× "

5 sınıf sosyal bilgiler testi

" arama sonuçları

5. sınıf sosyal bilgiler testi - haklarımı öğreniyorum test 3

   1. a) b) c) d)   aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir? a) mutluluk b) barınma c) güven d) sevgi  2. a) b) c) d)   aşağıdakilerden hangisi insanın maddi ihtiyaçları arasında yer almaz? a) peynir b) ayakkabı c) konut d) dostluk  3. a) b) c) d)  aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? a) otobüs durağında bekleyen insanlar b) sinemadaki seyirciler c) pazarda alışveriş yapan insanlar d) satranç kul&uu...

5. sınıf sosyal bilgiler testi - haklarımı öğreniyorum test 2

1. aşağıdakilerden hangisi grup değildir? a) durakta otobüs bekleyenler b) akrabalar c) oyun arkadaşları d) sınıf arkadaşları 2. bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden  hangisi bu özelliği taşımaktadır? a) satranç kulübü b) futbol takımı c) aile d) sınıf 3. aşağıdakilerden hangisi kurumun özelliklerinden değildir? a) sürekliliği yoktur b) çalışanlarına ücret öder c) bir ihtiyaçtan ortaya çıkar d) hizmet üretir 4. aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır? a) bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev b) uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş  nitelikleri olan gruplar c) ortak bir amaç i&cc...

5. sınıf sosyal bilgiler testi - haklarımı öğreniyorum test 1

  ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen insan topluluğuna ne ad verilir? a)    kalabalık b)    grup c)    kişi d)    kurum aile aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? a)    kalabalık b)    grup c)    kişi d)    kurum fırının önünde ekmek sırası bekleyen topluluk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a)    kalabalık b)    grup c)    kişi d)    kurum belediye aşağıdaki topluluklardan hangisiyle adlandırılabilir? a)    kalabalık b)  ...

sosyal bilgiler testi soruları,4.sınıf sosyal bilgiler testi ve

  4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları-13 s-1-aşağıdaki çalışanlardan hangisi, sosyal sigortalar kurumu’na üyedir? a-polis b-bakkal c-fabrika işçisi d-hemşire s-2-aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardandır? a-hasta ziyaret etmek b-kapalı yerlerde sigara içmemek c-misafir ağırlamak d-cenaze törenlerine katılmak s-3-ölçeğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a-plân ve harita çizimindeki küçültme oranına denir. b-bir yerin kuş bakışı görünüşüne denir. c-bir yerin kabataslak &cce...

sosyal testleri,4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları

  4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları-8 1-toplum aşağıdakilerden hangisinden oluşur? a-ailelerden b-evlerden c-şehirlerden d-çocuklardan   2-türk halkına harfleri öğrettiği için mustafa kemal’e verilen unvan hangisidir? a-başkomutan b-cumhurbaşkanı c-atatürk d-başöğretmen 3-demokrasi eğitimi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde başlar? a-oyunda b-yuvada c-ailede d-mahallede   4-harita üzerinde iki nokta arası 54 cm dir. iki nokta arası gerçekte 1080 km ise haritanın ölçeği nedir? a-1/1 000 000 b-1/2 000 000...

4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları,sosyal testleri

  4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları-9 1-)sosyal sigortalar kurumu aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin sosyal güvenliğini sağlar? a-)memurların b-)işçilerin c-)askerlerin d-) esnaf ve sanatkarların   2-)aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan fertlerin biridir? a-)büyük baba b-)babaanne c-)teyze d-)çocuklar   3-)öğrenciler sosyal bilgiler dersinde sınıflarının kuşbakışı görünüşünü, kabataslak kağıt üzerine çiziyorlar. öğrencilerin çizimine ne ad verilir? a-)plan b-) harita c-) k...

4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları,

  4.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları-10 anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir? a- toplum b- okul c- aile d- millet   gelenek, görenek, örf, adet ve ahlak kuralları hangi kurallardandır? a- yazılı kurallar b- toplum kuralları c- yazısız kurallar d- kanunlar   işçilere bakan sosyal güvenlik kuruluşu hangisidir? a- emekli sandığı b- bağ-kur c- yeşil kart d- sosyal sigortalar kurumu   kuze...

7.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları

, 7  sınıf sosyal bilgiler testi , 7. sınıf sosyal testi , 7. sınıf test çöz , 7. sınıf sosyal bilgiler soruları   7.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevaplar        1)aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörlerden biri olamaz? a) coğrafi konum b)yer şekilleri c)nüfusun dağılışı d)iklim 2)aşağıdakilerden hangisi karadeniz bölgesindeki akarsulardan biri değildir? a)kızılırmak b)yeşilırmak c)çoruh d)bakırçay 3)ege kıyılarının girintili –çıkıntılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)dağların denize dik uzanması b) akarsu ağının sık olması c)adaların fazla olması d)ovaların çok yer kaplaması 4) 1-yaz mevs...

6. sınıf sosyal bilgiler testi

  6.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları 1)aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu içinde yer almaz? a) yer şekilleri b) doğa olayları c)yerin yapısı d)canlılarla hava olayları arasındaki etkileşimler 2)güneş’e en uzak gezegen aşağıdakilerden hangisidir? a)jüpiter   b)satürn    c)uranüs    d)plüton 3)yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan ankara’da yerel saat kaçtır? a)10:48 b)11:12 c)11:22 d)10:38 4)selçukluların bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir? a)malazgirt b)kösedağ c)miryakefelon d)pasin...

5. sınıf sosyal bilgiler testi

arkadaşlar yapamadığınız soruları yorum kısmına yazın . ben cevaplarım. iyi çalışmalar size   5. sınıf sosyal testi   1. tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.bu aşamaların bütününe ne ad verilir?     ekonomi     dağıtım     tüketim     sermaye     bilmiyorum 2. ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?     zengin akarsu ağına sahip olması.     etrafının denizlerle çevrili olması     çeşitli doğal bitki topluluklarının bulu...

8.sınıf sosyal bilgiler testi -1-

soru1:aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları arasında yer almaz ? a)insan haklarının ihlalini engellem  b)insan haklarını gündeme getirme c)devlete karşı toplumu yönlendirme d)kamuoyunu bilinçlendirme soru2:aşağıdakilerden hangisi taşra yönetiminde yer alan kurumlardan biri olamaz? a) belediye b) tbmm c) kaymakamlık d) il idare kurulu soru3:ülkemizde kadınlara tanınan haklar,cumhuriyet döneminde gerçekleşen atatürk inkılaplarının bir eseridir. aşağıdakilerden hangisi atatürk inkılaplarının bu amaç doğrultusundaki hedeflerinden olamaz? a)topluma modern bir görünüm vermek b)kadın–erkek eşitliğini her alanda sağlamak c)kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda üretken olmasını sağlamak d)kadınlara tanınan özgürlükl...

6.sınıf sosyal bilgiler testi -6-

6.sınıf sosyal bilgiler testleri ve cevapları-6 1-aşağıdakilerden hangisi dünyamızın genel özellikleri arasında yer almaz? a)dünyamızın kendine has şekline geoid denir b)nebula adlı bir kütleden koparak oluşmuştur c)güneş sistemindeki gezegenlerden biridir d)ekvator bölgesi basık, kutuplar şişkindir 2- dünya kıtalarından en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? a)antartika b)avrupa c)afrika d)okyanusya 3-ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni nedir? a)dünya ekseninin, yörünge düzlemine eğik olması b)dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi c)dünyanın güneş etrafında dönmesi d)yerin küresel olması 4-anadol...

6.sınıf sosyal bilgiler testi -5-

1-derebeyliklerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin zayıflamasına neden olmuştur ? a ) kilise ve papalığın b ) sosyal sınıflaşmanın c ) merkezi krallıkların d ) feodal rejimin 2-osmanlı devletinde duraklamanın belirtileri en fazla aşağıdakilerden hangisinde hissedilmiştir ? a ) ordunun savaş gücünde b ) güzel sanatlarda c ) imar ve bayındırlık faaliyetlerinde d ) şehirleşmede 3-aşağıdakilerden hangisi ile osmanlı şehzadelerinin devlet işlerinde tecrübe kazanmaları amaçlanmıştır ? a ) atabeylerin eğitim vermesi b ) sancaklarda valilik yapmaları c ) kafes usulü uygulanması d ) enderun ( saray okulu ) eğitimi 4-xıx. yüzyılda çıkan ulusç...

6.sınıf sosyal bilgiler testi -2-

6.sınıf sosyal bilgiler testleri ve cevapları-2 1.aralarında 60 meridyen fark olan iki yer arasında kaç saatlik zaman farkı vardır? a) 1 saat   b) 2 saat        c) 3 saat    d) 4 saat 2.dünyada canlıların yok edilmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar ? a)insanlar daha rahat eder. b)zararlı hayvanlar yok edilmiş olur. c)doğanın dengesi bozulur. d)tarım ürünleri insanlara daha rahat yeter. 3.nükleer enerji hangi alanda kullanılmaz? a)elektrik üretiminde b)hastalık tedavilerinde              c) mikrop öldürmede        ...

6.sınıf sosyal bilgiler testi -1-

6.sınıf sosyal bilgiler testi ve cevapları 1)aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu içinde yer almaz? a) yer şekilleri b) doğa olayları c)yerin yapısı d)canlılarla hava olayları arasındaki etkileşimler 2)güneş’e en uzak gezegen aşağıdakilerden hangisidir? a)jüpiter   b)satürn    c)uranüs    d)plüton 3)yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan ankara’da yerel saat kaçtır? a)10:48 b)11:12 c)11:22 d)10:38 4)selçukluların bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir? a)malazgirt b)kösedağ c)miryakefelon d)pas...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !