× "

allahüla

" arama sonuçları

alak suresi'nin havası

alak suresi'nin havasıriyazatlı olarak oniki (12) gün oruç tut. her zaman abdestliolup, insanlarla fazla konusmaktan ve dedikodu dan uzak dur.oniki gün böyle devam edersen ruh un daha tesirli ve güçlü olur.onüçüncü gün tenha bir mekanda yedi gün halvete giripasagıdaki alak suresinin azimetini oku. yedincigün allah teala nın izniyle bu kaseme tasarruf eder ve bu kasemikullanma hakkına sahip olursunalak suresi'nin kasemi: bismillahirrahmanirrahim allahüla la ilahe illa hu.ya ahiyyen ya serahiyyen ecib ya rukyail ve ya müzhib ve bi hakki littahtil ve bi hakki kra’ bismi rabbikellezi halak. halakal insane min alak. allahümme ya ahiyyen ya serahiyyen ecib ya cebrail ve ya mürreh ve bi hakki mehtahtil ve bi hakki kra’ ve rabbükel ekram.*******allahümme ya ahiyyen ya serahiyyen ecib ya mikail v...

alak suresi'nin havası-alak suresi'nin kasemi

alak suresi'nin havası riyazatlı olarak oniki (12) gün oruç tut. her zaman abdestli olup, insanlarla fazla konusmaktan ve dedikodu dan uzak dur. oniki gün böyle devam edersen ruh un daha tesirli ve güçlü olur. onüçüncü gün tenha bir mekanda yedi gün halvete girip asagıdaki alak suresinin azimetini oku. yedinci gün allah teala nın izniyle bu kaseme tasarruf eder ve bu kasemi kullanma hakkına sahip olursun alak suresi'nin kasemi: bismillahirrahmanirrahim allahüla la ilahe illa hu.ya ahiyyen ya serahiyyen ecib ya rukyail ve ya müzhib ve bi hakki littahtil ve bi hakki kra’ bismi rabbikellezi halak. halakal insane min alak. allahümme ya ahiyyen ya serahiyyen ...

kur'an okumakla ilgili

kur'ân okumakla ilgilisual: kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?cevapkur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır! bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle: (kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.) [buhari] (kur'an okuyan kimse, bunamaz.) [tirmizi] (kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [buhari] (kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [darimi] (her gece on âyet okuyan, gafillerden sayı...

kur'anı kerim okumak ve dinlemek

 kur'an-ı kerim okumak ve dinlemeksual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka...

3 - al-i imran suresi

3-Âl-i imranmedine'de nâzil olmuştur. 200 (iki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde hz. meryem'in babasının mensup olduğu imrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır.   1- elif, lâm mîm, 2- allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur. 3-4- o, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu kitabı hak ile indirdi. daha önce insanlara hidayet olarak tevrat'ı ve incil'i de yine o indirmişti.. evet bu furkan'ı da o indirdi. gerçek şu ki, allah'ın âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardır. allah çok güçlüdür, intikamını alır. 5- şu da kesindir ki, ne yerde, ne de gökte hiçbir şey allah'a gizli kalmaz. 6- sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren o'dur. kendisinden başka tanrı olmayan, şan, şere...

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yaz...

kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yazmak ve böyle yazılmış olanı okumak haramd...

kur'an okumakla ilgili

kur'an okumakla ilgili sual: kur’anı türkçe tercümesinden okumak uygun mu?cevaphayır, değildir. diyanetin hazırladığı kur'an-ı kerim mealinin önsözünde diyor ki:(kur'an-ı kerim, yalnız türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz.)büyük islam âlimi ibni hacer-i mekki hazretleri buyurdu ki: (kur'an-ı kerimi arapçadan başka harf ile yazmak ve kur'an-ı kerim yerine tercümesini okumak haramdır. kur'an-ı kerimi tercüme etmek başka, yapılan tercümeyi kur'an yerine koymak başkadır. arapçadan başka harf ile yazmak ve bö...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !