× "

akl lpg nasıl

" arama sonuçları

aklÎ delil

  akl&ıcirc; delil delîl; "mürşid, rehber, kılavuz" anlamlarına gelir. ıstılahda ise, "bilinmeyen şeylerin bilinmesini mümkün kılan şeydir." veya "kendisine iyice bakarak ve düşünerek, istenilene götüren şeydir." (el-cüveynî, el irşâd, mısır, 1369/1950, 8; elcürcânî, et-ta'rîfât, istanbul 1253, 61, et-tehânevî, keşşâfu ıstılâhâti'lfünûn, istanbul 1984, ı, 492). delîl, bize rehberlik eder ve bir şeyin doğru veya yanlış oluşu hakkında bizi bilgi sahibi ederek yol gösterir. olumlu veya olumsuz, hüküm vermemizi sağlar. delille öğrenilen ve doğruluğu kanıtlanan şeye &quo...

akl-ı küll

akl-ı küll mutlak varlığın kendisini bilmesine, yani zuhuruna, hükema "akl-ı küll" ismini vermiştir. buna islam filozofları "hakikat-i muhammediye"de derler. "böylece muhammed (sas)'in asıl olduğu malum oldu. çünki hakkında: sen olmasaydın felekleri yaratmazdım (h.k.) buyurulmuştur. şeref, gönül alçaklığı, hikmetler ve yüce makamların hepsi ne varsa, onun bağışı ve onun gölgesindedir. çünki ondan hasıl olmuştur. mesela bu el ne yaparsa akıl sayesinde yapar. onun üstünü aklın sayesi kaplamıştır. bir insanda aklın sayesi, gölgesi olmazsa, onun organları çalışmaz. şu halde bütün organlar akıl sayesinde her işi muntazam, iyi ve yer...

dervişane-bu akl-u fikr ile

dervişane-bu akl-u fikr ile ...

aklî delillerle sabit mucizeler

b- aklî delillerle sabit mucizeler hz. peygamber'in mucizelerinin başlıca naklî ve aklî olarak iki kısma ayrıldığını daha önce zikretmiştik. burada onlara kısa­ca temas etmekle yetineceğiz. zira hz. peygamber'in nübüvve­tini isbat eden aklî mucizeleri çok kere kelâm kitablarında yer almaktadır. aklî mucizeler, hz. peygamber'in nübüvvet ve risâletine aklen şehâdet eden bir kısım yüce, harikulade haller ve eserlerden ibarettir. bazıları bunların altı nevi olduğunu açıklamışlardır: 1- ilim ve fenden mahrum bir çevrede yetiştiği ve hiç kim­seden bir şey öğrenmediği halde en mükemmel bir seri'ât ve medeniyetin tesisine muvaffak o...

aklÎ delil

aklÎ delil delîl; "mürşid, rehber, kılavuz" anlamlarına gelir. ıstılahda ise, "bilinmeyen şeylerin bilinmesini mümkün kılan şeydir." veya "kendisine iyice bakarak ve düşünerek, istenilene götüren şeydir." (el-cüveynî, el irşâd, mısır, 1369/1950, 8; elcürcânî, et-ta'rîfât, istanbul 1253, 61, et-tehânevî, keşşâfu ıstılâhâti'lfünûn, istanbul 1984, ı, 492).delîl, bize rehberlik eder ve bir şeyin doğru veya yanlış oluşu hakkında bizi bilgi sahibi ederek yol gösterir. olumlu veya olumsuz, hüküm vermemizi sağlar. delille öğrenilen ve doğruluğu kanıtlanan şeye "medlûl" denir.delîller bir bakıma, aklı ve naklî (sem'î) olmak üzere ikiye ayrılır. "vahye ve işitmeye dayanan delîle" naklî delîl denir. naklî delile dînî delîl de denmektedir. kur'an ve hadislerin bildirdikleri, naklî delille...

türk dışişleri: israil'i akl-ı selim'e davet ediyoruz!

israil'in anadolu kartalı tatbikatıyla ilgili iddialarına türk dışişleri oldukça sert bir cevap verdi. israil'in saçmaladığını ima eden türk dışişleri, muhatabını akl-ı selime davet etti.anadolu kartalı tatbikatının ertelenmesi kararının diğer ülkelerle görüşülerek alındığını açıklayan dışişleri bakanlığı, israil'in iddialarına cezap verdi. bakanlık israilli yetkilileri açıklama ve tutumlarında aklıselime davet etti. dışişleri bakanlığı, anadolu kartalı tatbikatının uluslararası bölümünün ertelenmesinden siyasi bir anlam ve sonuç çıkarmanın doğru olmadığını, bu çerçevede israilli yetkililere atfen basında yer alan değerlendirmelerin kabulünün mümkün olmadığını ...

akl-ı meâş

akl-ı meâşakl-ı meâş, dünyânın geçici lezzetlerine bakarak, (büyüklenmek, kıskanmak, kendini beğenmek, kin ve düşmanlık gibi) hâlleri kalb hastalığı saymaz. akl-ı meâş kısa görüşlüdür. akl-ı meâşı, mala düşkün ve dünyâya bağlı olanlar beğenir. (imâm-ı rabbânî) ...

akl-ı feâl

akl-ı feâlfelsefecilerin akl-ı feâl dedikleri yalnız onların hayâllerinde bulunup, kısa akılları ile ortaya attıkları bir şeydir. islâm bilgilerine uymamaktadır. bunların bozuk inanışlarına göre, insan sıkışınca akl-ı feâle yalvarır, allahü teâlâdan bir şey istemez. allahü teâlânın dünyâda olup bitenlerle hiç ilgisi yoktur derler. bunlar sapık fırkaların hepsinden daha aşağıdırlar. (imâm-ı rabbânî)akl-ı meâd, peygamberlerde (aleyhimüssalevâtü vetteslîmât) ve evliyâda bulunur. akl-ı meâdı kuvvetlendiren şeyler, ölümü ve âhireti düşünen kimselerle bulunmaktır. (imâm-ı rabbânî)bir kimsenin nefsi ...

aklÎ delil

aklÎ delil delîl; "mürşid, rehber, kılavuz" anlamlarına gelir. ıstılahda ise, "bilinmeyen şeylerin bilinmesini mümkün kılan şeydir." veya "kendisine iyice bakarak ve düşünerek, istenilene götüren şeydir." (el-cüveynî, el irşâd, mısır, 1369/1950, 8; elcürcânî, et-ta'rîfât, istanbul 1253, 61, et-tehânevî, keşşâfu ıstılâhâti'lfünûn, istanbul 1984, ı, 492).delîl, bize rehberlik eder ve bir şeyin doğru veya yanlış oluşu hakkında bizi bilgi sahibi ederek yol gösterir. olumlu veya olumsuz, hüküm vermemizi sağlar. delille öğrenilen ve doğruluğu kanıtlanan şeye "medlûl" denir.delîller bir bakıma, aklı ve naklî (sem'î) olmak üzere ikiye ayrılır. "vahye ve işitmeye dayanan delîle" naklî delîl denir. naklî delile dînî delîl de denmektedir. kur'an ve hadislerin bildirdikl...

allah`ın varlığına aklÎ deliller

1-hudûs (sonradan varolma) delilleriyle allah'ın varlığını ispat. bu âlem, yok iken sonradan var olmuştur. o halde, başlangıcı olmayan bir var ediciye muhtaçtır. varlığı ve yokluğu kendinden olmayan bu âlemin, varlığını yokluğuna tercih eden bir mucide ihtiyacı vardır. o mucidin de varlığının kendinden olması; vâcibu'l-vücud olması gerekir. bir başka yaratıcıya muhtaç olmadan varlığı kendinden olan tek varlık ise allah teâlâ'dır. bu halde bu âlem vâcibu'l vücud olan bir yaratıcıya muhtaçtır. bu delîli de iki maddede inceleyebiliriz: a) cisimlerin sonradan yaratılması esasına dayanan delil. kelâm âlimleri bu delîli şöyle açıklarlar: bu âlem, suretiyle ve maddesiyle hâdistir (sonradan varolmuştur). her hâdis (sonradan varolan) mutlaka bir muhdise (mucide) muhtaçtır. o hal...

gökhan selçuk

                                           geometri dersi öğretmeni kendisi iyi bir hoca fotoğraf gençlik hali şimdi daha yaşlı :)...

nazım özgür

                                                kendisi okulumuzun kimya öğretmenidir derslerdeki asabiyetiyle tanınır kendine özgü bir ders anlatışı vardır (yani çok hızlı)(tanjant kotanjant) ...

aklÎ delil

aklÎ delil delîl; "mürşid, rehber, kılavuz" anlamlarına gelir. ıstılahda ise, "bilinmeyen şeylerin bilinmesini mümkün kılan şeydir." veya "kendisine iyice bakarak ve düşünerek, istenilene götüren şeydir." (el-cüveynî, el irşâd, mısır, 1369/1950, 8; elcürcânî, et-ta'rîfât, istanbul 1253, 61, et-tehânevî, keşşâfu ıstılâhâti'lfünûn, istanbul 1984, ı, 492).delîl, bize rehberlik eder ve bir şeyin doğru veya yanlış oluşu hakkında bizi bilgi sahibi ederek yol gösterir. olumlu veya olumsuz, hüküm vermemizi sağlar. delille öğrenilen ve doğruluğu kanıtlanan şeye "medlûl" denir.delîller bir bakıma, aklı ve naklî (sem'î) olmak üzere ikiye ayrılır. "vahye ve işitmeye dayanan delîle" naklî delîl denir. naklî delile dînî delîl de denmektedir. kur'an ve hadislerin bildirdikl...

bu akl-u fikr ile/dervişane

<p style="margın: 0px"></p> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hlalrydxjfm"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hlalrydxjfm" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>     ...

ultraslan akl

her zaman her yerde şempiyon cimbom bu site ultra aslan akl gurubu tarafından belirtilen tarihte açılmıştır cimbom burda olaca çok yakında üyelerimizde burda olacak konyada yaşayıp 12 yaşından büyük olan herkes üye olabilir üyelere özel üyelik kartlarımızda var türkiyede en büyük taraftar gurubunun nalçacı olmadığını göstermek için sizde üye olun konyadaysanız beni selçuklu atatürk lisesinde bulabilirsiniz ayrıca mustafakoc_2006@hotmail.com den bize ulaşabilirsiniz ayrıca diğer yerimiz http://karamustafa.blogcu.com ordanda bilgi alabilirsiniz mustafa koç ultraslan akl başkanı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !