× "

açina ne demek

" arama sonuçları
toplum-devlet ülküsü olarak tarihte türklüğün oluşması

toplum-devlet ülküsü olarak tarihte türklüğün oluşması

prof. dr. şaban teoman duralı 1.    kimlik, geçmişte inşâ olunan bir binâdır tarihte özel yer tutmuş olanlar ile olmayanlar olmak üzre, milletler de, tek tek kişiler gibi, kabaca iki ana kümeye ayırılabilirler. tarihe baktığımızda, bizde, kimi milletlerin özel bir görevle yükümlendirilmiş olduğu izlenimi uyanır. gerçi her millet kendi kendisine az yahut çok ‘gelin güvey’ olur. bu son derece duygusal ve öznel millî tavır alış, yine de, tarihle ilgili bir görünümün ortaya çıkarılamayacağı anlamına gelmez. tarih sahnesinde uzun zaman zarfında devletleşmiş bir toplumun, siyâsette, iktisâtta, hukukta, zanaat yahut fende, sanatta, &o...

ruh uzerıne bır konusma

<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.08in } --> yatýr ana kýzýnýn elinden tuta tuta,3 katlý,bir binanýn avlusuna,getirdi.avlu bayraklarla doluydu.ay yýldýzlý bayrak,gök bayrak,türkmeneli bayraðý,azerbeycan cumhuriyet bayraðý,g.azerbeycan bayraðý,kazak-kýrgýz-özbek-tatar v.b türklerinin bayraklarý,avar-göktürk-hun-timur-cengiz-kimek-babür-altýnordu v.b türkün tarih boyunca kurduðu çýðýr açýcý devletlerin bayraklarý...böyle onlarca bayrak,okullardaki atatürk büstü ve büyük...

eski türkler okuryazar mıydı?

eski türkler okuryazar mıydı? (prof. dr. osman f. sertkaya)          oturum başkanı sayın hocamız mustafa kafalı benim konuşma konumu “gök-türk kültürüne genel bir bakış” şeklinde ilan etti. gerçekten de biz öyle anlaştık ama, program bana geldiğinde, bana 1 saat yerine 20 dakika zaman verildiğini görünce konuşma konumu değiştirdim; benim 20 dakikada sunacağım yeni konum, "eski türkler okur yazar mıydı?" olacak ve ben sizlerle bu konuda sohbet edeceğim.  27 yıl önce "nihal atsız armağanı" için bir yazı hazırladım. "inel kağan mı? yoksa ini il kağan mı?”[1] başlığını taşıyan bu yazımda göktürk imparatorluğu'ndan bahsettiğim zaman, sayın hocamız mustafa kafalı beni uyardı, "biz bugün göktürk imparatorluğu diyoruz ve...

eski türkler okuryazar mıydı? (prof. dr. osman f. sertkaya)

  eski türkler okuryazar mıydı? (prof. dr. osman f. sertkaya)          oturum başkanı sayın hocamız mustafa kafalı benim konuşma konumu “gök-türk kültürüne genel bir bakış” şeklinde ilan etti. gerçekten de biz öyle anlaştık ama, program bana geldiğinde, bana 1 saat yerine 20 dakika zaman verildiğini görünce konuşma konumu değiştirdim; benim 20 dakikada sunacağım yeni konum, "eski türkler okur yazar mıydı?" olacak ve ben sizlerle bu konuda sohbet edeceğim.  27 yıl önce "nihal atsız armağanı" için bir yazı hazırladım. "inel kağan mı? yoksa ini il kağan mı?”[1] başlığını taşıyan bu yazımda göktürk imparatorluğu'ndan bahsettiğim zaman, sayın hocamız mustafa kafalı beni uyardı, "biz bugün göktürk imparatorluğu d...

sonradan olmanın müslümanlığına derman yetmez / rıza zelyut

rıza zelyutkim milliyetçi? türk milliyetçisi; bu milletin bir ferdi olduğunu kabul eden, bu milleti ile övünen, o millet için fedakarlığa hazır olan kişidir.bunun için bir milliyetçi, öncelikle türk'ün kim olduğunu bilmek zorundadır.ülkemizde türk deyince, genelde türkiye cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan insanlar anlaşılıyor. biraz dünyayı tanıyanlar; bu kitleye, kuzey kıbrıs ile asya'daki 5 cumhuriyeti de katıyorlar.her milliyetçinin, dayanak noktası, milletinin tarihidir. bizim milliyetçiler, tarih deyince genellikle osmanlı devleti'ne sarılırlar. osman ailesinin kurduğu bu devlet; türk olarak doğmasına karşılık arap olarak ölmüştür. özetle; osmanlı devleti; türk kimliğinden uzaklaşmaya başlayınca çöküşe geçmiş; avrupa emperyalizmi tarafından da 1919 koşullarında...

urar- hurri baglantisi

hurri veya khuri diye bilinen bu kavmin asıl adı huri'dir. prof. dr. h.t. bossert ise en doğru şekli hur diye verir. mısır panteonunda hitit tanrılarından söz ederken, - "hitit ülkesinde oturan muhtelif akvamdan her biri yalnız kendi panteonunda bulunan hitit, luv, palai, hiyeroglif hititleri, proto-hatti ve hur tanrılarını tanımakla iktifa etmemişler; mezopotamya'dan sami tanrıları da kendi panteonlarına almışlardır," der. (edip yavuz, sf. 62) dr. a. won gabaın 2. türk tarih kongresi'nde yaptığı açıklamalarda, hialar'dan bahsederken, - "kurt neslinden geldiği iddia olunan tu-u-kiuler'in hükümdâr âilesi aşinalar'a (açina-asena) hia adı veriliyordu. hia; hun, huhi türkçe'de börü (kurt) demek idi," der... hun, huhi, huri ve böri-börü kelimelerinin yakınlığı ortada...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !