× "

alevilikte cinsellik

" arama sonuçları

alevilerde oruç

alevilierde muharrem orucu nedir, nasil tutulur? oruç nedir? oruç, insanın bedenini disiplin ve denetim altına almak, ruhsal yapısını güçlendirmek için yaptığı bir ibadettir. oruç ibadeti belirli zamanlarda yeme, içme ve cinsellik gibi istekleri/duyguları terk ederek zihinsel/ruhsal yapıya ağırlık vermektir. bazı inançlarda oruç tamamıyla yeme-içmeden uzak durmak seklinde olabileceği gibi, et ve diğer hayvansal mamuller gibi belirli yiyecekleri yememek şeklinde de olabilir. hemen hemen bütün inançlarda oruç ibadeti vardır. aleviler oruç tutarlar mı? hemen hemen bütün inançlarda oruç ibadeti vardır. alevi inancında da oruç ibadeti vardır ve ...

islam’ın ritüelleri

islam’ın ritüelleri   “ritüel” sözcüğü hind-avrupa kökünde “ritu” (saymak) imiş… oradan letinceye “ritus” (ayin, tören, merasim, örf, adet) olarak geçmiş, orta-latincede “ritüale”  olmuş… ordan da fransızcaya  “rituel”, ingilizceye “ritual” olarak yerleşmiş… “âyin” kelimesi ise türkçeye farsçadan geçmiş ve görenek, tören, merasim anlamına geliyor. osmanlıcada kullanılan “şehrâyin” bu anlamda tören, merasim, şenlik ayı demek. “ayna” kelimesi de bu kö...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !