× "

şehir isimleri

" arama sonuçları

şehir isimleri nereden gelmiş?

şehir isimleri şehir hikayeleri adana:     adana' yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin dökümanlar  yoktur. ancak, bizans' lı etien' in ilettiği bir söylenceye göre, uranus' un oğulları adanos ve saros, tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. bunlardan adanos kente ( adananın ) saros'ta ırmağa (seyhan) adını vermişler.   adıyaman:   adıyaman ilk yıllarda, piran köyü'nün yerine kuruluydu ve perre adını taşıyordu. daha sonra emeviler, buraya bir kale yaptırmış. kent de mansur'un kalesi anlamına gelen ''hısn mansur'' adıyla anılmaya başlandı. kent, 1. selim zamanında alınınca da türkler, buraya adıyaman demeye başladıla...

şehir isimleri nerden geliyor? -2-

siirt siirt adının keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. diğer bir ravayete göre ise sert kelimesinin bozulmuş şeklidir. rize kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır. ordu eski adı "kotyora"dır. halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır. niğde ilkçağda bölgede nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. arap kaynakları şehre "nekide veya nikde" demişlerdir. halk ise şehre niğde adını vermiştir. nevşehir onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı "muşkara" idi. daha sonra nevşehirli damat ibrahim paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında nevşehir adını verdi. m...

şehir isimleri nerden geliyor? -1-

van van'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre "şahmirankent" adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. uşak çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. urfa eski adı "orhoe veya orhai"dir. dah sonra araplar tarafından "r"ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise kürtçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu. tekirdağ adını, kıyı b...

şehir isimleri nereden geliyor?

türkiye'deki şehirlerinin isimleri merak konusudur. her birinin farklı hikayesi ilde yaşayanlarca da bilinse de başka illerin öyküsünü bilen yok denecek kadar azdır. işte illerin isimlerinin nereden geldiği:     işte illerin isimlerinin kısa öyküsü... dikkat: iller alfabetik sıralanmıştır!         adana : adana' yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. ancak, bizans' lı etien' in ilettiği bir söylenceye göre, uranus' un oğulları adanos ve saros, tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. bunlardan adanos kente ( adana ) saros'ta ırmağa (seyhan) adını vermiş.   adıyaman : adıyaman ilk...

şehir isimleri nerden geliyor

gaziantep şehrin eski adı ayıntab’dır. kelime anlamı, pınarın gözü demektir. halk bunu antep olarak değiştirmiştir. halk kurtuluş savaşında fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 şubat 1921’de çıkartılan bir yasayla gazi ünvanı verildi. gümüşhane burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre gümüşhane denilmiştir edirne romalılar döneminde imparator hadrianus tarafından kurulduğu için şehir “hadrianopolis” dını alır. hadrianus’un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak edirne halini aldı. elazığ 1834 yılında mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah abdülaziz’in onurun...

şehir isimleri nereden geliyor? galeri-2

  bursa eski çağlardaki bitinya bölgesinin başkentidir. buraya kurucusu bitinya kralı prusiasn adı verildi. (mö:ll.yüzyıl)   çanakkale marmara ve ege denizlerini birleştiren boğazaki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir. boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur. burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. bugünkü ismini buradan alır.   çankırı ilkçağda angra kalesinin eteğinde kuruldu. ismini gangra kalesinden alan çankırı a yakın zamana kadar çangırı ve çenğiri deniliyordu.   çorum rivayete göre çoğurum kelimesinden türetilmiştir. bu da bölgede zamanında...

şehir isimleri nereden geliyor? galeri-1

    adana adana' yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. ancak, bizans' lı etien' in ilettiği bir söylenceye göre, uranus' un oğulları adanos ve saros, tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. bunlardan adanos kente ( adana ) saros'ta ırmağa (seyhan) adını vermiş.       adıyaman adıyaman ilk zamanlarda, pirin köyü'nün yerine kuruluydu ve perre adını taşıyordu. daha sonra emeviler, buraya bir kale yaptırdı. kent de mansur'un kalesi anlamına gelen ''hısn mansur'' adıyla anılmaya başlandı. kent, 1. selim zamanında alınınca türkler, buraya adıyaman demeye başladılar.     afyonkarahisar afyon ...

şehir isimleri nerden geliyor?

izmirşehrin asıl adı "smyrna"dır. izmir kelimesi smyrna'nın halk arasındaki kullanış şeklidir. homeros destanlarında bu kent ismini kıbrıs kralı kinyras'ın kızı smyra'dan alır ve tanrıça artemis izmirli'dir. kimi kaynaklara göre de, izmir şehrini ilk kuran hititler değil, amazonlar'dır. (hititler de buraya navlühun adını vermişlerdir. gaziantepşehrin eski adı ayıntab'dır. kelime anlamı, pınarın gözü demektir. halk bunu antep olarak değiştirmiştir. halk kurtuluş savaşında fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 şubat 1921'de çıkartılan bir yasayla gazi ünvanı verildi. gümüşhaneburada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre gümüşhane denilmiştiredirneromalılar döneminde imparator hadrianus tarafı...

şehir isimleri - adana ismi nereden geliyor?

yine bir arkadaşımın isteği üzerine şehir isimleri serisine devam ediyorum; adana isminin kaynağı adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, anadolu yarımadasının en köklü uygarlıklarından biri olan hititlerin kaya kitabelerinde rastlanmaktadır. boğazköy metinleri olarak bilinen m.ö. 1650 yıllara tarihlenen bir hitit tabletinde, adana havalisinden uru adanıa yani adana bölgesı olarak bahsedilmektedir. bu konuda sadece bu tablet dikkate alınacak olsa bile adana ismi en az 3640 yıllık bir geçmişe sahiptir.  eski çağlarda seyhan nehri kıyılarının bol miktarda söğüt ağacı ile kaplı olması ve bu ağacın mezopotamya kavimlerince and ağacı olarak tanınması da yöre isminin oluşumunda etkili olduğu kanaatini yaratmaktadır.  yine başka bir görüşe göre,...

şehir isimleri nerden geliyor ?

van van'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre "şahmirankent" adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. uşak çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. urfa eski adı "orhoe veya orhai"dir. dah sonra araplar tarafından "r"ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise kürtçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu. tekirdağ adını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır. tokat eski adı "komana pontika"idi. tokat adının pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir. trabzon "trapezus" sözcüğü...

şehir isimleri nerden geliyor

van van'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre "şahmirankent" adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. uşak çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. urfa eski adı "orhoe veya orhai"dir. dah sonra araplar tarafından "r"ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise kürtçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu. tekirdağ adını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır. tokat eski adı "komana pontika"idi. tokat adının pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir. trabzon "trapezus" sözcüğü...

şehir isimleri ve nereden geldikleri

    vanvan’ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre “şahmirankent” adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.uşakçocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.urfaeski adı “orhoe veya orhai”dir. dah sonra araplar tarafından “r”ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise forum kurallarına göre siyaset yasaktırçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu.tekirdağadını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır.tokateski adı “komana pontika”idi. tokat adının pon...

şehir isimleri nerden geliyor merak ettiniz mi ?

şehir isimleri nerden geliyor merak ettiniz mi ? van van'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre "şahmirankent" adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. uşak çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. urfa eski adı "orhoe veya orhai"dir. dah sonra araplar tarafından "r"ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise kürtçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu. tekirdağ adını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır. tokat eski adı "komana pontika"idi. tokat adının pontika adının halk arasından değişmiş şe...

şehir isimleri nereden geliyor?

e-posta grubumdan gelen bir bilgide şehir isimlerimizin bir kısmının kaynağına dair açıklamalar vardı, doğruluk derecesi nedir bilemem ama ilginizi çekebilir düşüncesiyle buraya yazmayı uygun gördüm:*vanvan'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre "şahmirankent" adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.uşakçocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir.urfaeski adı "orhoe veya orhai"dir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu.tekirdağadını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır.tokateski adı "komana pontika"idi. tokat adının pontika adının halk arasından ...

şehir isimleri nereden geliyor merak ettiniz mi ? işte size açı

şehir isimleri nereden geliyor merak ettiniz mi  ?   van van'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre "şahmirankent" adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. uşak çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. urfa eski adı "orhoe veya orhai"dir. dah sonra araplar tarafından "r"ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise kürtçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu. tekirdağ adını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır. tokat eski adı "komana pontika"idi. tokat adının pontika adının halk arasın...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !