× "

ağacı sevgi korur anlamı

" arama sonuçları

kuısı vüğını naur

kutup ayısı vücut sıcaklığını nasıl korur kutup ayısı ve boz ayı niçin farklı fiziksel özellikler gösterir ormanda yaşayan boz ayılar yaşadıkları ortama nasıl uyum sağlar ormanda yaşayan hayvanlar nelerdir orman hayvanları nelerdir orman hayvanları ile ilgili bilmeceler masa tenisi maketi nasıl yapılır bilim adamlarının atomla ilgili çalışmaları can ile ilgili güzel sözler zenginlik ile ilgili güzel sözler vefa ile ilgili güzel sözler vazgeçmek ile ilgili güzel sözler orucluyken adet gelirse oruc bozulur mu hz muhammedin aile soy ağacı hz. muhammed soy ağacı vicdan ile ilgili özlü sözler ve anlamları ...

hikmet damlaları 481-613

    damla481   doğru olmayan alimi ıslah edip doğrult allahım.... hidayet ihtiyacı olan alime hidayet ver allahım.... doğru olan alimin doğruluğunu arttır allahım.... bizlere şuur ve şuurlu amel ihsan et allahım..... dünyayı sevmeyen ama dünyada alan değil veren el olmayı nasip et allahım..... verdiğini görmeyen ve verirken vermesini göstermeyen kul et allahım..... ibadet ve şuurunu ver.... sadece alnıyla değil kalbiyle secde eden de eyle.... zamanın pek çok şeyhindeki dünya sevgisni al.. sofilerindeki dünya düşkünlüğünü al... görüntüde ahiret alimi görünüpte dünyalık peşinde koşanları da rahmetinle düzelt.... mühürlediğin kalplere rahmetinle naz...

iman

  imanın sözlük ve terim anlamı sözlük anlamı olarak iman: herhangi bir şeyi kabul etmek, onaylamak ve tasdik etmek anlamlarına gelir.   terim olarak iman: allah (c.c)’ın göndermiş olduğu haber ve hükümlerin kalp ile tasdik edilmesi, dil ile söylenmesi ve tatbik edilmeye gayret edilmesidir.    türkçedeki inanmak kelimesi aşağı yukarı “iman” kelimesini karşılar. “iman”, türevleriyle birlikte kur'an-ı kerim'de 900 civarında yerde geçmektedir. kur’an’ın onda birinden fazlasının imanla direkt ilgili ifadeler olması, konunun önemini göstermek için yeterlidir.   imanın dereceleri 1. icmali iman: iman edilecek e...

mevlana nın sözleri

· sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. · şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır. . vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazaretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.. . aşk altın değildir, saklanmaz. aşıkın bütün sırları meydandadır.. . yeşillerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıllardan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.. · nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. nice el...

bagtil ınanclara ınanmayin ama

türkmen ırımları (halk inançları)*yrd. doç.dr.durmuş tatlılıoğlu**giriştürkmenlerde ırımlara (halk inançlarına) inanmak, halkın hayatında önemli bir yer  tutmaktadır. türkmen halkının her davranışında ırımların tesiri vardır. ırım sözcüğü türkmence "ıdım", "edim", "gılım", halkın depdesturlarını (kültürünü) ve inançlarını ifade etmektedir.[1] bir milletin hayatında o milletin, milli varlığının, özünden bir şey kaybetmeksizin korunmasında ve geliştirilmesinde kültürün ve inançların önemli bir yeri vardır.türkmen halkı, dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, folkloru, örf, adet ve ananeleri, dini inançları, duygu, düşünce ve idealleri ile diğe...

pleıades öğretileri-5

5tanrıçanın harekete geçirilmesi  tanrıçayı kucaklamak size yaşayan kitaplığı açacak ve toprak ananın bağrında saklı gizleri öğretecektir. çünkü kimdir toprak ana, tanrıçanın ta kendisi değilse? ilk yaratıcıyı düşündüğünüzde ne ya da kim canlanıyor gözünüzde? toplumunuzda tanrı enerjisinin kaynak olduğu, dişi enerjininse onun kullanımı ya da eylemi olduğu öğretildi size. bizse tam tersini söyleyebiliriz. dişi kaynağı, erkekse kaynağın nasıl kullanıldığını temsil eder.ilk yaratıcının bir dişi titreşim olduğu doğrudur. kaynak, bildiğimiz gibi dişi bir titreşimdir. bu dişi ilkeye eşlik eden erkek titreşim tanrıça aşkının rekabeti içinde milyonlarca yıl ö...

ata sözleri ve anlamları

aba vakti yaba, yaba vakti aba; bir işin vaktini iyi seçmeyen, kışın yaz işi, yazın kış işi yapan kimseler için kullanılır. abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz; herkes kendine uygun işlerden hoşlanır. abdal tekkede, hacı mekkede bulunur; her insan kendine uygun bir yerde oturur. abdalın karnı doyunca gözü papucundadır; misafirliğe yalnız yemek için giden görgüsüz kimseler için söylenir. abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine; görgüsüz kimsenin eline fazla mal veya para geçince, olur olmaz işlere sarf eder. acele işe şeytan karışır; acele yapılan işten hayır gelmez. acemi katır kapı önünde yük indirir; işi münasip şekilde yapmayanlarla alay etmek için söylenir. acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini; acemi tecrübesiz kimseler fakir fukarada tat...

allahü teâlâyı sevmek

    sual: sevgi nedir, allah sevgisi nedir?cevapimam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki:sevgi, gönlün zevk aldığı şeye meyletmesi demektir. bu meylin kuvvetlisine aşk denir. sevginin deyim anlamı ise şöyledir:sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye [allahü teâlâya] tâbi olmak, ona itaat etmek, onun her işini güzel, her eziyetini, her iyilikten daha tatlı görmek ve onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek, kısacası onun rızası için yaşamaktır.sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. bu sevgi ve düşmanlık, sadık olan aşıkların elinde ve iradesinde değildir. çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hasıl olur. dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görünür. dünyanın güzel görünüşlerine kapılanlara ha...

sâffât sûresi tefsir

1- andolsun sıra sıra duranlara . 2- önlerindekini sürdükçe sürenlere . 3- zikir okuyanlara . 4- ki, ilahınız birdir. 5- göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabb'idir. doğuların da rabb'idir. sıra sıra duranlar, sevk ve idare edip men edenler ve okuyanlara... bunlar bir grup meleklerdir. allah burada onları sadece kendisinin bildiği sadece kendisi tarafından bilinen davranışlarla zikreder. bu melekler namazda ayakları ile saf tutmuş olabilecekleri gibi allah'ın emrini beklemeden kanatları ile de saf tutmuş olmaları da mümkündür. saf bağlayan melekler böyledir. bağırıp azarlayarak men edenler ise mesele bağırıp çağırılarak men edilmeyi hak etmiş asilerin ruhlarını alırken, men edenler veya kıyamet günü toplanma ve cehenneme sevk etme sırasında bağırıp-...

allahü teâlâyı sevmek

allahü teâlâyı sevmek sual: sevgi nedir, allah sevgisi nedir?cevapimam-ı gazali hazretleri buyuruyor ki:sevgi, gönlün zevk aldığı şeye meyletmesi demektir. bu meylin kuvvetlisine aşk denir. sevginin deyim anlamı ise şöyledir:sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye [allahü teâlâya] tâbi olmak, ona itaat etmek, onun her işini güzel, her eziyetini, her iyilikten daha tatlı görmek ve onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmek, kısacası onun rızası için yaşamaktır.sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. bu sevgi ve düşmanlık, sadık olan aşıkların elinde ve iradesinde değildir. çalışmaksızın, zahmet çekmeksizin kendiliğinden hasıl olur. dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görünür. dünyanın güzel görünüşlerin...

a'la

1- rabbinin yüce adını takdis et. 2- o yaratan ve düzeltendir. 3- ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir. 4-yemyeşil meraları bitirendir. 5-sonra da onları kupkuru çöpe çevirendir. böyle derin, yumuşak bir girişle surenin açılışı ta baştan takdisin yankılarının çınladığı bir havayı oluşturuyor. takdisin anlamı yanında bu yankılarda etrafa yayılıyor. ,ardından takdisi emreden sıfatlar yer alıyor. "o yarattı düzene koydu. o herşeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir. o, yeşillikler bitirmiştir. sonra da onları siyah bir çöpe çevirmiştir." böylece bütün bu varlık seslerin yankılandığı bir mabede, eşsiz sanatın eserlerini sergileyen bir galeriye dönüşmektedir: "o yarattı, düzene koydu. o, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir." ayet-i kerimede g...

dokuz ışık

dokuz ışık 1)ahlakçılık:bir toplumda insanların birbirlerini incitmeden, birbirlerine zarar vermeden, sağlıklarını koruyarak, tabiat güçlerinin tesirlerinden en iyi yararlanacak şekilde hareketlerini tanzim etmelerini sağlamaya yarayan kurallarının toplamı ahlâkı meydana getirir. ahlâk, kişinin davranışlarını ayarlayan, sınırlayan ve bu davranışların hem kendisi için yararlı olmasını, kendisine mutluluk sağlayacak şekilde düzenlenmesini hem de çevresini rahatsız etmeden, zarara sokmadan çevresiyle uyuşmasını sağlamak üzere konulmuş olan kaidelerdir; münasebet prensipleridir, yaşama prensipleridir. ahlâk insanların inancından ve dünya görüşünden doğmakta, kaynağını almaktadır. bunun için, gerek toplumun gerekse toplumu meydana getiren kişilerin ayrı ayrı ...

dostluk hikayeleri

                    can dostu günün birinde askerde biri çok zengin biri ise çok fakir aradan günler geçer ve bunlar arkadaş olur birbirlerine söz verirler ne olursa olsun asla ayrılmıycaklar gün gelir ve askerlikleri biter ayrılık zamanı gelir biri şehire biri ise köyüne geri döner ama hep görüşürler bir gün fakir olan gencin düğünü olur ve zengin olan arkadaşınıda çağrır arkadaşı gelir ve düğünü olucağı gün fakir olana derki kardeşim ben seni alıcağın kızı çok beğendim bunu bana verirmisin der ve fakşr olan gençte şaşırır ama arkadaşı can dostu olduğu için al kardeşim senden kıymetlimi der ama içi içine yer ve çocuk kızı da köyden alıp şahre gider aradan aylar geçer ve fakir olan gencin anası ...

merak ettikleriniz...

1 nisan şakasının kökeni nedir?1564 yılında fransa kralı ıx charles, yıl başlangıcını ocak ayının birinci gününe aldı. daha önce avrupada yaygın olan yıl başlangıcı mart 25 idi. o zamanki iletişim şartlarında ıx charles'in bu kararı fazla yayılamadı. duyanlar ise protesto amacıyla eski adetlerine devam ettiler. 1 nisan'da partiler düzenlediler. diğerleri ise onları nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 nisan'a bütün aptalların günü adını verdiler. bu günde diğerlerine sürpriz hediyeler verdiler, yapılmayacak partilere davet ettiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. yıllar sonra ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, fransızlar 1 nisan gününü kendi kültürlerinin parçası görerek devam ettirdiler. oradan da bütün dünyaya yayıldıinsanlar niçin içki kadehlerini tokuş...

cakralar

...::: çakralar :::... çarka, tekerlek veya çark anlamına gelen sanskritçe yani eski hint dilinde bir kelimedir. çakralar eterik bedende omurga üzerine sıralanmış ve her biri bir hormon bezine takabül eden yedi güç merkezidir. yaşam gücümüz, bedenimizin çevresinde “nadi” adı verilen ince kanallar aracılığıyla akar. insan bedeninde yetmiş iki bin civarında nadi olduğu söylenir ve bunların hepsi akapunktur noktalarıdır. çakralar daha yüksek enerjileri emen ve onları beden tarafından kullanılır hale getiren döner enerji çakralarıdır. doğu felsefesinde çakralar lotus yani nilüfer çiçeği ile simgelenir. bedenimizde doğrudan soluduğumuzdan kaynaklanan pozitif ve negatif enerji akımlar vardır. bedenin sağ tarafından pozitif, sol tarafından negatif enerji akar. bu e...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !