× "

şeytanların isimleri

" arama sonuçları

ğayb nedir-2 (melek, şeytan, cin, ruh)

ğayb nedir-2 (melek, şeytan, cin, ruh)   (melek, şeytan, cin, ruh) demek ki “allah ve ahiret günü” mutlak ğayb olurken ve bunlara sanki görmüşcesine (ihsan) ve sanki gidip de gelmişcesine (yakîn) iman etmemiz istenirken melek, şeytan, iblis, cin ve ruh kavramları ve kıssalar bunlara nazaran mukayyet ğayb olmaktadır. çünkü allah ve ahiret günü, mahiyetleri itibariyle aşkındırlar (müteal). bunun için allah dış dünyada bir nesne olmadığı ve de kuşatılamayacağı için, kıyamet de henüz daha gerçekleşmediği için ilmin (bilginin) konusu olamazlar, bilakis imanın konusu olurlar. zira allah ve ahiret “...

bermuda şeytan üçgeninin sırrı sonunda çözüldü

bermuda şeytan üçgeninin sırrı sonunda çözüldüği bildirildi. bermuda şeytan üçgeni nedir? konu ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır.. kaybolan gemi, uçak ve insanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. bu nedenle uzun bir dönem lanetli yer veya şeytanın üçgeni gibi isimlerle anılmıştır, hatta günümüzde de bu isimleri zaman zaman kullanmaktayız. bermuda üçgeni, atlantik okyanusunun 500.000 mil karelik bir alanını kaplayan, amerika’nın atlantik okyanusuna açılan güneydoğu sahillerinde yer alan, kuşbakışı bakıldığında ise miami, bermuda ve puerto rico sınırları içerisinde kalan üçgen şeklinde bir alandır. okyanusun bu kısmında yüzlerce gemi ve uçak enkazı bulunur. son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen uçak ve kaybolan insan sayısı 1...

cin büyü sihir vefk yıldızname fal tarot medyumsena ankara

cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır: 1. cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar 2. cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez 3. uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur? ibni abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor: "cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır" duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir(sigara dumanının girmesi gibi) çoğunlukla beyinde karar kılarlar çünkü oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur hasta...

cin cinler cinni cinler alemi cinlerin bedene girişi medyumsena

cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır: 1. cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar 2. cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez 3. uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur? ibni abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor: "cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır" duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir(sigara dumanının girmesi gibi) çoğunlukla beyinde karar kılarlar çünkü oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur hasta...

büyü ve sihir

 büyü ve sihir dünya âleminde bilinmeyen veya tam anlamıyla bilinmezlik içinde akıllarda soru işaretleri bırakan konulardan bir tanesi de büyü ve sihir olayıdır. büyü ile sihir bir midir yoksa iki ayrı olay mıdır her zaman düşünmüşüzdür. bilgi kaynaklarının birçoğunda bu iki ayrı olayı birmiş gibi gösterirler. ancak belirtmek gerekirse bu iki olay biri diğerine benzer ama biri diğerinden bağımsız iki ayrı olaydır. önce sizlere büyü olayını açıklamaya çalışacağız. daha sonra da konu içinde sihir olayını açıklamaya çalışacağız.  büyü insanın özgür iradesine müdahale ile iradesini ellerinden alma işine büyü...

cinler hakkında

cinlerin insanlar üzerindeki etkilericinler aleminin diğer gerçeklerine geçmeden önce cinler soyundan geldikleri için toptan cinlere atfedilen iblis ve şeytanların insana yaptıkları bazı zararların akım kalması imkanını bilmekte faydalı olacaktır. insanoğlu nun bazı zararlara uğratan şeytan (cinler alemi ) bilhassa aşağıda belirtilen 3 amel de insanı maddeten ve ruhen perişan etmeye çalışılar. 1- nazar (göz değmesi) 2- sihir ve büyü 3- ruha saldırmak bunları sırasıyla inceleyip kurtuluş silahını tanımak her insan için büyük faydadır. 1-nazar (göz değmesi) ; nazar vardır … asağıdaki şekillerde tezahür eder ; a) insanın insana gözü değer, b) insanın eşya ya gözü değer, c) insanın hayvana gözü değer. nitekim nazar hususunda peygamber efendimiz (s.a.v) tarafindan rivayet olunmuş birçok...

peygamberliği ve tevhidî mesajı, efsâne ve masal ögelerinin gölg

peygamberliği ve tevhidî mesajı, efsâne ve masal ögelerinin gölgelemesi - 1 hz. süleyman’ın kişiliği, hanımları: bazı eski tefsirlerin ve tarih kitaplarının hz. süleyman’ın hanımları ve câriyelerinin sayıları ile ilgili olarak verdikleri rakamlar çeşitlidir. 700 hanımı ve 300 odalığı, 300 hanımı ve 700 odalığı veya 300 hanımı 900 odalığı olduğu rivâyetlerine yer verilir. kitaplarında bu abartılı rakamlara yer veren taberî ve kurtubî gibi yazarlar, bu kadar hanımın hakkını edâ için hz. süleyman’a yüz erkeğin şehveti verildiğine dair haberler de kaydetmişlerdir. bu konuda 38/sâd, 39. âyetine istinad etmişlerdir. halbuki bu âyette hz. süleyman’a verildiği söylenen şehvet ve erkeklik gücüne dolaylı da olsa en ufak bir işaret yoktur. taberî’nin d...

aldanmaktan kurtulmanın kur'ani çözümleri allah'ı zat, s

aldanma yollarına kapılmamanın yegâne çâresi cenab-ı hakk’ı, kur'an-ı kerîm'in beyan ettiği ve peygamber efendimiz'in (asm.) bildirdiği gibi tanımak ve bilmektir.insan, allahü teâlâ'nın varlığını, birliğini, kudsî sıfatlarını, esmâ-i hüsnâsını ancak kur'ân-ı kerîm ile öğrenebilir. bu sayede allah’ı vâcib (varlığının zaruri olması), ezelî, ebedî (başlangıcı ve sonu olmaması, zamanla sınırlandırılmaması), herşeye kadir ve alîm; mahlûkatı ise, fâni, mümkin (varolup olmaması imkan dahilinde olan), âciz olarak bilir. hak teâlâ'yı bütün mahlûkatın tek yaratıcısı, bütün âlemlerin yegâne rabbi, bütün mevcudatın ortaksız hâkimi olarak tanır. o’nun bütün kemâl sıfatlara sahip ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu itikad eder.allah, en doğru ve emin o...

!!!iskandinav mitolojisi!!!

m.ö. 1000 yıl sonrasında, birçok  avrupa ülkesinde ındo-avrupa dili konuşuluyordu. m.ö. ilk bin yılın ortalarında alman kabileleri güney iskandinavya ve kuzey almanya bölgesinde yaşamışlardı. onların yayılmaları ve ilerlemeleri mö2.y.y. 'la kadar devam etti. bu yüzden iskandinav ve alman mitolojileri aynı temeller üzerindedir ve bir çok ortak noktaları vardır.snorri sturluson'un eddası (1179-1241)bu efsanelerin çoğunu içerir. mitolojinin yaratılış detaylarını çok çeşitli kaynaklara dayanarak  sadece snorri kaleme almıştır.       başlangıçta boşluk vardı (ginnungagup). dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan niffleheim'da ölüm var oldu. niflheim'ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu;muspell; devlerin koruduğu yer. devler buraya...

allah’a sığınma cümlesi!

allah’a sığınma cümlesi antalya’dan  hanım okuyucumuz: “eûzü çekerken bazı yerde ‘eûzü billâhi’s-semî’ıl-alîmi mine’şşeytânirracîm’ diyorlar. buradaki farklılık ve ilâve nereden kaynaklanıyor?” kur’ân’dan bir sûre veya âyet okumaya başlarken, kovulmuş şeytandan allah’a sığınmamızı kur’ân emrediyor. Âyet şöyledir: “kur’ân okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan allah’a sığın.”1 bu âyetle birebir örtüşen allah’a sığınma cümlesi şudur: “euzü billâhi mine’şşeytânirracîm.”  kur’ân’da şeytandan allah’a sığınmayı emreden—fakat yukarıdaki cümleyle bire bir örtüşmeyen—diğer iki âyette de allah’ın semî ve alîm olduğuna...

on beşinci söz

1 ey kozmoğrafyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu âyetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi! şu âyetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. gel, beraber çıkacağız. birinci basamak hakikat ve hikmet ister ki, zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. lisan-ı şer'îde, o ecnâs-ı muhtelifeye "melâike ve ruhaniyat" tesmiye edilir. evet, hakikat öyle iktiza eder. zira, zemin, küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, zîhayat ve zîşuur mahlûklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zîşuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zîşuur ve zevi'l-idrak mahlûklarla doludur. onlar dahi, ins ve cin gibi...

peygamberimiz

peygamberimiz (sav) insanlara allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunu anlatmıştır peygamberimiz (sav) insanlara tek doğru yolun allah'ın yolu olduğunu bildirmiştir peygamberimiz (sav) insanları şirkten sakındırmıştır peygamberimiz (sav) gaybın bilgisinin sadece allah'a ait olduğunu açıklamıştır peygamberimiz (sav) insanlara, allah'ın en gizli konuşmaları dahi bildiğini hatırlatmıştır peygamberimiz (sav) insanlara kuran'ın allah katından indirildiğini açıklamıştır peygamberimiz (sav) kuran'ın müslümanlar için bir müjde ve hidayet rehberi olduğunu bildirmiştir peygamberimiz (sav), hesap günü kimsenin başkasının günahını yüklenmeyeceğini bildirmiştir peygamberimiz (sav), kavmine kendilerinden öncekilerin başlarına gelenleri anlatar...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

iskandinav mitolojisi

m.ö. 1000 yıl sonrasında, birçok avrupa ülkesinde ındo-avrupa dili konuşuluyordu. m.ö. ilk bin yılın ortalarında alman kabileleri güney iskandinavya ve kuzey almanya bölgesinde yaşamışlardı. onların yayılmaları ve ilerlemeleri mö2.y.y. 'la kadar devam etti. bu yüzden iskandinav ve alman mitolojileri aynı temeller üzerindedir ve bir çok ortak noktaları vardır.snorri sturluson'un eddası (1179-1241) bu efsanelerin çoğunu içerir. mitolojinin yaratılış detaylarını çok çeşitli kaynaklara dayanarak sadece snorri kaleme almıştır. başlangıçta boşluk vardı (ginnungagup). dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan niffleheim'da ölüm var oldu. niflheim'ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu; muspell; devlerin koruduğu yer. devler buraya stur yani siyah dediler. niflheim'ın...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !