× "

5 heceli kelimeler

" arama sonuçları

sevgilinizden hiç ama hiç duymak istemediğiniz sihirli kelimeler

günlük hayatta sıkça kullanmış olduğumuz sözcükler vardır. gün içinde belki kaç farklı  ağızdan bu sözcükleri işitiyoruzdur. eğer bu söcükleri sevgilinizden işitiyorsanız artık o kelime gerçek anlamından peyderpey uzaklaşmış demektir.  işte bahsetmiş olduğum bu sihirli sözcüklerden biri : "peki" .    "peki" iki sesli, iki sessiz harften oluşan, iki heceli, anlamı gayet açık olan basit bir sözcüktür. fakat bu sözcük sevgiliniz tarafından söylenildiğinde basitlik gitmiş yerini derin manalar içeren,  açıklaması zor, komplike bir sözcük almıştır. örneğin; sevgilinizle günler öncesinden...

anlamı en çok merak edilen kelimeler

türk dil kurumu'nun yenilenen internet sitesinde 'sıkça sorulan sorular' kısmında en çok merak edilen adlar ve kelimelere yer veriliyor. sözlerle ilgili sorularda 'özlü söz, özdeyiş' anlamındaki 'aforizm', 'sigorta risklerine ve istatistiklerine dayanan' anlamına gelen 'aktuaryal' en çok merak edilen ilk iki sözü oluşturuyor. 'da, de bağlacı ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır?', 'özne-yüklem uyumu nedir?', 'birleşik kelimeler nasıl hecelenir?' ise dil bilgisi ile ilgili en çok sorulan sorulardan. siteden derlenen bilgiye göre, kullanıcılar en çok 'tanrı'nın kulu' anlamına gelen abdullah, 'hükümdar ya da kumandan asası' anlamına gelen arda ve 'asya'da yenisey bölgesinde kurulan bir dil adı' olan arin'in anlamını merak ediyor. merak edilen diğer isimler arasında ise, 'artun', 'asel',...

anlamı en çok merak edilen kelimeler

türk dil kurumu'nun yenilenen internet sitesinde 'sıkça sorulan sorular' kısmında en çok merak edilen adlar ve kelimelere yer veriliyor. sözlerle ilgili sorularda 'özlü söz, özdeyiş' anlamındaki 'aforizm', 'sigorta risklerine ve istatistiklerine dayanan' anlamına gelen 'aktuaryal' en çok merak edilen ilk iki sözü oluşturuyor. 'da, de bağlacı ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır?', 'özne-yüklem uyumu nedir?', 'birleşik kelimeler nasıl hecelenir?' ise dil bilgisi ile ilgili en çok sorulan sorulardan. siteden derlenen bilgiye göre, kullanıcılar en çok 'tanrı'nın kulu' anlamına gelen abdullah, 'hükümdar ya da kumandan asası' anlamına gelen arda ve 'asya'da yenisey bölgesinde kurulan bir dil adı' olan arin'in anlamını merak ediyor. merak edilen diğer isimler arasında ise, 'artun', 'asel',...

anlamı en çok merak edilen kelimeler

türk dil kurumu'nun yenilenen internet sitesinde 'sıkça sorulan sorular' kısmında en çok merak edilen adlar ve kelimelere yer veriliyor. sözlerle ilgili sorularda 'özlü söz, özdeyiş' anlamındaki 'aforizm', 'sigorta risklerine ve istatistiklerine dayanan' anlamına gelen 'aktuaryal' en çok merak edilen ilk iki sözü oluşturuyor. 'da, de bağlacı ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır?', 'özne-yüklem uyumu nedir?', 'birleşik kelimeler nasıl hecelenir?' ise dil bilgisi ile ilgili en çok sorulan sorulardan. siteden derlenen bilgiye göre, kullanıcılar en çok 'tanrı'nın kulu' anlamına gelen abdullah, 'hükümdar ya da kumandan asası' anlamına gelen arda ve 'asya'da yenisey bölgesinde kurulan bir dil adı' olan arin'in anlamını merak ediyor. merak edilen diğer isimler arasında ise, 'artun', 'asel',...

anlamı en çok merak edilen kelimeler

türk dil kurumu'nun yenilenen internet sitesinde 'sıkça sorulan sorular' kısmında en çok merak edilen adlar ve kelimelere yer veriliyor. sözlerle ilgili sorularda 'özlü söz, özdeyiş' anlamındaki 'aforizm', 'sigorta risklerine ve istatistiklerine dayanan' anlamına gelen 'aktuaryal' en çok merak edilen ilk iki sözü oluşturuyor. 'da, de bağlacı ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır?', 'özne-yüklem uyumu nedir?', 'birleşik kelimeler nasıl hecelenir?' ise dil bilgisi ile ilgili en çok sorulan sorulardan. siteden derlenen bilgiye göre, kullanıcılar en çok 'tanrı'nın kulu' anlamına gelen abdullah, 'hükümdar ya da kumandan asası' anlamına gelen arda ve 'asya'da yenisey bölgesinde kurulan bir dil adı' olan arin'in anlamını merak ediyor. merak edilen diğer isimler arasında ise, 'artun', 'asel',...

alo ne demek

alo!...bunun anlamını biliyor musun? ne demektir alo? her gün belki de yüzlerce defa telefon konuşmalarımızda bu sözcüğü kullanıyoruz:alo...alaska'dan tut,japonya'ya kadar dünyanın her yerinde kullanılan bir sözcük;alo!...bunun anlamını biliyor musun? ne demektir alo? "telefonda hemen hemen her gün kim bilir kaç kez kullandığımız "alo" sözcüğü, gerçekte bir sevgilinin kısaltılmış adıdır. sevgilinin tam adı allessandra lolita oswaldo'dur. bu sevimli genç kız, telefonu icat eden, a.graham bell'in sevgilisiydi. graham bell telefonu icat edince ilk hattı sevgilisinin evine çekmişti. atölyesinde telefon çalınca arayanın allessandra lolita oswaldo'...

anlamlarını bilmediğimiz kelimeler

“aforizm” ne anlama gelmektedir? fransızcadan dilimize giren “aforizm” sözü, “özlü söz, özdeyiş” anlamını taşımaktadır. “aktuaryal”in anlamı nedir? “aktuaryel” kelimesi, “sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan” anlamını taşımaktadır. “aşırma” ne demektir, “hırsızlık” sözü “aşırma” sözünü de kapsar mı? “aşırma” sözü güncel türkçe sözlük’te; “1.aşırmak işi. 2.(edebiyat) başkalarının yazılarından bölümler, mısralar alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal. 3.(sıfat) aşırılmış. 4.yapı çatılarında uzun mertek, aşık. 5.(isim, halk ağzında) küçük kazan, kova, bakraç.” anlamlarını taşımaktadır. “aşırmak” ise; “1.yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanına geçirmek. 2.argo çalıp götürmek. 3.tehlike içinde buluna...

yapıları bakımından kelimeler

yapıları bakımından kelimeler1. basit kelimeler: kelime kökü ek alsa bile anlamca bir değişikliğe uğramamışsa bu tip kelimelere basit kelimeler denir. genellikle kök halindeki (bazen gövde) kelimelerdir.yurdumuzun denizleri balık yönünden pek zengin sayılmaz. (burada "deniz" kelimesi -leri ekini almasına rağmen anlamı değişmemiştir. buna göre "deniz" ismi basit bir kelimedir.2. türemiş kelimeler: kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere türemiş kelime denir.kelimeler sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. türkçede ekler ikiye ayrılır: 1. yapım ekleri: kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere yapım ekle...

ruh mu, kelimeler mi?

ruh nedir?bedenimize can verendir.hayvanlar ve bitkiler de canlıdır, onların da mı ruhu var?var ama farklı. onlarda akıl yok.yani insan ruhu dediğimiz şey akılla iç içe geçmiş bir kavram. ruh hastası denen kişi normal düşünce yetisine sahip olmadığına inanılan kişidir. ' düşünüyorum öyleyse varım. ' yani düşünce yoksa bilinç de yoktur. ruh, akıl, düşünce, bilinç hepsi kelimelerden ibarettir.ilk ruh ilk kelimeydi. kelimeler olmadan düşünemeyiz. bu nedenle insanlığın başlangıcı alınan ilk nefes değil kullanılan ilk kelimedir.ilk kelime neden ve nasıl ortaya çıktı?büyük olasılıkla doğadaki sesleri taklit ederek bulduk ilk kelimelerimizi. iletişim ihtiyacı buna neden olabilir. toplu ...

anlamını merak ettiğimiz kelimeler

“aforizm” ne anlama gelmektedir?fransızcadan dilimize giren “aforizm” sözü, “özlü söz, özdeyiş” anlamını taşımaktadır.“aktuaryal”in anlamı nedir?“aktuaryel” kelimesi, “sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan” anlamını taşımaktadır.“aşırma” ne demektir, “hırsızlık” sözü “aşırma” sözünü de kapsar mı?“aşırma” sözü güncel türkçe sözlük’te; “1.aşırmak işi. 2.(edebiyat) başkalarının yazılarından bölümler, mısralar alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik biçimde anlatma, intihal. 3.(sıfat) aşırılmış. 4.yapı &c...

dilbilgisi

böyle öğretmişlerdi türkçe derslerinde, önceki kelimeler sahiplenirmiş sonrasında gelenleri. ve asla tek başına anlam ifade etmeyen sözcükler anlamlar kazanırmış bir diğeri yanına çizilince.   tamda öğrettikleri gibi , tamda anlattıkları gibi tamlamalar içinde yaşanırmış her şey. birbirlerini tamamlayan harflerin hecelere, hecelerin kelimelere, kelimelerin sana dönüştüğü gibi.     ama çok oldu ilkokul sıralarını terk edeli. mavi önlüklerimden kalan bu dilbilgisi, heyecanla sayfa sayfa yazılmayı bekleyen defterlerimde kaldı, çizgili ve çiçek desenli.     böyle öğretmişleri  türkçe derslerinde, ders bitti, okul bitti ve kelimele...

ses olaylari

sözcük sonlarında kullanım:türkçe kelimelerin sonunda b,c,d,g harfleri bulunmaz. bu nedenle dilimize giren ve sonunda b,c,d,g harfi bulunan kelimelerin sonundaki bu harfler sertleşir. (b – p , c – ç, d – t, g – k dönüşme olur. ) örnek : harab ...harapözel durumlar : 1. bu kural,bazı tek heceli kelimelerde anlam değişmesine yol açacağı için uygulanmaz örn.: ad : isim .... at : bir hayvan(hac...haç, öd...öt, od...ot)2.dilimizde bazı tek heceli kelimeler –ğ ile bitebilir. bunun dışında türkçe sözcüklerin sonunda –ğ bulunmaz. (yağ, dağ, sağ, çağ, bağ....)1.ünsüz yumuşaması (sert sessizlerin yumuşaması) (ünsüz değişimi / ü...

uydurma dil felÂketi

• kısa heceler... aşağıdaki cümleyi, ona hususî bir mâna biçmeden, onda ayrı bir mâna murad edildiğini hesaba katmadan, sadece türkçe olarak okuyunuz: • "ciğerimi delici, yüreğimi yakıcı, kafamı kemirici soru şu ki, gericiliğe mi, ilericiliğe mi, ne tarafa döneceğini bilemeyene, ne diyeceğini, ne edeceğini bulamayana, baba izini görmeyene, anadilini yitirene, yolunu şaşırana, ya kuzu gibi boyuna budalaca acı acı meleyene, ya da kısa heceli ölü kelimeleri dizi dizi boşuna sıralayana, şu yeni kuşağa ne demeli; acımalı mı, acımamalı mı?” içinde 50 kelime ve 162 hece bulunan bu cümlede tek bir uzun hece yoktur ve böyle bir lisan yeryüzünde mevcut değildir. • bu hâl, tarihin ilk çağlarında, henüz hançeresi gelişmemiş bir millete işarettir. • tek heceler... d...

dil-kültür ilişkileri,çatışması (münasebeti)

kültür sözlük anlamıyla “1. tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere ilet­mede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, 2. bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, 3. muhakeme, zevk ve eleştirme yetenekle­rinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi, 4. bireyin kazan­dığı bilgi, 5. uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme, 6...

hece-harf bilgisi

hece hece: ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere hece denir. kelimeler hecelerden, heceler harflerden meydana gelir. a, e, ı, i, o, ö, u, ü derken ağzımızı bir kez açıp kapatıyoruz. aynı şekilde "al, bal, çal, kol, il, öl..." derken ağzımızı bir kez açıp kapatıryoruz. türkçede heceler şöyle meydana gelmiştir. bir tek sesli (ünlü) harften meydana gelen heceler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: al, at, ak, ay... bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: bel, bol, kal, gel... bir sesssiz, bir sesli harften meydana gelen heceler: ba, da, ka, la ... bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: alt, üst, ırk... bir sessiz, bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: kurt, yurt, türk... ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !