× "

10 tane olgu cümlesi

" arama sonuçları

türk köy romanı bağlamında yaşar kemal

  türk köy romanı bağlamında yaşar kemal güzin dino köy romanı mı vardır yoksa yalnızca köy izleğini işleyen romanlar mı? roman türüne ve gelişimine ilişkin olarak pikaro romanı, tarihsel roman, popüler roman, toplumsal roman, tezli roman, proleter romanı, vb. gibi olanaklı çeşitli sınıflandırmaların yanı sıra türk romanı söz konusu olduğunda kendi öz nitelikleri bulunan, eksikliklerine karşın belli bir değeri de olan bir köy romanından söz etmek yararlıdır. “yürekten gelen şiirle toplumsal ilişkilerin düzyazısı arasındaki çatışmayı dile getirmek için yaratılmış modern kentsoylu destanı” (estetik); hegel’in batı romanı için verdiği ve daha sonr...

evrimcilerin yanılgıları

evrimci yayınlardaki iddiaların geçersizliği giriş   1998 yılı içinde türk halkını "evrim teorisi sahtekarlığı"nın iç yüzü hakkında bilgilendirme amacı taşıyan ve bu amacına da fazlasıyla ulaşan bilimsel düzeyde pek çok faaliyet gerçekleşitirilmiştir. milli ve manevi değerlerine bağlı, sağduyu sahibi çevrelerin bu faaliyetlerine karşılık olarak 1998 ve 1999 yılı içerisinde materyalist çizgiye sahip bazı yayın organlarında, hakaret ve saldırı üslubu taşıyan çeşitli yazılar yayınlanmıştır. yazıları hazırlayanlara, bunların yayınlanma tarihlerine ve genel üsluplarına bakıldığında, aynı ideolojik doğrultuya sahip çevrelerin organize bir kampanyasıyla karşı karşıya o...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere anlatım biçimleri diyoruz. anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)açıklayıcı anlatım, 2)öyküleyici anlatım (hikaye etme) 3)betimleyici anlatım (tasvir etme) 4)tartışmacı anlatım a)açıklayıcı anlatım: herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir. örnek:memduh şevket esendal öykülerini sade ve temiz bir türkçe�yle ...

güzelsin güzel...

cumartesi, 27 haziran 2009 01:15 blog 33 * güzelsin güzel... güzelsin güzel... zulf-ü kâküllerin amber misali buy-u erguvandan güzelsin güzel kızarmış gonca gül gibi yüzlerin şah-ı gülistandan güzelsin güzel yüzünde yeşil ben aşikar olmuş çekilmiş kaşların zülfikâr olmuş gözlerin aleme hükümdar olmuş muhr-i süleyman'dan güzelsin güzel (x2) kurulmuş göğsünde bahçe-i vahdet hatmolmuş kadrinle tûbayı hikmet cemalin seyreden istemez cennet sen huri gılmandan güzelsin güzel gözlerin velfecri * benzer imrân'e seni seven âşık olur divane yanakların şûle, vermiş cihana yüz mahı tabandan güzel...

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları

anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarıçeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere başvurulur.işte,anlatımı gerçekleştirirken başvurulan bu yöntemlere anlatım biçimleri diyoruz.anlatım biçimlerini şöyle sıralayabiliriz:1)açıklayıcı anlatım,2)öyküleyici anlatım (hikaye etme)3)betimleyici anlatım (tasvir etme)4)tartışmacı anlatıma)açıklayıcı anlatım:herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek,bir şeyler öğretmek amacına yönelik anlatım biçimidir.örnek:memduh şevket esendal öykülerini sade ve temiz bir türkçe�yle yazmış,öykücülükte çeho...

cumhuriyet ideolojisinin halka aktarılmasında yerel basının rolü

cumhuriyet ideolojisinin halka aktarılmasında yerel basının rolü: ün dergisi örneği mücahit armağan*özet          cumhuriyet, yeni kurulan devlet için bir gereklilikti. çünkü yeni devlet, milli iradeyi temsil etmeli ve halk hakimiyetini esas almalı idi. ilk zamanlarda mustafa kemal’e yakın olanların dahi anlayamadığı cumhuriyet, halka en güzel ve anlaşılır biçimde anlatılmalıydı. zira bu fikir iyi anlatılamazsa bugüne kadar yapılan mücadeleler ve yenilik çalışmaları boşa gidecekti. bu iş için kurulan, halkın ve devletin sesi hüviyetindeki, ısparta’da yayın hayatına başlayan ün dergisi, bu ideolojinin halka aktarılmasında önemli bi...

iş başvurusunda karşılaşılan sorular

mülakat sorularıhem aday hem de mülakatı yapan kişi için oldukça stresli bir konu olan mülakatlarda giriş konuşmalarının oldukça samimi ve beliren soğuk havayı ortadan kaldırıcı nitelikte olması gereklidir. mülakatın başında yapılacak olan kısa samimi bir sohbet iki tarafın da bilgi alışverişini daha verimli hale getirmesini sağlayacaktır. bunu sağlamanın yolu da mülakatı yönlendiren mülakatçının, mülakatla doğrudan ilişkisi olan veya olmayan sohbet türü bir girişe zaman ayırmasıdır. bu iki taraf içinde stresi az da olsa ortadan kaldırmak için en etkili yöntemdir. aday olarak bu tip bir sohbeti siz de başlatabilirsiniz ama ülkemizde daha çok mülakatçının girişi yaptığı gözlemlenmektedir. aday olarak aşağıda belirtilen sorulara kesinlikle negatif yönden yaklaşmayın. aşağıda girişi sağlayaca...

düşünceyi geliştirme yolları

düşünceyi geliştirme yolları   her paragrafın belli bir düşünceyi aktarmak için yazıldığını söylemiştik. yazar bu düşünceyi okuyucuya değişik şekillerde ortaya koyarak anlatır. burada anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yollarının farklı şeyler olduğunu da söylemeliyiz. ancak anlatım biçimi dört tane olduğundan bir soru haline getirilemez. bu nedenle geliştirme yollarıyla birlikte sorulur.   şimdi sorularda karşımıza çıkan “düşünceyi geliştirme yolları”nı açıklayalım.   1. tanımlama   kavramların tanımlar halinde verilmesi şeklinde ortaya çıkar. tanımın ne olduğunu cümle anlamında görmüştük. parça içinde bir tanım cümlesi varsa, tanımlama var sayılır; bütün paragrafın tanım olması gerekmez.     2. karşılaştırma   iki far...

ankebut suresi - tefsir

1- elif. lâm. mim. bu, birbirinden kopuk harflerin açıklaması için tercih ettiğimiz görüş, bu harflerin, yüce allah'ın peygamberine -salât ve selâm üzerine olsun- indirdiği kitab'ın hammaddesini oluşturduklarına dikkat çekmek için yer aldıklarıdır. bu kitap, bunlara benzer harflerden meydana gelmiştir. bu kitab'a muhatap olan arap toplumu da bu harflere yabancı değildir. bu harfleri tanıyor ve bu harfler aracılığı ile istedikleri sözü kolaylıkla söyleyebiliyorlar. ancak bu harfler aracılığı ile bu kitab'ın benzerini meydana getiremezler. çünkü bu kitap allah yapısıdır, insan yapısı değil. daha önce şöyle demiştik: bu şekilde birbirinden kopuk harflerle başlayan sureler ya bu harflerden hemen sonra ya da şu anda bu surede olduğu gibi surenin akışı içinde kur'...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !