× "

17 yüzyıl halk şairleri

" arama sonuçları

15.yüzyıl divan şairleri ve eserleri

  15.yüzyıl: bu yüzyılın önemli şairleri şeyhi,ahmet paşa, necati, süleyman çelebi ve ali şîr nevai’dir.mercimek ahmet,âşık paşazade,sinan paşa ise bu yüzyılın ileri gelen düzyazı ustalarıdır.   1)şeyhî: 15.asrın ilk yarısının en büyük divan şairidir. 1373-1376 yılları arasında doğmuştur.eğitimine memleketinde başlayan şeyhî,şair ahmedi’den ve başka alimlerden ders okuduktan sonra,tahsilini ilerletmek için iran’a gitmiş,tasavvuf ve tıp da derinleşmiş,göz hekimliğinde uzman olmuştur. memleketine döndükten sonra,bir eczâhâne açarak hekimlikle iştigal etmiş ve hekim sinan olarak şöhret kazanmıştır...

13.yüzyıl divan şairleri - mevlana celaleddin-i rumi

  1)mevlâna celaleddin-i rumi: mevlâna,30 eylül 1207 yılında bugün afganistan sınırları içerisinde yer alan horasan’ın belh şehrinde doğmuştur. mevlânın babası belh şehrinden gelip karaman’da su başı emir mûsa’nın yaptırdığı medreseye yerleşmişlerdir. selçuklu devleti en parlak devrini yaşamaktadır ve devletin hükümdarı alâeddin keykubâd’dır. babası ölünce talebeleri mevlânayı babasının tek varisi olarak görürler. gerçekten de mevlâna büyük bir ilim ve din bilgini olmuştur. mevlâna 15 kasım 1244 yılında şems-i tevrizi ile karşılaşır.ancak beraberlikleri uzun sürmez. şems aniden &ou...

aşık edebiyatı halk şairleri

                    karacaoğlan (1606? -1697)   - doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmeyen karacaoğlan'ın toroslar'da yaşayan, türkmen boyları arasında yetiştiği sanılıyor. göçebe bir şair olarak anadolu içinde ve dışında gezmiştir. - geleneksel şiirin dil, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir; özellikle koşma ve semai biçimlerinde büyük başarı kazanmıştır. - âşık edebiyatının hemen bütün şairlerini etkilemiştir. - onun için aşk ve tabiat şairi dense yeridir. âşık edebiyatının duygu yönü...

halk edebiyatının dönemleri - (halk edebiyatı)

…türk edebiyatının dönemleri… (halk edebiyatı) halk edebiyatının dönemleri 13. yüzyıl halk edebiyatı bu yüzyılda ele geçen eserler daha çok fetih ve savaşlara aittir. bunların en önemlileri islami türk destanlarıdır. battal gazi destanı, danişmentname bunlardan en ünlüleridir. dönemin en ünlü kişisi nasreddin hoca’dır. o, zekasıyla, keskin görüşleri ve zeki söyleyişleriyle, nükteleriyle dünyaca tanınmış biridir. 13. yüzyılda yaşadığı halde halka mal olarak kendinden sonra gelen timurlenk ile karşılaştırılmıştır. bu asrın en önemli şairi yunus emre’dir. 14. yüzyıl halk edebiyatı bu yüzyılın en önemli eseri kitab-ı dede korkut ‘tur.bu kitapta hikayeler oğuz türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştır. kitapta oğuz türkleri’nin gürcü...

halk edebiyatının genel özellikleri

türk halk edebiyatı türklerin anadolu'ya geldikten sonra edebiyatları beş gruba ayrılmıştır. arapça ve farsça'yı çok iyi bilen aydınların oluşturduğu "yüksek zümre edebiyatı" [1] ve islam öncesinden gelen sözlü bir "halk edebiyatı". anadolu'ya göç eden türkler arasında aynı ayrım devam etti. medrese eğitimi gören aydın kesim arap ve fars edebiyatlarının tesirini devam ettirirken, halk yine saz şairleri aracılığıyla halk edebiyatını devam ettirdi. dolayısı ile anadolu türk edebiyatı iki grupta incelenmektedir. bu gruplardan biri halk edebiyatı'dır. oğuz türkleri anadolu'ya dilleriyle, gelenekleriyle, geleneksel halk edebiyatlarıyla gelmişlerdir....

17. yüzyıl türk saz şairlerinin şiirlerinde hikaye kahramanları

özet 17. yüzyıl, türk saz şiirinin en parlak yüzyıllarından birisidir. karaca oğlan’dan ercişli emrah’a, gevherî’den aşık ömer’e pek çok büyük saz şairi bu yüzyılda yaşamış ve şiirlerini bu yüzyılda yazmışlar, söylemişlerdir. halk hikâyeleri, türk edebiyatının iddialı eserlerindendir. hikâyelerin bir kısmı arap ve fars edebiyatlarından bizim edebiyatımıza girmişken bir kısmı ise dış etkilerden uzak olarak millî bünyede doğmuş ve gelişmişlerdir. arap ve fars edebiyatlarından giren hikâyeler hem klasik edebiyatta hem de halk edebiyatında ayrı ayrı şekillenmişler bu sebeple aynı hikâyenin hem klasik şekli hem de halk edebiyatınd...

halk edebiyatının dönemleri

13. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılda ele geçen eserler daha çok fetih ve savaşlara aittir. bunların en önemlileri islami türk destanlarıdır. battal gazi destanı, danişmentname bunlardan en ünlüleridir. dönemin en ünlü kişisi nasreddin hoca’dır. o, zekasıyla, keskin görüşleri ve zeki söyleyişleriyle, nükteleriyle dünyaca tanınmış biridir. 13. yüzyılda yaşadığı halde halka mal olarak kendinden sonra gelen timurlenk ile karşılaştırılmıştır. bu asrın en önemli şairi yunus emre’dir.14. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılın en önemli eseri kitab-ı dede korkut ‘tur.bu kitapta hikayeler oğuz türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştır. kitapta oğuz türkleri’nin g&...

halk edebiyatının dönemleri 16. yüzyıl halk edebiyatı, 17. yüzyı

halk edebiyatının dönemleri13. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılda ele geçen eserler daha çok fetih ve savaşlara aittir. bunların en önemlileri islami türk destanlarıdır. battal gazi destanı, danişmentname bunlardan en ünlüleridir. dönemin en ünlü kişisi nasreddin hoca’dır. o, zekasıyla, keskin görüşleri ve zeki söyleyişleriyle, nükteleriyle dünyaca tanınmış biridir. 13. yüzyılda yaşadığı halde halka mal olarak kendinden sonra gelen timurlenk ile karşılaştırılmıştır. bu asrın en önemli şairi yunus emre’dir.14. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılın en önemli eseri kitab-ı dede korkut ‘tur.bu kitapta hikayeler oğuz türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştır. kitapta...

halk edebiyatı

halk edebiyatı anadolu türk edebiyatı türklerin anadolu’ya gelmeden önceki edebiyatları iki gruba ayrılmıştı. arapçayı ve farsçayı çok iyi bilen aydınların oluşturduğu “yüksek zümre edebiyatı” ve islam öncesinden gelen sözlü bir “halk edebiyatı.” anadolu’ya göç eden türkler arasında aynı ayrım devam etti. medrese eğitimi gören aydın kesim arap ve fars edebiyatları tesirini sürdürürken halk yine saz şairleri aracılığıyla halk edebiyatını devam ettirdi. öyleyse biz anadolu türk edebiyatını iki grupta incelemeliyiz. halk edebiyatı oğuz türkleri, anadolu’ya dilleriyle, gelenekleriyle, geleneksel halk edebiyatlarıyla gelmişlerdir. oz...

yüzyıllara göre halk şairleri

&quoyüzyıllara göre halk ozanları 13.yüzyıl 19.yüzyıl 20.yüzyıl (devamı) yunus emre erzurumlu emrah âşık ümmanî âşık paşa zileli fedai eyup tekyurt 14.yüzyıl âşık kusûrî poshoflu müdamî hacı bayram-ı veli âşık şem'î habip karaaslan abdal musa silleli sürûrî ali gürbüz 15.yüzyıl dadaloğlu davut sularî eşrefoğlu âşık veli halil karabulut hasan dede âşık sefil ali şavşatlı deryamî kaygusuz abdal bayburtlu zihnî mevlit ihsanî abdurrahim-i tırsî türâbî dede zülfikâr divanî 16.yüzyıl seyrânî âşık yener bahşî sivaslı sıtkı âşık hasretî muhyiddin abdal ar...

halk edebiyatının dönemleri

halk edebiyatının dönemleri13. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılda ele geçen eserler daha çok fetih ve savaşlara aittir. bunların en önemlileri islami türk destanlarıdır. battal gazi destanı, danişmentname bunlardan en ünlüleridir. dönemin en ünlü kişisi nasreddin hoca’dır. o, zekasıyla, keskin görüşleri ve zeki söyleyişleriyle, nükteleriyle dünyaca tanınmış biridir. 13. yüzyılda yaşadığı halde halka mal olarak kendinden sonra gelen timurlenk ile karşılaştırılmıştır. bu asrın en önemli şairi yunus emre’dir.14. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılın en önemli eseri kitab-ı dede korkut ‘tur.bu kitapta hikayeler oğuz türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştı...

halk edebiyatının dönemleri 16. yüzyıl halk edebiyatı, 17. yüzyı

halk edebiyatının dönemleri13. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılda ele geçen eserler daha çok fetih ve savaşlara aittir. bunların en önemlileri islami türk destanlarıdır. battal gazi destanı, danişmentname bunlardan en ünlüleridir. dönemin en ünlü kişisi nasreddin hoca’dır. o, zekasıyla, keskin görüşleri ve zeki söyleyişleriyle, nükteleriyle dünyaca tanınmış biridir. 13. yüzyılda yaşadığı halde halka mal olarak kendinden sonra gelen timurlenk ile karşılaştırılmıştır. bu asrın en önemli şairi yunus emre’dir.14. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılın en önemli eseri kitab-ı dede korkut ‘tur.bu kitapta hikayeler oğuz türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştır. kitapta...

halk edebiyatının dönemleri

halk edebiyatının dönemleri13. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılda ele geçen eserler daha çok fetih ve savaşlara aittir. bunların en önemlileri islami türk destanlarıdır. battal gazi destanı, danişmentname bunlardan en ünlüleridir. dönemin en ünlü kişisi nasreddin hoca’dır. o, zekasıyla, keskin görüşleri ve zeki söyleyişleriyle, nükteleriyle dünyaca tanınmış biridir. 13. yüzyılda yaşadığı halde halka mal olarak kendinden sonra gelen timurlenk ile karşılaştırılmıştır. bu asrın en önemli şairi yunus emre’dir.14. yüzyıl halk edebiyatıbu yüzyılın en önemli eseri kitab-ı dede korkut ‘tur.bu kitapta hikayeler oğuz türkleri arasında yaşanmış ve yayılmıştır. kitapt...

halk edebiyatının genel özellikleri

halk edebiyatı halk edebiyatı, sözlü edebiyatın uzantısıdır. halkın yarattığı sözlü eserlerden oluşur. dil., biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. halk edebiyatının genel özellikleri islamiyet'ten önceki edebiyatımızın islam uygarlığı içindeki biçimidir. bir anlamda sözlü edebiyat dönemimizin gelişmiş biçimi olarak düşünebiliriz. halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. divan edebiyatında olduğu gibi şiir yine egemen türdür. şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır. nazım birimi dörtlüktür. ölçü, hece ölçüsüdür, en çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır. şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir. dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir. halk edebiyatı gözleme d...

halk edebiyatı

halk edebiyatı   anadolu türk edebiyatı türklerin anadolu’ya gelmeden önceki edebiyatları iki gruba ayrılmıştı. arapçayı ve farsçayı çok iyi bilen aydınların oluşturduğu “yüksek zümre edebiyatı” ve islam öncesinden gelen sözlü bir “halk edebiyatı.”anadolu’ya göç eden türkler arasında aynı ayrım devam etti. medrese eğitimi gören aydın kesim arap ve fars edebiyatları tesirini sürdürürken halk yine saz şairleri aracılığıyla halk edebiyatını devam ettirdi. öyleyse biz anadolu türk edebiyatını iki grupta incelemeliyiz. halk edebiyatı oğuz türkleri, anadolu’ya dilleriyle, gelenekleriyle, geleneksel halk edebiyatlarıyla gelmişlerdir. ozan dedikleri saz şairleri, anadolu’nun gittikçe türkleşen bölgelerinde, gezici şairler olarak, sazlarıyla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !