× "

allahümme ya şafi

" arama sonuçları

yasin ile hacet duası

yasini şerif ve hassaları bu surenin tesiri her yönden çoktur.peygamber efendimiz a.s şöyle buyurmuşur.yasin okunduğu şey içindir ( her ne maksat için okunsa o şeye etkisi olur )yasin okumaya devam edenin geçmiş ve gelecek günahları af olur.kuranı kerimdeki sırrı ilahide yasini şeriftedir ve yasini şerifteki 4 ayette gizlidir. onlarda 55 , 56 , 57 ve 58 ayetleridir.bu hadisi şeriften anlaşılıyorki yasini şerif dünyevi ve uhrevi her hususta havası celilesi tesir eden büyük bir hazinedir.  her hacetiniz için aşağıdaki gibi okuyabilirsiniz yasin süresini günlere göre okuma şekli yasin suresinde 7 mubin vardır ve bu mubinler yedi güne bölünmüştür. her gün...

kevser havuzundan kana kana içmek isteyenlerin okuyacağı salavat

ve fi mülkike müstemirratün* fe bil kudratilleti sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat* sehhır li matlubi ve sehhır li kalbel mahlukat* inneke ala külli şey’in kadir* ecib da’veti ya hayyü ya kayyum* ya bedias semavati vel ard* ya malikel mülki ya zel celali vel ikram* ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* vel hamdü lillahi rabbil alemiyn* cünnetül esma bismillahirrahmanirrahiym* ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddusün* se yec’alüllahü ba’de usrin yüsra*   veysel karani hazretleri’ne ait münacat bismillahirrahmanirrahiym* mevlaye entel mevla ve enel abdü ve hel yerhamül abde illel mevla*...

salavatlar,dualar ve hazreti peygamber (s.a.v.)’in mübarek isiml

  salavatlar ve hazreti peygamber (s.a.v.)’in mübarek isimlerini okumanın fazileti aleyhisselam manası: allahın selamı, onun üzerine olsun. aleyhissalatu vesselam manası: allahın salatu selamı onun üzerine olsun. [sallallahu aleyhi ve sellem manası: allahu teala, ona salatu selam etsin. allahumme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed manası: allahım! (peygamberimiz) hz.muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle. allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim manası: ey allahım ! efendimiz, büyüğümüz muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(rahmet et, selametlik ver.) allahumme salli ala muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yev...

allahu teala'ya hamd etmek

    allahu teâlâ buyuruyor: (ey resulüm) de ki: hamd olsun allah'a; selâm olsun, o'nun seçtiği (peygamber) kullarına...”[1] "de ki: allah'a hamd olsun; o, yakında size azab alâmetlerini göste­recektir. "[2] "söyle: o allah'a hamd olsun ki, evlâd edinmemiştir."[3] "eğer şükrederseniz, elbette size nimetlerimi arttırırım."[4] "beni ibadetle anın ki, ben de sizi mağfiretle anayım. bana şükredin de nankörlük etmeyin."[5] allah'a hamd ve şükür etmeyi emreden ve faziletlerini açıklayan ayetler çoktur. 295- ebû hüreyre'den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine...

cevşenin havası

cevşen’in havassı -------------------------------------------------------------------------------- 1 işlerin açıklığı için: اللهم انى اسئلك باسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا اله الا انت الغوثَ الغوثَ خلّصنا من النار allahümme inni es’elüke bi-esmaike’l-hüsna ya allah, ya rahman, ya rahim, ya kerim, ya mukim, ya a’zim, ya kadim, ya alim, ya halim, ya hakim. subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. 2 belaların def’i için: يا سيدَ السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولىّ الحسنات يا غافر الخطيـات يا مُعطىَ المسألات يا قابل الثوبات يا سامع الاصوات يا عالم الخفيّات يا دافع البليّات سبحانك يا اله ...

hac ve ayrıntıları

  haccın zikirleri   bil ki, haccın zikir ve duaları çoktur; bunlar bir sayıya bağlanamazlar. fakat biz maksadlarına göre önemlilerini göstereceğiz. hac konusunda­ki zikirler iki kısımdır: hac yolculuğundaki zikirler ve haccın kendisinde-* ki zikirler. biz hac yolculuğundaki zikirleri, inşaallah yolculuklarla ilgili bölümde anlatacağımız için, bunları sonraya bırakıyoruz. haccın kendisi ile ilgili zikirlere gelince, biz onları inşaallah tealâ hac işlerinin sırasına göre anlatacağız. çoğunda da, kitabın uzamasından bun­ları inceleyenlerin usanmasından korkarak delilleri ve hadisleri kaldıra­cağım. çünkü bu bölüm doğrusu çok uzundur. bundan dolayı inşaallah teal...

salavat-ı şerife getirmenin fazileti hakkında hadis-i şerifler

fazileti: bu salavat-ı şerifeyi bir defa okuyarak efendimiz aleyhisselam’a salavat getiren kimse altı yüz bin defa salavat okumuş gibi ecre nail olur. ebu said el-hudri(r.a) dedi ki: “bir cemaat, bir mecliste rasulüllah(s.a.v.)’e salat ü selam getirmezse, cennete girseler dahi, yani pişmanlık duyacaklardır.” rasulüllah (s.a.v.) buyuruyor: -eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan, bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: “ya hayyu ya kayyum*” sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir.” salavat-ı şemsiyye bismillahirrahmanirrahiym* allahümme salli alez zatil muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh* şemsi semail esrar* ve mazharil envar* v...

tüm hastalarımıza dua edelim

  tüm hastalarımız için dua edelim dostlar... rabbim razı olsun ve kabul buyursun. allahümme rabbennasi müzhibel besi işfi enteş şafi la şafi illa ente işfi şifaen la yuğadiru sekamen büyük allah'dan, büyük arş'ın rabbi allah'dan hastalarımıza şifâ vermesini istiyorum! büyük allah'dan, büyük arş'ın rabbi allah'dan hastalarımıza şifâ vermesini istiyorum! büyük allah'dan, büyük arş'ın rabbi allah'dan hastalarımıza şifâ vermesini istiyorum! büyük allah'dan, büyük arş'ın rabbi allah'dan hastalarımıza şifâ vermesini istiyorum! büyük allah'dan, büyük arş'ın rabbi ...

kıymetlı selavatı serıflerımız;;;;;

mevlıt kandılımız hayırlı ugurlu olsun ;selametle kalın ;hoscakalın;     kevser havuzundan kana kana içmek isteyenlerin okuyacağı salavat allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ensarihi ve eşyaıhi ve muhıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm ecmeıyne ya erhamer rahımiyn* hazreti peygamber (s.a.v.)’in mübarek isimlerini okumanın fazileti allahümme salli ve sellim ve barik ala men ismühü seyyidina muhammed ahmed, hamid, mahmud, ahyed, vahiyd, mah, haşir, akıb, taha, yasin, tahir, mütahhir, tayyib, seyyid, resul, nebiyy, resulür rahmeh, kayyim, cami’u, muktefin, mukfin, resulül mülahim, resu...

allahu teala'ya hamd etmek

allahu teala'ya hamd etmek allahu teâlâ buyuruyor: (ey resulüm) de ki: hamd olsun allah'a; selâm olsun, o'nun seçtiği (peygamber) kullarına...”[1] "de ki: allah'a hamd olsun; o, yakında size azab alâmetlerini göste­recektir. "[2] "söyle: o allah'a hamd olsun ki, evlâd edinmemiştir."[3] "eğer şükrederseniz, elbette size nimetlerimi arttırırım."[4] "beni ibadetle anın ki, ben de sizi mağfiretle anayım. bana şükredin de nankörlük etmeyin."[5] allah'a hamd ve şükür etmeyi emreden ve faziletlerini açıklayan ayetler çoktur. 295- ebû hüreyre'den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre,re-sûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "her şerefli iş ki, ona allah'a hamd ile başlanmamıştır; o iş bereket­sizdir." bir rivayet de şöyledir: "her söz ki, ona alla...

allahu teala'ya hamd etmek

allahu teala'ya hamd etmekallahu teâlâ buyuruyor:(ey resulüm) de ki: hamd olsun allah'a; selâm olsun, o'nun seçtiği (peygamber) kullarına...”[1]"de ki: allah'a hamd olsun; o, yakında size azab alâmetlerini göste­recektir. "[2]"söyle: o allah'a hamd olsun ki, evlâd edinmemiştir."[3]"eğer şükrederseniz, elbette size nimetlerimi arttırırım."[4]"beni ibadetle anın ki, ben de sizi mağfiretle anayım. bana şükredin de nankörlük etmeyin."[5]allah'a hamd ve şükür etmeyi emreden ve faziletlerini açıklayan ayetler çoktur.295- ebû hüreyre'den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre,re-sûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:"her şerefli iş ki, ona allah'a hamd ile...

nur duası

ahmed ziyaeddin gümüşhanevi hazretleri, aşağıda gelen duanın büyük sırları ve faziletlerinin olduğundan bahsetmektedir.mana bakımından da azametli bir duadır. gönüllerde allah resulü'nün aşkını artıran bir duadır:bismillahirrahmanirrahiym* allahümme nevvir ayni bi hurmetismi muhammed* allahümme nevvir ayni bi hurmeti fı'li muhammed* allahümme nevvir ayni bi hurmeti sirri muhammed*allahümme nevvir ayni bi hurmeti sıdkı muhammed* allahümme nevvir ayni bi hurmeti hılmi muhammed* ya envaren nuri ya münevviral ümuri ya şafi ya kafi ya müafi aşşık muhammeden bi hurmeti hazihil esmai ya allahü ya allahü ya allahü ya allah*kişi ne isterse dileğine kavuşur inşallahherhangi bir murada ermek ve kavuşmak i&c...

ehl-i beyti sevmenin gereği ve fazileti

allahu teâlâ’yı seven kimse, elbette o’nun sevdiklerini de sever. önce allah’ın habibi hz. rasûlullah’ı (s.a.v) sever. sonra ona ait olan, ondan sayılan, onunla anılan her şeyi sever. sevmesi de gerekir. bunların başında ehl-i beyt gelir.ehl-i beyt kimdir?ehl-i beyt, hz. rasûlullah (s.a.v) efendimizin ailesi ve evlâtlarıdır. mü’minlerin anneleri, hz. fatıma, hz. ali, hz. hasan ve hz. hüseyin (r.anhüm), ehl-i beytin şerefli ferdleridir.( râzî, tefsir-i kebir, xxv, 181)rasûlullah (s.a.v) efendimizin şerefli nesebi hz. hasan ve hz. hüseyin vasıtasıyla devam ettiği için, onların kıyamete kadar gelecek olan evlâtları da ehl-i beyt’in birer parçasıdır onları sevmek her mü’minin vazifesidir. bu sevgi çok şerefli ve gereklidir. kalbinde azıcık ehl-i beyt s...

bir mum

dostlukla ilgili bir hihaye cünüp iken bebek emzirme tövbe mi yerine getiremiyorum hz.abdulmuttalibin hayatı ölümden sonra hayvanların yasamı allah, şehidin kul borçları hariç, diğer bütün günahlarını bağışlar allahım! senden hep doğru yolda yürümeyi, emirlerine uyup, yasaklarından kaçmayı, iffetli olmayı ve parça tercümesi hasis ne demektir? lütfen cevaplayın yardımla ılgili türklerin söylediği güzel sözler kuranı kerimde cennet ve cehennemin yeri ve önemi şafi meshebinde namaz rekatları nasıl oluşmaktadır yani vakitlere göre kaç rekattır kaçı farz kaçı allahümme ya muk...

420 adet ılahı,ezgı,kasıde,sıır,naat (ındır)

  420 adet ılahı,ezgi,sıır,naat,kasıde,dua bılgısayarına ındır   abdulbaki kömür - çocuğumabdulbaki kömür - gökkuşağıabdulbaki kömür - kar çiçekleriabdulbaki kömür - zulüm coğrafyasıabdulkadir şehitoğlu - aç ellerini gönüldenabdulkadir şehitoğlu - gül benzinin gülşenineabdullah akbulak - hasret ateşiabdullah akbulak - tek tekabdullah takdim - annemabdullah takdim - rabbim sorar bizeabdullah takdim - firar ediyorumabdurrahman önül - kırmızı güllerabdurrahman önül - hak yarababdurrahman önül - ay yüzlüabdurrahman önül - kabede hacılarabdurrahman önül - kerbelaabdurrahman önül - uçun kuşlarabdurrahman önül - zahid sultanabdurrahman önül - yalancı dünyaabdurrahman önül - ümmetlerinabdurrahman önül - affet ya rababdurrahman önül - beytullahın etrafındaabdurrahman önül - dilimdesi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !