× "

abbasi devleti

" arama sonuçları

abbasiler dönemi, abbasi devleti ile ilgili konu anlatımlar

  abbasiler dönemi, abbasi devleti ile ilgili genel bilgi    (750 - 1258)   -abbasiler, emevilerde olduğu gibi arap olan olmayan ayrımı yapmadılar.   -emeviler, arap devletiyken, abbasiler islam devleti olmuştur. bu durum arap olmayan kitlelerin örneğin türklerin, islamiyeti benimsemelerinde etkili oldu. bu nedenle bir islam devleti sayılır.   -başkenti bağdat’tır.   -abbasiler’in iktidara geçmesinden hemen sonra gerçekleşen talas savaşı’nda (751), araplar türklerle birlikte çinlilere karşı savaştılar.   -abbasi hizmetine giren türkler giderek ön plana çıktılar.   -türkler için avasım denilen savu...

abbasiler dönemi, <b>abbasi devleti</b> ile ilgili konu anlatımlar

abbasiler dönemi, abbasi devleti ile ilgili konu anlatımlar

  (750 - 1258)   -abbasiler, emevilerde olduğu gibi arap olan olmayan ayrımı yapmadılar.   -emeviler, arap devletiyken, abbasiler islam devleti olmuştur. bu durum arap olmayan kitlelerin örneğin türklerin, islamiyeti benimsemelerinde etkili oldu. bu nedenle bir islam devleti sayılır.   -başkenti bağdat’tır.   -abbasiler’in iktidara geçmesinden hemen sonra gerçekleşen talas savaşı’nda (751), araplar türklerle birlikte çinlilere karşı savaştılar.   -abbasi hizmetine giren türkler giderek ön plana çıktılar.   -türkler için avasım denilen savunma şehirleri kuruldu. böylece bizans'a karşı önlem alınmış olundu. ...

gazneliler devleti

alp tigin dönemi… samanoğulları devleti ardusunda bir türk komutanı ve horasan genel valisi olarak görev yapan alp tigin , samanoğulları hükümdarı mansur ile arası açılınca genel valiliği bırakıp belh kentine çekildi. mansur’un gönderdiği güçlü birliği burada bozguna uğrattıktan sonra gazne kentini kuşattı ve emir lavik’i yenerek gazne’de bağımsızlığını ilan etti ve gazne devletini kurdu.(963) alp tigin kısa bir süre sonra ölünce yerine oğlu ebu ishak ibrahim geçti; alp tigin’in hem ordu komutanları, hem de manevi oğulları bilge tigin, piri tigin ve sebük tigin iktidarın ebu ishak ibrahim’e geçmesinden hoşlanmadılar. bilge tigin gazne’de seb...

büyük selçuklu devleti

selçuk bey tarafından kuruldu ve kısa sürede islam'ın ve halifenin koruyucuları oldular.. m.s. 1040 - 1157. kurucusu: selçuk bey. kapladığı alan: doğuda balkaş, ıssığ gölleri, tarım havzası; batıda ege ve akdeniz sahilleri , kuzeyde aral gölü, hazar denizi , kafkasya, karadeniz; güneyde arabistan dahil umman denizi'ne kadar olan alandır. (10.000.000 km 2). büyük selçuk imparatorları : tuğrul bey (1040 - 1063) sultan alp arslan (1063 - 1072) sultan ı. melik şah (1072 - 1092) sultan mahmud (1092 - 1093) sultan rükneddin beryaruk (10...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devleti, selçuklular hanedanının kurduğu ilk devlettir. selçuklular tarafından kurulan diğer devletler ise, kirman selçuklu devleti, ırak selçuklu devleti, suriye selçuklu devleti ve anadolu selçuklu devleti'dir. 1038-1157 arasında hüküm süren büyük selçuklular, en güçlü oldukları dönemde harezm, horasan, iran, ırak, suriye, arap yarımadası ve doğu anadolu'ya egemen olmuş türk devletidir. selçuklu hanedanına adını veren selçuk bey'in başkanı olduğu kınık boyu, oğuz boylarından biriydi. kınıklar, 10. yüzyılda öbür oğuz boylarıyla birlikte orta asya’da yaşıyorlardı. selçuk bey’in önderliği...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devletisultanlık 1037 – 1157 büyük selçuklu devletibaşkentnişaburresmi dilifarsçadinisünni islametnik gruplarrumlar, oğuzlar, ermeniler, afganlar ,araplar ,farslaryönetimmonarşisultan - 1000-1038selçuk bey - 1131-1157ahmed sencertarih - kuruluş tarihi1037 - dandanakan savaşı1040 - malazgirt savaşı1071 - kara hıtay tarafından yenilmesi1141 - sencer'in oğuzlar tarafından esir alınması1153 - yıkılış tarihi1157büyük selçuklu devletiselçukluların kurduğu ilk devlettir.göçebe türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu.oğuznamede salı keşfeden kişi boy...

büyük selçuklu devleti tarihi

büyük selçuklu devleti          batı türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan oğuzlar , 2.nci. göktürk devleti ve uygur kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. 9.ncu. ve 10.ncu yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, guz adıyla anılan bir kısım oğuz boylar doğu avrupa'ya kadar ilerlemiş, asıl boylar ise seyhun nehri civarında kalmıştır seyhun bölgesine gelen oğuzlar, 10.ncu yüzyılda kışlık merkezleri yenikent olan bir siyasî teşkilât oluşturmuşlardır. başkanlarına yabgu denildiği için bu devlete de oğuz yabgu devleti adı verilmiştir.          devletin sınır...

büyük selçuklu devleti büyük selçuklu devleti tarihi

büyük selçuklu devleti batı türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan oğuzlar , ıı. göktürk devleti ve uygur kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. ıx. ve x. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, guz adıyla anılan bir kısım oğuz kitleleri doğu avrupa'ya kadar ilerlemiş, asıl kitle ise seyhun nehri civarında kalmıştır . seyhun bölgesine gelen oğuzlar, x. yüzyılda kışlık merkezleri yenikent olan bir siyasî teşkilât oluşturmuşlardır. başkanlarına yabgu denildiği için bu devlete de oğuz yabgu devleti adı verilmiştir. devletin sınırları seyhun'dan hazar denizi'ne kadar uzanmaktaydı. ancak oğuz yabgulularında asıl siyasî ve...

büyük selçuklu devleti tarihi

 büyük selçuklu devleti          batı türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan oğuzlar , 2.nci. göktürk devleti ve uygur kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. 9.ncu. ve 10.ncu yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, guz adıyla anılan bir kısım oğuz boylar doğu avrupa'ya kadar ilerlemiş, asıl boylar ise seyhun nehri civarında kalmıştır seyhun bölgesine gelen oğuzlar, 10.ncu yüzyılda kışlık merkezleri yenikent olan bir siyasî teşkilât oluşturmuşlardır. başkanlarına yabgu denildiği için bu devlete de oğuz yabgu devleti adı verilmiştir.          devletin...

ihşitler (akşitler) devleti

akşitler (ihşitler) 935-969 muhammed b. togaç tarafından kuruldu. muhammed, abbasiler’in mısır valisiyken bağımsızlığını ilan etti. mısır’da kurulan ikinci müslüman türk devletidir.tolunoğulları’nın yıkılmasından sonra mısır otuz yıl süreyle bağdat’tan idare edildi.ancak mısır’da ortaya çıkan sorunlar burada güçlü bir devlete gereksinim olduğunu gösteriyordu.çünkü mısır’da egemen olacak kuvvetli bir devlet,batıdan fatimiler’in ilerlemesine karşı bir engel olacak ve daha sonra suriye’de yeni ortaya çıkan bedevi hanedanlar üzerinde kontrolü elinde tutacaktı.bu ortamdan faydalanmasını bilen muhammad toğaç  ferganalı türklerdendi.abbasiler tarafından mısır valiliğine getirilen muhammed fustat’ı başkent yaparak 935 yılında bağımsızlığ...

abbasi devleti (132-656)

192) abbasi devletinin kuruluşu: emevi halifeleri sal­tanat dönemlerinde islam topraklarını genişlet-me­lerine rağmen yaptıkları yanlış uygulamalarla da­ima halkın tepkisini toplamışlardı. bir takım teklif ve vaatler karşılığında şam halkı kendilerine bağ-lanırken, diğer taraftan ırak halkı hep onlardan uzak durdu. bu bakımdan emevilere kim cephe alır-sa ırak lılar onun peşinden giderdi. bu durum neti-cede islam yönetiminin emevilerin elinden çıkma­sına neden oldu.      hicaz ve ırak’ta yaşayanlar baştan beri emevi önderliğine karşı çıkmışlardı. hükümetlerini bir zorbalık sistemi görerek iktidara hz. ali’nin torun-larından birinin geçmesini istiyorlardı. emevilerse peygamber soyundan bir in...

abbasi topraklarında kurulan beylikler (1)

       249)    emevi hükümdarlarının islam ümmetine, özel likle de hz. peygamber’in soyuna karşı yakışır gör-dük­leri zulüm ve baskılar, buna ilaveten dinin ruhu-na aykırı düşen davranış ve uygulamaları halkın kendilerinden soğumasına yol açmış; neticede ka-mu­nun desteğiyle abbasiler iktidara geçmişti. halk, abbasilerin kurucusu ebu abbas ve son-rakilerden çok şey bekleyerek, hz. ömer devri gibi mutlu ve huzurlu bir döneme kavuşacağını umut ediyordu. gerçekte eğer abbasi halifeleri kendilerin-den beklenen iyi yönetim ve seçkin ahlakın yüzde birini olsun verebilselerdi, batı memleketlerinden çin surlarına kadar tıpkı göz kamaştıran...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devleti   batı türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan oğuzlar , ıı. göktürk devleti ve uygur kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. ıx. ve x. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, guz adıyla anılan bir kısım oğuz kitleleri doğu avrupa'ya kadar ilerlemiş, asıl kitle ise seyhun nehri civarında kalmıştır .   seyhun bölgesine gelen oğuzlar, x. yüzyılda kışlık merkezleri yenikent olan bir siyasî teşkilât oluşturmuşlardır. başkanlarına yabgu denildiği için bu devlete de oğuz yabgu devleti adı verilmiştir. devletin sınırları seyhun'dan hazar denizi'ne kadar uzanmaktaydı.   ancak oğuz yabgulularında asıl siyasî ve askerî güç yabgudan çok sübaşı, yani ordu komutanının elindeydi. selçuklu devleti'ne adını veren selçuk be...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devleti   batı türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan oğuzlar , ıı. göktürk devleti ve uygur kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. ıx. ve x. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, guz adıyla anılan bir kısım oğuz kitleleri doğu avrupa'ya kadar ilerlemiş, asıl kitle ise seyhun nehri civarında kalmıştır .   seyhun bölgesine gelen oğuzlar, x. yüzyılda kışlık merkezleri yenikent olan bir siyasî teşkilât oluşturmuşlardır. başkanlarına yabgu denildiği için bu devlete de oğuz yabgu devleti adı verilmiştir. devletin sınırları seyhun'dan hazar denizi'ne kadar uzanmaktaydı.   ancak oğuz yabgulularında asıl siyasî ve askerî güç yabgudan çok sübaşı, yani ordu komutanının elindeydi. ...

büyük selçuklu devleti

büyük selçuklu devleti   batı türklüğünün en kalabalık ve güçlü kesimi olan oğuzlar , ıı. göktürk devleti ve uygur kağanlığı zamanında daha batıya göç etmek zorunda kalmıştı. ıx. ve x. yüzyıllarda gerçekleşen ikinci göçte, guz adıyla anılan bir kısım oğuz kitleleri doğu avrupa'ya kadar ilerlemiş, asıl kitle ise seyhun nehri civarında kalmıştır .   seyhun bölgesine gelen oğuzlar, x. yüzyılda kışlık merkezleri yenikent olan bir siyasî teşkilât oluşturmuşlardır. başkanlarına yabgu denildiği için bu devlete de oğuz yabgu devleti adı verilmiştir. devletin sınırları seyhun'dan hazar denizi'ne kadar uzanmaktaydı.   ancak oğuz yabgulularında asıl siyasî ve askerî güç yabgudan çok sübaşı, yani ordu komutanının elindeydi. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !