× "

şema nedir matematik

" arama sonuçları

kümeler (konu anlatımı)

  kümeler   a. tanım     küme, nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir. kümeler genellikle a, b, c gibi büyük harflerle gösterilir. kümeyi oluşturan ögelere, kümenin elemanı denir. a elemanı a kümesine ait ise, a ∈  a biçiminde yazılır. “a, a kümesinin elemanıdır.” diye okunur. b elemanı a kümesine ait değilse, b ∉ a biçiminde yazılır. “b, a kümesinin elemanı değildir.” diye okunur. kümede, aynı eleman bir kez yazılır. elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez. a kümesinin eleman sayısı s(a) ya da ...

matematikte başarının anahtarı nedir?

italyan corriere della sera gazetesinde yayımlanan habere göre, venezuela’daki ande ve ispanya’daki granada üniversitelerinde görev yapan bilim adamları, matematik bölümünün son sınıfında öğrenim gören bir grup öğrencinin, yönelttikleri problemleri çözme sürecini gözlemledi. öğrencilerin problemleri çözme yöntemini ve süresini karşılaştıran bilim adamları, problemi şekillere döken ve sesli düşünenlerin, diğerlerinden daha başarılı olduğunu saptadı. problemleri şekillerle ifade etmenin matematiksel kavramaya ve çözüme yönelik daha esnek bir düşünce tarzının geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirten bilim adamları, yü...

kaydi para nedir

  kaydi para   mahiyeti   modern para düzenimizin en önemli özelliklerinden biri de kaydi paraya dayanmasıdır. bu para nevi bugün bir çok batı memleketlerinde geniş ölçüde kullanılır. anglo – sakson memleketlerinde ödemelerin aşağı yukarı %80 i bu para ile yapılır, diğer ülkelerde de gün geçtikçe daha fazla yayıldığını görüyoruz. şu halde bu önemli para çeşidinin mahiyetinin ve mekanizmasının anlaşılmasında yarar vardır.   ödeme muamelerinde kullanılan banka mevduatına kaydi para diyoruz. bu nevi matluplara; banka parası, mevduat parası veya kredi parası denildiği de olur. gerçekten, banka alacaklarından bir kısmı ...

6.sınıf-matematik-1.ünite-güzel bir yolculuğa çıkalım

 konu : 1  doğrunun yolculuğu     doğruların her iki ucu sonsuza kadar uzanır. iki veya daha fazla doğruyu bir kağıt üzerinde 3 farklı durumda tutabiliriz. bunlar; * paralel doğrular * kesişen doğrular * dik doğrular paralel doğrular:elimizde iki doğru olsun bu doğruları, birbirini kesmeyecek şekilde tutarsak paralel doğru olarak adlandırıyoruz. örneğin;kalorifer petekleri birbirini hiç kesmez.diğer bir örnek sınıf tahtamızın uzun kenarları birbirini hiçbir zaman kesmez. örnekler çoğaltılabilir. kesişen doğrular:eğer doğrular yukarıdaki gibi paralel değilse kesinlikle kesişiyor demektir. bazen doğ...

prje yönetimi nedir 2

5.projenin yapılandırılması proje yönetimi tek seferlik özel bir hedef için bir dizi bütçe ve kaynaklarla çalışmayı gerektirir. şirketler bu işin tek bir kişi tarafından yürütülemeyecek denli kapsamlı olmasından dolayı değişik tipte proje organizasyonları kullanırlar. proje yönetiminin temeli planlama işin katılan birimlere dağıtılmasını ve bu birimler tarafından üretilecek çıktıların icra safhasında sürekli olarak birleştirilmesini, entegrasyonunu içerir. katılan birimlerin görevlerini gerçekleştirmeleri için koordine edilmeleri ,ve işin tam zamanında ve bütçe içinde tamamlanması bir bilim olduğu kadar bir sanat olarak da düşünülebilir (www.projeyone...

kümeler

  kümeler   küme: çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplara küme denir.nesnelerin her biri ait oldukları kümenin bir elemanıdır. kümeler isimlendirilirken büyük harflerle,elemanları da küçük harflerle isimlendirilir. kümenin içerisine aynı eleman 2 defa yazılmaz.   kümeler 3 farklı şekilde gösterilir. 1)liste yöntemi: kümenin elemanları tırnaklı ayraç içine aralarına virgül konularak sıralanarak yazılır. 2)ortak özellik yöntemi: tırnaklı ayraç içine varsa nesnelerin ortak özellikleri yazılır. 3)şema (venn) yöntemi: elemanların yanına nokta konul...

matematik dersi konu anlatımları - fonksiyon işlem

tanım : f a kümesinden b kümesine bir bağıntı olsun. f bağıntısında a nın istisnasız her elemanı b nin en fazla ve en az bir elemanı ile eşleşiyorsa f bağıntısına fonksiyon denir ve şeklinde gösterilir.   a kümesine tanım kümesi, b kümesine görüntü kümesi denir.     tanım kümesinin elemanlarına orijinaller, görüntü kümesinin elemanlarına görüntüler denir.   bu yeni terimleri kullanarak fonksiyon olma şartını yeniden yazalım : a'nın her orjinalinin b içinde en az ve en fazla bir tane görüntüsü olacaktır.   &o...

6.sınıf matematik

  küme ne demektir? küme çeşitleri nelerdir? herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış,birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir.bazı,kimi,bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez.bazı şovmenler,dünyanın en güzel kadını; bunlar küme belirtmez.kümeler büyük harflerle gösterilir. evrensel küme: üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye denir.en büyük kümedir. tümleyen: a'nın tümleyeni veya tümlene...

6.sınıf matematik

  küme ne demektir? küme çeşitleri nelerdir? herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış,birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir.bazı,kimi,bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez.bazı şovmenler,dünyanın en güzel kadını; bunlar küme belirtmez.kümeler büyük harflerle gösterilir. evrensel küme: üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye denir.en büyük kümedir. tümleyen: a'nın tümleyeni veya tümlene...

fonksiyonlar, fonksiyonların çeşitleri, fonksiyonların özellikle

fonksiyonlar, fonksiyonların çeşitleri, fonksiyonların özellikleri (1) ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar) eğer bağıntı ; tanım kümesinin her elemanını değer kümesinin yalnız ve yalnız bir tek elemanına eşliyorsa o bağıntıya fonksiyon denir. yani her bağıntı bir fonksiyon değil ama her fonksiyon aynı zamanda bir bağıntıdır. tanımı daha da açarsak: bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için: 1. tanım kümesindeki her elemanının kullanılmış olması ; 2. tanım kümesindeki her elemanının yalnız bir değerinin olması gerekmektedir. f(2)=1 ve f(2)=2 olduğundan yani 2 elemanının 1’den fazla değeri olduğu için fonksiyon değildir.tanım kümesinde açıkta eleman kaldığı i&cced...

6.sınıf matematik kümeler ilgili örnek test

1) aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? a) sınıfımızdaki bazı öğrenciler b) yaz mevsiminin ayları c) 4 ayaklı tavuklar d) sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler 2) aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanı en fazladır? a) {1 ile 13 arasındaki doğal sayılar} b) {3 ile 12 arasındaki doğal sayılar} c) {5 ile 41 arasındaki 4 ün katları olan doğal sayılar} d) {2 ile 26 arasındaki 3 ün katları olan doğal sayılar} 3) verilen şemaya göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? a) (kl)  m  b, d, g b) m (kl)  b c) k  l  m  d d) (ml) k  g 4) a = { , a, 1, ▲, } kümesi veri...

teknoloji destekli matematik

teknoloji destekli matematik eğitimi için okullarda  aşılması gereken engeller 1.      girişson çeyrek yüzyılda bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojisi (bite) ürünlerinden bir çoğunun, örneğin bilgisayar (bisa), ileri hesap makinesi (hema), ınternet, çoklu ortamlar vd, araçların yaşantımızı değişik biçimde etkilediğine, iş dünyasında ve her günkü yaşamda çeşitli amaçlarla kullanıldığına tanık olmaktayız (örneğin, [1,2]). daha açıkçası,1980'li yılların başında kişisel bisa'ın bazı teknik meslek dallarında ve iş dünyasında kullanılmasıyla birlikte okullar da gerekli bir takım donanım ve yazılım satınalmaya başlanmış, hatta yapılan reklamlar bazı oku...

c++ nedir ve temel dersleri

c++ nedir ve temel dersler![/ c++ nedir ve temel dersler!temel bilgilerc++ bilindiği gibi programlama dünyasında en çok ilgi gören c dilinden türemiştir. c++'ı klasik c dilinden farklı yapan yanı; nesne yönelimli programlamayı da ( object oriented programming) c'nin sözdizimi kurallarıyla birlikte desteklemesidir. normalde c ile sadece yapısal programlama yaparken c++ dili ile hem yapısal hem de nesne yönelimli programlar yazabilirisiniz. c++ diline başlarken önce dilin c'den gelen ve temel olan özelliklerini öğrenmek gerekir. örneğin, değişken tanımlama, atama ve diğer basit aritmektik işlemler, kontrol yapıları ve döngüler gibi.teknolojinin ulaştığı son noktadaki programlama dillerinden olan c ve c++, bir çok yeni ve güçlü özellikleri içerir. derslerimiz deva...

bağıntı, fonksiyon, işlem

bağıntı, fonsiyon, işlemsıralı ikili :a ve b elemanlarının belirttiği ( a , b ) şeklindeki ikiliye sıralı ikili denir. sıralı ikili denilmesindeki sebep bileşenlerin yeri değiştiğinde ikilinin değişmesindendir.yani : (a , b ) ≠ (b , a ) dir.örnek :a( 1 , 3 ) noktası ile b( 3 , 1 ) noktası eşit noktalar değildir.noktalar kümesinin elemanları sıralı ikililerdir.sıralı ikililerin bileşenleri birinci bileşen, ikinci bileşen olarak adlandırılır.sıralı ikililerin eşitliği :sıralı ikililerin eşitliği için birinci ve ikinci bileşenler birbirine eşit olmalıdır.yani (x , y ) = (a , b ) ise x = a ve y = börnek :( x + 3 , y – 1 ) = ( 6 , 4 ) ise x ve y sayıları kaçtır?çözüm :sıralı ikililerin eşitliği için birinci ve ikinci bileşenler birbirine eşit olmalıdır.yani x +3 = 6 y – 1 = 4x...

eğitim bilimleri gelişim psikolojisi bilişsel gelişim

bilişsel gelişim bilişsel gelişim bireylerdeki düşünme, akıl yürütme, bellek ve kavrama sistemlerinde meydana gelen değişmelerdir. bilişsel gelişim, dünyayı anlamayı ve öğrenmeyi sağlayan zihinsel faaliyetlerdeki gelişimdir. zeka, bir potansiyeli ifade eder. bilişsele göre zeka daha kapsamlıdır. piaget’e göre zeka çevreye uyum sürecidir diye açıklar. başlıca zeka kuramları: 1. iki etmen kuramı: başlıca temsilcisi sperman’dır. zekayı genel yetenek ve özel yetenek olarak açıklamış. özel yeteneklerin genel yeteneğe bağlı olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. sayısal genel yetenektir matematik öğretmeni olmak ise özel yeteneğe girer. 2. çoklu etmen kuramı: temsilcileri thorndike ve guilford’dur. bu kuramcılar biraz daha akademik beceriler üzerinde durmuşlardı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !