× "

3402 sayılı kadastro kanunun 22 maddesinin 2 fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir

" arama sonuçları

6306 s.yasa afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkı

11579      afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi  hakkında kanun  kanun numarası : 6306   kabul tarihi : 16/5/2012   yayımlandığı r.gazete : tarih: 31 /5/2012 sayı : 28309   yayımlandığı düstur : tertip : 5 cilt : 52    birinci bölüm  amaç ve tanımlar  amaç  madde 1- (1) bu kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa  ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme,  tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. ...

2981 sayılı kanun

            imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara               uygulanacak bazı işlemler ve 6785 sayılı                    imar kanununun bir maddesinin                  değiştirilmesi hakkında kanun (1)     kanun numarası           : 2981     kabul tarihi                  : 24/2/1984     yayımlandığı r. gazete  : t...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !