× "

aşamalı bir durum bildiren cümleler

" arama sonuçları
cümlede anlam

cümlede anlam

  yargılarına göre cümleler : eş anlamlı (anlamdaş) yargılar :anlam yönünden birbirine uyan, değişik sözcükler kullanılmasına rağmen aynı düşünceyi, aynı yargıyı aktaran cümlelere eş anlamlı cümleler denir. eş anlamlı yargı bildiren cümleleri bulabilmek için, her cümleyi ayrı ayrı değerlendirmek ve "bu cümle okuyucuya ne demek istiyor?" sorusuna cevap aramak gerekir.         örnek : çağdaş türk şiiri bizim yurdumuzun, bizim insanımızın sesini yansıtmadığı sürece gelişme gösteremez. duygu ve düşüncelerini birkaç sözcük ile söyleyebilmek, ancak yü...

lise dil ve anlatım kitabı cümlede anlatım biçimleri örnek cümle

  lise dil ve anlatım kitabı cümlede anlatım biçimleri kısa notlar şeklinde konu anlatımı ve ders notları ve cümleler ile ilgili örnekler  cümlede  anlatım  biçimleri   çeşitli  duygu,  düşünce  ve durumları  bildiren cümleler   öneri  ile ilgili örnek cümleler:  bir konuya çözüm getirmek için öne sü- rülen düşünce veya tekliftir. • biraz daha çalışırsanız daha iyi olur. • bu sınav sistemi en kısa zamanda değişmelidir   olasılık (ihtimal) ile ilgili örnek cümleler: gerçekleşmesi mümkün olan bir olay ya da ...

türkçe aşamalı durum bildiren cümleler konu anlatımı

  aşamalı bir durum bildiren cümleler, özellikleri (türkçe dersi konu anlatım) aşamalı bir anlam içeren cümlelerde, bir durumun gitgide ilerlemesi anlamı vardır. örnek: zavallı kadın sürekli zayıflıyor, her geçen gün biraz daha küçülüyordu. uçak önce havalandı, sonra yavaş yavaş bulutların arasında kayboldu. hastamız günden güne iyiye gidiyor. kurşun sırtından girince, asker önce dizlerinin üzerine çöktü, sonra boylu boyunca yere yığıldı. etiketler: aşamalı bir durum bildiren cümleler, aşamalı bir durum bildiren cümleler hakkında bilgi, aşamalı bir durum bildiren cümleler indir...

aşamalı bir durum bildiren cümleler, özellikleri

aşamalı bir durum bildiren cümleler, özellikleri (türkçe dersi konu anlatım)   aşamalı bir anlam içeren cümlelerde, bir durumun gitgide ilerlemesi anlamı vardır.   örnek:   zavallı kadın sürekli zayıflıyor, her geçen gün biraz daha küçülüyordu.   uçak önce havalandı, sonra yavaş yavaş bulutların arasında kayboldu.   hastamız günden güne iyiye gidiyor.   kurşun sırtından girince, asker önce dizlerinin üzerine çöktü, sonra boylu boyunca yere yığıldı. ...

aşamalı bir durum bildiren cümleler, özellikleri

nereden geldik yol haritası türkçe dersi konuları >>cümlede anlam ile ilgili konu anlatımlar >>bu sayfa   aşamalı bir durum bildiren cümleler, özellikleri(1)   aşamalı bir anlam içeren cümlelerde, bir durumun gitgide ilerlemesi anlamı vardır.   örnek:   zavallı kadın sürekli zayıflıyor, her geçen gün biraz daha küçülüyordu.   uçak önce havalandı, sonra yavaş yavaş bulutların arasında kayboldu.   hastamız günden güne iyiye gidiyor.   kurşun sırtından girince, asker önce dizlerinin üzerine çöktü, sonra boylu boyunca yere yığıldı.   uyarı...

cümlede anlam ile ilgili konu anlatımlar

  nereden geldik yol haritası türkçe dersi konuları >>cümlede anlam ile ilgili konu anlatımlar   uyarı : bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. bunun için konulara (1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz. cümle nedir, cümlenin tanımı anlam ilişkilerine göre cümleler açıklama cümleleri, özellikleri amaç - sonuç cümleleri, özellikleri eksik cümle, eksiltili cümle, cümle tamamlama, özellikleri karşılaştırma cümleleri konu anlatımı koşula bağlılık cümleleri, özellikleri neden sonuç cümleleri, sebep s...

cümlede anlam

cümle: sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir işi, kısacası bir yargıyı tam olarak anlatabilir duruma gelmiş biçimine cümle denir. burada,  cümlenin anlam yönü ele alınıp öznellik, nesnellik, karşılaştırma... gibi anlamlar ifade eden cümleler üzerinde durulacaktır. öznel anlatım doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı yargılara öznel yargı denir. bu yargıların kullanıldığı anlatıma da öznel  anlatım denir. bu cümlelerde (yargılarda) bence ifadesi vardır. *izmir,tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir. *şair söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir...

cümlede anlam

cümlede anlam  yargılarına göre cümleler :  eş anlamlı (anlamdaş) yargılar : anlam yönünden birbirine uyan, değişik sözcükler kullanılmasına rağmen aynı düşünceyi, aynı yargıyı aktaran cümlelere eş anlamlı cümleler denir. eş anlamlı yargı bildiren cümleleri bulabilmek için, her cümleyi ayrı ayrı değerlendirmek ve "bu cümle okuyucuya ne demek istiyor?" sorusuna cevap aramak gerekir.  örnek :ü çağdaş türk şiiri bizim yurdumuzun, bizim insanımızın sesini yansıtmadığı sürece gelişme gösteremez. ü duygu ve düşüncelerini birkaç sözcük ile söyleyebilmek, ancak yüksek insanlara düşer. ü ...

cümlede anlam

1.eşanlamlı ya da yakın anlamlı cümle farklı sözcüklerle kurulan fakat aynı düşünceyi anlatan cümlelerdir. ----sevgi sadakatle taçlaşmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır. ----sadakatin olmadığı bir sevgi uzun ömürlü olamaz. ----kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.(andre gide) ----hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı olamaz. ----eğer bir insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir r&u...

cümlede anlam - 8. sınıf türkçe dersi konu anlatım

cümlede anlamcümle, yargı bildiren sözcük ya da söz öbeğidir. bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesine bağlıdır. bu özelliği gösteren tek bir sözcük cümle olabileceği gibi birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği gösterebilir. yani “geliyorum”, “hastayım” sözleri de cümledir; “dün seni okulun bahçesinde arkadaşlarınla gezerken görmüştüm.” de cümledir. daha uzun cümleler de kurulabilir.bizim burada üzerinde duracağımız konu cümlenin yapısal özellikleri değil anlamlarıdır. sınavlarda çıkan cümle anlamıyla ilgili soruları iki grup...

türkçe cümlede anlam cümle oluşturma, aynı ya da yakın anlamlı c

türkçe cümlede anlam cümle oluşturma, aynı ya da yakın anlamlı cümleler, ön yargı (peeşin hüküm), cümlede anlam, öznel anlatımcümlede anlamcümle: sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir işi, kısacası bir yargıyı tam olarak anlatabilir duruma gelmiş biçimine cümle denir.burada, cümlenin anlam yönü ele alınıp öznellik, nesnellik, karşılaştırma… gibi anlamlar ifade eden cümleler üzerinde durulacaktır.öznel anlatımdoğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı yargılara öznel yargı denir. bu yargıların kullanıldığı anlatıma da öznel anlatım denir. bu cüm...

cümlede anlam

cümlede anlamyargılarına göre cümleler :eş anlamlı (anlamdaş) yargılar : anlam yönünden birbirine uyan, değişik sözcükler kullanılmasına rağmen aynı düşünceyi, aynı yargıyı aktaran cümlelere eş anlamlı cümleler denir. eş anlamlı yargı bildiren cümleleri bulabilmek için, her cümleyi ayrı ayrı değerlendirmek ve "bu cümle okuyucuya ne demek istiyor?" sorusuna cevap aramak gerekir.örnek :##çağdaş türk şiiri bizim yurdumuzun, bizim insanımızın sesini yansıtmadığı sürece gelişme gösteremez.##duygu ve düşüncelerini birkaç sözcük ile söyleyebilmek, ancak yüksek insanlara düşer.##şiirimizin sanatsal yönden gelişebilmesi, her şeyden önce ulusal d...

içeriklerine göre cümleler

içeriklerine göre cümleler(türkçe ödevleri) varsayım içeren cümleler : varsayım, gerçekte olup olmadığına, olmayacağına bakılmaksızın bir olay ya da durumu bir süre için var kabul etmektir. varsayım anlamı taşıyan yargılarda genellikle "tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki" gibi ifadelere yer verilir. örnek :- büyük ikramiye sana çıktı diyelim, bana ne alırsın?- tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye giremedin.- şu anda kapının çalındığını ve oğlunun geldiğini farz edelim.- gözlerini kapa ve sımsıcacık bir odada dışarıda yağan karı seyrederek çay içtiğimizi düşün.önyargı bildiren cümleler : bir eylem henüz sonuçlanmadan, o eylemin nasıl sonuçlanacağı konusunda fikir yürüten cümlelerdir. örnek :- bizi görür görmez yine bağırıp çağıracak.- ben zaten onun suçlu olduğunu baştan bil...

6.sınıf türkçe

6.sınıf türkçe

  6. sınıf türkçe sınavı - 2 1. “yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana,ışıklarla dolsun kalbimin içi.geldim işte mevsim gibi kapına,gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.”yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?a) kaynaşma b) ulama c) ünsüz yumuşaması d) ünsüz benzeşmesi2. aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır?a) çalışkan – tembel c) savurgan - tutumlub) vasıta – araç d) sert – yumuşak3. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?a) bu adamla yolculuk yapılmaz. c-) benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.b) seninle ben çok iyi anlaşıyoruz. d) insanlarla geçinmenin yollarını araştır.4. “ ben sana mecburum bilemezsin. ...

içeriklerine göre cümleler

içeriklerine göre cümleler varsayım içeren cümleler : varsayım, gerçekte olup olmadığına, olmayacağına bakılmaksızın bir olay ya da durumu bir süre için var kabul etmektir. varsayım anlamı taşıyan yargılarda genellikle "tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki" gibi ifadelere yer verilir. örnek : ü büyük ikramiye sana çıktı diyelim, bana ne alırsın? ü tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye giremedin. ü şu anda kapının çalındığını ve oğlunun geldiğini farz edelim. ü gözlerini kapa ve sımsıcacık bir odada dışarıda yağan karı seyrederek çay içtiğimizi düşün. önyargı bildiren cümleler : bir eylem henüz sonuçlanmadan, o eylemin nasıl sonuçlanacağı konusunda fikir yürüten cümlelerdir. örnek : ü bizi görür görmez yine bağırıp çağıracak. ü ben zaten onun suçlu olduğunu baş...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !