× "

4 parmakla ıslık nasıl çalınır

" arama sonuçları

horon ve çalgılarımız

türkler, tarihin akışı içinde orta asya'dan batı dünyasına doğru akarken, hiç kuşkusuz sosyal kültürel özelliklerini de birlikte götürmüşlerdir. yoğun göç dalgaları ve tutulan yeni "yurtluklar-vatan"da karşılaşılan değişik ulus ve halklarla da etkileşimde bulunmuşlardır. 1071 öncesi ve sonrasında anadolu'ya akmaya başlayan türk-budun-boy ve oymakları çok kısa bir zaman diliminde anadolu'yu türkleştirip, islamlaştırırlar. yalnız türkler, anadolu'nun ötesindeki türk ellerinde islamiyet’i her ne kadar benimsememişlerse de eski "gök dinleri" ya da "şamanist" inanışlarının kalıntılarını çağımıza dek yaşatabilmişlerdir. ...

bağlama nedir ?

ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli bir türk halk çalgısıdır. yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, bağlama, divan sazı, bozuk, çöğür, kopuz ırızva, cura, tambura vb. adlar verilmektedir. bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı curadır. curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise tamburadır. bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise divan sazı'dır. tamburaya göre bir oktav kalından ses verir. bağlama; tekne, göğüs ve sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır. ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !