× "

2828 shçek kanunu

" arama sonuçları

kısaltmalar dizini

 kısaltmalar  dizini a  alay   aa  anadolu ajansı   aafse  güney avrupa müttefik hava kuvvetleri (allied air forces southern europe)   aam  atatürk araştırma merkezi   ab  avrupa birliği   abd  amerika birleşik devletleri   abs  motorlu taşıtlarda fren sistemi (antilock braking system)   adsl  asimetrik sayısal abone hattı (asymmetric digital subscriber line)   aet  avrupa ekonomik topluluğu   afp  fransız basın ajansı (agence france press)   age  adı geçen eser   agik  avrupa güvenlik ve iş birliği konferansı   agit  avrupa güvenlik ...

anayasa değişikliği taslağının çocuklar açısından değerlendirilm

hakan aydın/kamu yönetimi uzmanı   anayasa değişikliklerine ilişkin taslak metin, biri geçici olmak üzere toplam 23 maddeden oluşmaktadır. anayasa’nın geçici maddesi tamamen kaldırılırken, 20 maddede ise değişiklik ön görülmektedir. kamuoyunda yapılan tartışmalar daha çok siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması, anayasa mahkemesi ve hsyk’nın yapısının değiştirilmesi şeklinde iken, taslağın başka konuları da içerdiği görülmektedir. bu konuların en önemlisi de şüphesiz aile, kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı kesime ilişkin hükümleri içeren maddeleridir.   1982 anayasasında; x. kanun önünde eşitlik madde 10 ...

trabzon'da kadın sorunları ve çözüm önerileri-2

3.1.2.2.3 sağlıklı mahalleler yaratılmasıtrabzon belediyesi çöpleri akşam belirli saatlerde alma uygulaması yapmaktadır. sağlıksız bir şekilde sokaklarda, okul önlerinde bırakılmakta olan çöpler toplum sağlığı açısından tehlikeli sorunlar yaratmaktadır.çevre dernekleri, il sağlık müdürlüğü, okul müdürlükleri ortak yürütecekleri çalışmalarla mahallelerde, oluşan kirliliğin çevreye ve insan sağlığına zararları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapacaklardır. eğitimler ve kampanyalar düzenleyeceklerdir.   3.1.2.3 engelli ve yaşlı kadınlara yönelik kentsel hizmet düzenlemelerinin yapılması  trabzon ilinde 7115 engelli kadın ve kız çocuğu bulunmaktad...

türkiye'de sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler d.d.k. 2009

cumhurbaşkanlığı devlet denetleme kurulu "türkiye'de sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler" başlıklı raporunu yayımlandı. rapora göre devletin "kömür yardımları görev zararı" 2007'de bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. yerel seçimler öncesindeki yıl olan 2008'de ise kömür yardımı görev zararı artışı yüzde 25'i buldu.cumhurbaşkanlığı devlet denetleme kurulu, mahalli idarelerin seçim ve diğer politik tercihler sebebiyle bazı yerlerde sosyal hizmet ve yardımlara ayırdığı aşırı kaynağın, onları asli görevlerini yapamayacak hale getirdiğini bildirdi. cumhurbaşkanlığı devlet denetleme kurulu'nun "türkiye'de sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler" başlıklı araştırma-inceleme raporu sosyal yardımlar alanındaki bo...

ek ders kararı yeni eşitsizlik doğurdu

ek dersle ilgili son bakanlar kurulu kararı başta şeflerimiz ve meb merkez teşkilatında görevli eğitim uzmanları olmak üzere bir mağduriyet yaratmıştır. ancak, ek dersleri artan şube müdürü, ilköğretim müfettişleri ve geçici olarak kurumları dışında görevlendirilenler bakımından da yeni bir haksızlık ve eşitsizlik ortaya konulmuştur. 30 aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı resmi gazetede ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarına haftada 15 saat, d) rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personeline haftada 10 saat, fiilen bu görevleri yapıp yapmadığına bakılmaksızın 15 ağustos 2008 tarihinden itibare...

ek ders kararı yeni eşitsizlik doğurdu

ek dersle ilgili son bakanlar kurulu kararı başta şeflerimiz ve meb merkez teşkilatında görevli eğitim uzmanları olmak üzere bir mağduriyet yaratmıştır. ancak, ek dersleri artan şube müdürü, ilköğretim müfettişleri ve geçici olarak kurumları dışında görevlendirilenler bakımından da yeni bir haksızlık ve eşitsizlik ortaya konulmuştur. 30 aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı resmi gazetede ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünün merkez teşkilatında aynı amaçla görevlendirilen kadrolu meslek elemanlarına haftada 15 saat, d) rapor hazırlama yetkisi verilen personel ile eğitim sertifikalı kurum personeline haftada 10 saat, fiilen bu görevleri yapıp yapmadığına bakılmaksızın 15 ağustos 2008 tarihinden itibare...

gül ,sgk yı onayladı..

 hepimizi etkileyecek işte tüm detaylarıyla gül'ün onayladığı yeni sosyal güvenlik yasası..                  cumhurbaşkanı abdullah gül tarafından onaylanan 5754 sayılı ''sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun''la emeklilikte ssk kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün sayısı 7200'e çıkacak, 2048 yılında kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e yükseltilecek. kanuna göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan tüfe ile o yılın gsyih gelişme hızının yüzde 30'unun toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyl...

engelsiz türkiye projesi

başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen engelsiz türkiye projesi'nin tanıtımı için sakarya'da konferans düzenlendi. başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen engelsiz türkiye projesi'nin tanıtımı için sakarya'da konferans düzenlendi. adapazarı endüstri meslek lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansa sakarya valisi hüseyin atak, başbakanlık özürlüler idaresi daire başkanı abdülkadir anaç, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu (shçek) genel müdürü ismail barış ve çok sayıda engelli katıldı. konferansta konuşan abdülkadir anaç, engelsiz türkiye projesi'nin temel amacının, kamu, yerel yönetim idarecileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının özürlüler kanunu ve ilgili mevzuatı konusunda doğru bilgilendir...

hastane d. sermayeleri

msy'nin mali klavuz dergisi 38. sayısında yayınlanan makalesi     döner sermayelerinin geleceği ve hastane döner sermayeleri   ı.giriş   döner sermaye kavramı 1050 sayılı kanunun 49. maddesiyle "genel  bütçe  içinde   yönetilen  sınai  ve  ticari  kurum  ve idarelerin   ilk madde ve malzeme alım bedelleri ile uzman ve işçi ücretleri döner sermaye adıyla bütçelere konulan ödenekler  ile karşılanır  ve ödenir. bu kurum ve idarelerin döner sermaye ödeneklerinden kullanılmayan tutarlar yıl sonunda yok edilir; kullanılan sermayeden doğan gelir fazlaları da gelir yazılır." şeklinde...

çocuk hakları

çocuk haklarıçocuğumuzun ve diğer çocukların farkında mıyız? onların haklarını biliyor muyuz? türkiye’de binlerce mağdur çocuk var. peki onlar için hangi ilgili birimlere başvuracağınızı biliyor musunuz? bu sorularının yanıtlarını ve çocuk hakları evrensel beyannamesini bu bölümde bulabileceksiniz. çocuk hakları sözleşmesi çocukların haklarını nasıl koruyabilirsiniz? mağdur çocuklara hukuki yardım birimi çocukların haklarını nasıl koruyabilirsiniz?   • kimler çocuktur?  • çocukların temel hakları nelerdir?  • velayet ve vesayet nedir?  • çocuğun kendini ifade etmesi niçin önemlidir?  • çocuk ihmal ve istismarı nedir? &nb...

engelliler bilgi broşürü 2007

engelliler bilgi broşürü 2007 sağlık kurulu raporu engellilere tanınan çeşitli haklardan yararlanmak için engelli bireyin engellilik türünü ve derecesini gösterir sağlık kurulu raporu alması zorunludur. bu rapor, duruma göre türkiye iş kurumu, deftardarlık, shçek il müdürlüğü gibi kuruluşların sevkiyle alınabileceği gibi hastane başhekimliklerine kişinin bizzat başvurması yoluyla da alınabilir.             sosyal güvencesi bulunmayan yoksul kişilerden 2000/48 sayılı genelge ile rapor ücreti alınmaması gerekmektedir. yeşil kart nasıl çıkartılır? hiçbir sosyal güvenlik kurumunun, güvencesi altında olmayan ve sağlık giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan türk vatandaşlarının bu giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında devlet tarafından karşılanm...

eski bir haber ama geç de olsa öğrenmek iyi...

cuma, 01 temmuz 2005 tck ankara kadın platformu’nun hazırladığı “türk ceza kanunu kadınlara neler getiriyor?” kitapçığının tam içeriğini, kitapçığı edinemeyenler için yayınlıyoruz. türk ceza kanunu kadınlara neler getiriyor?“öğrenmek, hak aramanın birinci adımıdır.” sevgili  kadınlar, bildiğiniz gibi ceza yasaları, bir toplumun huzur içinde ve bir diğerinin haklarına saygı duyarak yaşaması için kurallar getirirler. yasaların içinde, suç sayılan davranışların tanımı ve  suç sayılan eylemi gerçekleştiren kişilere verilmesi gereken cezalar yer alır. yasaları bilmek, esas olarak haklarımızı bilmek demektir. çünkü tüm yasalar, devletle toplum ya da bireyler arasında yapılmış sözleşmelerdir. devlet, yasa  eli ile hem kendisini, hem de...

bölge kalkıma ajansları

bölge düzeyinde çalışmalara tarihsel bakış:devletin bölge düzeyinde çalışma alışkanlığı vardır. 1876 kanunu esasi, 1921 ve 1924 anayasalarında yer alan umumi müfettişlik bir bölge teşkilatı olup, osmanlı devletinin mirasıdır. aslen güvenlik amaçlı bölge örgütü olan, ancak sosyo-ekonomik yönü de bulunan umumi müfettişlik 1927 yılında dersim’de kurulmuş, tüm bölgelere yayılmamış, güvenlik ihtiyacı duyulan doğu akdeniz, doğu anadolu ve trakya’da kurulmuş, kapatıldığı 1947 yılına kadar toplam sayısı 5’e ulaşmıştır. tek parti döneminin otoriter ve baskıcı yapısı olarak eleştiri alan uygulama ilgili çevrelerce dahi çok iyi bilinmemektedir. türkiye&rs...

2007 atamaları 23 bin kadronun dağılımı

2007 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarının kullanımına dair genel yazı devlet personel başkanlığı tarafından açıklandı.   ı) sayılı cetvel2007 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atamave nakil sayılarının genel bütçeli ve özel bütçeli idarelere dağılımıgenel bütçeli diğer idarelersıra no kurum adı uygun görülen1 tbmm 02 cumhurbaskanlığı 03 basbakanlık 604 anayasa mahkemesi baskanlığı 05 yargıtay baskanlığı 256 danıstay baskanlığı 257 sayıstay baskanlığı (idari personel için) 98 adalet bakanlığı 2.0009 milli savunma bakanlığı 50010 içisleri bakanlığı (*) 2.00011 dısisleri bakanlığı 4612 maliye bakanlığı 70013 milli eğitim bakanlığı 10.00014 bayındırlık ve iskan bakanlığı 10015 sağlık bakanlığı 016 ulas...

engelliler ve iş hayatı - iş hukuku

http://www.altinokta.org.tr/hukuk/hukuk/hak.php    sağlık raporu zorunluluğu engellilere tanınan çeşitli haklardan yararlanabilmek için engelli bireyin sakatlığının türünü ve derecesini gösterir sağlık kurulu raporu alması zorunludur. bu rapor, duruma göre türkiye iş kurumu, defterdarlık, shçek il müdürlüğü gibi kuruluşların sevkiyle alınabileceği gibi hastane başhekimliklerine kişinin bizzat başvurması yoluyla da alınabilir. sosyal güvencesi bulunmayan yoksul kişilerden rapor ücreti alınmaması hastane başhekimliklerinin yetkisindedir. ilköğretim engelliler için de zorunludur! anayasamıza göre herkes için zorunlu ve parasız olan ilköğretim hakkı, engelliler için de geçerlidir. ilköğretim hakkından yararlanmak isteyen engellilerin milli eğitim bakanlığına bağlı rehberlik ve...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !