× "

60 a1 kapsamında sigortalılar

" arama sonuçları

iş kur’a kayıtlı işsizlerden eleman alana devlet destekleri

ülkemizde istihdamın artırılması işsizliğin azaltılması için bildiğiniz gibi devlet birçok teşvik ve destek vermektedir. bu yazımda torba yasa olarak bildiğimiz 6111 sayılı yasanın geçici 10 maddesi ile 31.12.2015 tarihine kadar (o tarihten sonrada) bu uygulamanın 5 yıl süreyle uzatılma yetkisi bakanlar kuruluna verilen sgk prim desteklerini anlatacağım. sağlanan prim desteğinin şartı nedir? özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların: işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin sosyal güvenlik kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerin de kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigort...

çok çalışanın emekli maaşı düşüyor!

  13 milyon sigortalının emekli maaşının çalıştığı her yıl giderek düştüğünü belirten akşam gazetesi yazarı cem kılıç, çarpıcı sonuçları ortaya koyuyor. 4-a'lıların ve bağımsız çalıştığı için 4-b kapsamında olan binlerce sigortalı çalışanın emekli maaşının her yıl giderek düştüğü belirten kılıç,uyarıyor... aylık bağlama oranlarında yapılan indirimlerle birlikte bugün 2.700 tl'nin altında kazanç bildiren sigortalının ileride alacağı emekli maaşı, çalıştığı yıl başına düşüyor. asgari ücret kazanan bir vatandaşta düşüş yıl başına 22-23 tl. yapılması gereken dünyada örneği olmayan bu uygulamaya son verilmesi bi...

eski topluluk sigortalılar isteğe bağlı emeklilik primi ödeyebil

eski topluluk sigortalılar isteğe bağlı emeklilik primi ödeyebil

  eski topluluk sigortalılar isteğe bağlı emeklilik primi ödeyebilir    türkiye ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere türk işverenler tarafından götürülen türk işçileri için işverenleri sadece sağlık primi ile kısa vadeli primi öderler. işçiler de isterse yüzde 20 oranı ile emeklilik primlerini ceplerinden ödeyebilirler…   sayın ali tezel, yurt dışında suudi arabistan’da çalışıyorum (sosyal güvenlik sözleşmesi yok ). genel sağlık sigortamızı ankara merkezli şirketimiz ödüyor. bende 5510 sayılı kanun 5 g ye göre uzun dönemli sigorta kolları ölüm-malüllük kısmı olan % 20’...

bağ-kur'a sayılan borçlanma sürelerini düzeltme imkanı hk.

bağ-kur'a sayılan borçlanma sürelerini düzeltme imkanı hk.

    bağ-kur'a sayılan borçlanma sürelerini düzeltme imkanı doğum borçlanması hakkı, doğum nedeniyle çalışmaya ara veren 4/a (ssk) sigortalısı annelere 5510 sayılı ss ve gss kanunu ile getirildi.  her ne kadar ilk defa sigortalı oldukları tarihten önce gerçekleşen doğumlar için borçlanamasalar da ilk defa sigortalı oldukları tarihten sonra gerçekleşen doğumlar için yapacakları borçlanma, prim günü eksiğini tamamlama açısından kendilerine avantaj sağlıyor. iki çocuk için doğum borçlanması yaparak, ikişer yıldan dört yıla (1440 güne) kadar prim günü kazanabiliyorlar. bor&cc...

torba kanun'a konulan süper düzenleme hk.

  torba'ya kadar bağ-kur, torba'dan sonra ssk soru: sadettin bey, ben 2002'de bir şirkete ortak oldum. hâlâ da şirket ortaklığım devam ediyor. 2006 yılında ise özel bir şirkette ssk'lı olarak çalışmaya başladım ve şu an itibarıyla çalışmaya devam ediyorum. duyduğum kadarıyla benim ssk'lı çalışmalarım geçersizmiş. peki bundan sonra ben ssk'lı mı yoksa bağ-kur'lu mu sayılacağım? hamit karahan cevap: hamit bey, bugüne kadar sizin gibi hem ssk hem de bağ-kur kapsamında çalışması olanlar içinönce başlayan sigortalılık geçerli oluyordu. yani siz 2002 yılında bağ-kur kapsamına girdiğiniz için, daha sonra başlayan ssk'lı çalışmaların...

isteğe bağlı sigortalılar af kanunundan yararlanacak mı?

  tbmm duyarlı davranırsa isteğe bağlı sigortalılarda aftan yararlanabilir  soru:  ssk(sgk yanılmıyorsam 2003 başlarında 4842 sayılı isteğe bağlı sigortalılar için prim affı (yapılandırması) çıkarmıştı. bu kanuna göre 1994 ila 2003 yılları arasındaki borcumun büyük bir çoğunluğunu taksitlendirme yapmadan peşin olarak ödedim. ancak 2003-2004 arası 12 aylık bir süreyi ödeyemedim ve bu ödenmeyen süre ölmüş oldu. 2005 yılından itibaren ise yine düzenli prim ödemem devam ediyor. sorum şu: 2003-2004 yılları arasında ödeyemediğim ve o zamanki kanuna göre ödenmediğinden dolayı kapanan bu sürenin, 2010 yılı sonunda...

aynı anda ssk emekli sandığı ve bağ-kur'a tabi sigortalılık

çalışanları statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin- ssk, memurların- t.c emekli sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların- bağ-kur, banka ve meslek odaları çalışanları-506 sayılı sosyal sigortalar kanunun geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar) 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı kanun ile yeni kurulan “sosyal güvenlik kurumu başkanlığı” na devredilerek ortadan kaldırılmıştır. ancak yeni kurulan sgk bünyesinde de statüye dayalı farklı hak ve yükümlülükleri olan çok sayıda sigortalılık çeşidi bulunmaktadır. hal böyle iken sgk öncesinde var olan sigortalılık hallerinin birleşmesi veya ç...

isteğe bağlı sigortalılar çalışabilir mi?

isteğe bağlı sigortalılar çalışabilir mi? resul kurtstarokurumuz semih maden diyor ki, bağ-kur’a isteğe bağlı olarak prim öderken aynı zaman da sigortalı olarak başka bir işte çalışılabilir mi?5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan veya 4-1/a bendi (ssk) kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanları sosyal güvenliklerini devam ettirmeleri amacıyla isteğe bağlı sigorta hükümleri getirilmiştir. isteğe bağlı sigorta primiödenmiş süreler, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate al...

sigortalılara, a sınıfı özel hastane müjdesi

 sigortalılar, a sınıfı hastanelerde tek kuruş ödemeden ameliyat olacak...--------------------------------------------------------------------------------18 ocak 2009 19:36 --------------------------------------------------------------------------------sigortalılara, a sınıfı özel hastanelerin kapısı açılıyor. ekonomik durumu iyi olmayan hastalar, fiyatı binlerce lirayı bulan kalp ameliyatı, kanser tedavisi ve organ nakli için artık devlet hastanelerinde kuyruk beklemekten kurtuluyor.sosyal güvenlik kurumu'nun (sgk) ocak ayında getirdiği 'branş anlaşması'yla sigortalılar, a sınıfı hastanelerde bu pahalı sağlık hizmetlerini tek kuruş ödemeden alabilecek. sisteme dahil olan hastaneler, istanbul'da sema hastanesi, alman hastanesi ile acıbadem hastaneler ...

sigortalılar, a sınıfı hastanelerde tek kuruş ödemeden ameliyat

bu haber hiç inandırıcı değil !hangi mantıkla ve ne niyetle üzerine basa basa '' tek kuruş ödemeden ameliyat olacak ''  iddiasında bulunuyorsunuz ?anlamak mümkün değil !zaman saygın bir gazete ama lütfen biraz gerçekci ve doğrucu olalım !ne emeklilik haber grubu üyeleri ne de diğer okuyucular bu tip haberleri artık ciddiye almıyor...altında vatandaşa giydirilecek bir bedel olacağına adı gibi inanıyor !© emeklilikhaber.com  işte inanmakta zorlandığımız o haber :sigortalılar a sınıfı özel hastanelere gidebileceksigortalılar, a sınıfı hastanelerde tek kuruş ödemeden ameliyat olacak. sigortalılara, a sınıfı özel hastanelerin kapısı açılıyor. ekonomik durumu iyi olmayan hastalar, fiyatı binlerce lirayı bulan k...

sigortalılara a sınıfı hastane müjdesi

sigortalılara, a sınıfı özel hastane kapısı açılıyor. ekonomik durumu kötü hastalar, kalp ameliyatı, kanser tedavisi ve organ nakli gibi pahalı tedaviler için günlerce kuyruk beklemeyecek.sosyal güvenlik kurumu'nun (sgk) ocak ayında getirdiği 'branş anlaşması'yla sigortalılar, a sınıfı hastanelerde bu pahalı sağlık hizmetlerini tek kuruş ödemeden alabilecek. sisteme dahil olan hastaneler, istanbul'da sema hastanesi, alman hastanesi ile acıbadem hastaneler grubu'nun kocaeli ve bursa şubeleri. sgk'nın temmuz 2008'de özel hastanelere getirdiği yüzde 30'luk fark ücreti (sigortalıdan alınan muayene parası) sınırlamasından sonra a sınıfı kuruluşlar, sigortalı hastalara kapılarını kapatmıştı. ocak ayında yapılan yeni düzenlemeyle bir...

yeni dönemde 4/a sigortalıları için prime esas kazançtan istisna

şevket tezelsevtezel@hotmail.comyeni dönemde 4/a sigortalıları için prime esas kazançtan istisna olacak ve olmayacak ödemelerayni yardımlar, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile sgk’ca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları dışında ne adla yapılırsa yapılsın...

işsizlik sigortası hakkında neler biliyorsunuz?

işsizlik sigortası nedir?     işsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.  işsizlik sigortasının potansiyel faydaları nelerdir?    işsizlik sigortası, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal gelişmenin sağlanması ve gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı için sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir.    &n...

sigortalılar fiili hizmet zammından yaralanacak mı?

selim erol   sigortalılar fiili hizmet zammından yaralanabilecek mi? ssk'ya bağlı olarak çalışan bir kişinin hangi şartlarda “fiili hizmet zammına” hakkı vardır? örneğin:ben 4 yıl mikrobiyoloji laboratuarında çalıştım ve şimdide katkı maddeleri üzerine üretim yapan bir firmada çalışıyorum.devlet sektöründe bu bölümde çalışan bir kişinin böyle bir hakkı olduğunu biliyorum. biz ssk’lılar için de böyle bir uygulama söz konusu mu? aynı şartlarda çalışan ssk’ lıların da erken emeklilik hakkından yararlanması gerekmez mi?(bahise yaşar) ssk’ da itibari hizmet süresi nedir? -sayın yaşar, genel olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sigortalıların erken emekli olmalarını düzenleyen bir uygulamadır. 506 sayılı sosyal sigortalar yasasında “itibari hizm...

sigortalılar fiili hizmet zammından yararlanabilecek mi?

sigortalılar fiili hizmet zammından yararlanabilecek mi? ssk `ya bağlı olarak çalışan bir kişinin hangi şartlarda "fiili hizmet zammına" hakkı vardır? örneğin: ben 4 yıl mikrobiyoloji laboratuarında çalıştım ve şimdide katkı maddeleri üzerine üretim yapan bir firmada çalışıyorum. devlet sektöründe bu bölümde çalışan bir kişinin böyle bir hakkı olduğunu biliyorum. biz ssk `lılar için de böyle bir uygulama söz konusu mu? aynı şartlarda çalışan ssk `lıların da erken emeklilik hakkından yararlanması gerekmez mi?(bahise yaşar )  ssk `da itibari hizmet süresi nedir? sayın yaşar , genel olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sigortalıların erken emekli olmalarını düzenleyen bir uygulamadır. 506 sayılı sosyal sigortalar yasasında "itibari hizmet süresi" olarak tanımlanan uygulama...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !