× "

5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu soruları

" arama sonuçları
istihbarat düellosu

istihbarat düellosu

  savcılık, fidan’ın ifadesinin alınması için talimat yazdı, diğer mit’çiler için ise yakalama kararı çıkarttı. hükümet mit kanunu’nda değişiklikle defansa geçti    mit müsteşarı hakan fidan, eski müsteşar emre taner, yardımcısı afet güneş ve mit mensupları y.y ve h.k’nin ifadeye çağrılmasıyla yaşanan mitemniyet- yargı kavgasında dün de ilginç gelişmeler yaşandı. hakan fidan’ın adliyeye gelmemeye gerekçe gösterdiği “yetkisizlik ve görevsizlik” başvurusunu dikkate almayan istanbul özel yetkili savcılık, fidan’ın ifadesinin alınması için ankara savcılığı’na talimat yazarken, mazeret bildirmeyen...

eğitim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği

  24 haziran 2011 cuma resmî gazete sayı : 27974 yönetmelik millî eğitim bakanlığından: mill&ıcirc; eğitim bakanlığı eğitim müfettişleri başkanlıkları yönetmeliği birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 –(1) bu yönetmeliğin amacı, eğitim müfettişleri başkanlığının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmeleri, bunların görevleri, yetkileri ve sorumlulukları eğitim müfettişleri ve ...

kpss çıkmış hukuk soruları test çöz, kpss hukuk soruları test çö

hukuk kpss-ab-ps / 2008 diğer sayfaya geçiniz. 1 1. 1982 anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinin görev ve yetkileri arasında yer almaz? a) yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve tbmm içtüzüğü’nün anayasa’ya uygunluğunu denetlemek b) siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak c) tbmm üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararlarını denetlemek d) anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle ilgili suçlarından dolayı yüce divan sıfatıyla yargılamak e) yüksek mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak 2. 1982 anayasası’na göre, anayasa mahkemesi...

adım adım kürt federe devleti (3)

adım adım kürt federe devleti (3) askerî plan gereğince silahlı çatışmalarda pkk’lı bir teröristi öldüren veya yaralayan bir asker ya da polis, tck’da yer alan “insanlığa karşı bu suç” fiilini işlemiş sayılabilir mi? hemen “olmaz öyle şey” demey  pkk ile mücadele edenler lahey’de yargılanabiliraskerî plan gereğince silahlı çatışmalarda pkk’lı bir teröristi öldüren veya yaralayan bir asker ya da polis, tck’da yer alan “insanlığa karşı bu suç” fiilini işlemiş sayılabilir mi? hemen “olmaz öyle şey” demeyin... anayasa’da yapılan ve yapılması düşünülen değişikliklerin, ikiz yasalar’ı...

hukuk planında türk devleti'nin tasfiyesi...

anayasal planda devletin korumasız bırakılması avrupa birliği’nin istek ve dayatmaları ile türkiye cumhuriyeti devleti’nin tasfiyesi sürecine girilmiş ve bu süreçte önemli bir yol da alınmış bulunuyor. bu süreç, anayasa maddelerinde yapılan değişikler ve çıkarılan yasalarla yapılmaktadır.üzerinde yaşadığımız bu topraklara “vatan” diyenler ve türkiye cumhuriyeti’nin ne pahasına kurulduğunun bilincinde olanlar, bu sürecin aşamalarını büyük bir kaygıyla kamuoyunun dikkatine sunmaktadırlar. ancak, süreç, önceden en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş sinsi bir planın aşama aşama yaşama geçirilmesi olduğu için, bu aşamaların ayrı ayrı ele alı...

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. başbakanlık hazine müsteşarlığından: başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı giriş sınavı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. hazine müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı ...

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. başbakanlık hazine müsteşarlığından: başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı giriş sınavı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. hazine müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı ...

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı

hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı sınav ilanı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. başbakanlık hazine müsteşarlığından: başbakanlık hazine müsteşarlığı hazine uzman yardımcılığı giriş sınavı 1 - genel t.c. başbakanlık hazine müsteşarlığına, genel idare hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda, hazine uzman yardımcısı alınacaktır. hazine müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı ...

5271 cmk soru ve cevapları-1

5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu soruları 1.       5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu’na göre soruşturma ve kovuşturma kavramı neyi ifade eder? (cmk. madde-2) soruşturma: kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma: iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder 2.       5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu’na göre yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilir mi?yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir. 3. &...

ceza muhakemesi kanunu

ceza muhakemesi kanunu5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu’na göre soruşturma ve kovuşturma kavramı neyi ifade eder?            soruşturma: kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,            kovuşturma: iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu’na göre yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilir mi?yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir.5271 sayılı ceza mu...

tsk basın açıklaması

basın açıklamasıtarıh   : 12 şubat 2009saat    : 16:30no        : ba -02 / 091.   türk silahlı kuvvetlerinin yargı ve yargı sürecine, diğer bir deyişle türk adaletine karşı duyduğu güveni ve saygısı her zaman tamdır. bu konularda büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket eden türk silahlı kuvvetlerinin, diğer kişi ve kurumlardan da aynı şekilde hareket edilmesini beklemesi de doğaldır.2.   tutuklu ibrahim şahin’in ifadesine atfen, türk silahlı kuvvetlerinin bazı personeline ilişkin haberlerin, 12 ocak 2009 tarihinde, bazı yayın organlarında yer alması üzerine yapılan açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, aynı g&...

gün ve gün politika

genel kurmay'dan şahin açıklamaişte genelkurmay başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama1. türk silahlı kuvvetlerinin yargı ve yargı sürecine, diğer bir deyişle türk adaletine karşı duyduğu güveni ve saygısı her zaman tamdır. bu konularda büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket eden türk silahlı kuvvetlerinin, diğer kişi ve kurumlardan da aynı şekilde hareket edilmesini beklemesi de doğaldır.2. tutuklu ibrahim şahin’in ifadesine atfen, türk silahlı kuvvetlerinin bazı personeline ilişkin haberlerin, 12 ocak 2009 tarihinde, bazı yayın organlarında yer alması üzerine yapılan açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, aynı gün kamuoyuna açıklanmıştı.3. 16 ocak 2009 günü, ...

yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği

    yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği         birinci bölüm : amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar       amaç       madde 1 - bu yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlilerinin, cumhuriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri adlî soruşturma sırasında kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve ifade alma işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.       kapsam       madde 2 - bu yönetmelik yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma...

anayasa hukuku arasınav deneme soruları 2

1.        aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?a)     osmanlı – türk anayasal gelişmelerinin ilk adı-mı sened-i ittifak’tır.b)     tanzimat fermanı ile vergi ve askerlik işlerinin bir düzene bağlanacağı söylenmiştir.c)     kanun-i  esasi, meclis-i umumi adında bir par-lamento kurmuştur.d)     teşkilat-ı esasiye bir devlet başkanlığı mües-sesi yaratmıştır.e)     kanun-i esasi’de 1909 yılında yapılan değişik-likle padişahın yetkileri daraltılmış mebusan meclisinin yetkileri genişletilmiştir. 2.        bütçe kanun tasarısı mali yılbaşından en az kaç gün önce tbmm’ye sunulur?a)     50 günb)     55 günc)   ...

yakalam gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği

yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği 1 haziran 2005 t. 25832 s. rg. birinci bölümamaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1 – bu yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlilerinin, cumhuriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri adlî soruşturma sırasında kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve ifade alma işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. kapsam madde 2 – bu yönetmelik yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve ifade alma işlemleri ile adlî kolluk görevliler...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !