× "

ahzu kabza sulh ve ibraya ne demek

" arama sonuçları
vekaletnamelerde adını sıkça duyduğumuz ahz-u kabz ne anlama gel

vekaletnamelerde adını sıkça duyduğumuz ahz-u kabz ne anlama gel

teslim almak anlamına gelen ahz-u kabz terimi, sıklıkla avukatlara verilen, bir alacağın tahsil edilme yetkisine denir. sözleşme gereği teslimi gerekli olan paranın alınması konusunda verilen ahz-u kabz yetkisi noter onaylı vekaletname ile verilir.  ...

hırsızın gücünü kesin

        “el kesme” cezasının kuran’la yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. ayet zaten zenginlerin bırakılıp da sıradan menkul çalan hırsızlara ağır ceza uygulayan atalar dini uygulamasını doğrusu ile düzeltmek için sevk edilmiştir. onu meşrulaştırmak için değil. zaten islam öncesi uygulanan yasa bu idi. kuran onu iptal edip tashih etmeyecek olsaydı, niçin onu vahiy olarak tebliğ etsin? kuran, bozulmuş yasaların tashihini yapar.          el kesmenin zaten arapların cahiliye hukuklarında var olduğunun kanıtılar mevcuttur. bunun en sağlam kanıtı da, mekke islam öncesi, kâbe’deki, eşyalardan toprakta gömülü bir altı...

yazı

                                düzenleme şeklinde vekaletname                         bugün ikibin oniki senesi, ocak ayının altıncı cuma günü.06.01.2012                ben aşağıda mühür ve imzası  bulunan,..................noteri................................................adresimde bulunan dairemde vazife görmekte iken yanımı gelen  ..............................................adresinde mukim olan ve  kimliği ibraz ettiği,gebze nüfus idaresinden,kayıp nedeni ile, 28.11.2001 tarih,16757 kayıt no,z06 seri,044557 no ile verilme,foto...

trafik kazası magdurlarına önemli uyarılar

  :trafik kazası evraklarını mutlaka ehil olan yetkili kişilere veriniz,vekaletnamelerde para çekme yetkisini vermemeye vekalet içerisinde ahzu kabza kelimesine dikkat ediniz,evrakları ve vekaleti verdiğiniz kişi veya şirketle mutlaka sözleşme imzalayınız ve sözleşmeden bir nüsha kendinize alınız bu işlemleri yaparsanız kendi lehinize olacağını unutmayınız. trafik tespit tutanağı yada keşif raporu bu evraklardan birisi bize ulaştıktan sonra hak etmiş olduğunuz tazminat miktarı  uzmanlarımız tarafından tarafınıza bildirilecektir               evraklarınızı teslim ettiğiniz kişi veya şirketler tazminat olayı hesabınıza yattığında kendilerinden tazminat olayını ...

gül'ün oğlu müdür koltuğunda

gül'ün oğlu müdür koltuğunda cumhurbaşkanı'nın 'girişimci' küçük oğlu mehmet emre gül 18 yaşını doldurur doldurmaz kendi şirketine müdür oldu. cumhuriyet haber portalı istanbul- 15 yaşında 'adresime gelsin bilişim teknolojileri limited' adlı şirketle ticarete başlayan cumhurbaşkanı gül'ün oğlu mehmet emre gül reşit olunca, şirkette tam yetkili müdürlüğe getirildi. 11 ocak 2010 tarihli ticaret sicili gazetesi'nde yayımlanan karara göre mehmet emre, şirketi bakanlıklarda, kamu kuruluşlarında ve bankalarda ortağı ali can akkaş ile birlikte temsil edebilecek. milliyet'in haberine göre mehmet emre, 2006'da kurduğu şirketteki or...

vekaletname örneği

             vekaletname  leyh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak olan dava ve  icra takiplerinden dolayı; t.c. mahkemelerinin,  meclislerinin, daireler ve kurumlarının, müesseselerinin  her bir kısım ve derecesinde her sıfat tarik suretiyle    beni     temsile, hak ve menfaatlerimizi müdafaa ve  muhafazaya, şahit, ehlivukuf göstermeye, dinletmeye , reddine yemin teklifi kabul ve reddine, her türlü  icrai ve ihtiyati tedbir ve haciz talebinde bulunmaya  vaz ve fekkine, her türlü tebliğ  ve tebelluğa,  ihtarname, ihbarname ve protesto keşidesine ve  keşif muayene talebinde bulunmaya ve cevap ihtasına,&nbs...

finans sözlük a-z

finans sözlük a-z aacenta (agent) :acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir. aciz (insolvency) :borçların, vadesi gelmesine rağmen ödenememesi durumudur. böyle bir durumda, alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu mahkemeye bildirir, borçlu ise, acz içinde olduğunu ileri sürerek mahkemeden iflasını isteyebilir. aciz vesikası :borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belge. "kesin" ve "geçici" olmak...

türk lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları

mevduat,bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu hazır bir satın alma gücünün kullanılmayarak vadeli veya vadesiz olarak bankaya bırakılmasıdır. türkiye’de sadece ticaret bankaları mevduat toplamaya yetkilidir. bankalar kanunu’na göre, yazılı ya da sözlü olarak veya bir ivaz karşılığında istenildiğinde ya da belirli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü mevduat sayılır. karşılığında mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin verilmesi alınan paraların mevduat sayılmasına engel değildir.mevduat türleri,1. tasarruf mevduatı (gerçek kişiler tarafından bu nam altında açılan ve ticari işlemlere konu olmayan mevduattır. ancak, vadesiz tasarruf mevduatı hesapları &uu...

00:49 azilname..

boğuyor artık bu sahne beni,yersiz hislere kapılmış kafam,iç dünyamda kaos resmen!yine aynada baktiğim yüzüm..!offf!!!gidişin yine ani oldu,feragat etmek istemiyorum düşlerimden..tüm ruhuma intikal eden veya intikal'i lazım gelen bir pırıltısın sen..irsen ve teselsülen hissediyorum bendeki sen'i..düşümden bir sır gibi geçtin,aklımdan bir ur gibi geçtin..ahzu-kabza eylemişim seni içimde..uzaklardasin..şu an benden çok uzaklarda..kartaldere'de..biliyorum, yine bensiz ay ışığındasın..seni görebiliyorum..nerden mi ?çünkü sen ayışığın'da saklısın..ama inan bende sendeyim.gözlerininvukuu bulan davet ve talebi üzerine mahallindeyim..hiç bir argumanlar seni düşünmeme engel ol...

derik'te vekalet skandalı!

derik'te vekalet skandalı!eski derik kaymakamı cemil kılınç'ın kaymakamlığının hukuk işleriyle ilgili vekaletini eşi avukat sevilay kılınç ile ortağı avukat erdal seyitoğlu'na devrettiği iddia edildi...milliyet gazetesinde yer alan iddialara göre, mardin'e bağlı derik ilçesinin eski kaymakamı kılınç'ın, yasalara aykırı olarak verdiği 24 temmuz 2006 tarihli genel vekaletnamede, kaymakamlığın alacaklarını tahsil etme ve bu parayı kullanma yetkisini kapsayan "ahz-u-kabza" yetkisi de bulunuyor. vekaletnamede şu ifadeler yer alıyor:"derik kaymakamlığı leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı t.c mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle kay...

orijinal kavramları muhafaza eden merhum hamdi yazır tefsirinde

             ayet, söze selam ona musa’ya kitap verilmesindeki maksadı açıklayarak söze başlar.“sonra biz musâ’ya o kitâbı verdik ki güzel tatbik edene tamamlamak ve her şeyi tafsıl etmek ve bir hidayet, bir rahmet olmak için, gerektir ki onlar rablarının likasına iyman etsinler(enam–154)yukarıdaki ayette dikkat çeken hususlar:1-uygulamaya koymak vurgulanmıştır. bu uygulama ise güzel olacak. kerih bir sisteme dini kılıf bulmak değil, özüyle ve uygulamasıyla kemale doğru bir yürüyüş içerecek2-öyle mükemmel, güzel adil ve eşitlikçi bir mevzuat ve sosyo ekonomi politik orya konulacak ki, onun patenti &uum...

ciro ile ilgili hükümler

  ciro ile ilgili hükümler   a          ciro çek veya alonj üzerine yazılmalı ve ciranta tarafından el yazısı ile imzalanması gerekir. b          imza atamayan kişi ciro edemez. (noterden tasdikli dahi olsa metal veya lastik üzerine yazılmış isim-soy isim veya simgelerle ciro yapılamaz.) c          ciroda imza yeterli olup, ad-soy ad yazma zorunluluğu yoktur.(ancak çek hesabından çeki tahsil için muhatap bankaya çeki ibraz eden kişinin yani çek hamilinin, isim-soy isim, adres telefon gibi bilgileri yazmak zorunluluğu vardır. çünkü bu attığı imza ciro hükmünde olmayıp makbuz niteliğindedir.) d    ...

ülkemizde çek hususu ve uygulamaları

ülkemizde çek hususu ve bankacılık uygulamaları   çek, türk ticaret kanununda ki düzenleme şekli itibariyle kıymetli evrak niteliğine haiz bir kambiyo senedidir. (t.t.k. 582-735. md. kambiyo senetleri başlığı taşımaktadır.)   çekin tarihi gelişimi   ·          çek ilk olarak ingiltere’de gelişme göstermiştir. ·          fransa’da ilk defa 1855 tarihli bir kanun ile kabul edilmiştir. ·          almanya’da 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren  uygulanmasına başlanan çekler 1908 yılında yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur. ·          ç...

vekaletname örneği

                             vekaletname leyh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak olan dava ve icra takiplerinden dolayı; t.c. mahkemelerinin, meclislerinin, daireler ve kurumlarının, müesseselerinin her bir kısım ve derecesinde her sıfat tarik suretiyle   beni     temsile, hak ve menfaatlerimizi müdafaa ve muhafazaya, şahit, ehlivukuf göstermeye, dinletmeye, reddine yemin teklifi kabul ve reddine, her türlü icrai ve ihtiyati tedbir ve haciz talebinde bulunmaya vaz ve fekkine, her türlü tebliğ  ve tebelluğa, ihtarname, ihbarname ve protesto keşidesine ve keşif muayene talebinde bulunmaya ve cevap ihtas...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !