× "

500 yasin okumanın fazileti

" arama sonuçları

yellenme mazereti bulunan özürlü sayılır mı?

resimli cuma mesajları güzel cuma resimleri resimli cuma kartları kuran-ı kerimi açık şekilde bırakmak, okumandığı halde açık kalması günah mıdır? kuranı kerimde kaç peygamberin ismi geçer kuranda geçen peygamberlerin adları kuranda geçen güvenilir olmak ile ilgili ayetler kuranda geçen oruçla ilgili ayetler kuranda geçen ırmak isimleri kuranda geçen yalanla ilgili ayetler kuranda geçen tilavet secdesi nasıl yapılır? kuranda geçen rızık ayetleri kuranda geçen şeytan ile ilgili ayetler kuranda geçen şifalı bitkiler kuranda geçen şifa ayetleri kuranda geçen lokman kimdir?...

kevser havuzundan kana kana içmek isteyenlerin okuyacağı salavat

kevser havuzundan kana kana içmek isteyenlerin okuyacağı salavat allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn* hazreti peygamber (s.a.v.)’in mübarek isimlerini okumanın fazileti allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismühü seyyidina muhammed ahmed, hamid, mahmud, ahyed, vahiyd, mah, haşir, akıb, taha, yasin, tahir, mütahhir, tayyib, seyyid, resul, nebiyy, resulür rahmeh, kayyim, cami’u, muktefin, mukfin, resulül mülahim, resulür rahah, kamil, ikliyl, müddessir, müzzemmil, abdüllah, habiybullah, safi...

kevser havuzundan kana kana içmek isteyenlerin okuyacağı salavat

allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn* hazreti peygamber (s.a.v.)’in mübarek isimlerini okumanın fazileti allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismühü seyyidina muhammed ahmed, hamid, mahmud, ahyed, vahiyd, mah, haşir, akıb, taha, yasin, tahir, mütahhir, tayyib, seyyid, resul, nebiyy, resulür rahmeh, kayyim, cami’u, muktefin, mukfin, resulül mülahim, resulür rahah, kamil, ikliyl, müddessir, müzzemmil, abdüllah, habiybullah, safiyullah, neciyüllah, keliymullah, hatemül enbiya, hatemür r...

namazdan sonra dua ve tesbih

sual: namaz bittikten sonra neler yapılır? cevap yalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde, (allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram) der. bundan sonra, 3 kere (estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) der. buna istiğfar duası denir. sonra âyet-el-kürsi okunur, 33 kere (sübhanallah), 33 kere (elhamdülillah) ve 33 kere (allahü ekber) denir. bir kere (la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. bunların arasına başka dualar karıştırmak bid’at olur. s...

kıymetlı selavatı serıflerımız;;;;;

mevlıt kandılımız hayırlı ugurlu olsun ;selametle kalın ;hoscakalın;     kevser havuzundan kana kana içmek isteyenlerin okuyacağı salavat allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn* hazreti peygamber (s.a.v.)’in mübarek isimlerini okumanın fazileti allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismühü seyyidina muhammed ahmed, hamid, mahmud, ahyed, vahiyd, mah, haşir, akıb, taha, yasin, tahir, mütahhir, tayyib, seyyid, resul, nebiyy, resulür rahmeh, kayyim, cami’u, muktefin, mukfin, resulül mülahim, resu...

kur'an okumakla ilgili

kur'ân okumakla ilgilisual: kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?cevapkur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır! bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle: (kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.) [buhari] (kur'an okuyan kimse, bunamaz.) [tirmizi] (kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [buhari] (kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [darimi] (her gece on âyet okuyan, gafillerden sayı...

kur'anı kerim okumak ve dinlemek

 kur'an-ı kerim okumak ve dinlemeksual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka...

dua ayet hadis 2 ------tıkla gir ..

ıltica dualarından salât-ü münciye salât-ü münferice seyyidül-istiğfar namazdan sonra okunması sevab olan dualarnamazdan sonra okunması sevab olan dualar namazdan önce okunması sevab olan dualardandır mescidden çıkarken okunması sevab olan duadır dilini kelime-i küfürden korumak için duadır sabah vakti okunması çok sevab olan bir duadır bu duayı sabah ve akşam okuyan kimse bütün kötülüklerden mahfuz olur sabah ve akşam namazlarından sonra okunması hadis-i şerifte tavsiye edilen dua bu dua da sabah namazından sonra okunması şayanı tavsiye dualardandır sabah namazından sonra okunması şayanı tavsiye dualardandır tecdid-i iman duaları hacet duası hastaya okunacak duâ hastalar için şi...

namazdan sonra dua ve tesbih

sual: namaz bittikten sonra neler yapılır? cevapyalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde, (allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram) der.bundan sonra, 3 kere (estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) der. buna istiğfar duası denir. sonra âyet-el-kürsi okunur, 33 kere (sübhanallah), 33 kere (elhamdülillah) ve 33 kere (allahü ekber) denir. bir kere (la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir) denir. sonra eller kaldırılıp dua edilir. duadan sonra âmin denir ve eller yüze sürülür. hadis-i şerifte, (beş vakit farz namazdan sonra...

kandil geceleri bid’at’ tir

türkiye’de her sene “dinin kesin bir emri, fıkhi bir vecibeymiş” gibi kutlanılan özel gecelerin aslında hem islam’ın iki ana kaynağı (kur’an ve sünnet) tarafından “kutsal” ilan edilmedikleri bir hakikattir. kandil geceleri diye bilinen geceler ; mevlid , regaib, mirac, beraat ve kadir gecesidir. bu gecelere kandil denmesinin sebebi osmanlı padişahı 2. selim (1566-1574) zamanında başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "kandil" olarak anılmaya başlamıştır.[ nebi bozkurt, “kandil”; halit ünal , berat gecesi maddesi. diyanet islam ansiklopedisi (dia), istanbul, 2001, c. 24, s. 300] hicretten 300 yıl sonra ilk kez mısır'da, fatimiler döneminde mevlid; 400 yıl s...

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yaz...

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak haramd...

hasan dursun cürmüm ilahi.biz ilahiler ilahiler sami yusuf yusuf

<span style="font-size:0.000001%;">hasan dursun cürmüm ilahi.biz ilahiler ilahiler sami yusuf yusuf zıya ozkan feyzullah koç seyda ilahileri cennette ilahisi ilahiler ismail beyhan ilahileri hasan dursun annem ilahisi hasan dursun ilahiler ilahiler "bekir çiçek" ilahiler kuran_i kerim sami yusuf mematinin bütün resimleri nokia zıp programları 6630 açılmıyor ne yapmak gerek 6300 temalari bedava nokia oyunları samsung e250 için duvar kağıtları nokia programlar k750i mp3 çalma programı indir nokia 6680 programları nokia çeşitleri nokia programlar bedava micro_pool a b c d vitaminleri grupları jar temalari n73 ımproved_01 pişmaniie oiunları yüzüklerin efendisi temaları nokıa oyun samsung tema k750i telefona eko aiarı allahın 99 ismi 3d ezan sesi ezan vakti ezan sesi 2f diyanet ...

ibn arabi'nin hadis anlayışı, konya 2005.

eserin önsözü            ilk dönem sûfileri tarafından hadis ilmine gösterilen ilgi, önce hadis sonra tasavvuf formülüyle şekillenirken, ilerleyen asırlarda bu formül bazı sûfiler tarafından önce tasavvuf sonra hadis şekline dönüştürülmüştür. bu dönüşümün sonucu olarak yeni görüşler ileri sürülmüş, eskiden mevcut olmayan, olsa da fazla rağbet görmeyen bazı anlayışlar ortaya çıkmıştır. hz. peygamber'e ait olan hadislerin tespitinde, hadis ilim dalının koyduğu isnad usulünün yanında, bu usule ilave olarak sûfiler tarafından bir de keşif ve rüya yoluyla hadislerin sa...

kur'an okumakla ilgili

kur'an okumakla ilgili sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yazmak ve bö...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !