× "

adak orucu

" arama sonuçları

adak (nezr)

   bir şeyi adamak nasıl olur  adak ile adak kurbanı ayrıdır  adağın şartlara uygun olması  adak sevabını evliyaya bağışlamak  adak etinden kimler yiyemez  adak orucu  adak ve yemin kefareti  adarken hayvan yerine kurban diyen  adanan hayvan yerine başkasını kesmek  adak yapılan fakir yerine başkasına vermek  iki kişi bir koçu adayamaz  adak kurbanını kurbanda kesemeyen  hangi hayvanı ve nereye adadığını unutan  yeni ev araba ve allah için hayvan...

7/2.2. ramazan orucu

7/2.2. ramazan orucu

ramazan orucu ne demektir? islâm'ın temel ibadetlerinden biri de ramazan ayında oruç tutmaktır. oruç, allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla, tan yerinin ağarmasından, güneşin batmasına kadar yeme içme ve benzeri bedeni isteklerden uzak durmaktır. oruç bedenle yapılan bir ibadettir. ramazan orucu niçin tutulur? oruç allah'ın emrini yerine getirmek, ona yakınlaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla tutulur. çünkü allah kendisine sevgi, saygı ve teşekkür borçlu olduğumuz yaratıcımızdır. ibadete layık tek varlık odur. o, bize ve bizim ibadetlerimize değer vermektedir. değer vermesinin ve yaratmasının nedeni ona ibadet etmemizdir. oruç tutarak allah'a olan sevgimiz...

adak orucu tutan kadın adet görürse

adak orucu tutan kadın adet görürse arka arkaya onbeş gün oruç tutayım diye adak yapan bir hanım, onbeş günü tamamlamazdan önce adet görmüş olursa, yeniden fasılasız oruç tutması gerekir. bu tuttuğu oruçlar adak yerine geçmez. araya engel girmiştir. yeniden tutması gerekir. adet geçiktirici hap kullanmak kadınlar oruçlarını tam tutabilmek için adet dönemlerini geciktirici hap kullanmaları doğru mu? bir zorunluluk olmadığı halde fıtrata müdahale etmek ve sağlığı riske atmak, din’in “zaruriyyat” olarak kabul ettiği “nefsin/canın korunması” ilkesine aykırıdır… herhangi bir ibadetini eda için kadının hayzı geciktirici ilaç kullanmasına mutlak anlamda cevaz vermek doğru olmasa gerek. kadının hayız görmesi tabiî/fıtrî bir hadisedir ve zorlayıcı bir durum olmadıkça da tabiî s...

orucu bozarsam ne olur? orucu bozmayı gerektiren haller nelerd

a) genel olarak: kendisine ramazan orucu farz olan kişi, aşağıda belirtilecek özürlerden biri sözkonusu olmadığı halde orucunu eda etmezse (zamanında tutmazsa) günahkar olur ve o günün orucu zimmetinde borç olarak kalır; bunu ilk fırsatta kaza etmesi gerekir. hatta mâliki mezhebine göre, özrü olmadığı halde ramazan günü oruç tutma­yan kişiye hem kaza hem keffâret gerekir. hanbelîler'e göre -aşağıda görüleceği üzere- sadece cinsî temas keffâret sebebi sayıldığından, özrü olmadığı halde rama­zan gününde oruca niyet etmeyen kişi imsak halini bu yolla (cinsî temas ile) ihlâl ederse, bu mezhebe göre de hem kaza hem keff&ac...

adak (nezir)

adak (nezir) allah'u teâlâ'ya ibâdet maksadıyla mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair allah'a söz vermesi. allah rızası için yapılan adaklar allah katında geçerlidir. yalnız allah'ın rızası gözetilirse böyle bir ibâdetten sevap elde edilir. sırf allah rızası için oruç tutmak, sadaka vermek, kur'an okumak namaz kılmak gibi. ancak sırf dünyevî bir maksat uğruna yapılan adaklar geçerli değildir. "falan bir işim olursa şu kadar oruç tutacağım", veya şu kadar sadaka vereceğim demek gibi. buna benzer dünyaya yönelik is...

adak nedir - ilahi dinle

adak nedir allah'u teâlâ'ya ibâdet maksadıyla mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair allah'a söz vermesi.  allah rızası için yapılan adaklar allah katında geçerlidir. yalnız allah'ın rızası gözetilirse böyle bir ibâdetten sevap elde edilir. sırf allah rızası için oruç tutmak, sadaka vermek, kur'an okumak namaz kılmak gibi. ancak sırf dünyevî bir maksat uğruna yapılan adaklar geçerli değildir. "falan bir işim olursa şu kadar oruç tutacağım", veya şu kadar sadaka vereceğim demek gibi. buna benzer dünyaya yönelik isteklerin olma...

adak (nezir)

adak (nezir) allah'u teâlâ'ya ibâdet maksadıyla mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair allah'a söz vermesi.allah rızası için yapılan adaklar allah katında geçerlidir. yalnız allah'ın rızası gözetilirse böyle bir ibâdetten sevap elde edilir. sırf allah rızası için oruç tutmak, sadaka vermek, kur'an okumak namaz kılmak gibi. ancak sırf dünyevî bir maksat uğruna yapılan adaklar geçerli değildir. "falan bir işim olursa şu kadar oruç tutacağım", veya şu kadar sadaka vereceğim demek gibi. buna benzer dünyaya yönelik isteklerin olması halinde yapılan adaklarda sırf dünyevî bir arzu taşıdığından ibâdetlerde aranan ihlâs* ve allah rızası özelliği kaybolmuş oluyor. aslında böyle bir adak a...

adak yok mu?

sual: (allah’ın adağa ihtiyacı yoktur. adak adamak yanlıştır) deniyor. dinimizde adak yok mu?cevapdinde adak vardır. (allah’ın adağa ihtiyacı yok) dendiği gibi, (allah’ın namaza, oruca da ihtiyacı yoktur) diyerek bu ibadetleri kaldırmak mı gerekir?bekara suresinin 270. âyet-i kerimesinde mealen, (fakire verdiğiniz sadakaları ve yaptığınız adakları, allahü teâlâ biliyor) ve hac suresinin 29. âyetinde mealen, (adaklarını yerine getirsinler)buyuruldu. insan suresinin 7. âyetinde, (onlar adadıklarını yerine getirirler) buyurularak iyiler övülmektedir. bu âyet-i kerimelerde, allahü teâlâ, yaptığınızı bilirim diyor. adak yapanları övüyor. adağın fakirlere nafaka olduğunu bildi...

- adak -

adak (nezir) adak, kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadeti yapacağını va'd etmesi ve allah'a söz vermesi demektir.   adağın hükmüadanan şey ismen belirtilmiş ise, adak ister mutlak, ister mukayyet olsun, yerine getirilmesi vaciptir. adayan kimse "adağım olsun" veya "eğer şu işi yaparsam adağım olsun" demiş ve neyi adadığını ismen belirtmemiş ise, niyet ettiği şeyin yerine getirilmesi vacip olur. şayet adayanın herhangi bir niyeti yoksa (ki buna belirsiz adak denir) yemin keffareti ödemesi gerekir. nitekim peygamberimiz: "adağın keffareti, yemin keffaretidir."müslim,nüzür,5;ebu davut,eyman ve'n-nüzür buyurmuşlardır. adak belirsiz olur ve adayan da oruca niyet eder fakat sayı be...

adak (nezir)

adak (nezir) allah'u teâlâ'ya ibâdet maksadıyla mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair allah'a söz vermesi.allah rızası için yapılan adaklar allah katında geçerlidir. yalnız allah'ın rızası gözetilirse böyle bir ibâdetten sevap elde edilir. sırf allah rızası için oruç tutmak, sadaka vermek, kur'an okumak namaz kılmak gibi. ancak sırf dünyevî bir maksat uğruna yapılan adaklar geçerli değildir. "falan bir işim olursa şu kadar oruç tutacağım", veya şu kadar sadaka vereceğim demek gibi. buna benzer dünyaya yönelik isteklerin olması halinde yapılan adaklarda sırf dünyevî bir arzu taşıdığından ibâdetlerde aranan ihlâs* ve allah rızası özelliği kaybolmuş oluyor. as...

onüçüncü bölüm adak ve yeminler

onüçüncü bölüm adak ve yeminler dinî literatürde dar ve teknik anlamdaki ibadet kavramıyla namaz, oruç, zekât ve hac ibadetleri ve bunlar içinde yer alan alt fiiller anlaşılmakta ise de kefâret gibi adak ve yemin konusu da ibadet kavramıyla yakından ilgilidir. bu konular ibadetle alâkalı fıkhî hüküm ve bilgileri tamamlayıcı olduğu, hatta aynı yaklaşımla ele alındığı için klasik fıkıh kaynaklarında ve ilmihal kitaplarında aynı ana bölüm içinde incelenir. 1. adak a) mahiyeti arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak fıkıh dilinde, “bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması”nı ifade eder. diğer bir ifadeyle “kişinin farz veya vâcip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair allah teâlâ’ya söz vererek o ibadeti...

adak (nezir)

adak (nezir) allah'u teâlâ'ya ibâdet maksadıyla mükellef olmadığı halde mübah olan bir işi yapmayı kararlaştırmak, kişinin öyle bir ameli kendisine vâcip kılması ve bunu yapacağına dair allah'a söz vermesi.allah rızası için yapılan adaklar allah katında geçerlidir. yalnız allah'ın rızası gözetilirse böyle bir ibâdetten sevap elde edilir. sırf allah rızası için oruç tutmak, sadaka vermek, kur'an okumak namaz kılmak gibi. ancak sırf dünyevî bir maksat uğruna yapılan adaklar geçerli değildir. "falan bir işim olursa şu kadar oruç tutacağım", veya şu kadar sadaka vereceğim demek gibi. buna benzer dünyaya yönelik isteklerin olması halinde yapılan adaklarda sırf dünyevî bir arzu taşıdığından ibâdetlerde aranan ihlâs* ve allah rızası özelliği kaybolmuş oluyor. as...

adak orucu tutan kadın adet görürse

arka arkaya onbeş gün oruç tutayım diye adak yapan bir hanım, onbeş  günü tamamlamazdan önce adet görmüş olursa, yeniden fasılasız oruç  tutması gerekir. bu tuttuğu oruçlar adak yerine geçmez. araya engel girmiştir. yeniden tutması gerekir. oruçoruçla ilgili çeşitli konularbir aylık dindarlıkçocuklar ve ramazaneski ramazanlarhristiyanlıkta ve yahudilikte oruç"jetimam" yahut boşa giden teravihramazan bayramı orucunuz hangi cinsten?oruç tutasınız ki sihhat bulasınızoruç tutmak ya da tutturan oruçoruç tutmayanlaroruçtaki güzelliklerramazan ayı ibadet ayıdır ramazan ayının fazilet ve esrarıramazan ayının üstünlükleri ramazandaki hedeflerimiz neler...ramazanda nasıl yemeli sahura kalkalım sahuru geciktirmekte yarar var seferi hali ve oruçtemizlik imanın, oruç da sabrın....

orucu bozmayan şeyler nelerdir?

oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmak. uyurken ihtilam olmak hanımını sadece öpmek sabaha kadar gusletmeyerek, sabah yıkanmak ağzına gelen balgamı yutmak kafasından  burnuna gelen akıntıyı içine çekmek herhangi bir suya dalıp kulağına su kaçmak isteği olmadan boğazına duman kaçması boğazına toz girmesi veya sinek kaçması kadın avret mahalline yalnız bakmakla inzal vaki olması dişleri arasında sahurdan kalan nohut tanesinden küçük bir şeyi yemek kendiliğinden gelen, yine kendiliğinden içeriye giden kusuntu parmak salarak ağız dolusu olmaycak şekilde kusmak kan aldırmak sürme çekmek oruçoruçla ilgili çeşitli konularbir aylık dindarlıkçocuklar ve ramazaneski ramazanlarhristiyanlıkta ve yahudilikte oruç"jetimam" ya...

orucu bozup yalnız kazayı gerektiren haller

çiğ pirinç, sade un, yağsız ve şekersiz hamur yemek. birden, çok miktarda tuz yemek, azında kefaret gerekir. pamuk, kağıt ve toprak gibi yenmesi alışkanlık haline gelmemiş bir şeyi yemek zeytin çekirdeği ve benzeri şeyleri yemek henüz içi olmayan taze cevizi yutmak kuru ceviz, fındık, fıstık ve bademi  sert kabuğuyla yutmak taş, demir, bakır, altın ve gümüş yutmak arkadan ilaç akıtmak burnuna ilaç çekmek boğazına huni ile bir şey akıtmak kulağının içine yağ damlatmak karnında veya başında olan bir yaraya akıtılan ilacın içeriye ulaşması abdestte ağzına su verirken boğzına su kaçması. iğne yaptırmak ikinci fecr doğmadı zannıyla sahur yapmak güneş battı zannederek, iftar etmek su veya yağ ile ıslatılmış parmağını avret mahalline sokmak dişi ka...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !