× "

ahiretin evreleri

" arama sonuçları

geçmiş, şimdi ve gelecek aslında aynı zamandır

http://www.harunyahya.org/bilim/sonsuzluk/sonsuzluk03.html   buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi, şu ana kadar yeryüzünde yaşanmış tüm olaylar allah katında tek bir anda yaşanmaktadır. hz. musa (as)'ın, hz. ibrahim (as)'ın, hz. eyüb (as)'ın, hz. nuh (as)'ın, hz. süleyman (as)'ın, hz. muhammed (sav)'in ve diğer peygamberlerin hayatlarından verilen örnekler de, onların yaşadıkları olayların zamanıyla bizim içinde yaşadığımız zaman da aynıdır ve bizim torunlarımızın hatta onların torunlarının ve kıyamete kadar yaşayacak tüm insanların hayatları da aynı zamanda sürdürülmektedir. üstelik bu insanlar içinden allah'a iman edenler şu anda cennettedirler, ...

ahiret nedir?

      ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır. içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz. yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da...

imanın şartları: 5- ahirete iman

ahirete iman a) ahiret nedir? ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır. içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz. yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonr...

ahirete iman a) ahiret nedir?

ahirete iman a) ahiret nedir?     ahirete iman a) ahiret nedir? ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır. içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz. yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli s...

ahirete iman a) ahiret nedir?

ahirete iman a) ahiret nedir? ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır. içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz. yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonr...

ahirete iman

 ahirete imana) ahiret nedir?ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır.içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz.yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da yok oluyor. bu v...

yazı

sonsuzluk başlamış durumda allah'ın sonsuz hafızası ve insanın sınırlı hafızası kitabın zamansızlık bölümünde, tüm bilgilerimizin hafızada saklı olduğundan söz etmiştik. insanın sahip olduğu her türlü bilginin, yaşadığı her olayın, karşılaştığı her detayın, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu, bildiği, hissettiği her şeyin bu hafızada depolandığını, zamana ait hislerin de aynı şekilde hafızadaki bir bilgi olduğunu söylemiştik. şimdi de hafıza kavramını biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. kitap boyunca anlatıldığı gibi biz 5 duyumuzla hisseder ve yaşarız. beş duyumuzun izin verdiği şeyleri algılar, bunun dışına hiçbir zaman çıkamayız. içinde yaşadığımız zamanı ve mekanı da böyle algılarız. beynimiz 5 duyuyla bir varlığı tespit edemiyorsa, o varlık için "yok oldu" deriz. buna bağlı ol...

kabir hayatı

kabir hayatıinsan denilen yaratığın yaratılmasıyla başlayan ve değişik biçimlerde devam eden yaşam evreleri vardır. ilk önce ruh olarak yaratılan insanın birinci hayatı ruhlar aleminde başlar ana rahmine gelinceye kadar devam eder; ikinci hayatı, ruhlar alemindekinden farklı bir biçimde ana rahmindeki hayatı; üçüncü hayatı, ruhlar alemindekinden ve ana rahmindekinden de farklı dünyadaki hayatı; dördüncü hayatı, yine öncekilerden farklı bir biçimde kabir hayatı, beşinci ve son hayatı da ahiret hayatıdır.işte bir insan öldükten sonra, ahiretin kapısı olan kabir hayatına intikal eder. kabir hayatı; kabirde vaki olacak sorularla başlar, ölünün kabrinde amellerine göre nîmetlere kavuşması veya azap olunmasıyla kıyamete kadar devam eden bir hayattır.dünya hayatı sona eren bir kimse ister bir kab...

ahirete iman

ahirete imana) ahiret nedir?ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır.içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz.yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da yok oluyor. bu varliklar arasinda kendisine verilen akil, irade ve güç sayesinde özel bir yere sahip olan insan da belirli bir süre yaşadiktan sonra...

ahiret'e iman

ahirete imana) ahiret nedir?ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır.içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz.yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da yok oluyor. bu varliklar arasinda kendisine verilen akil, irade ve güç sayesinde özel bir yere sahip olan insan da belirli bir süre yaşadiktan sonra...

ahirete iman

ahirete imana) ahiret nedir?ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır.içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz.yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da yok oluyor. bu varliklar arasinda kendisine verilen akil, irade ve güç sayesinde özel bir yere sahip olan insan da belirli bir süre yaşadiktan sonra...

rûm suresi tefsir

1- elif, lâm, mim. 2- rumlar yenildi. 3- en yakın bir yerde. onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 4- birkaç yıl içinde, eninde-sonunda emir allah'ındır. o gün mü'minler sevinir. 5- allah dilediğine yardım eder. o güçlüdür (galibdir) esirgeyendir. 6- bu, allah'ın vaadidir. allah verdiği sözden caymaz: fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 7- onlar dünya hayatının görülen kısmını bilirler. ahiretten ise habersizdirler. sure, tefsiri konusunda: kur'an'ın araplar'ın bildiği harflerden oluşmuş olmasına karşın, onlar için erişilmezlik teşkil etmesi ve araplar'ın aynı harf malzemesine sahip oldukları halde, o'nun benzerini ortaya koyamamalarına dikkat çekmenin hedeflendiği görüşünü benimsediğimiz kopuk harflerle başlıyor. "elif, lâm, mim." ardı...

necm

1- kayan yıldız hakkı için. 2- arkadaşınız muhammed ne sapıttı ne de azıttı. 3- o havadan konuşmuyor. 4- söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir. 5- bu vahyi o'na müthiş güçleri olan cebrail öğretti. 6- o üstün yetenekli melek doğruldu. 7- yüce ufuktayken. 8- sonra yaklaştı, yere doğru uzandı. 9- öyle ki, peygamberle araları iki yay aralığı ya da daha yakın oldu. 10- o anda allah dilediği mesajı kul'una vahyetti. 11- o'nun gönlü, gözünün gördüğünü yalanlamadı. 12- siz şimdi gözü ile gördükleri hakkında o'nunla tartışmaya mı girişiyorsunuz? 13- o, cebrail'i bir başka inişinde de görmüştü. 14 en uçtaki ağacın (sidret-ül münteha'nın) yanında. 15- yanıbaşında me'va cenneti vardı. 16- o sırada ağacı yaman bir şey bürümüştü. 17- muhammed...

ahirete iman

ahirete imana) ahiret nedir?ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır.içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz.yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da yok oluyor. bu varliklar arasinda kendisine verilen akil, irade ve güç sayesinde özel bir yere sahip olan insan da belirli bir süre yaşadiktan sonra...

ahirete iman

a) ahiret nedir?ahiret kelimesinin sözlük anlamı, son ve sonra olandır. bu anlamda dünyanın sonuna ahiret denir. terim olarak ahiret, ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden bir hayatın adıdır.içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şey sürekli bir değişiklik göstermektedir. her şeyin durmadan değiştiğini, eskidiğini, canlıların doğup, büyüyüp, gelişip,yaşlanıp öldüklerini, hep gözlemekteyiz.yaratılmış olan varlıkların zamanı gelince yok olmaları doğaldır. çünkü yüce allah’tan başka ölümsüz, kalici varlik yoktur. şu halde her şey belirli süreler içersinde varligini devam ettiriyor, sonra da yok oluyor. bu varliklar arasinda kendisine verilen akil, irade ve güç sayesinde özel bir yere sahip olan insan da belirli bir süre yaşadiktan sonra ölmektedir....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !