× "

0yun kuzusu

" arama sonuçları

büveme şiirleri, ağıtları, türküleri

                            önsöz      köyde, dillerde dolaşan şiirler, maniler, ağıtlar, masallar her geçen gün unutulup gitmekteydi. bazılarının bir bölümü, bazılarının tamamı hatırlanan bu değerlerin kaybolmaması için söyleyenlerden, ezberinde tutanlardan yazılması gerektiğini düşünerek yazmaya karar verdim. katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.       yazarken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etmeden köy ağzı ile yazmayı tercih ettim. bazı kelimeleri söylendiği gibi yazamadım, küçük değişi...

ağnam resmi (vergisi)

ağnam resmi (vergisi) osmanlılar'da küçükbaş hayvandan alınan bir vergi. islâm devletlerinde çeşitli adlarla rastlanan bu vergi osmanlı resmî kayıtlarında resm-i ganem âdeti ağnam şekillerinde de geçer. şer't vergilerden sayılan ağnam resmine bazı sancak kanunnâmelerinde âdet-i zekât da denmektedir. bu vergi genellikle koyun yav-ruladıktan sonra nisan veya mayıs aylarında alınır kuzulu koyun kuzusu ile bir hesaplanırdı. vergi miktarı fâtih kanununa göre üç koyundan bir akçe iken daha sonra iki koyundan bir akçe olarak tesbit edilmişti. ancak bu miktar bölgelerin özelliklerine göre değişiyordu. vidin sancağında üç koyundan bir akçe. imroz ve limni adala...

müzik sözlüğü -a

kelime  dil  anlam a  la. abaissement (fr.)ses düşmesi. abaisser (fr.)bir parçanın veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaştırmak, indirmek. a battuda (it.)ölçüde. abbandonamente (it.)tartıma bağlı olmadan. abbandonavolmente (it.)tartıma bağlı olmayan bir deyi ile. abbandonandosi (it.)tartımı düşünmeksizin. abbandono (it.)tartımın bağlayıcılığını bırakarak. abbasamento (it.)inerek, indirerek. abbasamento di mano (it.)dokunçlu çalgıda (piyano, org) bir elin öteki el altından çaprazlanacağı. abbasamento di voce (it.)sesi indirmek (insan sesi için). abbassando (it.)indirerek, azaltarak. abbelimini (it.)süslemeler, süs notaları. a.b.c.dieren (al.)ses eğitiminde, öğretiminde notaları harflerle seslendirerek. abendmusik (al.)akşam müziği. abertura (i...

müzik terimleri sözlüğü

 müzik terimleri sözlüğü      perşembe, 14 şubat 2008 14:19 a la. abaissement (fr.) ses düşmesi. abaisser (fr.) bir parçanın veya çalgının tonunu düşürmek, kalınlaştırmak, indirmek. a battuda (it.) ölçüde. abbandonamente (it.) tartıma bağlı olmadan. abbandonavolmente (it.) tartıma bağlı olmayan bir deyi ile. abbandonandosi (it.) tartımı düşünmeksizin. abbandono (it.) tartımın bağlayıcılığını bırakarak. abbasamento (it.) inerek, indirerek. abbasamento di mano (it.) dokunçlu çalgıda (piyano, org) bir elin öteki el altından çaprazlanacağı. abbasamento di voce (it.) sesi indirmek (insan sesi için). abbassando (it.) indirerek, azaltarak. abbelimini (it.) süslemeler, süs notaları. a.b.c.dieren (al.) ses eğitiminde, öğretiminde notaları harflerle seslendirerek. abendmusi...

cemal safi şiirleri...

ağlarsın kırdığın kadehte kalan ömrümden, ağlarsın içtiğin yılları bilsen. hicrinle sararıp solan ömrümden, ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. sefiller gücünü bende sınadı, kimi kaçık dedi, kimi bunadı; berdûş eleştirdi, sarhoş kınadı, ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. ar ettim sakladım uğraşlarımı, haberdâr etmedim sırdaşlarımı. gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. felsefe böyledir dîvânelerde, teselli aranır bahanelerde, bir kadeh mey için meyhânelerde, ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen. ateşe su dedim göz göre göre, aklım zavallıydı duyguma göre, bahtına şükretti mecnûn bin kere, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. cemal safi ------------------------------------------------------------------------ ah şu şairliğim ah şu şairliğim olma...

cemal safii siirleri

telefonda senbundan daha güzel müjde mi olur? merhaba diyorsun telefonda sen, sen ki konuşursun derdim mi kalır? nasılsın diyorsun telefonda sen... bu gece misketi çaldırmaz mıyım, başkenti ayağa kaldırmaz mıyım, sesini duyup da çıldırmaz mıyım! delisin, diyorsun telefonda sen... sağlığını düşün herşeyden önce, kendine iyi bak içme her gece seni seviyorum, hem de delice! bilesin, diyorsun telefonda sen... mutluluk ne kadar kolaymış meğer, sevginin kadrini bilseydik eğer, kim ne derse desin, çekmeye değer, çilesin, diyorsun telefonda sen... çoktan terk ederdim, bu şehri, çoktan, arar diye caydım her yolculuktan, dostlar ne âlemde, çoluk çocuktan ne haber, diyorsun telefonda sen... sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sormaya yoktu niyetim. o anda hapşırdın, çok yaşa dedim, berab...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !