× "

adlaşmış sıfat

" arama sonuçları

sıfat (önad)

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen...

sıfat (önad)

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen...

sıfat (ön ad)

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen...

türkçe / sıfat nedir ? :)

isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildirme...

sıfat(ön ad)

isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildirmesin...

sıfat (önad) konu anlatımlı

sıfat (önad) konu anlatımlı   sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ...

sıfat (önad) konu anlatımlı

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen...

sözcük türleri - sıfat(ön ad)

sıfat (önad) isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani;“mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur.ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildir...

adlaşmış sıfat, adlamış sıfat nedir, adlaşmış önad, adlaşmış sıf

adlaşmış sıfat:sıfatın kendisinden sonra gelen adı kendisine çekerek ortadan kaldırmasıdır.ad sıfatın içinde gizlenir ve bu gizlilik çeşitli eklerle sağlanır.    örn:                güzeli (güzel insanı) herkes sever.                sarının (sarı rengin) ne anlama geldiğini bilirdi.               ...

sıfat

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteli...

sıfat (önad) - sıfat (önad) sorular sıfat (önad)

sıfat (önad) isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani;“mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur.ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildir...

sıfat (ön ad)

sıfat (ön ad) isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. sıfatların varlığı isimlere bağlıdır.bu nedenle sıfatlar tek başına kullanılmaz.bu açıdan sıfatlar tamlama olarak karşımıza çıkar. "güzel kitapları hemen alırım." cümlesinde güzel sözcüğü kitap isminin özelliğini belirten bir sıfattır. burada "kitap" isminden önce gelerek onun özelliğini belirtmiş ve sıfat olmuştur. bu nedenle bir sözcük yalnız başına sıfat olamaz. yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi mutlaka bir isimle kullanılır. sıfatlar içinde niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır. a. niteleme sıfatları varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. nitel...

dil bilgisi - sıfatlar - sıfat tamlaması

isimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir. sıfatlar iki gurupta incelenir a)niteleme sıfatları b)belirtme sıfatları:dört gurupta incelenir. 1)işaret sıfatları 2)soru sıfatları 3)belgisiz sıfatlar 4)sayı sıfatları a)niteleme sıfatları: kendinden sonra gelen ismin rengini, kokusunu,biçimini gösteren sıfatlara denir. nasıl sorusunu sorarak buluruz. *büyük adam, kötü iş, iyi insan, derin düşünce, akılı n.s n.s n.s n.s n.s çocuk, güzel yürü durum zarfı b)belirtme sıfatları: 1.işaret sıfatları :nesneleri göstererek belirten sıfatlarlardır. bunlar şunlardır:bu,şu,o *bu araba senin mi? (sıfat) *bu benim (zamir) *şu adamı tanır mısın? (sıfat) *şu bizim sınıfta (zamir) *o şehri hiç görmedim (sıfat) *o,yürüyerek geldi ][/color][/b]) 2.so...

sıfat (önad)

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildirmesine rağmen isimden önce gelmediği de olur. bu ...

sıfat (önad)

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildirmesine rağmen isimden önce gelmediği de olur. bu ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !