× "

aile kuralları nelerdir

" arama sonuçları

islamiyete göre evlilik kuralları nelerdir ?

islamda evlilik maksadı, herşeyden önce allah’ı razı etmek ve karı-koca olarak birlikte ibadet etmek, birer müslüman olarak allah’a karşı olan vazifeleri yerine getirmektir. bu temel yaklaşım, muhtemelen müslüman olmayan veya müslüman olarak daha az inançlı çiftlerin evlilikleri arasındaki en büyük farktır. daha modern bir yaşam tarzını benimsemiş çiftlerde bireysellik ve birey olarak evlenmeye yönelik motivasyon (örneğin aşk, hayat arkadaşı bulmak, çocuk sahibi olmak, hatta bazen geleceği garantiye almak veya sosyal sınıf atlamak) ön planda dururken islami şartlara göre evlenen çiftlerde, birlik ve aile olarak allah’a ibadet etmek ön planda gelmektedir. islam ...

okul kuralları maddeler halinde

maddeler halinde okul kuralları  okul kuralları nelerdir okul kuralları  1. okula zamanında gelmeli, zamanında gitmeliyiz. 2. bayrak törenlerine katılmalıyız. 3. derslerimize zamanında girip çıkmalıyız. geç kaldığımızda özür dileyerek ve izin alarak yerimize oturmalıyız. 4. kapıyı çalıp ve izin alıp sınıfa girmeliyiz. 5. kapıyı elimizle açmalıyız, ayak vurarak açmamalıyız. 6. sınıf içinde izinsiz gezmemeliyiz. 7. tuvalet ve su ihtiyaçlarımızı teneffüslerde gidermeliyiz. 8. okula ait araç gereçleri temiz kullanmalı, onlara zarar vermemeliyiz. 9. kişisel okul eşyalarımızı temiz ve düzenli kullanmalıyız. 10. kitap ve defterimizi kaplayıp, &...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

büyüme ve gelişme nedir,özellikleri nelerdir

ı. büyüme ve gelişme 1. büyüme ve gelişmenin tanımı büyüme ve gelişme, döllenmeden sonra anne karnında başlayarak erişkinliğe kadar sürer, çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özellikler, çocuklarda büyüme ve gelişmenin görülmesidir. genellikle büyüme ve gelişme terimleri eş anlamlı olarak kullanılır. ancak büyüme ve gelişme farklı farklı olaylardır. büyüme vücut hacmindeki ve kütlesindeki artışa denir. gelişme ise biyolojik olgunlaşma sürecini ifade eder. büyümede hem hücre sayısı hem de hücrenin hacmi artar. gelişmede ise dokuların ve hücrelerin yapısındaki değişiklikler sonucunda biyolojik işlevlerde olgunlaşma meydana gelir. gel...

aile içi iletişim ve sağlıklı iletişim önerileri

  “hayattan ne isteriz”? sorusuna çok çeşitli cevaplar verilebilir ancak “mutlu bir ailesinin olması” dileği belki de en iyi bilinenidir. mutlu bir ailenin sağlanabilmesi için aile kurumunun da temel gereksinimleri bulunmaktadır.   ailenin temel gereksinimleri nelerdir? ailenin temel gereksinimlerini 7 alt başlıkta inceleyebiliriz. 1.değerli olma duygusu: aile içindeki etkileşim çocukları “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. bu gereksinim aile içinde yerine getirilmezse çocuk yollarla bu duyguyu elde etmeye çalışır. ergenlik çağındaki erkek çocukların çete kurarak çoğu kez ölümle...

aile kuralları 123

aile kuallarınedir - aile kuralları - aile kuralari - aile içi kurallar - aile kuralları - aile kuralları - aile içi kurllar nelerdir her aile gerek açık gerekse kapalı olarak kurallarını belirlemiştir. sağlıklı ailede kurallar gizli değil açık olarak belirlenmiştir. aile içindeki bireyler birbirlerinin iyi tanırlar, duygular karşılıklı olarak hissedilir. evde eşitlik söz konusudur. mutlaka ki zaman zaman her evde küçük de olsa çatışmalar yaşanır. hiç çatışma yaşanmayan bir evde büyük olasılıkla maskeler takılıdır. yani sosyal maskeler iletişimde bulunuyordur. çatışma uzun süreli ilişki içinde olan kişiler arasında doğal olarak ortaya çıkar. önemli olan çatış...

aile yapısında davranış kuralları

aile yapısında davranış kuralları nelerdir - aile yapısında davranış kuralları hakkinda bilgiler aile , bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. aile ,bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme , bakım , sevgi ihtiyacı , duygusal gelişim , psikolojik gelişim , eğitim ,kültürel değerleri kazanma , sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir.aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı , psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yerdir. bu ilişkiler , bireyin kendine güvenmesini , kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını , kimlik kazanmasını , kişilik gelişimini , sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma ad...

kanser nedenleri nelerdir kanser çeşitleri kanser belirtileri te

kanser önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumundadır. ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından gelmektedir. batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere tutulmaktadır. 60 yaşın üzerindeki gurupta ise kanser sıklığı çok artmakta 300 kişide 4-5 civarına yükselmektedir. ülkemizde kesin istatistikler bulunmamakla birlikte insidansın bunun yarısı kadar olduğu tahmin edilmektedir. yurdumuzda en sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, serviks, over, mide ve pankreas kanserleri olarak sıralanabilir. deri kanseri sıklığı her iki cinste de yüksek olmakla birlikte, habis melanom dışındaki deri kan...

aile nedir,aile ne anlama gelir,ailenin tanımı nedir,aile ve ail

aile nedir: 1) evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik 2) toplum bilimi karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk 3) aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü 4) birlikte oturan hısım ve yakınların tümü 5) halk ağzında eş, karı. 6) aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. 7) temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurum. toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. insanlar tarih öncesi çağlardan beri aileler hâ...

aile ve disiplin

ailede disiplin "disiplin nedir? nasıl tanımlanmalı? nasıl uygulanmalı?" konularına geçmeden önce eğitimci ve düşünürlerin disiplin kavramına nasıl baktıklarından örnekler vermek istiyoruz. ibni sina, yaklaşık bin yıl önce, "kanun" isimli yapıtında çocuk yetiştirme konusunda şu sözleri söylemiş: "çocuklar özenle bakılmalı, davranışlarında ölçüyü kaçırmamaları için desteklenmelidirler. öfkeli tepkileri, korkuları ve kaygıları giderilmelidir. bu, en iyi biçimde, çocuğun istek ve eğilimleri yanında hoşlanmadığı şeyler de göz önünde tutularak sağlanır. çocuğun doğal yetenekleri desteklenirken, onu tedirgin eden nedenler ortadan kaldırılmalıdır. b&ou...

cumhuriyet döneminde türk şiirinin özellikleri nelerdir?

çizgileriyle modern türk şiirinde cumhuriyet dönemimodern ve modernizm, batı’daki rönesans, reform ve aydınlanma hareketleri sonrasında öne çıkan felsefe ve sanat terimleridir. günlük dilde de çok sık kullanılan modern kavramı ile, genelde sanatta, özelde edebiyatta kullanılanlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. bu ayrılığı ortaya koyabilmek için, öncelikle modern kavramına bakmak gerekir. türkçe sözlük (tdk, 1998)’te “modern” sözcüğünün ifade ettiği kavram karşılığında “çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş” açıklaması yer almaktadır. dictionnaire larousse (1993: 1688)’ta aynı kavram; &ldquo...

atatürk ilkeleri nelerdir?

atatürk'ün ilkeleri1) cumhuriyetçilik          cumhuriyet bir devlet biçimidir. cumhuriyette esas olan ilk öge, devlet başkanının belli bir süre için seçilerek iş başına gelmesidir. bu bakımdan cumhuriyet, başta bir hükümdarın bulunduğu devlet biçimlerinden (monarşilerden) ayrılır. monarşilerde devletin başı, belli bir aile içinden çıkar, normal koşullar altında, ölünceye kadar iş başında kalır. yerine gene aynı aileden bir başkası gelir. her monarşide, aile içinden kimin hükümdar olacağı belli bazı kurallara göre saptanır. cumhuriyette devlet başkanı belli bir süre içinde seçimle iş başına gelince, ileri gelen diğer ...

görgü kuralları

görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve âdetlerine göre farklılıklar gösterir. dünyadaki toplumların görgü kuralları, değişik olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler de bazı görgü kurallarını kaldırıp, yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olur. görgüden maksat; bir toplumdaki insanların birbiriyle münasebetlerinde olgun, medenî davranışlar içinde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahatını temin eder. ayrıca bunlar, çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir nizam ve intizamın hâkim olmasını sağlar. böylece toplum, belli bir rahatlığa kavuşur. türkler, müslüman olmadan önceki hayatlarında görgüye çok önem vermişlerdir. obalardan meydana gelen göçebe türk boyları, beşeri münasebetlerini organize eden seviyeli ve ciddi görgü k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !