× "

şeriye mahkemelerinin kaldırılması ve yeni mahkemeler teşkilatının kurulması kanunu

" arama sonuçları
atatürk'ün kazandırdığı özgürlükler ve haklar

atatürk'ün kazandırdığı özgürlükler ve haklar

  atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler cumhuriyet cumhuriyet nedir? cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir.  cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.bu nedenle yöneticiler, toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır. as...

atatürk inkılaplarının açıklaması ve özellikleri

ı-siyasi alanda yapılan inkılaplar: 1-saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922) 2-cumhuriyet’in ilanı (29 ekim 1923) 3-halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924) ıı-toplumsal yaşayışın düzenlenmesi: 1-şapka iktisası (giyilmesi) hakkında kanun (25 kasım 1925) 2-tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine (kapatılmasına) ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun (30 kasım 1925) 3-beynelmilel saat ve takvim hakkındaki kanunların kabulü (26 aralık 1925). kabul edilen bu kanunlarla hicri ve rumi takvim uygulaması kaldırılarak yerine miladi takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir. 4-ölçüler kanunu (1 nisan 1931). bu kanunla ölçü birimi olarak medeni mill...

atatürk'ün siyasi ve sosyal alanda yaptığı devrimler

ı-siyasi alanda yapılan inkılaplar: 1- saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922) 2- cumhuriyet’in ilanı (29 ekim 1923) 3- halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924) ıı-toplumsal yaşayışın düzenlenmesi: 1- şapka iktisası (giyilmesi) hakkında kanun (25 kasım 1925) 2- tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine (kapatılmasına) ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun (30 kasım 1925) 3- beynelmilel saat ve takvim hakkındaki kanunların kabulü (26 aralık 1925). kabul edilen bu kanunlarla hicri ve rumi takvim uygulaması kaldırılarak yerine miladi takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir. 4- ölçüler kanunu (1 nisan 1931). bu kanunla...

atatürk’ün inkılapları nelerdir?

  atatürk’ün inkılapları nelerdir? atatürk' ün inkılapları : saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922) cumhuriyetin ilanı (29 ekim 1923) halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924) şeriye ve evkaf vekâleti'nin kaldırılması (3 mart 1924) eğitim ve öğretim devrimi (3 mart 1924) şapka ve kıyafet devrimi (25 kasım 1925) tarikatların kaldırılması tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 kasım 1925) medeni kanun'un kabulü (17 şubat 1926) laikliğin kabulü (1928-1937) harf ya da yazı devrimi (1 kasım 1928) tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 nisan 1931) takvim saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931) dil devrimi (12 temmuz 1932) kadın haklarının tanınm...

hukuk alanında yapılan inkılaplar

                                 hukuk alanında yapılan değişiklikler : cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü. kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı. miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına ...

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler cumhuriyet cumhuriyet nedir? cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir. cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.bu nedenle yöneticiler, toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır. aslında cumhuriyet b...

hukuk alanında yapılan devrimler inkılaplar nelerdir?

1-seriye mahkemelerinin kaldırılması ve yeni mahkemeler teşkilatının kurulması kanunu (8 nisan 1924) 2-türk medeni kanunu (17 5ubat 1926)dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. hukuk alanında yapılan değişiklikler : cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü. kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı. miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. kadınlar da er...

siyasal, hukuk, toplumsal, ekonomi, eğitim ve kültürel alanda ya

siyasal, hukuk, toplumsal, ekonomi, eğitim ve kültürel alanda yapılan inkılaplar cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar ı-siyasi alanda yapılan inkılaplar: 1-      saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922) 2-      cumhuriyet’in ilanı (29 ekim 1923) 3-      halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924) ıı-toplumsal yaşayışın düzenlenmesi: 1-    şapka iktisası (giyilmesi) hakkında kanun (25 kasım 1925) 2-   tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine (kapatılmasına) ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve  ilgasına dair kanun (30 kasım 1925) 3-   beynelmilel saat ve takvim hakkındaki kanunların kabul&...

mülaaakaatt!

bu düzenlenmiş şekliyle . soru cevap tarzı. direk çıktı alabilirsiniz. 1-icra müdürlüğü nedir.? hakları ihlal ya da inkar edilen kişiler, haklarının korunması veya ihlalin bertaraf edilmesi için öncelikle görevli yargı merciine başvurup lehine bir karar alır. bu kararın gereği, haksız çıkan tarafından kendiliğinden yerine getirilmezse, bu hakkın zorla icrasının sağlanması gerekir. hakkın zorla icrası, ancak devlet organları vasıtasıyla yerine getirilir. zira kendiliğinden hak almak ceza hukukumuzda suç olarak tanımlanmıştır. hakkın muhatabı tarafından yerine getirilmediği durumlarda icra müdürlüğü devreye girer ve hak zorla icra edilir. hülasa;icra müdürlüğü hukuk mahkemesi ka...

hukuk alanında yapılan ınkılaplar

hukuk alanında yapılan ınkılaplar 1-seriye mahkemelerinin kaldırılması ve yeni mahkemeler teşkilatının kurulması kanunu (8 nisan 1924)2-türk medeni kanunu (17 5ubat 1926)dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.hukuk alanında yapılan değişiklikler :cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü. kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı. miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başl...

atatürk'ün ilke ve inkılapları

ı-siyasi alanda yapılan inkılaplar:   1-      saltanatın kaldırılması (1 kasım 1922)   2-      cumhuriyet’in ilanı (29 ekim 1923)   3-      halifeliğin kaldırılması (3 mart 1924)    ıı-toplumsal yaşayışın düzenlenmesi:   1-    şapka iktisası (giyilmesi) hakkında kanun (25 kasım 1925)   2-   tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine (kapatılmasına) ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve  ilgasına dair kanun (30 kasım 1925)   3-   beynelmilel saat ve takvim hakkındaki kanunların kabulü (26 aralık 1925). kabul edilen bu &nb...

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlüklercumhuriyetcumhuriyet nedir?cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir. cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.bu nedenle yöneticiler, toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.aslında cumhuriyet bir yönetim biçim...

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlüklercumhuriyetcumhuriyet nedir?cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir. cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.bu nedenle yöneticiler, toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.aslında cumhuriyet bir yönetim biçim...

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler

atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve özgürlükler cumhuriyet cumhuriyet nedir?cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir. cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.bu nedenle yöneticiler, toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.aslında cumhuriyet bir yönetim biçimidir.türk insanı için cumhuriyet, bir rejim ama atatürkçü düşünce sistemine dayanan bir rejimi ifade etmektedir.bugün her türk...

atatürk kronolojisi ve inkılapları

1881: selanik'te doğdu. 1893: askeri rüştiye'ye girdi ve kemal adını aldı. 1895: selanik askeri rüştiyesi'ni bitirdi, manastır askeri idadisi'ne girdi. 1899 mart 13: istanbul harp okulu piyade sınıfına girdi. 1902: harp akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı. 1905 ocak 11: harp akademisi'ni yüzbaşı olarak bitirdi, şam'a 5. ordu'nun 30. süvari alayı'nda staj yapmak için atandı. 1906 ekim: şam'da vatan ve hürriyet cemiyeti'ni kurdu. şam'da topçu stajını yaptı ve kolağası oldu 1908 temmuz 23: meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları. 1909 mart 31: 31 mart ihtilalinde hareket ordusu kurmay subayı olarak çalıştı. 1911 eylül 13: mustafa kemal, istanbul'a genelkurmay'a naklen atandı. 1911 kasım 27: mustafa ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !