× "

şehri keyf istanbul

" arama sonuçları

7. sınıf sosyal bilgiler 3. konu

ünite-3 türk tarihinde yolculuk   anadolu’ya ilk türk akınları    ¯ anadolu’ya yapılan ilk türk akınları 4. yüzyılda hunlar, 6. yüzyılda sibirler tarafından yapılmıştır. anadolu’ya yerleşmek amacıyla gelen ilk türkler oğuzlar’dır.   pasinler savaşı’nın önemi    pasinler savaşı, 1048’te bizans devleti ile selçuklu türkleri arasında olmuştur. bu savaş,türklerin bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir.   malazgirt savaşı’nın önemi    türklerin anadolu’da ilerleyişleri ve bizans’ın türkleri anadolu’dan atmak ist...

yazı

stanbul bana kalmış...   istanbul'un en sevdiğim hali...   bayram ve ağustos sıcakları bir araya gelince, tatil aşkı ile sakinleri istanbul'u boşalttı... sakinleri derken mukimleri demek istiyorum, yoksa istanbulluların haşa sakin olmadığını biliyorum... istanbullular sahillerde, memleketlerinde ya da yaylalarında iken ben istanbul'un bu en sakin hali ile aşk tazeliyorum...   her daim tıkalı, kilit otobanlar boşalınca araba kullanmak, keyf haline geliyor... gerçi istanbul, aşıkları tarafından sürekli tacizde, hiç tenha kalmayan bir güzel gibi olsada yine de el ayak çekilince bir parça olsun, tüm güzellikleri çok daha belirginleşiyor...   ben şi...

gap turu klasik her cuma akşam hareket

***antakya - gaziantep - şanlıurfa - harran - mardin - midyat - hasankeyf - diyarbakır - elazığ - malatya - adıyaman - nemrut dağı - tarsus - mersin*** ***urfa' da sıra gecesi ve batık şehir halfeti'de tekne turu***  1.gün (cuma) : istanbul - hatay 19.00 bakırköy regatta otoparkı - 20.00 harbiye jolly tur önü - 21.00 kadıköy evlendirme dairesi otoparkı, -21.20 kartal-yemek centre-21.30 çayırova mcdonalds, 22.30 izmit asya otel karşısı otobüs durağından hareketle bolu-gerede yoluyla 03.00'da ankara söğütözü armada karşısındaki ulusoy tesisleri önünden hareketle hatay'a doğru yolculuğumuza başlıyoruz.  2.gün (cumartesi): antakya - asi nehri - uzun çarşı - mozaik ...

sulh ve müsamaha dini olarak islâm

    sulh ve müsamaha dini olarak islâm yazar prof.dr.ibrahim canan    haberleşme ve seyahat vasıtalarının gelişmesi neticesinde dünya, büyük bir köy hâline gelmiş bulunmaktadır. böyle bir köyde, insanları etkilemek artık alabildiğine kolaylaştırmakta, bu da, medyanın gücünü ve önemini her zaman ön plana çıkarmaktadır. ne yazık ki medya, dünyanın pek çok yerinde ve bu arada türkiye'de de, son yıllarda büyük ölçüde islâm'ı terör ...

kırsehır tarıhınde dulkadırogulları beylıgı

kırsehır tarıhınde dulkadırogulları beylıgı

  kırşehir tarihinde dulkadiroğulları beyliği!(1404-1614)    kırşehir'in bilinen tarihinin (m.ö.3000-2000) tunç dönemine rastladığı,1938 yılında dulkadirli hashüyük köyünde yapılan kazılardan ilk tunç çağı dönemine ait kalıntılara rastlandığı görülmektedir. kırşehir,medeniyetin beşiği olan anadolu'nun ortasında yer alır.çok önemli coğrafi konumu sebebiyle başlangıçtan günümüze kadar önemli kültürlerin yaşandığı bir yer olmuştur. günümüze kadar türkiye cumhuriyeti devleti dâhil 9 yönetim dönemine,9 medeniyete ev sahipliği yapmıştır. bunlar; m.ö.1850-1200 döneminde hititler, ...

hem arabın yüzü hem şamın şekeri

             günlerden bir gün!?             bir gün, (tasca) türk-arap bilim kültür ve sanat derneğinin başkanı muhammed el adil bey telefon etti, “pasaportunu hazırla suriye’ye gidiyoruz.” biz de pasaportumuzu hazırladık ve hemen ertesi günü suriye devletinin davetlisi olarak, ankara’ya ve oradan ver elini suriye… eskilerin deyimi ile bilad-i şam’a!            pek çok müslüman’ın hayallerini süsleyen şam, yani şamlıların deyimi ile dımeşk veya damascus; bir saat kırk dakikalık bir uçak yolculuğunun arkasın...

3. mustafa, 1. osman, 3. osman, yavuz sultan selim kimdir? osman

osmanlı padişahları - sultanları - hayatları -biografileriyavuz sultan selim - kimdir? - hayatı - biografisiosmanlı hanedanından dokuzuncu padişah. osmanoğullarının ilk halifesi. babası ıı. bayezid, annesi dulkadiroğlu ayşe hatun’dur. amasya’da doğdu. amasya’da tahsil ve terbiye gördü. daha sonra trabzon sancakbeyi olmuştur. buradaki uzun sancakbeyliğinde, iran serhaddi sayılan topraklar üzerinde bir hükümdar gibi saltanat sürmüş; babası ıı. bayezid’in tahttan feragati üzerine, iki ağabeyi hayatta bulunmasına rağmen, tahta geçmiştir.yavuz selim tahta çıktığında, kardeşleri yer yer anadolu’da çeşitli olaylar çıkarıyorlar, iç-gaileler bitmek bilmiyordu. özellikle trabzon’d...

trakya ve anadolu'da, yunan zulmü ve türk soykırımı 2

devam ediyoruz... osmanlı sadrazamı tevfik paşa'ya gelen bir rapor: - "izmir'de hükûmet dairelerinde para bulabilmek hırsı ile kırılmadık dolap, çekmece bırakılmamış, evrak ve resmî defterler yerlere atılmış, memurların ceplerindeki mühür ve anahtarlara kadar ne varsa soyulmuş, bazılarının pardesü ve ceketleri bile alınmıştır!" - "valisinden hademesine kadar bütün devlet memurları, elleri yukarıda zito venizelos diye bağırmaya mecbur edimiş, süngü ve dipçik darbeleri altında emsali görülmemiş hakaretlere düçâr edilerek mühim bir memur kafilesi patris vapuruna sevkedilmiştir!" - "kışla'da teslim olmak için toplanan subaylardan 14'ü şehit edildi!.. bunlar arasınd...

paludan bakış ve tarih

şebeteria, romanapolis, asmosata, arsamosata, arşemşat, şimşat, aşmuşat, sumaysat, sümeysat ve palu…palu’nun ilk yerleşim merkezi olan yarımca köyünün karşısındaki haraba / kharaba (örencik) köyü yakınında şimşat kalesi denilen kalıntılar arasında bulunan tarihsel bir kent; bizans çağında asmosata diye anılmıştır. asmosata adı, ermeni ağzında aşmuşat’a dönmüştür. süryaniler kente arşemşat, araplar ise şimşat, sumaysat, sümeysat diyorlardı. kent, palu’nun güneybatı yakınında murat ırmağı’nın güney kıyısında idi. arsamosata vb. adların öz biçiminin ne olduğu, hangi dilden geldiği, türediği, öğeleri, anlamı tesbit edilememiştir. ancak bu adlar, kıyısında bulunduğu ...

büyük türk tarihi 6

anadolu’nun türkleşmesi ve türkiye tarihi (xıv. yüzyıla kadar) nadolu’nun fethi sonuçları itibariyle, türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. bu fetih ile, batı türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde anadolu selçukluları, osmanlı devleti ve türkiye cumhuriyeti kurulmuştur. türkler anadolu’ya ıv.yüzyıldan başlayarak fasılalarla xı.yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı. ancak, 1071 malazgirt savaşı’na kadar aralıklarla devam edecek olan bu akınlar neticeleri itibariyle,fetih amacı ön plânda tutulmayan akın ve keşif hareketleri olarak nitelenebilir. büyük selçuklu dönemindeki oğuz-türkmen akınlarıyla birlikte anadolu’nun türkleşmesiyle neticelenecek fetihler başlamıştır. anadolu’ya ilk türk akını ...

akkoyunlu siyasî teşkilâtını meydana getiren türkmen boyları

istek,öneri ve şikayetleriniz akkoyunlu siyasî teşkilâtını meydana getiren türkmen boyları   1. bayındır boyu:akkoyunlu hanedânının çıktığı oğuz topluluğudur. 2. pürnek (veya pornak) kabilesi:akkoyunlular'ın güçlü bir oymağı idi. halen günümüzde selim'in kuzeyinde varlıkları görülmektedir. bu adda bir de köy vardır. 3. musullu kabilesi:akkoyunlular'ın güçlü oymaklarının ikincisidir. 4. hamza-hacılu, kara-hacılu, izzedin hacılu kabileleri:bunlar ikinci derecedeki oymaklardır. 5. emîrlü, 6. halep türkmenleri:bunların büyük bölümünü afşar türkmenleri teşkil etmekteydi. bunlar arasında da bilhassa mansûr bey'e bağlı afşarlar, kutbegilüler adı verilen afşar topluluğu ile bayatlar'ı zikretmek gerekir.  &n...

anadolunun türkleşmesi nedir?

anadolu'nun fethi sonuçları itibariyle, türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. bu fetih ile, batı türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde anadolu selçukluları, osmanlı devleti ve türkiye cumhuriyeti kurulmuştur. türkler anadolu'ya 4.ncü yüzyıldan başlayarak fasılalarla 11.nci yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı. ancak, 1071 malazgirt savaşı'na kadar aralıklarla devam edecek olan bu akınlar neticeleri itibariyle, fetih amacı ön plânda tutulmayan akın ve keşif hareketleri olarak nitelenebilir. büyük selçuklu dönemindeki oğuz-türkmen akınlarıyla birlikte anadolu'nun türkleşmesiyle neticelenecek fetihler başlamıştır. anadolu'ya ilk türk akını batı (avrupa) hunları döneminde gerçekleşmiştir. roma imparator...

"mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir"

furkan-ı hakîmde, gibi âyetlerde, "mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir" diye ifham ediliyor. halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hâdimü'l-lezzâttır. nasıl mahlûk ve nimet olabilir? elcevap: birinci sualin cevabının âhirinde denildiği gibi, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekândır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bâkiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bâkiyenin mukaddimesidir. nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdirledir. öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdirle, bir hikmet ve tedbirledir. çünkü, en basit tabaka-i hayat olan hayat-ı nebâtiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i san'at olduğunu gösteriyor. zira, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti tef...

osmanlı dünyasında bilim ııı

uluğ bey (1393-1449): timur' un torunu. unvanı: mugisiddin mirza. asıl adı: torazan mehmet olmakla birlikte uluğ bey diye ünlenmiştir. şahruh oğlu. sultaniye' de(günümüz iran’ı) 1393' te doğdu. çok genç yaşta yönetim işleriyle uğaşmaya başladı. uluğ bey’in matematikteki ve astronomideki başarılarıyla ilgelnememize karşın,onun yaşamındaki önemli etkisini anlayabilmemiz için bölgenin tarihine kısaca göz atmalıyız. dedesi timur, bugünkü özbekistan’ın transoksanya’da yaşayan bir moğol kabilesi olan türki-barlas aşiretinden gelmektedir. timur, birçok türk-moğol kabilesini (aşiretini) önderliği altında birleştirdi ve bugün iran,ırak ve türkiye’nin doğsunu içine alan bir bölgeyi süvari okçulardan oluşan ordularıyla fethe koyuldu. torunu uluğ bey...

çaldıran:türk iran savaşı

2. caldıran savası cıkıcak! yada caldıran savasının rovansı! bu dıyaloglardan bellı oluyor! turk ıran savasına hazır olun !  http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=296479 den alinmistir.iran'da çaldıran polemiği   türkiye-iran parlamentolararası dostluk grubu üyesi milletvekilleri, dışişleri bakanı abdullah gül'den bir hafta önce tahran'da temaslarda bulundu.    kritik ziyaret öncesi milletvekillerinin yaptığı görüşmeler oldukça renkli geçti. ziyarete damgasını vuran ise iranlı milletvekilleriyle türk vekiller arasında yaşanan, 1514'te yavuz sultan selim'le safevi hükümdarı şah ismail'in karşılaştığı 'çaldıran savaşı' polemiği oldu. türk tarih kitaplarında çaldıran savaşı'yla ilgili yazılanlara itiraz eden i...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !