× "

ailedeki sevgi saygı ve yardımlaşmanın önemi

" arama sonuçları

insen berler

insanlar bir yerden bir yere neden göç ederler atatürk ve bilim ile ilgili kompozisyon lamarck ve darwin'in evrim hakkındaki teorileri ahi nedir? çiçeklerin üreme büyüme ve gelişmesi geçmişten günümüze iletişim araçları kronolojisi geçmişten günümüze iletişim araçları sıralaması haberleşme ile ilgili gelişmelerin kronolojik sıralaması kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralaması tanzimat dönemindeki eski yeni çatışması nedir elektrik telefonsuz televizyon ve gazetesiz bir yaşam nasıl olurdu sağlık eğitim barınma gibi temel hakları kullanma görüşlerim nelerdir hamile bir kad...

aile sevgisi konulu tiyatro ve yazı örnekleri

aile nedir ? 1 . evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik: 2 . toplum bilimi karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: 3 . aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: 4 . birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. 5 . halk ağzında eş, karı. 6 . aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. 7 . temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurum. toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. insanlar tarih öncesi çağlardan beri ailel...

aile içinde ve toplumsal alanda şiddet

  araştırmanın türü : uygulamalı araştırma    araştırmanın kapsamı : türkiye geneli   yöntem : alan araştırması   başlama tarihi : 1997   bitiş tarihi : 1998     aile içinde ve toplumsal alanda şiddet konulu araştırma ile aile içerisindeki ve toplumsal yaşam alanındaki bazı değişkenler ile bireylerin şiddet içeren davranışları ve şiddet eğilimleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını ve eğer varsa ilişkilerin nicelik ve niteliklerini araştırmak amaçlanmıştır. aile ve toplumsal yaşam alanlarındaki bazı değişkenler (ailenin ekonomik gelir düzeyi, bireylerin eğitim düzeyi, aile içi meslek yapısı, aile içindeki rol ve statü da...

herkese sağlık sigortası ocak ta başlıyor

genel sağlık sigortası, 1 ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. böylece yeşil kartı ve sosyal güvencesi olmayanlar da sağlık hizmetinden yararlanabilecek. bu kişilerden ailedeki fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primini devlet ödeyecek. hazine’nin üstleneceği sağlık primi ile bu kişiler, tıpkı sigortalılar gibi sağlık hizmeti alacak. örneğin çalışırken işsiz kalanlar da bu imkândan yararlanabilecek.   halen işsiz kalan biri, 100 gün boyunca sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. iş bulamaması halinde 100 günün sona ermesiyle sağlık hakkı sona eriyor. yeni uygulamada başka bir geliri yoksa ya da ailenin geliri kişi başına asgari ücretin üçte ...

genel sağlık sigortası, 1 ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

genel sağlık sigortası, 1 ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. böylece yeşil kartı ve sosyal güvencesi olmayanlar da sağlık hizmetinden yararlanabilecek. bu kişilerden ailedeki fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primini devlet ödeyecek. hazine'nin üstleneceği sağlık primi ile bu kişiler, tıpkı sigortalılar gibi sağlık hizmeti alacak. örneğin çalışırken işsiz kalanlar da bu imkândan yararlanabilecek. halen işsiz kalan biri, 100 gün boyunca sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. iş bulamaması halinde 100 günün sona ermesiyle sağlık hakkı sona eriyor. yeni uygulamada başka bir geliri yoksa ya da ailenin geliri kişi başına asgari ücretin üçte birinden ...

kocasına itaat etmeyen kadın

    kocasına itaat etmeyen kadının durumu nedir? öğüt dinlemeyen kadını dövmek caiz midir? cevabımız   değerli kardeşimiz;   kadınlarla ilgili birkaç noktayı açıklamamız gerekecektir: hadiste belirtildiği üzere karıya, kocanın "iyi muâmele"de bulunması esastır. kocasının onun üzerinde bazı hakları vardır. ancak onun da kocası üzerinde hakları vardır. her ikisi de diğerinden bu haklardan daha fazlasını zorla isteyemez. erkeğin kadınına karşı borçları nafakadır: yiyecek, giyecek ve mesken temini. dinimiz bunların asgarî miktarını tâyin ederken devrin şartlarını, örfü, kadının geldiği ailenin iktisadî seviyesini göz önüne almıştır. fı...

doğu karadeniz

derleyen : nazım alpman fotoğraflar : ali konyalı bölgenin farklı kültürlerin sentezinden oluşan farklı mimari tarzları; yöre kültürü, yaşam biçimi, sosyal yapısı, aile bağları ve karadeniz insanının alışkanlıklarını yansıtıyor. evin erkeği çizmelerini kapının önünde çıkartarak içeri giriyor... yamaca yaslanmış büyük evin geniş salonuna geçip her zamanki yerine bir göz atıyor. sonra da geçip oturuyor. burası doğu karadeniz evlerindeki aile reisine ait sedirin bulunduğu pencerenin önüne denk geliyor. aşhana; bu evlerde günlük yaşamın geçtiği mekân... sıralanmış pencerelere paralel, boydan boya uzanan ahşap sedirler büyük evin özelleştirilmiş alanı adeta. geniş tutulmuş pencereler doğayla birlikte yaşamı da simgeleyen yeşile; çiçeklere, çay tarlalarına, dereye açılıyor...

kadınların dayakçısı

(yazar) kadınların dayakçısı yine kadınlar 01.08.2006 16:57 kadınların yüzde 53.7'si eşinden, yüzde 29.8'i kayınvalidesinden, yüzde 13.3'ü ailedeki tüm yetişkinlerden, yüzde 2'si kayınpederinden, yüzde 1.2'si de kumadan şiddet görüyor. van kadın derneği (vakad) tarafından yapılan ankete katılan 766 kadından yüzde 56'sının şiddete uğradığı ortaya çıktı. vakad yönetim kurulu başkanı zozan özgökçe, kadınların toplumsal cinsiyete dayalı rolleri ve şiddete karşı algılarını ölçmek amacıyla yaptıkları anket kapsamında, 15-60 yaş arasındaki 590'ı evli 766 kadınla görüştüklerini, anket için esnaf eşleri, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlar, çalışan kadınlar ve göçle gelen kadınlar olmak üzere 4 grup seçildiğini belirtti.özgökçe, ankete katılan...

kadınların dayakçısı yine kadınlar

01.08.2006 16:57 kadınların yüzde 53.7'si eşinden, yüzde 29.8'i kayınvalidesinden, yüzde 13.3'ü ailedeki tüm yetişkinlerden, yüzde 2'si kayınpederinden, yüzde 1.2'si de kumadan şiddet görüyor. van kadın derneği (vakad) tarafından yapılan ankete katılan 766 kadından yüzde 56'sının şiddete uğradığı ortaya çıktı. vakad yönetim kurulu başkanı zozan özgökçe, kadınların toplumsal cinsiyete dayalı rolleri ve şiddete karşı algılarını ölçmek amacıyla yaptıkları anket kapsamında, 15-60 yaş arasındaki 590'ı evli 766 kadınla görüştüklerini, anket için esnaf eşleri, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınlar, çalışan kadınlar ve göçle gelen kadınlar olmak üzere 4 grup seçildiğini belirtti.özgökçe, ankete katılan 766 kadından yüzde 56'sının şiddete u...

roseye

farzedin ki evlenme çağındasınız. bir sürü talibiniz var. ama siz evlenmeyi değil de kariyer yapmayı düşünüyorsunuz.tamam uygun biriyle evlenmeyi de düşünüyorsunuz ama henüz mesleğinizi elinize almadınız.ama bir taraftan da aileniz ve çevrenizdekiler evlenmeniz için üzerinizde sürekli baskı kuruyor.tam böyle bir anda epey varlıklı bir tanıdığınız sizinle evlenmek istediğini söylüyor.aile tarafından uzaktan akrabanız ve aileniz de bu evliliğin yerinde bir seçim olacağını düşünüyor.eğer o kişiyle evlenirseniz eliniz sıcak sudan soğuk suya girmeyecek huzur içinde bir hayat yaşayacaksınız.evlenme teklif eden şahıs ta size siz ne isterseniz onu yapacağını ve sizi çok mutlu edeceğini vaat ediyor.böyle bakınca yerinde bir evlilik gibi görünüyor, cazip geliyor ama... car car car car.... by rose g...

çocuk ve suç

insanların üzerinde ittifakla anlaştıkları tek konu, çocukların toplumun geleceği olduğu gerçeğidir. insanın en çok sevdiği şey çocukları olmasına karşın yeryüzünde milyonlarca çocuk açlığın ve yokluğun pençesinde kıvranıp can vermekte, savaşlarda ölmekte ve çocukluğunu yaşamadan suça, cezaevlerine düşmektedir. yapılan araştırmalar “suçlu çocuk yok, ancak suça itilmiş çocuk var” tarzını doğruluyor. o halde hayatının baharında kırağı yiyen çocukların durumu nasıl düzeltilecek.         insan sosyal bir varlıklar. sosyal bir çevrede doğar çevrenin şartlarıyla şekillenir toplumca kazılmış din, ahlak ve hukuk gibi üstyapı kurallarına uyar. toplumca kedine verilen görevleri yerine getirir.         hiçbir ...

çalışan anne ve çocuğa etkileri

  günümüzde kadınlar, gerek ekonomik zorunluluklardan dolayı aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla, gerekse yaşam standartlarını yükseltmek, meslek sevgisi,toplumda presti] kazanmak, çevre edinmek, yeni insanlar tanımak ve eşinin yanında konumunu yükseltmek gibi bir dizi psikolojik nedenlerle çalışma hayatında yerlerini almışlardır.ülkemizde çalışan kadınların büyük bir çoğunluğu ekonomik zorunluluklar nedeniyle; aile geçindirmek veya aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaktadır.yaşam standartını yükseltmek, veya eğitim gördüğü bir alanda uzman olduğu için çalışanların oranı ise oldukça azdır (topçuoğlu, 1957, çiftçi, 1979).   kadının çalışması beraberinde bazı sıkıntılar da getirmektedir. özellikle kadının evli ve çocuk sahibi olduğu hallerde bu durum daha d...

evlenmeye düşünenler dikkat!!!

yasemin uçal abdullah psikolog yasemin_ucal2003@yahoo.com   evlenirken dikkat! toplumun düzeni kendisinin en küçük birimi olan ailedeki huzur ve mutluluğa dayanır. ailedeki dirlik ve düzen ise   eşlerin anlaşmasına bağlıdır. her ne kadar evlilikteki birlik için temel olan koşullardan biri sevgi ise de tek başına   yeterli bir unsur değildir. evlilikte eşlerin birbirini gerçekçi olarak değerlendirmeleri önemlidir. eşlerden her biri kendi ailelerinde yaşadığı   olumlu deneyim ve ilişkiyi evliliğe taşımak istediği gibi, kendi ebeveynlerinden gördükleri eksiklik ve aksaklığı eşlerinde görmek istemezler. meselâ; babası   cömert bir bayan kocasından da cömertlik bekler. oysa babasında gördüğü cimriliği eşinde gör...

ailelerin sorunu iletişimsizlik

türkiye’de 1980 yıllarından sonra liberal ekonomiye geçişle başlayan hızlı değişimin ailelerde de ciddi iletişim sorunlarına neden olduğu belirtildi. değişimin sancılı bir süreç olduğunu belirten uzmanlar, gelenekleri koruyarak yeniliklere uyum sağlamanın zorlaştığına işaret ediyor. ailedeki iletişimsizlik ve mutsuzluktan kaynaklanan sorunların, çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını da bozduğunu belirten uzmanlar bu sorunların 6-10 ay arasında değişen psikoterapi yöntemleriyle tedavi edilebildiğini belirtiyorlar.   uzmanlar, endüstri toplumunun ailenin büyük anne, büyük baba gibi desteklerini de elinden aldığına dikkat çekiyor. uzmanlara göre aile içinde sağlıklı iletişim modelini tercih etmek, tartışma kültürünü, problemlerle yaşamayı öğrenmek büyük önem taşıyor. aile için...

cocugunu özürlü oldugu ögrenen aılelerın tepkılerı

çocuğunu özürlü olduğunu öğrenen ailelerin tepkileri.    a-çocuklarının özrünü ret  eden aileler de iletişim :  aileler için özürlü bir bireye sahip olmak, yaşamlarının en zorlu deneyimidir. özürlü  bir çocuğa sahip olduğunda anne babalar ilk olarak hayal kırıklığı yaşarlar. çocuklarına ne olduğunu bilemediklerinden dolayı büyük endişe içindedirler.     kendilerini,eş ve yakınlarını ya da sağlık ekibini suçlarlar. çocuklarına tam teşhis konunca bu duygu ve endişeler kaybolmaz. çocukların durumunun ne olduğunu kabul etme,birkaç ay veya yılları  alabilir. bir kısım aile ise  çocuklarının durumunu kabul etmez . aynı durum ,sağlıklı bir bireyken geçirilen bir trafik kazası veya hastalık sonucu  özürlü kalmak,özürlü kalan kişi ailesi v...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !