× "

şemsi efendi okulu

" arama sonuçları

10 kasım

10 kasım (atatürk’ü anma günü ve atatürk haftası)   ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu atatürk, 10 kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü. o tarihten bu yana 10 kasım'la başlayan hafta, yurdumuzda atatürk haftası olarak değerlendirilir. bu hafta içinde, atatürk'ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatılır. ata'nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. radyo ve televizyonda, atatürk'ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. atatürk'le ilgili filmler gösterilir. 10 kasım günü atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. ölüm anı olan saat dokuzu beş ge&cce...

mustafa kemal atatürk'ün çocukluk yılları

mustafa kemal atatürk'ün çocukluk yılları     mustafa okula başlama çağına gelince, geleneklere bağlı annesiyle modern düşünceli babası arasında bir çatışma olur. zübeyde hanım, küçük mustafa'nın, ilâhiyle hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebine, ali rıza efendi ise modern öğretimde bulunan şemsi efendi'nin özel okuluna gitmesini ister. sonunda ali rıza efendi, bir çıkar yol bulur: küçük mustafa, ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebinde devam etti; fakat çok geçmeden babasının isteği ile selânik'te çağdaş eğitim yapan şemsi efendi mektebi'ne ge&c...

atatürk'ün okul yılları

atatürk'ün okul yılları mustafa, öğrenim çağına gelince hafız mehmet efendi'nin mahalle mektebine başladı. sonra babasının isteğiyle, yeni bir yöntemle öğretim yapmak üzere selanik'te açılan, şemsi efendi mektebi'ne geçti. bu sırada babasını kaybetti. bir süre rapla çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra, annesi mustafa'nın eğitim hayatına devam etmesini istediği için, selanik mülkiye idadisi'ne (ortaokul) kaydoldu. mustafa'nın bu okulda hocasıyla arasında bir tartışma geçince, zaten orada okumasını istemeyen büyükannesi onu derhal okuldan aldı. askeri rüştiye elbisesi giyen komşusunun oğluna özenen mustafa, asker olmasını istemeyen annesinin karşı çıkmalarına rağmen, gizlice, selanik askeri rüştiyesi'nin sınavına girdi. sınavı kazandığı haberini alan mustafa annesine ...

atatürk'ün ilk öğretmeni şemsi efendi (1852-1917)

atatürk'ün ilk öğretmeni şemsi efendi (1852-1917)türkiye’yi yönetirken ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak istediği türk milletine önderlik ederken eğitim, öğretim ve öğretmenlere çok önem veren ve özel bir ilgi gösteren atatürk’ün yetişmesinde, görmüş olduğu eğitim ve öğretim yanında ders aldığı öğretmenlerinin de yeri ve rolü büyüktür. onun ilk ve orta öğrenimindeki öğretmenleri arasında ilkokul öğretmeni şemsi efendi, askerî rüşdiyedeki fransızca öğretmeni yüzbaşı nakiyüddin bey, askerî idadideki kitabet öğretmeni mehmet asım efendi, tarih öğretmeni topçu kolağası mehmet tevfık bey il...

1899 mart 13: istanbul harp okulu piyade sınıfına girdi.

atatürk'ün hayatımustafa kemal atatürk 1881 yılında selânik'te kocakasım mahallesi, ıslâhhâne caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım'dır. baba tarafından dedesi hafız ahmet efendi xıv-xv. yüzyıllarda konya ve aydın'dan makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerindendir. annesi zübeyde hanım ise selânik yakınlarındaki langaza kasabasına yerleşmiş eski bir türk ailesinin kızıdır. milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan ali rıza efendi, 1871 yılında zübeyde hanım'la evlendi. atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece makbule (atadan) 1956 yılına değin yaşadı.küç&uum...

atatürk'ü etkileyen olaylar ve fikirler

çocukluğu ve eğitim ve öğrenim sürecinde (1881-1905) şüphesizdir ki, mustafa’yı etkileyen insanların başında babası ve annesi gelmektedir. ali rıza efendi, bir öğretmen çocuğudur ve yıllarca gümrük, evkaf memurluklarında bulunmuştur. boş zamanlarında askerlik mesleği ile ilgilenmiş, gönüllü askerlere talim yaptırmıştır. selanik’te kurulan “gönüllüler taburu” nun da kurucuları arasında bulunmuştur. memuriyeti bırakarak, kereste ticaretine başlayan ali rıza efendi, bu işi sırasında haraç isteyen çetelerle de çatışmayı göze alabilecek yapıda bir insandı. oğlu mustafa’ya “adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır. başka çare yoktur” diy...

atatürk'ün kişiliği

         atatürk'ün kişiliğimustafa kemal atatürk'ün yetişme süreci, o'nun dar anlamda 'kişilik özellikleri', geniş anlamda ' liderlik özellikleri’nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.bilindiği gibi, bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı 'çevre' etkin rol oynamaktadır. liderin çevresi ise, ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. o, bir insandı...o, 1881 (rumi 1296) yılında selanik'te koca kasım mahallesi ıslahhane caddesi'nde bugün müze olan üç katlı bir evde dünyaya geldi. babası o sırada kereste ticareti yapan ali rıza efendi, annesi z...

atatürk’ün okuduğu okullar

mustafa kemal atatürk, 1881 yılında selanik'te doğdu. babası ali rıza efendi selanik'in yerlilerindendir; önceleri gümrük memurluğu yapmış, daha sonra kereste ticaretiyle iştigal etmiştir. annesi zübeyde hanım, selanik yakınlarındaki langaza kasabasındandır ve eski bir türk ailesine mensuptur. mustafa kemal atatürk'ün gerek anne gerekse babasının soyu, rumeli'nin fethinden sonra bu topraklara anadolu'dan göç eden yörük veya türkmenlerden gelmektedir. 1870'de evlenen ali rıza efendi ile zübeyde hanım'ın altı çocukları olmuştur. mustafa ailenin dördüncü çocuğudur; fatma, ahmet, ömer ve naciye adlı kardeşleri küçük yaşlarda salgın hastalıklar nedeniyle vefat etmişlerdir. ...

atatürk'ün baba soyu ve ali rıza efendi'nin hayat hikaye

mustafa kemal’in anne soyu ve zübeyde hanım’ın hayatı yörükler...mustafa kemal dahil aile fertlerinde kuvvetli bir “yörük, türkmen olma” bilinci vardır: makbule hanım, e. b. şapolyo’nun sorduğu “babanız nerelidir?” sorusuna şu cevabı vermiştir: “babam ali rıza efendi yerli olarak selaniklidir. kendileri yörük sülalesindendir. annem her zaman yörük olmakla iftihar ederdi. bir gün atatürk’e ‘yörük nedir?’ diye sordum. ağabeyim de bana ‘yürüyen türkler’ dedi. bu yazıda;rumeli’deki ilk türk varlığının nasıl oluştuğunu,gönüllü asker ali rıza efendi “millet askeri” adlı taburda,ali r...

m.kemal'in öğretmeni şemsi efendi

 bu yazıda;şemsi efendi’nin üstün kişiliğini,eğitim için verdiği emekleri,nasıl bir eğitim sistemi geliştirdiğini..karşılaştığı zorlukları,öğretmenlik aşkını..okuyacaksınız..atatürk'ün ilk öğretmeni şemsi efendi (1852-1917)doç. dr. özcan mert atatürk araştırma merkezi dergisi, sayı 20, cilt: vıı, mart 1991 türkiye’yi yönetirken ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak istediği türk milletine önderlik ederken eğitim, öğretim ve öğretmenlere çok önem veren ve özel bir ilgi gösteren atatürk’ün yetişmesinde, görmüş olduğu eğitim ve öğretim yanında ders aldığı öğretmenlerinin de yeri ve rolü büyüktür....

atatürk'ün kişiliği

atatürk'ün kişiliği          mustafa kemal atatürk’ün yetişme süreci, o’nun dar anlamda “kişilik özellikleri”, geniş anlamda “ liderlik özellikleri”nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.        bilindiği gibi; bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı “çevre” etkin rol oynamaktadır. liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. bu yazımda, mustafa kemal atatürk'ün aile çevresi ve “eğitim-öğrenim” ortamının yetişmesine, kişiliğine yaptığı etki ve katkı; harp akademisi sonu itibarıyla değerlendirilecektir....

atatürk'ün kişiliği

atatürk'ün kişiliği          mustafa kemal atatürk’ün yetişme süreci, o’nun dar anlamda “kişilik özellikleri”, geniş anlamda “ liderlik özellikleri”nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.        bilindiği gibi; bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı “çevre” etkin rol oynamaktadır. liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. bu yazımda, mustafa kemal atatürk'ün aile çevresi ve “eğitim-öğrenim” ortamının yetişmesine, kişiliğine yaptığı etki ve katkı; harp akademisi sonu itibarıyla değerlendirilecektir....

mustafa kemal atatürk

           mustafa keml atatürk’ün yetişme süreci, o’nun dar anlamda “kişilik özellikleri”, geniş anlamda “ liderlik özellikleri”nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.        bilindiği gibi; bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, iç“çevre” etkin rol oynamaktadır. liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. bu yazımda, mustafa kemal atatürk'ün aile çevresi ve “eğitim-öğrenim” ortamının yetişmesine, kişiliğine yaptığı etki ve katkı; harp akademisi sonu itibarıyla değerlendirilecektir.o, bir insandı...     &nbs...

atatürk'ün kişiliği

atatürk'ün kişiliği          mustafa kemal atatürk’ün yetişme süreci, o’nun dar anlamda “kişilik özellikleri”, geniş anlamda “ liderlik özellikleri”nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.         bilindiği gibi; bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı “çevre” etkin rol oynamaktadır. liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. bu yazımda, mustafa kemal atatürk'ün aile çevresi ve “eğitim-öğrenim” ortamının yetişmesine, kişiliğine yaptığı etki ve katkı; ...

atatürk'ün kişiliği

mustafa kemal atatürk’ün yetişme süreci, o’nun dar anlamda “kişilik özellikleri”, geniş anlamda “ liderlik özellikleri”nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir.        bilindiği gibi; bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı “çevre” etkin rol oynamaktadır. liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. bu yazımda, mustafa kemal atatürk'ün aile çevresi ve “eğitim-öğrenim” ortamının yetişmesine, kişiliğine yaptığı etki ve katkı; harp akademisi sonu itibarıyla değerlendirilecektir.o, bir insandı...           o, 1881 (rumi 1...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !