× "

9050 vergi kodu

" arama sonuçları

vergi levhası gib internet sitesinden nasıl alınacak?

vergi levhası gib internet sitesinden nasıl alınacak?       bilindiği üzere 2010 ve takip eden yıllara ait vergi levhası(gelir idaresi başkanlığının (gib) internet sitesinde 01/30-haziran tarihleri arasındaalınacaktır. (vuk 408 sayılı genel tebliğ) barkodlu olarakalınan vergi levhaları mükellefin iş yerlerinde bulunacaktır. (yeteri kadar çoğaltılarak merkez, şube, fabrikave diğer yerlerde bulundurulacaktır.) 2010 yılına ilişkin olarak bu tebliğ yayımlanmadan önce sizin veya vergi dairesince onaylanan vergi levhaları geçerli olmayacaktır. bundan böyle vergi levhalarının bildirimi vergi dairesine yapılmayacaktır. gerek sizin gerekse müşterilerinize ait 2010 yılına ilişkin vergi levhalarını ...

vergi levhası gib internet sitesinden nasıl alınacak? (yahya arı

vergi levhası gib internet sitesinden nasıl alınacak? (yahya arı

vergi levhası gib internet sitesinden nasıl alınacak? (yahya arıkan)   vergi levhası gib internet sitesinden nasıl alınacak? değerli üyemiz, bilindiği üzere 2010 ve takip eden yıllara ait vergi levhası (gelir idaresi başkanlığının (gib) internet sitesinde 01/30-haziran tarihleri arasında alınacaktır. (vuk 408 sayılı genel tebliğ) barkodlu olarak alınan vergi levhaları mükellefin iş yerlerinde bulunacaktır. (yeteri kadar çoğaltılarak merkez, şube, fabrika ve diğer yerlerde bulundurulacaktır.) 2010 yılına ilişkin olarak bu tebliğ yayımlanmadan önce sizin veya vergi dairesince onaylanan vergi levhaları geçerli olmayacaktır. bundan böyle vergi levhalarının bildirimi vergi dairesine yapılmayacaktır. gerek sizin g...

vergi levhalarının internet vergi dairesinden indirilmesi

  vergi levhalarının internet vergi dairesinden indirilmesi vergi usul kanunu’nun 5.maddesinde 6111 sayılı kanun’un 82.maddesiyle yapılan değişikliğe göre vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak, her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi levhası almak zorunluluğu getirilmiştir. vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına rağmen isteyen mükellefler vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayınlayabilirler  2010  yılına ilişkin vergi levhaları meslek mensubu veya vergi dairesince tasdik edilmeyecektir: 2010 yılına ilişkin olarak meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek tasdik edilmiş olanlar kullan...

vergi levhalarının internet vergi dairesinden indirilmesi

  vergi levhalarının internet vergi dairesinden indirilmesi vergi usul kanunu’nun 5.maddesinde 6111 sayılı kanun’un 82.maddesiyle yapılan değişikliğe göre vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak, her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi levhası almak zorunluluğu getirilmiştir. vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına rağmen isteyen mükellefler vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayınlayabilirler  2010  yılına ilişkin vergi levhaları meslek mensubu veya vergi dairesince tasdik edilmeyecektir: 2010 yılına ilişkin olarak meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek tasdik edilmiş olanlar kullan...

vergi levhalarının internet vergi dairesinden indirilmesi

  vergi levhalarının internet vergi dairesinden indirilmesi vergi usul kanunu’nun 5.maddesinde 6111 sayılı kanun’un 82.maddesiyle yapılan değişikliğe göre vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış ancak, her yıl mayıs ayının son gününe kadar vergi levhası almak zorunluluğu getirilmiştir. vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına rağmen isteyen mükellefler vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayınlayabilirler  2010  yılına ilişkin vergi levhaları meslek mensubu veya vergi dairesince tasdik edilmeyecektir: 2010 yılına ilişkin olarak meslek mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek tasdik edilmiş olanlar kullan...

vergi levhasının elektronik ortamda alınması

vergi levhasının elektronik ortamda alınması   vergi levhasının elektronik ortamda alınması   1. giriş:   bilindiği gibi, 213sayılı vergi usul kanunun 5. maddesinin maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler, 142, 143, 146, 177 ve 272 sıra no.luvuk genel tebliğleri ve 224 seri no’lugelir vergisi genel tebliği ile yapılmıştır.   ayrıca, 25.02.2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı kanunun82. maddesi ile, vuk’ nun 5. maddesinde yer alan  “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.”ibaresi “levhayı almak zorundadırla...

printerdan vergi levhası dönemi!

printerdan vergi levhası dönemi!

maliye bakanlığı, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi levhası alma işlemini kolaylaştırdı. maliye bakanlığının ''vergi usul kanunu genel tebliği'', resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. söz konusu tebliğ ile 6111 sayılı torba kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde vergi levhasıyla ilgili yükümlülükler yeniden düzenlendi. buna göre, vergi levhası almak mecburiyetinde olan ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile adi şirketler, kolektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile iş ortaklıkları, artık vergi levhalarını merkez, şube ve satış mağazalarına asmayacak. ancak vergi levhası alma zorunluluğu devam edecek. düzenlemeyle ile ver...

vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılıyor

    vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılıyor  seksenli yılların başında vergi levhasını işletmelerin görünür yerlerine asma zorunluluğu getirildi.  ilk olarak vergi ödeme bilincini yerleştirmek ve geliştirmek amaçlandı. böylece düşük vergi ödeyen işletmeler üzerindeki manevi baskının artırılması hedefleniyordu.  mesleğin getirdiği alışkanlık olsa gerek her işletmede ister istemez gözüm vergi levhasına takılır. eğer beyan edilen kazanç ve ödenen vergi yüksek ise vergi levhası muhtemelen kolayca görünür bir yere asılır. ödenen vergi düşük ise genelde okunması zor olacak kadar küç...

vergi levhası'nda yeni dönem, vergi levhası almak

edinilen bilgiye göre, maliye bakanlığınca hazırlanan ve resmi gazete'de yayımının ardından yürürlüğe girecek olan vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı ile 6111 sayılı torba kanunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde vergi levhasıyla ilgili yükümlülükler de yeniden düzenleniyor. buna göre, ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri ile adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile iş ortaklıkları, artık vergi levhalarını merkez, şube ve satış mağazalarına asmayacak. ancak vergi levhası alma zorunluluğu devam edecek. yeni düzenleme ile vergi levhası almak için vergi dairelerine gidilmeyecek. mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini zaman...

396 nolu vergi usul kanunu genel tebliğ

bilindiği üzere, 213 sayılı vergi usul kanununun[1] 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350[2] sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (form ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (form bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[3] ve 381[4] sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı. söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve mü...

onemli linkler kodu

<p align="center"><font face="verdana" size="2"><strong>::<a target="_blank" href="http://tckimlik.nvi.gov.tr/web/queryıdentitynumber.aspx">tc kimlik no</a><br /> ::<a target="_blank" href="http://vedop.mb-ggm.gov.tr/vkn_sorgu/vknosorguınput.jsp">vergi kimlik no</a><br /> ::<a target="_blank" href="http://app.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/index.jsp">ssk hizmet dökümü</a><br /> ::<a target="_blank" href="http://www.gib.gov.tr/index.php?id=253">internet vergi dairesi</a><br /> ::<a target="_blank" href="http://www.gib.gov.tr/fileadmin/images/mtv.html">motorlu taşıtlar vergisi</a><br /> ::<a target="_blank" href="http://www.ttrehber.gov.tr/trk-wp/ıda2">telefon rehberi</a...

internet vergi dairesi

internet vergi dairesi gelir idaresi başkanlığıgelir idaresi başkanlığı internet vergi dairesi'nde, vergiler konusunda her şey bulunuyor. online olarak vergi borçlarınızı sorgulayabilir, mevzuat, ödemeler, vergi takvimi ve diğer konular hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.e-beyannamee-vergi levhasıbtrans (elektronik bilgi transferi)kurumlar vergi dairesigelir vergi dairesivergi kimlik numarasıgecikme zammı / faizi hesaplamagelir vergisi hesaplamamotorlu taşıtlar vergisi hesaplamamotorlu taşıt sorgulamamotorlu taşıtlar kasko değeri sorgulamayurtdışı çıkış yasağı sorgulamadilekçe sorgulamavergi bilgileriasgari geçim indirimi uygulamasıvergi tahsil yetkisi verilen bankalarvergi takvimivergi muafiyeti tanınan vakıflarvergi türü kodlarıfaaliyet kodu...

vergi türü ve kodları

vergi kodu vergi adı 1 yıllık gelir vergisi 2 zırai kazanç gelir vergisi 3 gelir vergisi s. (muhtasar) 4 gelir götürü ticari kazanç 5 gelir götürü serbest meslek kazancı 6 gelir götürü ücret 7 dağıtılmayan kar stopajı 10 kurumlar vergisi 11 kurumlar vergisi stopajı (kvkm24) 12 gelir vergisi (gmsı) 14 basıt usulde ticari kazanc 15 gerçek usulde katma değer vergisi 17 götürü usulde katma değer vergisi 21 banka muameleleri vergisi 22 sigorta muameleleri vergisi 27 gelir vergisi geçici vergi 32 gelir geçici vergi 33 kurum geçici vergi 40 damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) 46 akaryakıt tüketim vergisi 48 gelir v. m.talih oyunları asgari vergi 49 her türl&uum...

namaz vakitleri html kodu

<iframe width=157 height=344 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no frameborder=0 name="turk takvim" src="http://www.turktakvim.com/vakitler.asp?fr=1&ck=41&bg=ffffff&fn=000000&ln=a7bcd7&sz=8"></iframe> namaz vakitleri sitenizde bu şekilde gözükecek:takvimimizde yayınlanan hicrî takvim, rûmî takvim, günün tarihî hadiseleri, sözler, tebrik mesajları ve vergi bilgilerini web sitenizde yayınlamak için aşağıda vermiş olduğumuz html kodlarından istediğiniz birini ya da bir kaçını sitenize eklemeniz kafidir. yine html kodu içinde bulunan "width" ve "height" değerlerini değiştirerek, tablonun boyutlarını sitenizin tasarımına göre ayarlayabilir, "bg" değerini değiştirerek, sayfanızın arka p...

vergi türü kodları

vergi türü kodları vergi kodu      vergi adı 0001             yıllık gelir vergisi 0002             zırai kazanç gelir vergisi 0003             gelir vergisi s. (muhtasar) 0004             gelir götürü ticari kazanç 0005             gelir götürü serbest meslek kazancı 0006             gelir götürü ücret 0007             dağıt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !