× "

1 milyarda kaç sıfır var

" arama sonuçları

evrenin yaratılışındaki müthiş ayarlar

    1. bölüm: evrenin yaratılışındaki mucize örnekleri   göklerin ve yerin mülkü o'nundur; çocuk edinmemiştir. o'na mülkünde ortak yoktur, herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. (furkan suresi, 2)       patlamayla gelen olağanüstü düzen   içinde yaşadığımız evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktada meydana gelen büyük bir patlama ile ortaya çıktığı ve genişleyerek şimdiki şeklini aldığı, bugün bütün bilim dünyasının onayladığı bir gerçektir. uzay boşluğu, galaksiler, gezegenler, güneş, dünya, kısaca evreni ol...

evrenin yaradılışı ve yapısı

evrenin yaradılışı ve yapısı uçsuz bucaksız gökyüzüne bakıp da hayran olmamak elde değildir. çıplak gözle görülebilen sayısız yıldız bile evrenin ne kadar karmaşık bir yapıda olduğunu fark etmemiz için yeterli. ama çıplak gözle gördüğümüz gökyüzü evrenin milyarda birlik bir kısmını bile temsil etmiyor. gerçekte evren insan aklının almakta zorluk çekeceği bir büyüklüğe ve karmaşıklığa sahip. güneş sistemini barındıran samanyolu galaksisi dahil yaklaşık 100 milyar galaksiden ve sayısız gök cisminden oluşan devasa boyutlardaki evrenin çapı, devamlı genişlemeğe devam etmektedir. evren büyüklüğü yanında, ilginçliği ve karmaşıklığı ile de akıl sınırlarını zorlamaktadır. evrende var olan enerjinin sadece %10'luk kısmı tanımlana bilen maddelerden (gezegenler, yıldızlar, karadelikler ve...

a.g.c.t./d.n.a.

dna'nın gizli dünyası teknolojik bir ürünün veya tesisin yapımında ve yönetiminde insanoğlunun yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi kullanılır. dünyanın en ileri ve karmaşık tesisi olan insan vücudunun inşası için gereken bilgi ve tecrübe ise dna'da saklıdır. burada vurgulanması gereken önemli nokta, dna'nın daha ilk insandan itibaren şimdiki mükemmellik ve karmaşıklığıyla birlikte varolageldiğidir. akıllara durgunluk veren yapı ve özellikleriyle, böyle bir molekülün, evrimcilerin öne sürdüğü gibi tesadüf ve rastlantılar sonucu oluşmasının ne derece mantık dışı olduğunu ilerleyen satırları okudukça sizler de daha net göreceksiniz....

materyalizmin büyük çıkmazı: big bang

bilim dünyasını sarsan gözlem     evrenin başlangıcını oluşturan ve “big bang” olarak da adlandırılan büyük patlama'nın delilleri ortaya çıkana kadar birçok bilim adamı evrenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia ediyordu. evrenin sonsuzdan beri var olduğu ve varlığını da sonsuza kadar devam ettireceği iddiası “sabit durum teorisi” olarak adlandırılıyordu. ancak 1929 yılında amerikalı astronom edwin hubble’ın california mount wilson gözlemevinde yaptığı bir gözlem, bilim dünyasına bomba gibi düştü. bu, astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden biriydi.   hubble, kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların uzaklıkları...

9.sınıf hücre ıı

vücudumuzun her noktasında küçük, ama küçük olduğu kadar da karmaşık bir hayat hüküm sürer. insanın herhangi bir organının derinliklerini mikroskop altında incelediğimizde, orada o organı oluşturmak üzere biraraya gelmiş ve her an faaliyet içinde olan milyonlarca minik canlının yaşadığını görürüz. yalnızca insan değil, bütün canlılar hücre denilen bu mikroskobik canlıların biraraya gelmesinden oluşurlar.hücreler çekirdeksiz (prokaryot) ve çekirdekli (ökaryot) olmak üzere ikiye ayrılırlar. bakteriler çekirdeksiz tek hücreli canlılardır. insan ve hayvan hücreleri ile bitki hücreleri çekirdekli hücrelerden oluşur ancak yapı olarak birbi...

tarih boyunca dünyada meydana gelen değişim

dünyanın; iktisadi yönden gelişmişlik ve az gelişmişlik şeklindeki ikili ayırımına paralel olarak, dünyanın demografik yani nüfus yapısını da birbirine eşit olmayan ve çok belirgin farklı özelliklere sahip iki ayrı gruba ayrıldığı görülmektedir bunlar; son iki yüz yıllık bir zaman içerisinde demografik yapılarını denetim altına alarak modern döneme girmiş olan gelişmiş ülkeler ile daha henüz yolun başında olan ve demografik geçişlerini tamamlamamış geleneksel demografik yapıda olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir söz konusu ikili ayırıma neden olan gelişme ve değişimleri geçmişten günümüze ele alarak değerlendirdiğimizde konu daha net ve açık bir şekilde anlaşılacakt...

evrenin başlangıcı ve yapısı

uçsuz bucaksız gökyüzüne bakıp da hayran olmamak elde değildir.çıplak gözle görülebilen sayısız yıldız bile evrenin ne kadar karmaşık bir yapıda olduğunu fark etmemiz için yeterli. ama çıplak gözle gördüğümüz gökyüzü evrenin milyarda birlik bir kısmını bile temsil etmiyor. gerçekte evren insan aklının almakta zorluk çekeceği bir büyüklüğe ve karmaşıklığa sahip. güneş sistemini barındıran samanyolu galaksisi dahil yaklaşık 100 milyar galaksiden ve sayısız gök cisminden oluşan devasa boyutlardaki evrenin çapı, devamlı genişlemeğe devam etmektedir. evren büyüklüğü yanında, ilginçliği ve karmaşıklığı ile de akıl sınırlarını z...

paralel evrenler yanılgısı

uzay bilim adamlarının günümüzde doğa ve uzay üzerine yaptıkları araştırmalar açık bir gerçeği göstermektedir: “kusursuz bir yaratılış”. ancak bu fikri kabullenemeyenler ortaya attıkları bazı iddialarla bu gerçeğin üzerini örtmeye çalışıyorlar. medyada çıkan, “insan ile maymun arasındaki ara geçiş formu bulundu” ya da “dünya dışındaki bir gezegende yaşamın izlerine rastlandı” türünde başlıklı haberler hep bu amaca hizmet ediyor. şimdilerde ise “paralel evrenler” konusu rağbet görüyor. bu iddia evrenin büyük bir patlama ile yaratılışı gerçeğinin karşısına bir tez olarak sunulmaya çalışılıyor. üstelik hi&cc...

hücre

hücre

  en küçük canlı: hücre vücudumuzun her noktasında küçük, ama küçük olduğu kadar da karmaşık bir hayat hüküm sürer. insanın herhangi bir organının derinliklerini mikroskop altında incelediğimizde, orada o organı oluşturmak üzere biraraya gelmiş ve her an faaliyet içinde olan milyonlarca minik canlının yaşadığını görürüz. yalnızca insan değil, bütün canlılar hücre denilen bu mikroskobik canlıların biraraya gelmesinden oluşurlar. hücreler çekirdeksiz (prokaryot) ve çekirdekli (ökaryot) olmak üzere ikiye ayrılırlar. bakteriler çekirdeksiz tek hücreli canlılardır. insan ve hayvan hücreleri ile bitki hücreleri çekirdekli hücrelerden oluşur ancak yapı olarak birbirlerinden farklıdırlar. bitki hücreleri içerdikleri kloroplastlar sayesinde güneş ışığını kullanarak insanlar ve hayvanlar ...

allah'ın apaçık varlığının sonsuz delilleri - evrendeki deli

evrendeki hassas dengeler evrenin genişleme hızından dünya'nın samanyolu galaksisi'ndeki konumuna, güneş'in yaydığı ışığın cinsinden suyun akışkanlık değerine, ay'ın dünya'ya olan uzaklığından, atmosferdeki gazların oranına kadar burada sayamadığımız sayısız faktör, insan yaşamının var olması için en ideal ölçülerde ayarlanmışlardır. öyle ki bu sayısız faktörden sadece birindeki en ufak bir sapma dahi evrende canlı yaşamının asla var olmaması anlamına gelecekti. gerçekten de, evrende insanoğlunun var olması ve yaşamını sürdürmesi için gereken şartların her biri, "tek tek" birer mucize niteliğindedir. gereken milyonlarca şartın biraraya gelmesi ise uçsuz bucaksız bir "mucizeler zinciri" oluşturur. bir şeyin mucize olması ise, elbette allah'ın varlığının ve üstün a...

değişik silahların korkunç yönleri

antimadde konusuna sadece askeri amaçlar açısından yaklaşarak  anti maddeden yapılı korkunç bir yok edim gücünü sahip nükleer silahlar yapma gayreti içinde olmak bilimsel deneyim adına kabül edilebilir olsada yıkım yaratma adına bu çalışmalarda bulunmak kabül edilebilir bir şey değildir.fakat ifade ettiğim gibi antimadde enerjisi kuantum fiziğinden sonraki yeni fizik olan ''boşluk fiziği'' ne (sıfır nokta enerjisi) girerken karşılaşacağımız bir enerji türüdür.antimadde enerjisi bugün için  elektrik enerjisi ve nükleer enerjiden sonra insanlık için bir çok yeni ufuklar ve imkanlar açacak  yeni bir enerji kaynağıdır.bununla birlikte  sıfır nokta enerjisini kullanılabilir bir düzeye yükseltip dönüştürebilen ''kristal enerji fiziği'' de yakın...

değişik silahların korkunç yönleri

antimadde konusuna sadece askeri amaçlar açısından yaklaşarak  anti maddeden yapılı korkunç bir yok edim gücünü sahip nükleer silahlar yapma gayreti içinde olmak bilimsel deneyim adına kabül edilebilir olsada yıkım yaratma adına bu çalışmalarda bulunmak kabül edilebilir bir şey değildir.fakat ifade ettiğim gibi antimadde enerjisi kuantum fiziğinden sonraki yeni fizik olan ''boşluk fiziği'' ne (sıfır nokta enerjisi) girerken karşılaşacağımız bir enerji türüdür.antimadde enerjisi bugün için  elektrik enerjisi ve nükleer enerjiden sonra insanlık için bir çok yeni ufuklar ve imkanlar açacak  yeni bir enerji kaynağıdır.bununla birlikte  sıfır nokta enerjisini kullanılabilir bir düzeye yükseltip dönüştürebilen ''kristal enerji fiziği'' de yakın...

değişik silahların korkunç yönleri

antimadde konusuna sadece askeri amaçlar açısından yaklaşarak  anti maddeden yapılı korkunç bir yok edim gücünü sahip nükleer silahlar yapma gayreti içinde olmak bilimsel deneyim adına kabül edilebilir olsada yıkım yaratma adına bu çalışmalarda bulunmak kabül edilebilir bir şey değildir.fakat ifade ettiğim gibi antimadde enerjisi kuantum fiziğinden sonraki yeni fizik olan ''boşluk fiziği'' ne (sıfır nokta enerjisi) girerken karşılaşacağımız bir enerji türüdür.antimadde enerjisi bugün için  elektrik enerjisi ve nükleer enerjiden sonra insanlık için bir çok yeni ufuklar ve imkanlar açacak  yeni bir enerji kaynağıdır.bununla birlikte  sıfır nokta enerjisini kullanılabilir bir düzeye yükseltip dönüştürebilen ''kristal enerji fiziği'' de yakın...

tevhid

tevhid başlığı altında "allah" (c.c) hakkında akla gelebilecek soruların cevapları üzerinde durulmuştur. içindekiler 1) allah iman 2) allah'a inanmayanlar üç guruba ayrılabilir 3) 1-  herşeyi sebepler yaratıyor diyenler 4) 2- şimdi de “her şey kendi kendine oluyor” diyenlerin idialarına bir bakalım: 5) 3) son olarak da ‘tabiat yarattı’ diyorlar: 6) öyle ise her şeyi yaratan allah’tır. 7) her şey ölçü ile yaratılmıştır 8) kainattaki hassas denge 9) kainattaki ahenk (uyum) 10) içgüdü denen şey 11) görmediğimiz şeylerin varlığına nasıl inanacağız? 12) allah’ı neden görmüyoruz? 13) görmediğini inkar edenlerin sayısının çokluğu var olanı yok yapmaz. göremediğimiz sadece allah cc değildir. 14) allah’ı kim yarattı? 15) allah...

evrendeki diğer güçler arasındaki olağanüstü denge

yerçekiminden sonra evrensel yasaları düzenleyen diğer kuvvetleri incelediğimizde, bu kuvvetlerin de son derece ince ayarlanmış değerlere sahip olduklarını ve bu değerlerin kendi aralarında son derece kritik oranlarda dengelenmiş olduklarını görürüz. - elektromanyetik kuvvet atomun içinde protonları ve elektronları birbirine bağlayan kuvvet, elektromanyetik kuvvettir.  bilindiği gibi, canlı cansız tüm varlıklar atom adını verdiğimiz temel yapı taşlarından meydana gelir. atom, çekirdekte proton adı verilen parçacıklar ve çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde dönen elektronlardan oluşur. bir atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısı o atomun türünü belirler. örneğin 1 protonu olan atoma "hidrojen" atomu, 2 protonu olan atoma "helyum" atomu ya da 26 protonu olan ato...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !