× "

ahirete iman ile ilgili hikayeler

" arama sonuçları

sapkın mezhepler ve aleviliğin doğuşu

  mezhep, izlemek, gidilen yol demektir. bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç sistemidir. *hz. peygamber (s.a.v), hayatta iken sahabiler arasında herhangi bir ihtilaf yoktu. dinin usul ve füruunda sahabilerden bazısının anlamadığı bir mesele çıkarsa, hz. peygamber'e sorar, o da açıklardı. hz. ebubekir ve hz. ömer devirleri ile hz. osman'ın hilafetinin ilk yıllarında da herhangi bir ihtilaf çıkmamıştı. sahabe ve tabiin devirlerinde akaidde bir mesele çıkarsa, hemen güvenilir âlimlere müracaat olunur, hükmü alınır, ihtilafın çıkmasına fırsat verilmezdi.  *hz. peygamber (s.a.s.) muaz ibn cebel'i yemen...

ebedi hayat(ahiret)

ebedi hayat ebedi hayat(ahiret)  ebedi hayat(ahiret) kıymetli okuyucularım çok istismar edilen hakkında çok asılsız hikayeler hurafeler. uydurulan israiliyetın çokca girdiği doğru ile yanlışın birbirine karıştığı .çok önemli olan bir konuyu yazaeken sizinde farkedeceğiniz gibi her zaman olduğu gibi ayetlerden ve muttegun aleyh olan yani sahih olan hadislerin eişiğinde çok teferrruata kaçmadın, gücüm yettiğince az ve öz olarak bu konuyu işlemek isted...im.fakat takdir edersinizki ciltler dolusu kitapların yazıldığı sadece kuran-ı kerimde yüzlerce ayetin bulunduğu insan hayatının en önemli safhasını bir iki satırla geçiştirmekle mümkün değildir.konu başlıkları şunlar olacaktır. sıra gö...

mumsema - göz kapaklarında tedavi nasıl olur

peygamberimizin ismi nerden gelmiştir akaid konusunda ehli sünnetin kaynak eserleri peygamber efendimizin en çok kullandıgı isim? 40 hadis ne demek ? camide selam verilirmi ilgili hadis varmı dul kalmak suç mu? huzursuz aile için ne yapılmalı? içimizden gelen seslere kulak asmalımıyız? her arka arkaya yapılan umrede traş şart mıdır? istihare namazı nasıl yapılır ? eüzü besmele çekerken takılyorum taassup ne demektir? tövbe istiğfar, bağışlanma duası, mağfiret duası teaddüd-i kudema nedir? sabah namazı kazaya kaln kişi, önce kaza mı yoksa kuşluk namazı kılabilir mi? cünüpken diş teli taktırmak boy abdestine engel mi? ...

mumsema - göz retina ve vitreus hastalıkları

hanefi mezhebine göre hutbenin rüknü nedir? islam dininde büyükbaş hayvanların zekatı ne kadardır ? ilk kez hayırlı bir iş için rüyaya yattım ve... namaz abdesti esnasında gelen mezi ve sonrası arabayla bir tavuğu ezdim,ne yapmam gerekir? tatihte saati ilk kez kim icat etti? mevlana'dan hikayeler istiyorum şafii mezhebinde imam kızın velisinden nasıl vekillik alır? bedir savaşının sonuçları hz muhammed(s.a.v)in medine'ye hicret tarihi nedir? ırkçılık neden şirktir ? türk milletinin diğer halklardan daha şanlı bir geçmişi varsa bunu övmek neden küfür olsun ki ? faşizm ne demektir ? ırkçılık şirk midir ? müslüman...

insanlığa bir öğüt ve uyarı

      halbu ki bu, (allah'tan) bütün insanlığa yönelik bir öğüt  ve uyarıdan başka bir şey değildir. (kalem,52)   yaklaşık on bin nüfuslu  ve on yedi kişiye yakın okuma yazma bilen bir avuç müminin bulunduğu mekke şehrinde yetim bir peygambere nazil olan alak,müzzemil,duha ve müddesir surelerinden sonra  ilk beş sure içinde yer alan kalem suresi;kalem ve kalemin yazdıklarından bahsedip, ‘oku!’ ayetiyle başlayan ve ilk sure olan  ikra suresini adeta tamamlıyordu.okumak ve kalemle yazmak;insanlığın var oluşunu simgeleyen ;doğru kullanıldığında insanı yücelten,yanlış kullanıldığında ise insanı aşağıların aşağısına düşüren iki kelime....

lokman suresi mevdudi tefsiri 1.sayfa

31 lokman suresi giriş adı: bu sure 12-19. ayetlerinde, oğluna verdiği tavsiyeleri zikredilen lokman el-hakîm vesilesiyle bu adı almıştır. nüzul zamanı: konu dikkatle incelendiğinde görülür ki, bu sure, islâm'a daveti önlemek ve bastırmak için zulmün başladığı ve bu amaçla her türlü entrikanın devreye sokulduğu ancak şiddetin zirvesine ulaşmadığı bir dönemde inzal edilmiştir. genç mühtedilere, her ne kadar anne-baba hakkı allah'a itaatten hemen sonra geliyorsa da, eğer onlar kendilerini islâm'ı kabulden menedip, şirk ve putperestliğe avdet etmeleri için zorluyorlarsa onları dinlememeleri gereğinin anlatıldığı 14-15. ayetlerle bu durum ihsas ettirilmektedir. aynı ...

neml suresi e.hamdi yazır 1.sayfa

27-neml: 1-2- "bunlardan ne kastettiğini allah daha iyi bilir." tâsîn sûresi mutlak bir ilâhî sırdır. işte bunlar, işittiğin bu esrarengiz harfler sana âyetleridir, o kur'ân'ın. o emin ruh ile kalbine indirilen kur'ân'ın ve belagatlı, apaçık bir kitabın. kur'ân'dan bu sûre, başlı başına apaçık bir kitaptır. önceki sûrenin sonunda geçtiği üzere, zalimlerin yuvarlanacağı inkılabın nasıl ve ne şekilde olacağını açık bir şekilde anlatacaktır. 3- bir hidayet, güzel bir yol göstericilik ve irşad ve müjde olmak üzere o müminlere, o sana tabi olan, senin izinde giden müminlere ki namaza devam ederler ve zekatı verirler. d...

kehf suresi mevdudi tefsiri 1.sayfa

  18 kehf suresi giriş adı: bu sure adını, içinde "el-kehf" ismi geçen 9. ayetten alır. nüzul zamanı: bu sure, mekke döneminin üçüncü aşamasında indirilen ilk surelerden biridir. hz. peygamber'in (s.a) mekke'de yaşadığı dönemi, en'am suresi'nin giriş bölümünde dört aşamaya ayırmıştık. bu ayrıma göre üçüncü aşama peygamberliğin beşinci yılından onuncu yılına kadar sürmüştür. bu aşamayı ikinci ve dördüncü merhalelerden ayıran nokta şudur: ikinci aşama boyunca kureyşliler, islâmı hareketi bastırmak için peygamber (s.a) ve müminlerle alay ettiler, onları tehdit ettiler, onlara karşı itirazla...

nahl suresi mevdudi tefsiri 3.sayfa

74 artık allah'a benzerler aramağa kalkışmayın;65 çünkü allah bilir, siz ise bilmezsiniz. 75 allah, hiç bir şeye gücü yetmeyen ve başkasının mülkünde olan ile, tarafımızdan kendisine güzel bir rızık verdiğimiz, böylelikle ondan gizli ve açık infak eden kimseyi örnek olarak gösterdi;66 bunlar hiç eşit olur mu? hamd allah'ındır;67 fakat onların çoğu bilmezler.68 76 allah şu örneği de verdir: iki kişi; bunlardan birisi dilsiz, hiç bir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde (bir yük), o, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez; şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi?69 a&cced...

zahide ülkü bakiler'in, cemalnur sargut ile namaz hakkında y

z.ü.b.- 05.03.2002’de sizlerle birlikteyim. değerli dinleyenler dün anons etmiştim bugünkü konuğum cemalnur sargut hanımla her ay bir gün mutlaka tasavvuf çerçevesinde hayatımızı ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. cemalnur hanım dün ben programdan sonra anons edince eve gittiğimde annem ilk önce bana cemalnur hanım yarın hangi konuyu anlatacak diye sordu demek ki artık insanlar bunu ciddi şekilde bekliyorlar. biz de burada bulunmanızdan şeref duyuyoruz. çok teşekkür ediyorum herşeyden önce.c.s.- o şeref bana ait efendim estağfurullah, lütuf bana, hizmet fırsatı allah razı olsun.z.ü.b. aşk dedik, sabır dedik, kader dedik bütün bunları hayatımızın içine ne kadar çok yer ettiğini sö...

yazı

evrimciler koku almanın kökenini açıklayamazlar evrim teorisi ilk olarak 1800'lü yılların ortalarında çıkmıştır. o tarihten beri evrim teorisinin tek bir dayanak noktası olmuştur: bilimi kendi iddiasına ortak göstermek. benzer canlıların birbirlerinden evrimleşme aşamaları ile ilgili hikayeler hep bu hayali dayanağa bağlı olarak geliştirilmiştir. bilimsel propagandalar o kadar ısrarla ve tekrarla dile getirilmiştir ki, bilimden uzak çevreler bir yana, bilimi inceleyen insanlar bile bu sahtekarlığa doğruluk payı vermeye başlamışlardır. işte bu nedenle evrim hikayelerinde genellikle rastladıklarınız, bilimsel kanıtlar değil, bilimsel kelimelerle süslenmiş hayali senaryolardır. ancak bazen öyle konular olur ki, evrimciler için bir senaryo oluşturmak bile son derece zordur. evrimciler, ...

10.din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 10.sınıflar ünite konuları

sınıf : 10 ünite : allah inancı / 1 1. allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri 2. allah her şeyi yaratandır. 3. allah yaşatandır. 4. allah gözetendir. 5. insanın allah'la iletişimi 5.1. dua 5.2.ibadet 5.3.tövbe 5.4. kur'an okuma 6. temel inanç esasları 6.1. allah'a iman 6.2. meleklere iman 6.3. kitaplara iman 6.4. peygamberlere iman 6.5. kadere iman 6.6. ahirete iman       ayet-hadis hazırlık çalışmaları çalışma kağıtları kavram haritaları ders notları kavramlar sorular kitaplar hikayeler resimler dualar web siteleri şiirler haritalar çizim-grafikler sunular oyunlar-eğlence afişler ses-müzik kurumlar gezi mekanla...

dini sohbetler - dini hikayeler

dini hikayeler gaye, imanlı ölebilmektir allah rızası için dünyadan ahirete yolculuk yapmaya hazır mısınız? 5 vakte 5 yazı konu hakkında bilgisi ve tecrübesi olanlar yardım etsin lütfen:(((( selamünaleyküm müslümanlar oku 'madı geri kaldı - içler acısı veriler benim kalbim temiz uyku-rüya-dünya-ahiret bana ne oluyor :( 10 muharrem...kanla yazılan mesaj kabir ve kabir soruları vakit gazetesi ankara temsilcisi ve yazarı serdar arseven ile ropörtaj peygamber efendimiz ziyaretinize gelse ??? okuyun ve sukredin müslüman yoga yapabilirmi...? bir müslüman olarak namaz kılmıyorum(bilmiyorum) muharrem ayı ve aşure günü'nün faziletleri helal parayı oyuna yatırmak harammıdır + 16k s.a arkadaslar sıze benım bı sorum olucak cvp pls. s.a iddaa hakkınd...

dinleme ilahidinle ilahidinle ilahidinle bedava ilahi dinle ende

<span style="font-size:0;">ilahiler abdurrahman önül abdurrahman önül ilahiler ilahiler ilahi dinleme ilahiler ilahi ilahi cennetine dinle abdurrahman önül ilahiler ilahi ilahiler abdurrahman önül ilahi dinle ilahi dinle ilahi dursun ali erzincanlı ilahi biz sedat uçan nokia s60 "samsung e250 oyunları" sony duvar kagıtları karışık yeni oyunlar nokia oyun nokia oyunları nokıa temaları nokia tema programı dut pekmezi faydaları t oyun cep nokia nokia s60 windows programı yazılı gifler e250 oyun nokia programlar nokia n serisi programları ve oyunları nokia temaları nasıl yüklenir bedava nokia tema ve programları t s60 power mp3 full version ezan programı ezan programı ezan saatleri ezan saatleri t ezan saatleri ezan saatleri ezan saatleri bedava ezan yükle ezan saatleri cep ezan vakitl...

mümtehine

1- ey iman edenler! benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. onlar size gelen gerçeği inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsunuz. halbuki onlar rabbiniz olan allah'a inandığınızdan dolayı, peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. eğer siz benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösteriyorsunuz? oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. 2- onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar, size ellerini, dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler. sure-i celile bu hoş ve etkili çağrı ile başlıyor. "ey iman edenler!" kendisine iman ettikleri rabblerinden gelen bir çağrıdır bu. kendilerini o'na bağlayan iman adıy...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !