× "

açının tarihçesi

" arama sonuçları
-->trigonometrinin tarihçesi

-->trigonometrinin tarihçesi

http://http://www.odevarsivi.com/ara/trigonometrinin-tarihcesi-79081.asp trigonometrinin tarihçesi yunanca: trigonon fransızca: trigonométrie latince: trigonometrio tanım:matematiğin dogrudan dogruya astronomiden cıkmış bir koludur; bir üçgen kenarlarının veya açılarının ölcülerini bunlar içinden bazılarına dayanarak hesaplamaya olanak sağlar. tarihçe: babilliler ve mısırlılar;gökbilim gözlemlerine ve piramitlerin yapımına ilişkin ttrigonometri elemanlarına sahiptiler. yunanlılar menelausun küresel geometrisine dayanarak gemicilikte gece saatinin belirlenmesi gibi pratikte kullanılmak üzere nicel bir gökbilim hazırladılar.iskenderiyeli hiparkhos ve ptolemaios bir çember yayıyla bunu gören kir...

geometrinin kısa tarihçesi

bilim adamları ve öğretmenler meslek olarak seçtikleri alanın geçmişine yönelik genel kültüre sahipseler  kendilerini daha yetkin hissederler, daha öz güvenli olurlar; araştırma ve öğretimde daha faydalı olacakları gibi gelecekte yapılabilecekleri de daha kolay sezmeğe ve görmeye başlarlar. bu nedenle konuşmamın ilk kısmını bu konuya ayırdım.  bilindiği gibi bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. matematiğin orijininde de iki temel alan vardır: aritmetik ve geometri. burada tarih boyunca geometrideki buluş ve gelişmeleri kronolojik bilgilerden bir derleme biçiminde vereceğiz. insanoğlunun dünyada oluşumu m.ö. 2 000 000 lu yıllar olarak...

-->trigonometrinin tarihçesi

-->trigonometrinin tarihçesi

http://http://www.odevarsivi.com/ara/trigonometrinin-tarihcesi-79081.asp  trigonometrinin tarihçesi yunanca: trigonon fransızca: trigonométrie latince: trigonometrio tanım:matematiğin dogrudan dogruya astronomiden cıkmış bir koludur; bir üçgen kenarlarının veya açılarının ölcülerini bunlar içinden bazılarına dayanarak hesaplamaya olanak sağlar. tarihçe: babilliler ve mısırlılar;gökbilim gözlemlerine ve piramitlerin yapımına ilişkin ttrigonometri elemanlarına sahiptiler. yunanlılar menelausun küresel geometrisine dayanarak gemicilikte gece saatinin belirlenmesi gibi pratikte kullanılmak üzere nicel bir gökbilim hazırladılar.iskenderiyeli hiparkhos ve ptolemaios bir çember yayıyla bunu gö...

geometrinin tarihçesi

geometrinin tarihçesi bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. matematiğin orjinini oluşturan iki temel alan vardır: aritmetik ve geometri. geometri uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalıdır. etimolojik olarak "geometri" kelimesi, dünya’nın ölçümü anlamına gelir. geometri çok eski çağlardan beri vardır. ancak geometri ismi, bu ilmin ilk sistematik hale gelmeye başladığı eski yunanlılardan bu yana kullanılmaya başlanmıştır. bu bilim dalı başlangıçta, düzlemdeki ve uzaydaki şekillerin incelenmesini konu edindi. söz konusu şekiller somut nesnelerden t&...

geometri ve geometrik şekillerin tarihçesi

uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. yunanca «ge», yer ve «metron», ölçüden.geometri nil kıyılarında doğdu. bu ırmağın düzenli aralıklarla taşması, tarlaların sınırlarını siliyor, mısırlıları güç sorunlarla karşı karşıya bırakıyordu: çünkü tarlaların sınırlarını yeniden çizmek, herkese kendi yerini vermek, bunun için de tarlaların yüzölçümünü hesaplamak, nirengiler dikmek, kısacası, geometri yapmak gerekiyordu.doğru kavramının anlaşılması içininsanlara, yer ölçümüne ilişkin somut sorunları çözümleme olanağını veren geometriden, giderek soyut bir geometri...

üçgenlerin tarihçesi geometri'yi kim nasıl buldu geometrinin

geometrinin tarihçesi bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. matematiğin orjinini oluşturan iki temel alan vardır: aritmetik ve geometri.geometri uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalıdır. ilk geometrilerin tümü, kendi doğası nedeniyle sezgiseldir. bunlar daha çok ilk insanların çevresinde görülen doğal şekillerdir. bu geometriler daha çok görsel türdedir. ikinci olarak şekillerin ölçülmesi aşaması gelir.eski mısır'da görülen geometri bilgileri, yüzey ve hacim hesapları olarak karşımıza çıkmaktadır. mısırlılar, kare ve dikdörtgen alanlarını, doğru bir ş...

üçgenlerin tarihçesi, kim nasıl buldu?, geometrinin kilometre ta

geometrinin tarihçesi bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. matematiğin orjinini oluşturan iki temel alan vardır: aritmetik ve geometri.geometri uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalıdır. ilk geometrilerin tümü, kendi doğası nedeniyle sezgiseldir. bunlar daha çok ilk insanların çevresinde görülen doğal şekillerdir. bu geometriler daha çok görsel türdedir. ikinci olarak şekillerin ölçülmesi aşaması gelir.eski mısır'da görülen geometri bilgileri, yüzey ve hacim hesapları olarak karşımıza çıkmaktadır. mısırlılar, kare ve dikdörtgen alanlarını, doğru bir ş...

geometrinin tarihçesi

geometrinin tarihçesiuzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. yunanca «ge», yer ve «metron», ölçüden.geometri nil kıyılarında doğdu. bu ırmağın düzenli aralıklarla taşması, tarlaların sınırlarını siliyor, mısırlıları güç sorunlarla karşı karşıya bırakıyordu: çünkü tarlaların sınırlarını yeniden çizmek, herkese kendi yerini vermek, bunun için de tarlaların yüzölçümünü hesaplamak, nirengiler dikmek, kısacası, geometri yapmak gerekiyordu.doğru kavramının anlaşılması içininsanlara, yer ölçümüne ilişkin somut sorunları çözümleme olanağını veren geometriden...

trigonometrinin tarihçesi trigonometrenin avrupa'da görü

trigonometrinin tarihçesiyunanca: trigonon fransızca: trigonométrie latince: trigonometrio tanım:matematiğin dogrudan dogruya astronomiden cıkmış bir koludur; bir üçgen kenarlarının veya açılarının ölcülerini bunlar içinden bazılarına dayanarak hesaplamaya olanak sağlar. tarihçe: babilliler ve mısırlılar;gökbilim gözlemlerine ve piramitlerin yapımına ilişkin ttrigonometri elemanlarına sahiptiler. yunanlılar menelaus'un küresel geometrisine dayanarak gemicilikte gece saatinin belirlenmesi gibi pratikte kullanılmak üzere nicel bir gökbilim hazırladılar.iskenderiyeli hiparkhos ve ptolemaios bir çember yayıyla bunu gören kirişlerin uzunlukları arasindaki bagıntılarısistemli bir biçimde inceledi...

bilim tarihi-2_(kimyanın tarihçesi-matematiğintarihçesi-modern k

 bilim tarihi-2 kimyanın tarihçesi ortaçağislâm dünyası'ndaki kimya çalışmaları, daha önce hellenistik çağ'da iskenderiye'de yapılmış olan simya çalışmalarından yoğun bir biçimde etkilenmiştir. bu çalışmalar sırasında yavaş yavaş belirginleşmeye başlayan yapısal dönüşüm kuramı'na göre, doğadaki bütün metaller, aslında bir kükürt-civa bileşimidir; ancak bunların iç ve dış niteliklerinde farklılıklar bulunduğu için, kükürt ve civa kullanmak suretiyle istenilen metali elde etmek mümkündür.bilindiği gibi, simyagerler, tarih boyunca, bu kurama dayanarak, kurşun ve bakır gibi nisbeten daha az kıymetli metalleri, altın ve gümüş gibi me...

geometrik şekillerin tarihçesi - eukleides'in aksiyomları

uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. yunanca «ge», yer ve «metron», ölçüden.geometri nil kıyılarında doğdu. bu ırmağın düzenli aralıklarla taşması, tarlaların sınırlarını siliyor, mısırlıları güç sorunlarla karşı karşıya bırakıyordu: çünkü tarlaların sınırlarını yeniden çizmek, herkese kendi yerini vermek, bunun için de tarlaların yüzölçümünü hesaplamak, nirengiler dikmek, kısacası, geometri yapmak gerekiyordu.doğru kavramının anlaşılması içininsanlara, yer ölçümüne ilişkin somut sorunları çözümleme olanağını veren geometriden, giderek soyut bir geometri...

geometri ve geometrik şekillerin tarihçesi

uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. yunanca «ge», yer ve «metron», ölçüden.geometri nil kıyılarında doğdu. bu ırmağın düzenli aralıklarla taşması, tarlaların sınırlarını siliyor, mısırlıları güç sorunlarla karşı karşıya bırakıyordu: çünkü tarlaların sınırlarını yeniden çizmek, herkese kendi yerini vermek, bunun için de tarlaların yüzölçümünü hesaplamak, nirengiler dikmek, kısacası, geometri yapmak gerekiyordu.doğru kavramının anlaşılması içininsanlara, yer ölçümüne ilişkin somut sorunları çözümleme olanağını veren geometriden, giderek soyut bir geometri...

matematiğin tarihçesi

matematiğin kısa tarihi  e-posta yazar prof. dr. ali ülger    bu konuşmada sizlere, matematiğin nasıl başladığı ve hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatmaya çalışacağım.  bir matematik tarihcisi olmadığımı, anlatacaklarımın okuduklarımın bir sentezi olduğunu, orjinal çalışmaları inceliyerek hazırlanmamış bir konuşma olduğunu belirtmek isterim.    matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun  çeşitli yönlerini vurgulayan söz...

geometrinin tarihçesi

uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalı. yunanca «ge», yer ve «metron», ölçüden. geometri nil kıyılarında doğdu. bu ırmağın düzenli aralıklarla taşması, tarlaların sınırlarını siliyor, mısırlıları güç sorunlarla karşı karşıya bırakıyordu: çünkü tarlaların sınırlarını yeniden çizmek, herkese kendi yerini vermek, bunun için de tarlaların yüzölçümünü hesaplamak, nirengiler dikmek, kısacası, geometri yapmak gerekiyordu. doğru kavramının anlaşılması için insanlara, yer ölçümüne ilişkin somut sorunları çözümleme olanağını veren geometriden, giderek soyut bir geometri doğdu. böylece aynı kavramın değişik durumlara uygulanabileceği anlaşıldı. sözgelimi, deniz üzerindeki ufuk çizgisiyle çekülün gergin ipi arasında hiç b...

matematik ve tarihçesi

bu yazıda sizlere, matematiğin nasıl başladığı ve hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatmaya çalışacağım.  bir matematik tarihcisi olmadığımı, anlatacaklarımın okuduklarımın bir sentezi olduğunu, orjinal çalışmaları inceliyerek hazırlanmış bir konuşma olmadığını belirtmek isterim. giriş. matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun  çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat o...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !