× "

akıl

" arama sonuçları
<b>akıl</b> korkusu

akıl korkusu

  akıl korkusu   dr. seyfi say          son zamanlarda bazı ilahiyatçıların mutezile mezhebine meyletmeleri ve akıl kavramını öne çıkarmalarının, başka bazılarının da tam tersi yönde bir aşırılık sergilemesine yol açtığı görülüyor. bunlar da, aklı neredeyse tümden önemsiz hale getiriyorlar. sözde bu şekilde islam’a hizmet etmiş, onu korumuş oluyorlar. oysa, “akıl mı, vahiy mi?” şeklindeki çok daha tehlikeli ve yanlış bir sorunun sorulmasına zemin hazırlamış oluyorlar. bunlardan biri, 14 mart 2013 günü “din konusunda 61 önemli madde” diye bir yazı yayınlatmış, araya birtakım hataları d...

akıl nedir? akıl ne demek, akıl eş anlamlısı, akıl anlamı, akıl

akıl nedir? akıl ne demek, akıl eş anlamlısı, akıl anlamı, akıl açıklaması, akıl ile ilgili bilgi, akıl kelimesinin anlamı, akıl hakkında bilgi, akıl kelimesinin ingilizce türkçe çevirisi ve tercümesi, akıl sözcüğü ne anlama gelmektedir, akıl kelimesinin eş anlamlısı, akıl wikipedia, akıl sözcüğünün eş anlamlıları...   akıl nedir? akıl ne demek, akıl eş anlamlısı      akıl kelimesinin anlamı nedir? (tdk) akıl kelimesine yakın ve eş anlamlı kelimeler (sözcükler) varsa yazılır (us / bellek / kanı / düşünce ) akıl kelimesinin diğer anlamları varsa yazılır akıl nedir? akıl ne demek? akıl eş anlamlısı? akıl, -klı ar. ¤a®l a. 1. düşünm...

gerçek akıl

akıl, insan için hayati önem taşıyan ve bir anlamda insanı insan yapan en önemli özelliklerden biridir. derin düşünebilmek, incelikleri kavrayabilmek, hikmetli konuşabilmek, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilmek ancak akıl sayesinde mümkün olabilir. kuşkusuz bu özelliklerin önemini bugün dünya üzerinde bilmeyen yoktur. ancak insanların birçoğunun bilmedikleri ya da gözden kaçırdıkları çok önemli bir gerçek vardır: zannedildiği gibi her insan akıllı değildir. her insan doğuştan belirli bir zekaya sahiptir, fakat akıl belirli şartlara bağlı olarak oluşan özel bir yetenektir. bu iki kavram toplumda genellikle aynı anlamda algılanır. oysaki kuran'da bu konunun özü şöyle açıklanır: … onların çoğu akıl erdirmez. (maide suresi, 103) insanların çoğu aklını kullanmamaktadır. peki öyleyse "...

gerçek akıl

dinden uzak bir insan da uzmanlaştığı bir konuda, oldukça güzel vurgulamalarla, konuşma kurallarına bağlı kalarak iyi bir anlatım yapabilir. ancak unutmamak gerekir ki, sayılan özelliklerden hiçbiri yapılan bu konuşmanın hikmetli bir konuşma olduğunu göstermez. bir konuşmanın hikmetli olduğundan bahsedebilmek için bu konuşmanın samimi ve amaçlanan konuda karşı tarafın kalbinde etki bırakacak nitelikte olması gerekir. hikmet sahibi bir insan anlatmak istediği bir şeyi olabilecek en özlü şekilde, en çarpıcı örneklerle ve olabilecek en samimi şekilde ifade edebilen kimsedir. allah bir ayetinde hz. davud'a bu özelliği verdiğini bildirerek hikmetin önemine dikkat çekmiştir: onun mülkünü güçlendirmiştik. ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik. (sad suresi, 20) ayette görüldüğü gibi alla...

akıl

akıl bağlamak, engel olmak, tutmak, diyet vermek, idrak, muhakeme kabiliyeti, kavrayış, zeka. insanların tehlikeye düşmesine engel olan şey. düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü.akıl, eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. iki hayırdan daha hayırlı; iki şerden daha az şerli olanını idrak etmekten ibarettir. akıl insanoğluna verilmiş manevi bir kuvvettir. insan bu güç ile gerekli ve nazarı bilgileri elde eder. bilgiyi elde eden güç islâm'da insanı mükellef kılan akıl gücüdür. bu güç insanda ana rahminde cenin* iken oluşan özelliktir. bu erginlik çağına gelince gelişir ve gittikçe olgunlaşır. bu da, zarûriyyâtı anlayan güçtür. bu güç ile elde edilen 'bilgi'ye gelince yerine göre kullanılmadığında akılsızlık özelliğini taşır. k...

akıl

insanın düşünme, bilme, davranışlarını belir­leme, denetleme ve yargılaması ya da iyiyi kö­tüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayır-masıyla ilgili kabiliyeti veya dirayetine topluca akıl denir. belli yargıların başka yargılar ile mantıksal bağlantılarını kavramak; olayları yönlendiren ve düzenleyen ilkeleri (kanunların) bulmak, dolayısıyla geleceğe ilişkin ya da gelecekte olacak olaylar konusunda öngörüde bulunmak kabiliyeti şeklinde de tanımlanabi­lir. pratik yönden akıl ulaşılması istenen ama­ca veya hedefe götürücü araçların bilerek ve tam olarak uyarlanmasıdır. bu anlamda akıl duyusal yeteneklerle (içgüdü, çağrışım) değil, akıl yürütmeyle hareket etme ve y...

akıl ve tefekkür

     akıldan daha faydalı bir zenginlik yoktur:      “akıldan daha faydalı bir zenginlik de yoktur." diyor peygamber efendimiz. yâni akıl da bir zenginliktir insan için. çünkü akıl sahibi, hakîkaten beş parasız bir kimse olarak bile gelse köyden şehre; kısa zamanda işini ilerletir, aklıyla başarı kazanır, kısa zamanda yükselir.       hangi “marka” akıl:      aklın çeşitleri var, markaları var, cinsleri var. hangi marka akıl isteyelim, hangisi en iyisidir?.. akl-ı selîm; yâni sâlim olan, hastalıksız olan, yamuk olmayan, doğru olan akıl.        akl-ı selim:      şimdi dünyada herke...

akıl ile nakil çelişir mi?

akıl-nakil çatışmasında öncelik problemi   günümüz sembolizm tartışmalarının bir bakıma islam düşünce tarihindeki önemli bir adresi olan akıl-nakil ikilemi etrafındaki değerlendirmeler, mutedil sembolizm algısı açısından tamamlayıcı bir mahiyet arz etmektedir.   akıl ile naklin çatışması durumunda hangisine öncelik verileceği meselesi farklı şekillerde algılanmıştır. kimileri akla öncelik verirken kimileri de nakle öncelik vermişlerdir.[1] şüphesiz, sözü edilen bir çatışma durumunda kayıtsız olarak akla öncelik verilmesi, sembolizme gitme konusunda lâfzî karinenin bağlayıcı olmadığı, tek ölçünün akıl olduğu anlamına gelir. &nb...

akıl-nakil çatışmasında öncelik problemi

 günümüz sembolizm tartışmalarının bir bakıma islam düşünce tarihindeki önemli bir adresi olan akıl-nakil ikilemi etrafındaki değerlendirmeler de, mutedil sembolizm algısı açısından tamamlayıcı bir mahiyet arz etmektedir.  akıl ile naklin çatışması durumunda hangisine öncelik verileceği meselesi farklı şekillerde algılanmıştır. kimileri akla öncelik verirken kimileri de nakle öncelik vermişlerdir.[1] şüphesiz, sözü edilen bir çatışma durumunda kayıtsız olarak akla öncelik verilmesi, sembolizme gitme konusunda lâfzî karinenin bağlayıcı olmadığı, tek ölçünün akıl olduğu anlamına gelir. aklı ön plana çıkaran en önemli simalardan olan razî...

akıl

akıl bağlamak, engel olmak, tutmak, diyet vermek, idrak, muhakeme kabiliyeti, kavrayış, zeka. insanların tehlikeye düşmesine engel olan şey. düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü.akıl, eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. iki hayırdan daha hayırlı; iki şerden daha az şerli olanını idrak etmekten ibarettir. akıl insanoğluna verilmiş manevi bir kuvvettir. insan bu güç ile gerekli ve nazarı bilgileri elde eder. bilgiyi elde eden güç islâm'da insanı mükellef kılan akıl gücüdür. bu güç insanda ana rahminde cenin* iken oluşan özelliktir. bu erginlik çağına gelince gelişir ve gittikçe olgunlaşır. bu da, zarûriyyâtı anlayan güçtür. bu güç ile elde edilen 'bilgi'ye gelince yerine göre kullanılmadığında akılsızlık özell...

akıl

akıl bağlamak, engel olmak, tutmak, diyet vermek, idrak, muhakeme kabiliyeti, kavrayış, zeka. insanların tehlikeye düşmesine engel olan şey. düşünme, kavrama ve bilgi elde etme gücü.akıl, eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl ve noksanıyla ilgili sıfatını idrak eden özelliktir. iki hayırdan daha hayırlı; iki şerden daha az şerli olanını idrak etmekten ibarettir. akıl insanoğluna verilmiş manevi bir kuvvettir. insan bu güç ile gerekli ve nazarı bilgileri elde eder. bilgiyi elde eden güç islâm'da insanı mükellef kılan akıl gücüdür. bu güç insanda ana rahminde cenin* iken oluşan özelliktir. bu erginlik çağına gelince gelişir ve gittikçe olgunlaşır. bu da, zarûriyyâtı anlayan güçtür. bu güç ile elde edilen 'bilgi'ye gelince yerine göre kullanılmadığında akılsızlık özell...

tarihte akıl

tarih felsefesi, tarihin düşünen bakış tarafından ele alınmasından başka bir şey değildir; düşünmeyi burada asla bir yana atamayız. çünkü insan d ü ş ü n e n dir; hayvandan bu noktada ayrılır, insanca olan her şeyde, insanca olduğu ve hayvanca olmadığı sürece, düşünme vardır; böylece, tarihle ,her türlü uğraşmada düşünme vardır. tarihte olduğu kadar insanla ilgili her şeyde de bu genel düşünme payının kabul edilmesi, düşünmeyi varolan'a, verilen'e bağımlı kılma ve onu bu temelden türetmek tutumumuz yüzünden bize yetersiz gözükebilir. oysa, felsefede spekülasyonun, varolanı gözetmeksizin kendisinden meydana getirdiği birtakım sonuçlar yer alır; spekülasyon; bu sonuçlarla tarihe gider ve onu malzeme olarak ele alınır, olduğu gibi bırakmaz, tam tersine sonuçlara göre düzenl...

kur'an:akıl kelimesinin geçtiği ayetler

kur'an da akıl kelimesinin geçtiği ayetler (renkli olarak görmek için) kutsal metinlerde akıl. ************** rahman ve rahim olan allah'ın adıyla ve (yine) kendilerine: "insanların iman ettiği gibi siz de iman edin" denildiğinde: "düşük akıllıların iman ettiği gibi mi iman edelim?" derler. bilin ki, gerçekten asıl düşük-akıllılar kendileridir; ama bilmezler. (bakara suresi / 13) siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? oysa siz kitabı okuyorsunuz. yine de akıllanmayacak mısınız? (bakara suresi / 44) bunun için de: "ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun" demiştik. böylece, allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini g&o...

akıl nedir?

                             akıl nedir?                      yazan: muhammed hikmet tuzkaya arapça bir kelime olan akıl, lügatta "hayvanı bağlamak ve " gibi manalara gelir. 1 insanı zararlı fiillerden alıkoymak manasına da gelen akıl, ıstılahi olarak, "bilmek, anla- şuurlu olmak" gibi manaları ifade eder. 2 çoğulu "ukul"dür. akıl, ruhun dili ve basiretin nurudur. ruh için basiret kalbin marifeti, lisan ise aklın tercümanıdır. akıl iyi ile kötünün, güzel in arasını ayırt eden bir kuvve-i kutsiyyedir. akıllı olan kimse, baki olanı fan...

akıl

                                            akıl             emre- akıl fücûrât kazanına benzer. sevgi akla göredir. aklın belâsı çok büyük. aklı tasfiye edeceksin ki, sevgininne olduğunu anlasın.  aklı tasfiyeedilmeden vicdan parlamaz. büyüklük- küçüklük, kadınlık-erkeklik bir olmadan,insanın "tevhid" gözü açılmaz. açılmayınca da, her şeyi parça parça görür,gördüğü her parça da kendisine belâ olur.             aklın sıfatı şüphe, korku vehiddettir. "Âkıl bl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !