× "

ahlaki eylemin amacı var mıdır varsa nedir

" arama sonuçları

geçmişten günümüze cinsellik araştırmaları

geçmişten günümüze cinsellik araştırmaları     kınsey raporu 1948 yılında ame­rikalı alfred kinsey tarafından yayınla­nan ve o zamanlar büyük yankılar uyan­dıran: insanların cinsel davranışları üze­rindeki rapor. bu şekilde ilk defa olarak insanlar üzerinde istatistik verilere daya­nan cinsel davranış özellikleri derlenmiş olmaktadır. 1940’lardan itibaren, rockefeller vakfı’nın finanse ettiği meşhur kinsey raporu’na göre, insanlar cinselliklerini baskı altında yaşamak zorunda kalmazlarsa, hayatlarının bazı dönemlerinde eşcinselliği tercih etmeye meyillidirler. yani bu rapora göre, insanın zaten yapısında olan bir gerçektir eşcinsellik ama kişi farkı...

eğitim - din arası ilişki

  eğitim - din arası ilişki bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağdaş uygarlığın düşün ve duygu dokusunu etkilemekte; insanın evrene ve yaşama bakış açısını köklü biçimde yeniden oluşturmaktadır. bu durum, eğitim ve din alanında yeni sorunların doğmasına neden olmaktadır. bilgi kazanma ve anlayış geliştirme araç ve yöntemlerimizin hızla etkenleştirilmesi düşün alanında gelişme ve değişmelere neden olmuş, bu da insan inancının düşünsel içeriğinin farklılaşmasıyla sonuçlanmıştır. çağdaş insanın doğa ötesi kavramını yeniden değerlendirme gereksinimi ve toplumların laik bir nitelik kazanması sonuçta din ve eğitim arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenme gereksinimini y...

eğitim - din arası ilişki

  eğitim - din arası ilişki bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağdaş uygarlığın düşün ve duygu dokusunu etkilemekte; insanın evrene ve yaşama bakış açısını köklü biçimde yeniden oluşturmaktadır. bu durum, eğitim ve din alanında yeni sorunların doğmasına neden olmaktadır. bilgi kazanma ve anlayış geliştirme araç ve yöntemlerimizin hızla etkenleştirilmesi düşün alanında gelişme ve değişmelere neden olmuş, bu da insan inancının düşünsel içeriğinin farklılaşmasıyla sonuçlanmıştır. çağdaş insanın doğa ötesi kavramını yeniden değerlendirme gereksinimi ve toplumların laik bir nitelik kazanması sonuçta din ve eğitim arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenme gereksinimini y...

eğitim - din arası ilişki

  eğitim - din arası ilişki bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağdaş uygarlığın düşün ve duygu dokusunu etkilemekte; insanın evrene ve yaşama bakış açısını köklü biçimde yeniden oluşturmaktadır. bu durum, eğitim ve din alanında yeni sorunların doğmasına neden olmaktadır. bilgi kazanma ve anlayış geliştirme araç ve yöntemlerimizin hızla etkenleştirilmesi düşün alanında gelişme ve değişmelere neden olmuş, bu da insan inancının düşünsel içeriğinin farklılaşmasıyla sonuçlanmıştır. çağdaş insanın doğa ötesi kavramını yeniden değerlendirme gereksinimi ve toplumların laik bir nitelik kazanması sonuçta din ve eğitim arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenme gereksinimini y...

ayn rand ile röportaj

neşe,acının /zeka,aptallığın /ışık,karanlığın /kişilik,kişiliksizliğin: yokluğu olamaz. adalet acımaya - bağımsızlık birliğe - mantık inanca - servet ihtiyaca - özsaygı, kendini inkar etme eğilimlerine mutluluk da görevlere feda edilemez.                                              ayn rand          kendi ülkesinde bile hala "suskunluk komplosu"na uğratılmakta olan ayn rand, 20.y.yıla kadarki dönemde:aristo'dan sonra gelmiş en büyük " rasyo...

siyaset felsefesine giriş

siyaset felsfesinin konusu siyaset (politika) arapçadan türkçeye geçmiş bir sözcüktür. "elden ele geçen güç", "iktidar" anlamına gelir. politika sözcüğü ise eski yunancada "kent devleti" anlamındaki polis sözcüğünden gelmektedir. en geniş anla­mıyla siyaset aristoteles'in "politika" adlı eserinde belirttiği gibi yurttaşların toplumu ilgilendiren işlerle ilgi­li olarak yaptığı her seydir. tarihsel süreçte siyasetle ilgili değerlendirmeleri karşıt iki kümede toplamak olanaklıdır: a) siyaset, toplumsal sınıflar arasında içten içe bir mücadeledir. amaç, iktidarı ele geçirmektir. b) siyaset...

sanayi toplumu ve geleceği

unabomber manifestogiriş.1. sanayi devrimi ve sonuçları insan soyu için bir felaket oldu. bu sonuçlar, “gelişmiş” ülkelerde yaşayan bizlerin yaşamdan beklentilerimizi oldukça arttırırken toplumun denge­sini bozdu, yaşamı anlamsızlaştırdı, insanları aşağılamalara maruz bıraktı, yaygın psikolojik acılara (üçüncü dünya’da fiziksel acılara da) yol açtı ve doğal dünyayı şiddetli zararlara uğrattı. teknolojik ilerleyişin devamı durumu daha da kötüleştirecek; insanları daha büyük aşağılamalara maruz bırakıp, doğal yaşamda daha fazla zarara sebep olacak; büyük olasılıkla daha fazla sosyal bozulmaya ve psikolojik acılara yol açacak; belki de “gelişmiş” ülkelerde bile fiziksel acıların artmasına neden olacak.2. endüstriyel-teknolojik sistem devam edebilir veya yıkılabilir. eğer devam ederse, so­nund...

felsefe sözlüğü...2

....devam.....bundan ötürü bilinç, ilk anından beri dil temeli üstünde biçimlenir. engels, konuşmanin ortaya çıkışının, maymun beynini adım adım bilinçlendirerek insan beynine dönüştürdüğüne özellikle dikkatleri çekmiştir. bilinçaltı: (tr. ruhbilim) altbilinç teriminin anlamdaşı... gerçekte bilinç süreçleri olmadıklari halde bilinç süreçleri üstünde etkisi bulunan ruhsal süreçler'i dilegetiren altbilinç ya da bilinçaltı deyimi, diyalektik felsefeyle idealist felsefeler açısından başka anlamlar taşıdığı gibi çeşitli yerli ve yabancı sözlüklerde çeşitli tanımlarla a&c...

felsefe dersi

5- pragmatizm ( faydacılık ): pragmatizm, hem bilginin alanı sınırları hem de ölçütü hakkında faydacı bir görüş içerir. pragmatizmin önemli temsilcisi w. james bir önermenin doğru olduğunun biricik göstergesinin onun işe yaraması olduğunu söylemektedir. ona göre teoriler, karşılaştığımız problemleri çözmek için kullandığımız araçlardır. teorilerimizin doğru olup olmadığını pratikte işe yarayıp yaramaması belirler. yani bilginin ölçütü faydasıdır. diğer önemli temsilcisi j. dewey doğruyu karşılaştığımız problemleri çözmemizde bir araç olarak tanımlar. 6- fenomonoloji (görüngü bilim):   fenomonolojinin kurucusu olan e. husserl’...

felsefe dersi

5- pragmatizm ( faydacılık ): pragmatizm, hem bilginin alanı sınırları hem de ölçütü hakkında faydacı bir görüş içerir. pragmatizmin önemli temsilcisi w. james bir önermenin doğru olduğunun biricik göstergesinin onun işe yaraması olduğunu söylemektedir. ona göre teoriler, karşılaştığımız problemleri çözmek için kullandığımız araçlardır. teorilerimizin doğru olup olmadığını pratikte işe yarayıp yaramaması belirler. yani bilginin ölçütü faydasıdır. diğer önemli temsilcisi j. dewey doğruyu karşılaştığımız problemleri çözmemizde bir araç olarak tanımlar. 6- fenomonoloji (görüngü bilim):   fenomonolojinin kurucusu olan e. husserl’...

felsefe dersi

5- pragmatizm ( faydacılık ): pragmatizm, hem bilginin alanı sınırları hem de ölçütü hakkında faydacı bir görüş içerir. pragmatizmin önemli temsilcisi w. james bir önermenin doğru olduğunun biricik göstergesinin onun işe yaraması olduğunu söylemektedir. ona göre teoriler, karşılaştığımız problemleri çözmek için kullandığımız araçlardır. teorilerimizin doğru olup olmadığını pratikte işe yarayıp yaramaması belirler. yani bilginin ölçütü faydasıdır. diğer önemli temsilcisi j. dewey doğruyu karşılaştığımız problemleri çözmemizde bir araç olarak tanımlar. 6- fenomonoloji (görüngü bilim):   fenomonolojinin kurucusu olan e. husserl’...

felsefe

felsefe- felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır.felsefenin genel özellikleri-   felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir.-   felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.-   felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır.-   felsefe, bir bilin değildir ancak bütün bilimler felsefeden doğmuştur.-   felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli, tutarlı, sistemli bir düşünme yöntemidir.-   felsefi sistemler kendi içerisinde tutarlıdır. fakat genel- geçer bir niteliğe sahip değildirler.fels...

serdar taşçı'dan yeni kitap serdar taşçı'dan yeni kitap

serdar taşçı'dan yeni kitap serdar taşçı'dan yeni kitap serdar taşçı'dan yeni kitap yüzyılı düşünmekçağdaş felsefe, siyaset ve sosyoloji tartışmalarına girişserdar taşçı21 yüzyılın başında, hala, entelektüel erdemlere inanıyoruz; yüzyılı düşünmek de bu erdemlerden biri… marx’ın, nietzsche ve weber’in, freud ve heidegger’in, sonrasında witgenstein, arendt, benjamin, marcuse ve adorno’nun, althusser’in, foucault ve habermas’ın sorunsallaştırdığı yüzyılı düşünmek eylemi, erdemler sıralamamızda hala ve hala en baştadır.yüzyılı düşünmek eylemi; felsefe, siyaset ve sosyoloji öncülüğünde, çağın insanlık durumu’nu, şiddeti, totalitarizmi, devrimi, kötülük ve iyiliği, ...

serdar taşçı'dan yeni kitap serdar taşçı'dan yeni kitap

serdar taşçı'dan yeni kitap yüzyılı düşünmekçağdaş felsefe, siyaset ve sosyoloji tartışmalarına girişserdar taşçı21 yüzyılın başında, hala, entelektüel erdemlere inanıyoruz; yüzyılı düşünmek de bu erdemlerden biri… marx’ın, nietzsche ve weber’in, freud ve heidegger’in, sonrasında witgenstein, arendt, benjamin, marcuse ve adorno’nun, althusser’in, foucault ve habermas’ın sorunsallaştırdığı yüzyılı düşünmek eylemi, erdemler sıralamamızda hala ve hala en baştadır.yüzyılı düşünmek eylemi; felsefe, siyaset ve sosyoloji öncülüğünde, çağın insanlık durumu’nu, şiddeti, totalitarizmi, devrimi, kötülük ve iyiliği, diyalektik düşünceyi, araçsal aklı, marksist tartışmaları, yöntem ve eleştiri...

önö

3 - politikaahlak, bir yandan insanın kendi karakterinin ne olması gerektiğini belirlerken, diğer yandan onun başka insanlara nasıl davranacağının kurallarını ortaya koyar ve politika isimli felsefe disiplinine yol verir. politika, insana-özgü bir toplumsal sistemin temel prensiplerini belirleyen felsefe dalıdır. bir ülkenin pratik politikasının amaçlarını ve seyir çizgisini belirleyen, politik felsefedir (politikadır). fakat, politik felsefenin temel işi, özel politik problemleri çözmek değildir. politik felsefe: olayların eğilimini belirleyen, bu eğilimin sebeplerini bulup, sonuçlarını kestiren; temel toplumsal problemleri teşhis edip çözüm öneren soyut bir teoridir. mesela, politik felsefe, "siyasi yönetimler hangi malların fiyatını hangi yöntemlerle tesbit etmelidir?" gibi sorulara cev...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !