× "

20 dakikada cüz dinle

" arama sonuçları

acısız epilasyon için öneriler

yaz aylarında daha sık epilasyon yapmak gerekir. peki, ağrısız ve acısız epilasyon için ne şekilde hareket edilmelidir? epilasyon sonrasındaki 24 saat içerisinde aşırı sıcağa maruz kalmayın veya spor yapmayın. epilasyon yapılan bölgenin iyice gerildiğinden emin olur. tüyleri uzayış yönüne doğru alın. ters hareket kaşıntılı kırmızı noktalara sebep olur. ertesi gün havuza veya denize gideceksiniz bir gece önceden epilasyon yapın. bu sayede tuz, güneş ve klorun yaratacağı hassasiyetten kurtulmuş olacaksınız. koltukaltındaki tüylerin çıkış yönü dağınıktır. bu nedenle tek yönlü epilasyon yapmayın. işlem sonrasında soğuk su ile durulayın. özellikle bikini bölgesindeki tüylerde batık probl...

risale-i nur'dan kısa kısa

umûmî musîbet, çoğunluğun hatasından gelir suâl: bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir? elcevap: umûmî musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir. âyette vardır: "öyle musibetten kaçınız ki, geldiği vakit zâlimlere mahsus kalmaz, mâsumlar ve mazlûmlar da içinde yanar." (enfal sûresi: 25.) çünkü, musîbet-i âmmeden mâ...

31. otuzbirinci söz | risale-i nur külliyatı

30, 31. sözler - s:252-254otuz birinci söz mirac-ı nebeviyeye (a.s.m.) dairdir ihtar: miraç meselesi, erkân-ı imaniyenin usulünden sonra terettüp eden bir neticedir. ve erkân-ı imaniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. erkân-ı imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı, elbette bizzat ispat edilmez. çünkü, allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara miraçtan bahsedilmez; evvelâ o erkânı ispat etmek lâzım geliyor. öyleyse, biz, miraçta istib'âd ile vesveseye düşen bir mü'mini muhatap ittihaz ederek, ona karşı beyan edeceğiz. ara sıra, makam-ı istimâda olan ...

risale (vesvese hakkında)

ey maraz-ı vesvese ile mübtelâ! biliyor musun vesvesen neye benzer? musîbete benzer; ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider. öyle ise, şu musîbetli vesvesenin aksâm-ı kesîresinden kesîrü'l-vuku' olan yalnız beş vechini beyân edeceğim. belki sana ve bana şifâ olur. zîrâ, şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu dâvet eder, ilim onu tard eder; tanımazsan gelir, tanısan gider. birinci vecih-biri...

dini mp3ler

arayıpta bulamıyacagınız dev bir arşiv zevklimp3'e özel full albümler hz.muhammed'in hayat'ı - marting lings (sesli kitap - seslendiren : mustafa demirci) ahmed el acemi - hatim (sure sure indir) ๑۩۞۩๑ bölüm kuralları mutlaka okuyunuz ๑۩۞۩๑ başka âlemlere gitmek isteyenlere piano ve enstrümental ilahiler (özel upload) mustafa büyükaslan - gavsımın şekeri2008 tek parca no rapid musa bilgisli (kapına ğeldim) 2008 full albüm güçlü soydemir-ilahiler 2007 albümünden iki güzel ilahi etkileyici bir video klip- kime emanet mustafa demirci - tesbihat [süper !] benim favori ezgilerim sizlerde indirin:) saffet yıldız- nisan yağmuru albümü(istek)...

vesvese 2.bölüm

i. vesvesenin manyetik alanından ibâdet ile uzaklaşmalı ve psikolojik te’sirinden çıkılmalıdır..!vesveseye karşı sizi vesvesenin manyetik alanından kurtaracak davranışlarda bulunun. hadiste de ifâde edildiği gibi, böyle bir şey arız olduğunda, söz gelimi gadaplandığınızda, ayakta iseniz oturun, oturuyorsanız uzanın veya kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılın ve iç dünyânızda değişiklik yapın; ayrıca o sisi dağıtacak daha başka meşrû bir kısım davranışlarda bulunun!.. irâdenizi devreye sokarak, psikolojinize te’sir edebilecek, elinizde olmadan içine düştüğünüz hava boşluğundan sizi çıkaracak veya tutulduğunuz elektrik akımından sizi çekip alacak küçük de olsa ...

mi'rac-ı nebeviyeye (a.s.m.) dâirdir

otuz birinci sözmi'rac-ı nebeviyeye (a.s.m.) dâirdirihtarmi'rac meselesi, erkân-ı imâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir ve erkân-ı imâniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. erkân-ı imâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzat ispat edilmez. çünkü, allah'ı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabul etmeyen veya semâvâtın vücudunu inkâr eden adamlara mi'racdan bahsedilmez. evvelâ o erkânı ispat etmek lâzım geliyor. öyle ise biz, mi'racda istibat ile vesveseye düşen bir mümini muhatap ittihaz ederek, ona karşı beyân edeceğiz. ara sıra makam-ı istimâda olan mülhidi nazara alıp, serd-i ke...

beşinci dal

       beşinci dal   birinci meyve: ey nefisperest nefsim, ey dünyaperest arkadaşım!muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur. hem şu kâinatın râbıtasıdır. hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. insan, kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için, kâinatı istilâ edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir. işte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemâl sahibi olabilir. işte ey nefis ve ey arkadaş! insanın havfe ve muhabbete âlet olacak iki cihaz, fıtratında dercolunmuştur. alâküllihal o muhabbet ve havf, ya halka veya hâlık'a müteveccih olacak. halbuki halktan havf ise, elîm bir beliyyedir. halka muhabbet dahi, belalı bir musibettir. çünki: sen öylelerden korkarsın ki, sana merhamet etmez veya seni...

risal-i nur "sözler"yirmibirinci söz

  yirmibirinci söz     [iki makamdır]  birinci makam بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam, ba...

on yedinci lem'a

on yedinci lem'a   (zühre'den gelmiş "on beş nota"dan ibarettir.)mukaddime          on iki sene evvel(*tarih; hicri 1340, miladi 1921 seneleridir.) rabbani inayet ile ilahi marifette bir fikri hareketimde ve bir kalbi seyahatimde ve ruhi bir inkişafımda görülen bazı tevhidi lemaları arabî olarak notalar suretinde zühre, şule, habbe, şemme, zerre, katre gibi risalelerde kaydetmiştim. uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir ışığını göstermek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. hususan en mümtaz ve en has kardeşlerimin çoğunluğu arabî okumamışlar. bunların ısrarıyla o notaların, o lem&...

[ otuzbirinci söz ] - mi'rac risalesi

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِotuzbirinci sözmi'rac-ı nebeviyyeye dairdir (a.s.m.) ihtar: mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. ve erkân-ı îmâniyenin nurlarından medet alan bir nurdur. erkân-ı îmâniyeyi kabul etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzat isbat edilmez. çünkü: allahı bilmeyen, peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücudunu inkâr eden adamlara mi’racdan bahsedilmez. evvelâ o erkânı isbat etmek lâzım geliyor. öyle ise biz, mi’racda istib’ad ile vesveseye düşen bir mü’mini muhatap itt...

...yirmibirinci söz...

yirmibirinci söz[iki makamdır]birinci makamبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: «namaz iyidir. fakat hergün hergün...

bediuzzaman said nursi

  bediüzzaman said nursi,1873 te bitlis in hizan ilçesine bağlı isparit nahiyesinin nurs köyünde doğdu. babasının adı mirza,annesinin nuriyedir.ağabeyi molla abdullah'ın ilim tahsil etmesinin kendisine kazandırdığı itibara imrenerek 9 yaşında tağ köyünde muhammet emin efendi'nin medresesinde(alttaki resim) öğrenime başladıysa da çok geçmeden nurs'a döndü ve haftada bir gün gelen ağabeyinden temel bilgileri öğrenmekle tahsilini devam ettirdi. öğreniminin en verimli safhası, 15 yaşındayken 1888'de muhammet celalî'den ders aldığı üç aylık devredir. o zattan molla cami'den nihayete kadar, ortalama on yılda okutulan bütün metinleri üç ayda okuyup diploma aldı. kitaplardan sadece anahtar bilgileri öğreniyordu.alet ilimlerini kapsayan bu öğrenimin ardından,sıcaktan ...

tek kelime ; illede namaz

yirmibirinci söz [iki makamdır]birinci makamبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِاِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًاbir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: «namaz iyidir. fakat hergün her...

vesvese nedir? çareleri nelerdir ?

yirmi birinci sözün ikinci makamı kalbin beş yarasına beş merhemi tazammun eder. 3 ey maraz-ı vesvese ile müptelÂ! biliyor musun, vesvesen neye benzer? musibete benzer. ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner. ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen küçülür. korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider. öyleyse, şu musibetli vesvesenin aksâm-ı kesiresinden kesîrü'l-vuku olan yalnız beş vechini beyan edeceğim; belki sana ve bana şifa olur. zira şu vesvese öyle birşeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. tanımazsan gelir, tanısan gider. birinci vecih - birinci yara şeytan, evvelâ şüpheyi kalbe atar. eğer kalb kabul etmezse, şüpheden şetme döner....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !