değişikliğin doğa üstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının, halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle belli bir yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikayelere efsane denir. çocuk edebiyatı kitabı efsane, gerçek veya hayali belirli kişi, olay veya yer hakkında anlatılan bir hikayedir. grimm kardeşler bir efsaneye, yakın veya tarihsel geçmişe dayandırılan anlatan ve dinleyen ile ilgili onlar tarafından doğru olduğuna inanılan bir hikaye veya anlatmadır. robert a. georges bir olayı akıl dışı, olağanüstü yolda gelişmiş gösteren söylentidir. edebiyat terimleri sözlüğü efsane karşılığı olarak “söylence” terimini kull...

şehir adları efsaneleri -şehir isimlerinin kökeni - şehir isimle

binlerce yıllık tarihinde çeşili uygarlıklara beşiklik eden anadolu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mitolojik zenginliğiyle de insanoğlunu hayran bırakacak özellikler taşıyor.      ''rüyaların yaşanacağı'' ülke olarak nitelendirilen türkiye'de, birçok kentin kuruluşuyla ilgili ilginç efsaneler bulunuyor. kültür bakanlığı'nın internetteki sitesinde, türk mitolojisi bölümünde şehirlerle ilgili bu ilginç efsaneler yer alıyor.      istanbul, ankara, gibi büyük şehirlerin yanı sıra 39 kentimizle ilgili efsanelerden bazıları şöyle:      rüya şehir istanbul      megaryalı bizans, kendi kabilesi için bir şehir kurmak ister ve fikrini almak üzere delf k...

efsane tanımları...efsane nedir

bir doğa olayının bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir değişikliğin doğa üstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının, halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle belli bir yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikayelere efsane denir. çocuk edebiyatı kitabı efsane, gerçek veya hayali belirli kişi, olay veya yer hakkında anlatılan bir hikayedir. grimm kardeşler bir efsaneye, yakın veya tarihsel geçmişe dayandırılan anlatan ve dinleyen ile ilgili onlar tarafından doğru olduğuna inanılan bir hikaye veya anlatmadır. robert a. georges bir olayı akıl dışı, olağanüstü yolda gelişmiş gösteren söylentidir. edebiyat terimleri sözlüğü efsane karşılığı olarak “söylence” terimini kullananlar da vardır. ...

efsane : özellikler ve örneklemeler, efsane tanımları, efsaneler

efsane tanımları bir doğa olayının bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir değişikliğin doğa üstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının, halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle belli bir yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikayelere efsane denir. çocuk edebiyatı kitabı efsane, gerçek veya hayali belirli kişi, olay veya yer hakkında anlatılan bir hikayedir. grimm kardeşler bir efsaneye, yakın veya tarihsel geçmişe dayandırılan anlatan ve dinleyen ile ilgili onlar tarafından doğru olduğuna inanılan bir hikaye veya anlatmadır. robert a. georges bir olayı akıl dışı, olağanüstü yolda gelişmiş gösteren söylentidir. edebiyat terimleri sözlüğü efsane karşılığı olarak “söylence” terimini kullana...

efsane, efsane özellikleri ve efsane örneklemeleri

efsane tanımları bir doğa olayının bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir değişikliğin doğa üstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının, halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle belli bir yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikayelere efsane denir. çocuk edebiyatı kitabı efsane, gerçek veya hayali belirli kişi, olay veya yer hakkında anlatılan bir hikayedir. grimm kardeşler bir efsaneye, yakın veya tarihsel geçmişe dayandırılan anlatan ve dinleyen ile ilgili onlar tarafından doğru olduğuna inanılan bir hikaye veya anlatmadır. robert a. georges bir olayı akıl dışı, olağanüstü yolda gelişmiş gösteren söylentidir. edebiyat terimleri sözlüğü efsane karşılığı olarak “söylence” terimini kullana...

efsane : özellikler ve örneklemeler

efsane tanımları bir doğa olayının bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir değişikliğin doğa üstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının, halk hafızasında ve hayalinde yaşayan biçimiyle belli bir yere ya da bir olaya bağlanarak olağanüstü olaylarla süslenip anlatıldığı hikayelere efsane denir. çocuk edebiyatı kitabı efsane, gerçek veya hayali belirli kişi, olay veya yer hakkında anlatılan bir hikayedir. grimm kardeşler bir efsaneye, yakın veya tarihsel geçmişe dayandırılan anlatan ve dinleyen ile ilgili onlar tarafından doğru olduğuna inanılan bir hikaye veya anlatmadır. robert a. georges bir olayı akıl dışı, olağanüstü yolda gelişmiş gösteren söylentidir. edebiyat terimleri sözlüğü efsane karşılığı olarak “söylence” terimini kullananlar d...

oğuz kağan destanı

oğuz kağan destanı   eski türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbetteki oğuz-kağan gibi, bütün türk kaviminin atası olan kutsal bir kişinin menşeleri de, tanrıya ve göğe bağlanacaktı. eski türklere göre herşeyi yaratan ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey, gökteki biricik tanrı idi. aslında göğün kendisi olan tanrı değildi. çünkü gök de, yer gibi, maddî birer varlık ve yüce tanrı tarafından yaratılmış, dünyanın birer parçası idiler. gök, bir tane idi ve dünyamızın üstünü, bir kubbe şeklinde kaplıyordu. fakat bu kubbenin üstünde, daha bir çok gökler vardı. ayın güneşin ve türlü yıldızlar ile burçların dolaştıkları, ayrı ayrı gökler, uzayın sonsuzlukların...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !