× "

2560 sayılı tebliğler dergisi

" arama sonuçları

lise görsel sanatlar senebaşı zümresi 2011-2012

lüleburgaz atatürk lisesi 2010 – 2011 eğitim öğretim yılı ı. dönem resim dersi zümre öğretmenler toplantı tutanağıdır   toplantı  no                        :  1 toplantı yeri                      :  öğretmenler odası toplantı tarihi                  :  16.09.2011 toplantı saati                    :  0...

başbakan'a yalan mı söyletiyorlar? 19 mayıs konulu tebliğler

başbakan'a yalan mı söyletiyorlar? 19 mayıs konulu tebliğler   atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlama yönergesi hakkında yapılan tartışmalara ışık tutması açısından kaynakları sunuyorum. milli eğitim bakanlığı'nın tartışmalara sebep olan 19 mayıs talimatıyla ilgili konuşan erdoğan, "19 mayıs'la veya milli bayramlarla ilgili yönergeyi bizden önceki dönemlerde yapmışlar. biz yönergenin aslına uygun şekilde uygulanması istiyoruz" dedi.   *** tebliğler dergisi  : 6 kasım 1995 / 2442    bu yönerge, nisan 2007 tarihli ve 2595 sayılı tebliğler dergisi'nde yayımlanan 'ulusal egemenlik ve çocuk ba...

49edebiyat kitaplarındaki yanlışlar

  edebiyat kitaplarındaki yanlışlar ali türkseven giriş: anadili dersi ve öğretim izlenceleri anadili eğitim-öğretimi evde başlar; ancak bu, bilimsel yöntemlerle yapılmaz. bilimsel yöntemlerle anadili eğitim-öğretiminin yeri -genellikle- okullar­dır. türkiye'de ilköğretimde türkçe, ortaöğretimde türk dili ve edebiyatı derslerinde söz konusu eğitim-öğretim verilir. gelişmiş ülkelerin "anadili dersi saatleri" ile karşılaştırıldığında, türkiye'nin - bu konuda- onlardan geri olmadığı söylenebilir. bu ders(ler)in en önemli amaçları arasında türk dilini öğretmek ve okuma zevk ve alışkanlığı kazan­dırmak da vardır. pek...

2488 sayılı tebliğler dergisi

2488 sayılı tebliğler dergisi’nde yayınlanan atatürkçülük konularının ünitelere dağılımı konular: 1.atatürk'ün hayatı * öğrenim hayatı * askerlik hayatı * siyasi hayatı hedefler-davranışlar hedef: atatürk'ün hayatıyla ilgili olguları kavrayabilme davranışlar: 1. atatürk'ün öğrenim hayatıyla ilgili olguları açıklama. 2. atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili olguları açıklama. 3. atatürk'ün siyasi hayatıyla ilgili olguları açıklama açıklamalar öğretim programının "mustafa kemal'in hayatı" bölümünün alt başlıkları. "a. atatürk'ün hayatı", "b. atatürk'...

tarih yıl sonu zümre tutanağı

t.c. milli eğitim bakanlığı …………………………………. lisesi 2009 – 2010 eğitim ve öğretim yılı tarih grubu dersleri sene sonu zümre öğretmenler                                                         kurulu toplantı tutanağıdır ders : tarih grubu dersleri (çağdaş türk ve dünya tarihi, t.c. inkılâp tarihi ve atatürkçülük, osmanlı tarihi, 9. sınıf tarih, 10. s...

edebiyat programları ve bilinmesi gereken tebliğler dergileri

  edebiyat programları ve bilinmesi gereken tebliğler dergileri 1 - lise hazırlık sınıfları (türkçe)  karar tarihi: 5.9.1983  karar sayısı : 148      tebliğler dergisi : 2149 , 2386, 2405 , 2492 , 2493 2-türk dili edebiyatı dersi müfredat programı t.d.09.11.1992/2370 karar sayısı: 293      karar tarihi: 18/9/1992 değişiklik : 2375 , 2381 , 2393 , 2455 , 2470 3-edebi metinler dersi programı (10-11. sınıf) açıklama: ders geçme ve kredi sistemine göre dönemler esas alınarak hazırlanan ve halen sınıf geçme sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar doğrultusunda sınıflar esas ...

2009– 2010 eğitim ve öğretim yılı ilköğretim okulu türkçe

2009– 2010 eğitim ve öğretim yılı ilköğretim okulu türkçe dersi ı. dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır            dersin adı                            :    türkçetoplantı no                          :    1toplantı tarihi                    :    04/09/2009toplantı yeri  ...

2009– 2010 eğitim ve öğretim yılı ilköğretim okulu türkçe

2009– 2010 eğitim ve öğretim yılı... ilköğretim okulutürkçe dersi ı. dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır            dersin adı                            :    türkçetoplantı no                          :    1toplantı tarihi                    :    04/09/2009toplantı yeri &nb...

ilköğretimde sınav uygulamaları ve dikkat edilecek noktalar-2009

milli eğitim bakanlığı merkezî sistem sınav uygulama yönergesi   yayın : tebliğler dergisi yayım tarihi ve sayısı : 03/11/2000 - 2519 numarası :      birinci kısım genel hükümleramaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaçmadde 1- bu yönerge, millî eğitim bakanlığınca merkezî sistemle yapılan sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenler. kapsammadde 2- bu yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan resmî ve özel okulların, bakanlığımıza bağlı açıköğretim lisesi ve açık ilköğretim okulu ile diğer bakanlıkların bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinin ve protokol çerçevesinde yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri kaps...

ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi(oges) seminer çalışması-

mill&ıcirc; eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumlarına geçiş yönergesi tebliğler dergisi : kasım 2007/2602 ek ve değişiklikler: 1) ocak 2008/2604 td birinci kısım genel hükümler amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 - bu yönergenin amacı, merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan millî eğitim bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. kapsam madde 2 - bu yönerge, ilköğretim okulu öğrencilerinin, merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan millî eğitim bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar. dayanak madde 3 - bu yönerge, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı res...

2575 sayılı tebliğler dergisi meb eğitim ve öğretim çalışmaların

öncelikle 2551 sayılı tebliğler dergisinde meb eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine dair yönergeye  aşağıdaki linkten bakınızhttp://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv3.htm millî eğitim bakanlığı eğitim ve öğretim çalışmalarının plânlı yürütülmesine ilişkin yönergede değişiklik yapılmasına dair yönerge (2575 sayılı tebliğler dergisi)madde 1- ağustos 2003 tarihli ve 2551 sayılı tebliğler dergisinde yayımlanan millî eğitim bakanlığı eğitim ve öğretim çalışmalarının plânlı yürütülmesine ilişkin yönergenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.             "madde 12 ...

2104 sayılı tebliğler dergisi atatürk ilke ve inkılaplarının öğr

2104 yazının  başlangıç kısmı için linki tıklayınız---->>>>      http://tebesirtozu.blogcu.com/4198537/     l2. resim-iş derslerinde: a. atatürk'ün, sanat ve sanatçıya verdiği önemle ilgili görüşlerine ilişkin, blok ve yazı değerleri çalışmalarında afişler yaptırılmalıdır. b. türk bayrağı yaptırılırken, istiklal marşı, atatürk'ün bakımsızlık ilkesi üzerinde durulmalıdır. c. atatürk ile ilgili kitap isimlerinden, kitap kapağı çalışmaları yaptırılmalıdır. ç. cumhuriyet öncesi ve sonrası türkiye ile türk halkının durumu mukayeseli kompozisyonlara uyarlanmalıdır d. atatürk zamanında yaşamış tarihi hüviyeti olan kişiler veya eserleri sınıfa getirilerek, izlenimler resme dönüştürülmelidir. e. cumhuriyet devri ressam, h...

2104 sayılı tebliğler dergisi atatürk ilke ve inkılaplarının öğr

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında atatürk inkılÂp ve ilkelerininöğretim esasları yönergesi td 2104, 18/01/1982 1981-1982 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının ı. , ıı. , ııı. sınıfları ile temel eğitim okullarının vııı. sınıflarında okutulmaya başlanan türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi programı, bu dersin "amaçları" ile amaçlara varmak için ders öğretmenlerinin izleyecekleri yöntemleri belirleyen "açıklamalar", 2087 ve 2090 sayılı tebliğler dergisi'nde yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur. bu uygulama sırasında inkılap tarihi dersinin amaçlarının gerçekleşmesinin, öğrencilerin atatürkçü olarak yetişmesi ve atatürkçülüğü davranış haline getirmelerinin; öğretim sistemi içinde sadece bu ders ile ilgili öğretmenlerin belirli saatlerdeki öğretim programlarını uygulamaları ile ...

zümre

zümre 1 tıkla indir   zümre 2 tıkla indir   zümre 3 tıkla indir   tıkla indir   2007 – 2008 eğitim – öğretim yılı çınarcık ilçesi teknoloji ve tasarım dersi ı. dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır gündem maddeleri: 1 – açılış, yoklama 2 – zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesi. 3 – 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu’na göre türk milli eğitiminin genel amaçlarının okunması 4 – milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinin okunması. (t.c. milli eğitim bakanlığı tebliğler dergisi cilt 67 kasım 2004 sayı 2566) 5 –teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlar...

2104 sayılı tebliğler dergisi

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında atatürk inkılÂp ve ilkelerininöğretim esasları yönergesi td 2104, 18/01/1982 1981-1982 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının ı. , ıı. , ııı. sınıfları ile temel eğitim okullarının vııı. sınıflarında okutulmaya başlanan türkiye cumhuriyeti inkılap tarihi programı, bu dersin "amaçları" ile amaçlara varmak için ders öğretmenlerinin izleyecekleri yöntemleri belirleyen "açıklamalar", 2087 ve 2090 sayılı tebliğler dergisi'nde yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur. bu uygulama sırasında inkılap tarihi dersinin amaçlarının gerçekleşmesinin, öğrencilerin atatürkçü olarak yetişmesi ve atatürkçülüğü davranış haline getirmelerinin; öğretim sistemi içinde sadece bu ders ile ilgili öğretmenlerin belirli saatlerdeki öğretim programlarını uygulamaları ile ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !