× "

4483 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği

" arama sonuçları

4706 sayılı kanunun uygulaması

  maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü sayı   : b.07.0.meg.0.35/3313-12550 konu : 4706 sayılı kanunun uygulaması   milli emlak genel tebliği (sıra no:285 ) 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile bu kanunda değişiklik yapan 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı ve 16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı kanunlar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.   1- tahsisli taşınmazların satışı hazineye ait taşınmazlardan, tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına, bakanlığımızın tekl...

4706 sayılı kanunun uygulaması

  maliye bakanlığı milli emlak genel müdürlüğü sayı   : b.07.0.meg.0.35/3313-12550 konu : 4706 sayılı kanunun uygulaması   milli emlak genel tebliği (sıra no:285 ) 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun ile bu kanunda değişiklik yapan 03.07.2003 tarihli ve 4916 sayılı ve 16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı kanunlar ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.   1- tahsisli taşınmazların satışı hazineye ait taşınmazlardan, tahsisli olanların ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsislerinin kaldırılmasına, bakanlığımızın tekl...

3795 sayılı kanun hakkında sunulan rapor

3795 sayılı kanun hakkında sunulan rapor

teknik öğretmen hakları derneği                                         1- türkiye büyük millet meclisi başkanlığına                                            (dilekçe komisyonu başkanlığına)       konu: teknik eğitim fakültesi mezunları ve uygulanmayan 3795 sayılı kanunun getirdiği sonuçlar.    &...

2011 ilköğretim kurumlaru yönetmeliği

ilköğretim kurumları yönetmeliği yayın : resmi gazete yayım tarihi ve sayısı : 27/8/2003 - 25212 numarası : - birinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin y...

ilköğretim kurumları yönetmeliği 2011

irinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin yöntem ve ilkeleri kapsar. dayanak madde 3 — bu yönetmelik, 1739 sayılı millî eğitim temel kanunu, 222 sayılı ...

aile hekimliği uygulama yönetmeliği

25 mayıs 2010 salı resmî gazete sayı : 27591 yönetmelik sağlık bakanlığından: aile hekimliği uygulama yönetmeliği birinci kısım genel hükümler birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar              amaç ve kapsam       &n...

ilköğretim kurumları yönetmeliği 2010

ilköğretim kurumları yönetmeliği yayın : resmi gazete yayım tarihi ve sayısı : 27/8/2003 - 25212 numarası : - birinci kısım amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 — bu yönetmeliğin amacı, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişi ile ilgili yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. kapsam madde 2 — bu yönetmelik, millî eğitim bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim kurumlarının amaç ve ilkelerini, yönetim, personel, eğitim-öğretim, öğrenci, güvenlik, sağlık ve donatım işleri ile bu okullardaki kayıt-kabul, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlık konularına ilişkin y...

5199 sayılı hayvanları koruma kanunu.......

sevgili arkadaslar,hala daha pek cok sehirde, sahipsiz hayvanlara iliskin belediyenin gorev ihmali durumunda asil yetkili olan ıl cevre mudurlukleri oldugunu bilmeyen gonullu kisi ve kuruluslar var. ayrica bunu bilmeyen kaymakamlar, belediyeler var. tabii ki bildigi halde ek yuk getirecek diye bu yasayi bilmezden gelip kendini amiyane tabirle “taca atan” il cevre mudurlukleri var.asadiga 5199 sayili hayvanlari koruma kanununun uygulama yonetmeliginde ıl cevre mudurluklerinin gorevleri var. bu yonetmelikte birinci bolum, 5. maddenin e,f,g,g maddelerinde bu yetkileri ve uygulatma zorunluluklari acikca yazilmistir:e) sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, f) ...

hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği

                     çallı  veteriner  kliniğivet. hekim osman aydoğmuşgüvenlik mah. 276 sk. no:2 nazikoğlu ap. 5/b(çallı emniyet müdürlüğü binası arkası)antalyatel :     0 242 335 2090              cep: 0 532 332 3930e-posta: aydogmusosman@hotmail.comçevre ve orman bakanlığından: 26166/ 12 .05.2006 hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği birinci kısım genel hükümler birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar           amaç      ...

tıp imar yönetmeliği, 2981 sayılı kanunun uygulama yönetmelik, g

kitapta yer alan önemli konu başlıkları kanunlar: imar kanunu, kamulaştırma kanunu, gecekondu kanunu, çevre kanunu, belediye kanunu, büyükşehir belediyesi kanunu, il özel idaresi kanunu yönetmelikler: tıp imar yönetmeliği, 2981 sayılı kanunun uygulama yönetmelik, gecekondu kanunu uygulama yönetmeliği, 18'inci madde uygulama yönetmeliği, plan yapımını yükümlenecek müelliflerin yeterliliği hakkında yönetmelik, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik, plansız alanlar imar yönetmeliği kitapta yer alan önemli konu başlıkları kanunlar: imar kanunu, kamulaştırma kanunu, gecekondu kanunu, çevre kanunu, belediye kanunu, büyükşehir belediyesi kanunu, il özel idaresi kanunu yönetmelikler: tıp imar yönetmeliği, 2981 sayılı kanunun uygulama yönetmelik, gecekon...

tıp imar yönetmeliği, 2981 sayılı kanunun uygulama yönetmelik, g

kitapta yer alan önemli konu başlıkları kanunlar: imar kanunu, kamulaştırma kanunu, gecekondu kanunu, çevre kanunu, belediye kanunu, büyükşehir belediyesi kanunu, il özel idaresi kanunu yönetmelikler: tıp imar yönetmeliği, 2981 sayılı kanunun uygulama yönetmelik, gecekondu kanunu uygulama yönetmeliği, 18'inci madde uygulama yönetmeliği, plan yapımını yükümlenecek müelliflerin yeterliliği hakkında yönetmelik, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik, plansız alanlar imar yönetmeliği ...

özel güvenlik kanunu uygulama yönetmeliği

07 ekim 2004 tarihli resmi gazete sayı: 25606   içişleri bakanlığından :   özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik   birinci bölüm genel hükümler amaç madde 1- bu yönetmeliğin amacı, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. kapsam madde 2- bu yönetmelik, 5188 sayılı kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları ka...

meb'den yeni ek ders yönetmeliği

meb'den yeni ek ders yönetmeliğikonu : ek ders ücreti ilgi: millî eğitim bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar. bilindiği gibi, bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların belirlendiği ilgi karar; 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı resmî gazete’de yayımlanan 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 01/07/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. söz konusu kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önün...

köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği

tarım orman ve köyişleri bakanlığı ile içişleri bakanlığından: köy yerleşme alanı uygulama yönetmeliği dayandığı kanun numarası ve tarih: 3367 - 20.5.1987 resmi gazete ile neşir ve ilânı: 20 ağustos 1987 - sayı: 19550 birinci bölüm amaç, kapsam, hukuki dayanak amaç madde 1 - bu yönetmelik, 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı köy kanununa 7 ek madde eklenmesi hakkında 20.5.1987 tarih ve 3367 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili hususları düzenler. kapsam madde 2 - 6831 sayılı orman, 2634 sayılı turizmi teşvik, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma, 1051 sayılı kanunla değişik 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair ve 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunları ek ve tadilleri kapsamına giren sa...

okulumuzun yönetmeliği

genel maddeler madde 1- orta dereceli genel öğretim kurumları, ... liseler den meydana gelir. liseler öğrencilerini, yüksek öğrenime hazırlayan okullardır...madde 2- liseler, eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin; a) türkiye cumhuriyetinin, millî ahl â kı benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini; b) müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini; c) bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini; d) iyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar. madde 3- okul, bu amaçlara varabilmek için öğretim ve eğitim metotlarından, okul iç...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !