× "

12 imam orucu ne zaman

" arama sonuçları

orucu bozan ve bozmayan durumlar

orucu bozan ve bozmayan durumlar sual: ağzın içindeki çürük dişe konan ilaç, orucu bozmuyor da, dil altına konan hap, niçin orucu bozuyor? vücuttaki sağlam deriye konan ilaç emilse bile orucu bozmuyor da, ağızdaki sağlam deriye konan ilaç emildiği için niye orucu bozuyor? cevap dilaltındaki deri, vücudun dışındaki deri değildir. yumuşak, kaygan bir dokudur. tıpta buna mukoza deniyor. çok farklı özelliğe sahiptir. birbiri ile asla mukayese edilmez. dişin yapısı da mukozanın yapısından farklıdır. bu hususta uzman doktorumuz diyor ki: dilaltına ilaç konunca, sinir sisteminin uyarısı ile beyne çok acil haber gider. beyin, dilaltındaki refleksleri otomatik olarak harekete ge&...

şevval orucu ne zaman tutulur?

islam tarihinde ilk fıkıh kitabını kim yazmıştır? aktif gençlik nerede ? en harika faydalı islami bilgilerden.. bitki hücresi ne demek? bitki hücresi hakkında bilgi nedir batıl inanç nedir? batıl inanç hakkında bilgi vikipedi batıcılık nedir? batıcılık nedir hakkında bilgi bamyanın faydaları nelerdir bağış nedir? bağış ne demek? bağış sözlük anlamı hakkında bilgi nedir? babiller hakkında bilgiler nelerdir baba olmayı engelleyen faktörler hakkında bilgi nedir ateş çiçeği nedir? ateş çiçeği hakkında bilgi abartma nedir? abartma ne demektir? abartma sözlük anlamı hakkında bilgi nedir? adalet i mahza nedir? adalet i mahza hakkında bi...

aşurâ günü orucu

64. aşurâ günü orucu[469]   aşure gününün tayini konusunda iki ayrı görüş vardır. kimi âlimlere göre aşure günü, muharrem ayının 9. günü, kimilerine göre 10. günüdür. bu ihtilâfa sebep bu konudaki haberlerin farklı anlaşılması ve kelimenin aslının arapçadaki    kullanılışıdır.[470] sahâbinve tâbiu'nun büyük çoğunluğu ile imam mâlik, şafiî ve ahmed b. hanbel'e göre, aşure günü muharrem ayının 10. günüdür: arapçada on manasına gelen kelimesinden alınmıştır. bu durumda gün, geçmiş geceye izafe edilmiş olur. tirmizî'nin ibn abbas (r.anhuma)'d...

aşurâ günü orucu

64. aşurâ günü orucu[469]   aşure gününün tayini konusunda iki ayrı görüş vardır. kimi âlimlere göre aşure günü, muharrem ayının 9. günü, kimilerine göre 10. günüdür. bu ihtilâfa sebep bu konudaki haberlerin farklı anlaşılması ve kelimenin aslının arapçadaki    kullanılışıdır.[470] sahâbinve tâbiu'nun büyük çoğunluğu ile imam mâlik, şafiî ve ahmed b. hanbel'e göre, aşure günü muharrem ayının 10. günüdür: arapçada on manasına gelen kelimesinden alınmıştır. bu durumda gün, geçmiş geceye izafe edilmiş olur. tirmizî'nin ibn abbas (r.anhuma)'d...

aşurâ günü orucu

64. aşurâ günü orucu[469]   aşure gününün tayini konusunda iki ayrı görüş vardır. kimi âlimlere göre aşure günü, muharrem ayının 9. günü, kimilerine göre 10. günüdür. bu ihtilâfa sebep bu konudaki haberlerin farklı anlaşılması ve kelimenin aslının arapçadaki    kullanılışıdır.[470] sahâbinve tâbiu'nun büyük çoğunluğu ile imam mâlik, şafiî ve ahmed b. hanbel'e göre, aşure günü muharrem ayının 10. günüdür: arapçada on manasına gelen kelimesinden alınmıştır. bu durumda gün, geçmiş geceye izafe edilmiş olur. tirmizî'nin ibn abbas (r.anhuma)'d...

aşurâ günü orucu

64. aşurâ günü orucu[469]   aşure gününün tayini konusunda iki ayrı görüş vardır. kimi âlimlere göre aşure günü, muharrem ayının 9. günü, kimilerine göre 10. günüdür. bu ihtilâfa sebep bu konudaki haberlerin farklı anlaşılması ve kelimenin aslının arapçadaki    kullanılışıdır.[470] sahâbinve tâbiu'nun büyük çoğunluğu ile imam mâlik, şafiî ve ahmed b. hanbel'e göre, aşure günü muharrem ayının 10. günüdür: arapçada on manasına gelen kelimesinden alınmıştır. bu durumda gün, geçmiş geceye izafe edilmiş olur. tirmizî'nin ibn abbas (r.anhuma)&...

muharrem ayı muharrem orucu matem orucu aşure ayı

muharrem orucu ve asure muharrem ayı ve matem orucu muharrem ayı hicri takvimin birinci ayıdır. onuncu günün de ismi, aşure’dir. tarihi kaynaklara göre milattan çok önce arap, israil ve fars milletleri tarafından, muharrem ayının aş;ure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. bugünün değerini ve kutsallığını, tarihler şöyle anlatıyor: adem atanın tövbesinin kabul edildiği gün. nuh peygamber'in gemisinin karayı bulduğu gün. ibrahim peygamber'in nemrut,un ateşinden kurtulduğu gün. musa peygamber'in kavmini firavun'un şerrinden kurtardığı gün. yunus peygamber'in balığın karnından kurtulduğu gün. eyüp peygamber'in dertlerine şifa ...

adetli kadının namazı ve orucu‏

      soru:adetli kadının oruç tutamayacağı, kuranı kerim okuyamayacağı ve namaz kılamayacağı kuran'da zikredilmediği halde bunu söyleyenler neye dayanarak söylemektedirler. böyle bir fetva kadının ibadet hakkını elinden almak olmaz mı? diyelim ki, adet hali bir hastalıktır, o takdirde oruç kadına niçin yasak olsun? hasta olanlar için allah, ‘tutarlarsa bu onlar için daha iyi olur' dediğine göre adetli kadın da kendisini iyi hissedip orucunu tutarsa, diğer ibadetlerini yaparsa bu neden kabul olmasın? cevap: bize bu konuda sık sık sorulan soruların özeti budur ve ne ilginçtir ki, bu fikirleri sadece medya karıştırmanları değil, ehli ilim olduklarından şüphe etmediğ...

orucu bozan ve bozmayan şeyler

 orucu bozan ve bozmayan şeylerkaza ve keffaretkaza ve keffaretoruç, niyet edip tutmaya başlamakla mükellef üzerine borç olmuştur. bu sebeble, meşrû' bir mâzeret olmadıkça başlanmış orucu bozmak günahtır. ayrıca bozulan orucun sonradan gününe gün kazâ edilmesi de lâzımdır. farz olan ramazan orucunu kasden bozmakta ise kazâ ile birlikte fazladan bir de keffaret denilen iki kamerî ay (yaklaşık 60 gün) aralıksız oruç tutmak cezası vardır.   kazâ ve keffâret nedir?kazâ: hiç tutulmayan veya tutulmaya başlanıp da bozulan bir orucu sonradan günü gününe tutmaktır.keffâret ise: kasden bozduğu bir günlük ramazan orucu yerine, c...

orucu bozar mı?

cinsel organa bir şey sokmak orucu bozar mı? kadın parmağını veya başka bir aleti su yahut yağ ile ıslattıktan sonra cinsel organına sokarsa ve  parmağı veya benzeri şey cinsel organında kaybolursa orucu bozulur, kaza etmesi gerekir. (1) cinsel organa ilaç sürmek orucu bozar mı? kadının cinsel organına ilaç veya bir şey damlatması, ıslak parmağını sokması, kaybolacak şekilde bir parça pamuk koyması orucu bozar, kazayı gerektirir. (6) deri üzerine sürülen merhem orucu bozar mı? derin olmayan yaralara konulan merhemler orucu bozmaz. derin yaralara konulan merhemler vücudun içine, kana ve mîdeye karışabileceğinden orucu bozarlar. bu durumdaki hastalar iyileşinceye kadar zâten oruçtan muaf olduklarından, il...

orucu bozan ve bozmayan durumlar

sual: ağzın içindeki çürük dişe konan ilaç, orucu bozmuyor da, dil altına konan hap, niçin orucu bozuyor? vücuttaki sağlam deriye konan ilaç emilse bile orucu bozmuyor da, ağızdaki sağlam deriye konan ilaç emildiği için niye orucu bozuyor? cevapdilaltındaki deri, vücudun dışındaki deri değildir. yumuşak, kaygan bir dokudur. tıpta buna mukoza deniyor. çok farklı özelliğe sahiptir. birbiri ile asla mukayese edilmez. dişin yapısı da mukozanın yapısından farklıdır. bu hususta uzman doktorumuz diyor ki:dilaltına ilaç konunca, sinir sisteminin uyarısı ile beyne çok acil haber gider. beyin, dilaltındaki refleksleri otomatik olarak harekete geçirir. sonra, tükürük salgı sistemi &cce...

orucu ne bozar? ne bozmaz?

islam:  oruçlu bir kimse gözüne ilaç damlatır ya da merhem sürerse veya sürme çekerse, orucu bozulur mu? hanefi ve şafii mezhebine göre, oruçlu olan bir kimse gözüne ilaç damlatabildiği gibi, merhem de sürebilir. çünkü göze ilaç damlatmak, merhem sürmek ve sürme çekmek orucu bozmaz. hatta oruçlu kişi sürmenin veya damlanın tadını boğazında hissetse bile bozulmaz. oruçlu olan kimsenin kulağına ilaç veya su akıtılsa, orucu bozulur mu? imam-ı âzama göre kulağa konulan ilaç orucu bozar. su ise bozmaz. ebu yusuf ve imam muhammed’e göre, kulağa ne akıtılırsa akıtılsın orucu bozmaz. (cevhere; 1/182) şafii mezhebin...

228) şevval orucu (şevval ayında altı gün oruç tutmak)

228) şevval orucu (şevval ayında altı gün oruç tutmak)   1257. ebû eyyûb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur."[1]   * bu hüküm her hayırlı işin on katı sevap ile değerlendirileceği esasına dayanır. yani 30 ramazan + 6 şevval 36 x 10 = 360 gün. bu hadiste belirtilen oruç şeklini imam malik (r.a.) her halde kendisine ulaşmamış olacak ki muvatta isimli kitabının oruç bölümünün sonunda böyle bir oruç tutulacağına dair bir bilgi bize ulaşmadı demektedir. halbuki bu raviden başka ebu hureyre, cabir, sevban, berâ ibni Âzib ibni abbas ve aişe (r.anhüm) olmak üzere bu hadisin başka rivayetleri de bulunmaktad...

orucu bozan & bozmayan şeyler...

sual: orucu bozup bozmayan şeyler hakkında genel bilgi verir misiniz?cevap: kalb hastasının göğsüne sürdüğü ilaç, orucu bozmaz. çünkü, sağlam deriye sürülen ilaç, deriden içeriye girse de orucu bozmaz. dil altına konulup emilenler bozar. kulağa konulan ilaç da bozar. morfinle dişini çektirdikten sonra, oruç bozulduğu için, yiyip içene kefaret gerekmez, kaza gerekir. bir hastalık sebebiyle de iğne [enjeksiyon] yapılınca oruç bozulur ve kaza gerekir. oruç bu şekilde bozulduktan sonra yiyip içmek, kefaret gerektirmez. diş çektirmek orucu bozmaz. dişten çıkan kan yutulursa oruç bozulur. ramazan orucunu tutarken iğne vurduranın veya dişinden çıkan kanı yutanın orucu bozulur, gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez. istemiyerek ağız dolusu kusmak orucu bozmaz. isteyerek, zorlıyarak az bir k...

orucu bozan ve bozmayan durumlar

orucu bozan ve bozmayan durumlar sual: ağzın içindeki çürük dişe konan ilaç, orucu bozmuyor da, dil altına konan hap, niçin orucu bozuyor? vücuttaki sağlam deriye konan ilaç emilse bile orucu bozmuyor da, ağızdaki sağlam deriye konan ilaç emildiği için niye orucu bozuyor? cevapdil altındaki deri, vücudun dışındaki deri değildir. yumuşak, kaygan bir dokudur. tıpta buna mukoza deniyor. çok farklı özelliğe sahiptir. birbiri ile asla mukayese edilmez. dişin yapısı da mukozanın yapısından farklıdır. bu hususta uzman doktorumuz diyor ki:dil altına ilaç konunca, sinir sisteminin uyarısı ile beyne çok acil haber gider. beyin, dil altındaki refleksleri otomatik olarak harekete geçirir. sonra, tükürük salgı sistemi çalışıp, tükürük üretir, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !