× "

şirinin eş anlamlısı

" arama sonuçları

edebiyatta kelime anlamları sözlük

edeb-i kelÂmacı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adlarını söylemeden başka sözle ifade etmek. buna asâlet ve mümtaziyet adları da verilir. edeb-i kelâm, bir düşünceyi, bir olayı incelik, asâlet ve nezaketle ifade etmek için anlam, kendine ait olmayan kelimeyle karşılanır. genellikle şu üç durumda bu yola başvurulur:1. sözü kabalıktan kurtarmak için.ölen birisi hakkında "ölüm" yerine "rahmet-i ralman’a kavuştu", "sizlere ömür", işi elinden alındığını bildirmek üzere "affedildiniz" denmesi gibi.2. ta’zim veya ifadeyi süslemek için. şeyh galib’in aşağıdaki iki beyitten ilki ta’zim, ikincisi tezyine (süslemeye) örnektir:bir şeb ki sarâ-yı ümmehânîolmuşdu o mâhın âsumânîgiydikleri âftâb-ı temmûziçtikleri şûle-i cihan-sûz3. ifadeyi fesahat yönünden bozacak ses,...

edebiyat sözlüğü

edebiyat sözlüğü a absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hece türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı her...

edebiyat sözlüğü

absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler...

edebiyat sözlüğüm

absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler...

edebiyat sözlüğü

edebiyat sözlüğüabsolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından...

edebiyat terimleri sözlüğü

ggalatyanlış anlamına gelir. bir kelimenin ilk veya kitapta yazılmış şeklinden başka söylenmesi. çokluk şekli galâtat’tır. yanlış olduğu bilindiği halde kullanılmasında sakınca görülmeyen kelime veya kelime grubuna galat-ı meşhur adı verilir. örnek:aslında çokluk olan evlat, eşkıya, evrak kelimelerinin evlatlar, eşkıyalar, evraklar şeklinde tekrar çokluk yapılarak kullanılması gibi."galat-ı meşhur, lügât-ı fasîhten evlâdır" sözüyle yanlış kullanılan yerleşmiş kelimelerin tercih edilebileceği belirtilir.genellikle latife, alay isteği ile bir kelimeyi şekil, üslûp ve anlam bakımından dildeki kullanışına aykırı kullanmaya galat-ı tahakkumi veya kıyasa muhalefet denir.garabetdilden düşmü...

edebiyat sözlüğü

edebiyat sözlüğü... absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça'da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. bunların her biri bir olay, bir durum ya da düşünceyi ifade ede...

edebiyat sözlüğü - edebiyat terimleri |h-i|

hhÂbname bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserler. hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. ziya paşa ile namık kemal’in "rüya" adlı eserleri bu türe örnektir. hÂcib iki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler. sözcük anlamı perdeci, perde ağasıdır. bu şekildeki kafiyelere mahcub adı verilir. örneğin Âlem esir-ı dest-ı meşiyyet değil midir Âdem zebun-ı penç-ı kudret değil midir avnî hÂfız-ı kütüb kitapları koruyan kişi. eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı. hane divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü. hasaset sözcük anlamı cimrilik. ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserlerde kullanmaya denir. ters anlamlısı "asalet"tir. haşiye ...

edebiyat sözlüğü

absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. bunların her biri bir olay, bir durum ya da düşünceyi ifade eder. okuyucu bunları çöz...

edebiyat terimleri (h-i)

hhÂbname bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserler. hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. ziya paşa ile namık kemal’in "rüya" adlı eserleri bu türe örnektir. hÂcib iki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükler. sözcük anlamı perdeci, perde ağasıdır. bu şekildeki kafiyelere mahcub adı verilir. örneğin Âlem esir-ı dest-ı meşiyyet değil midir Âdem zebun-ı penç-ı kudret değil midir avnî hÂfız-ı kütüb kitapları koruyan kişi. eskiden kütüphaneciler bu isimle adlandırılırdı. hane divan ve halk edebiyatında dörtlüklerden kurulu nazım türlerinin her bir dörtlüğü. hasaset sözcük anlamı cimrilik. ahlaka aykırı sayılan sözcükleri edebi eserlerde kullanmaya denir. ters anlamlısı "asalet"tir. haş...

edebiyat terimleri ve açıklamaları

edebiyat sözlüğü absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. bunların her biri bir olay, bir durum ya da düşünceyi ifa...

edebiyat sözlüğü (a-i)

                absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, s...

edebiyat sözlüğü

absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. bunların her biri bir olay, bir durum ya da düş...

edebiyat sözlüğü

absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hecetürkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. bunların her biri bir olay, bir durum ya da düş...

edebiyat sözlüğü(ıı)

garabet dilden düşmüş veya çok az kullanılıp henüz ayılmamış kelimelerin kullanılmasıyla meydana gelen fesahat bozukluğu. böyle kelimeler için garib, vehşî isimlerinin kullanıldığı görülür. bu durum eski edebiyatta çok ortaya çıkardı. şair ve yazarlar ya ustalık göstermek için ya da seci, kafiye zorlamalarından dolayı arapça ve farsça’dan işitilmedik kelimeler alarak kullanmışlardır. söylendikleri zaman uygun olan, ancak bugün terkedilmiş sözler garib-i hüsn, hiçbir devirde benimsenmemiş sözler de garib-i kubh diye adlandırılır. bir mecburiyet karşısında kullanılan garip kelimelere muvafık, zorunluluk olmadan kullanılanlara ise muhalif denir. geçiş iki parafraf arasında bir düşünceden diğerine geçilirken bu fikirlerin bağlanması. paragraflar arasındaki geçişin azlığı veya çokluğu yaz...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !