× "

ağıt örnekleri

" arama sonuçları

ağıt nedir - ağıt örnekleri - anlatmaya bağlı edebi metinler

  insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere batı türkçesi’nde umumiyetle “ağıt” adı verilir. ağıt söyleyen kişi için “ağıtçı” sözü yaygınlaşmış ve “ağıt yaymak” deyimi türemiştir. islamiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç şüphesiz “sığıtmak: ağlamak” fiilinden türemiş ağıta bugün azerbaycan’da “ağı”, kerkük türklerinde “sazlamağ” ve tü...

ağıt nedir - ağıt örnekleri

ağıt nedir - ağıt örnekleri; ağıt nedir - ağıt örnekleri ağıt yakmak - ağıt yakmak hakkında - ağıt ile ilgili bilgiler ağıt doğal afetler,ölüm,hastalık vb. çaresizlikler karşısında korku,heyecan, üzüntü,isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünlerdir.ağıt söyleme işine ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir. hacı bey ağıtı: ayvalıktan indim yayan dayan hey dizlerim dayan ödemişten gelin geldi uyan hacı beyim uyan evlerinin önü kavak kavaktan dökülür yaprak uyan hacı beyim uyan elim kına, başım duvak az giderim, uz giderim dere tepe düz giderim uyan hacı beyim uyan ...

ağıt nedir ağıtın özellikleri

bir ölünün ya da acı bir olayın ardından söylenen ezgili şiirlere ağıt denir.anadolu’da çok yaygın olan ağıt geleneğinin kökleri orta asya’ya kadar uzanır.türk’ler ölülerin ardından yuğ adını verdikleri törenler düzenler ve bugünkü ağıtların örnekleri sayılan sagu’lar söylerlerdi.bilinen en eski sagu,iö 7. yüzyılda yaşamış türk hakanı alp er tunga’nın ölümü üzerinedir. belli bir şiir düzenine uygun olan ağıtlar dilden dile dolaşarak yaygınlaşır.yüzyıllar boyu söylenerek , zengin bir sözlü edebiyat geleneği yaratacak kadar çok ağıt örneği günümüze ulaşmıştır. türk halk edebiyatında ağıtla...

ağıtlar ve ağıt örnekleri, türklerde ağıt geleneği, ağıtlarımız,

  ağıtlar ve ağıt örnekleri, türklerde ağıt geleneği, ağıtlarımız, türk ağıt geleneği ağıt nedir? ağıt, genellikle bir ölüm'ün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türkü'südür. doğal afet'ler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir. ağıt söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir.ağıtın islamiyet öncesi edebiyattaki adı sagu, divan edebiyatındaki adı ise mersiyedir.   türklerde ağıt geleneği   türklerde ağıt geleneği çok eskidir. anadolu'nun hemen her yerinde sö...

ağıtlar ve ağıt örnekleri, türklerde ağıt geleneği

ağıt nedir? ağıt, genellikle bir ölüm'ün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türkü'südür. doğal afet'ler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir. ağıt söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir.ağıtın islamiyet öncesi edebiyattaki adı sagu, divan edebiyatındaki adı ise mersiyedir. türklerde ağıt geleneği   türklerde ağıt geleneği çok eskidir. anadolu'nun hemen her yerinde söylenir. ağıtlar yarı anonim folklor ürünleri arasında da sayılabilir. türkçe'de 7, 8 ve 10 heceli ağıtlar ...

destan dönemi edebi eserleri örnekleri çeşitleri

bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde "destan" adı ile anılmaktadır. bütün dünya...

destan dönemi edebi eserleri örnekleri çeşitleri

bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde "destan" adı ile anılmaktadır. bütün dünya...

destan dönemi edebi eserleri örnekleri çeşitleri

bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşit...

ağıt, ağıt örneği, ağıtlar, ağıt türleri, ağıt örnekleri, ağıt n

ağıt türü ve ağıt türünün özellikleri *  genellikle bir ölünün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsü. ağıtlar, başından acı bir olay geçen ya da ölen kişinin iyiliklerinden, yiğitçe davranışlarından ve yaşamındaki önemli olaylardan söz eder. belli geleneksel hareketler eşliğinde kendine özgü ölçü ve uyaklarla söylenir.  türklerde ağıt geleneği çok eskidir. anadolu’nun hemen her yerinde söylenir. ağıtlar yarı anonim folklor ürünleri arasında da sayılabilir. türkçede 7, 8 ve 10 heceli ağıtlar yaygındır. en çok rastlanılanı 8 hecelilerdir. erkeklerin söylediği ağ...

ağıt nedir - ağıt örnekleri - anlatmaya bağlı edebi metinler

insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere batı türkçesi’nde umumiyetle “ağıt” adı verilir. ağıt söyleyen kişi için “ağıtçı” sözü yaygınlaşmış ve “ağıt yaymak” deyimi türemiştir.islamiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç şüphesiz “sığıtmak: ağlamak” fiilinden türemiş ağıta bugün azerbaycan’da “ağı”, kerkük türklerinde “sazlamağ” ve türkmence’de &...

ağıt nedir - ağıt örnekleri - anlatmaya bağlı edebi metinler

insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere batı türkçesi’nde umumiyetle “ağıt” adı verilir. ağıt söyleyen kişi için “ağıtçı” sözü yaygınlaşmış ve “ağıt yaymak” deyimi türemiştir. islamiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç şüphesiz “sığıtmak: ağlamak” fiilinden türemiş ağıta bugün azerbaycan’da “ağı”, kerkük türklerinde “sazlamağ” ve türkmence’de ...

ağıt nedir - ağıt örnekleri - anlatmaya bağlı edebi metinler

insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere batı türkçesi’nde umumiyetle “ağıt” adı verilir. ağıt söyleyen kişi için “ağıtçı” sözü yaygınlaşmış ve “ağıt yaymak” deyimi türemiştir. islamiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç şüphesiz “sığıtmak: ağlamak” fiilinden türemiş ağıta bugün azerbaycan’da “ağı”, kerkük türklerinde “sazlamağ” ve türkmence’de ...

ağıt nedir - ağıt örnekleri - anlatmaya bağlı edebi metinler

insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere batı türkçesi’nde umumiyetle “ağıt” adı verilir. ağıt söyleyen kişi için “ağıtçı” sözü yaygınlaşmış ve “ağıt yaymak” deyimi türemiştir.islamiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç şüphesiz “sığıtmak: ağlamak” fiilinden türemiş ağıta bugün azerbaycan’da “ağı”, kerkük türklerinde “sazlamağ” ve türkmence’de &...

ağıt nedir - ağıt örnekleri - anlatmaya bağlı edebi metinler

insanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, isyanlarını, tâlihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türkülere batı türkçesi’nde umumiyetle “ağıt” adı verilir. ağıt söyleyen kişi için “ağıtçı” sözü yaygınlaşmış ve “ağıt yaymak” deyimi türemiştir. islamiyet’ten önceki devirlerde “sagu” deyimi ile karşılanan ve hiç şüphesiz “sığıtmak: ağlamak” fiilinden türemiş ağıta bugün azerbaycan’da “ağı”, kerkük türklerinde “sazlamağ” ve türkmence&r...

ağıt

ağıtdoğal afetler, ölüm, hastalık vb. çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili ürünlerdir. ağıt söyleme işine ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir.ağıt örnekleri: hacı bey ağıtı:ayvalıktan indim yayandayan hey dizlerim dayanödemişten gelin geldiuyan hacı beyim uyan evlerinin önü kavakkavaktan dökülür yaprakuyan hacı beyim uyanelim kına, başım duvak az giderim, uz giderimdere tepe düz giderimuyan hacı beyim uyangelin geldim kız giderim odasında yanar ışıksofrasında gümüş kaşıkatlayupta geçemedimar ettim kaçamadım hizarına hizarınakuşlar konmuş mezarınahacı beyin kır atınıçekin sultan pazarına anam ağlar başın diyegelin ağlar aşım diyeküçük kızlar pek ağlıyormeclisi güzel kardeşim diye viran erzincansana dedik cansın ca...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !