× "

allahın varlığının delilleri

" arama sonuçları
allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

  varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. hâlbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kâinatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkânsızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki, yok hiçbir zaman ispat edilemez... iki ispat edici, binlerce nefy ve inkâr ediciye tercih edilir. iki kişi aynı hakikatte ittifak etmişse, binlerce insanın kendi dar pencerelerinden şahsî bakışlarıyla onu inkârları hiçbir değer ifade etmez. bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemey...

allah'ın varlığının delilleri..

allah'ın varlığının delilleri.. varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez... bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, o inkarcı ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların...

allahın varlığının delilleri 19. delil: yaratılıştaki mana delil

delil 19: yaratılıştaki mana delili elimize bir hokka mürekkep alsak ve boş bir kâğıdın üzerine döksek, asla manalı bir sayfa vücuda gelmez. o hâlde diyebiliriz ki: sayfadaki mana, mürekkebi kâtiplik ve faillik makamından tart eder ve kovar. zira sayfadaki mana, kâtibinin ve failinin irade sahibi, kudret sahibi ve ilim sahibi olduğunu gösterir. bu sıfatlar ise mürekkepte yoktur, öyleyse sayfaya kâtip olamaz. bütün dünya toplansa sayfadaki, mana ifade eden kelime ve cümlelerin mürekkebin tesadüfen dökülmesi sonucunda oluştuğuna bizi ikna edemez. kâinat dahi böyle manalı bir kitap değil midir? bu manalı kitabın mürekkep hükmündeki ira...

allahın varlığının delilleri 18. delil: fiillerdeki mükemmellik

delil 18: fiillerdeki mükemmellik delili şu âlemde gözüken fiillerdeki mükemmellik, bu fiillerin cansız ve şuursuz sebeplerden çıkma ihtimalini reddeder. zira bu fiillerde öyle bir mükemmellik vardır ki, değil cansız ve şuursuz sebepler, mahlukatın en akıllısı olan insan bile bu fiilleri yapmaktan âcizdir. hatta birçoğunu anlamaktan bile âciz... bu meseleyi daha net kavrayabilmek için üç misal vereceğiz ve bu misaller üzerinde “fiillerdeki mükemmellik” delilini tefekkür edeceğiz: insanın en basit zannedilen fiillerinden biri de yutma işlemidir. isterseniz gelin bu işlemin nasıl cereyan ettiğine bir bakalım: yutma esnasında küçü...

allah'ın varlığının delilleri her yerdedir

  allah'ın varlığının delilleri her yerdedir yukarıda birkaç örneğini saydığımız iman hakikatlerinde de gördüğümüz gibi allah'ın yarattıkları üzerindeki üstün güç ve ilminin tecellileri açıktır. bu iman hakikatlerini okuyan hiçbir vicdanlı insan, bunların tesadüfen ya da kendiliğinden oluştuğunu iddia edemez. bu örnekler gibi evrende, gökyüzünden bitkilere, insan hücresinden hayvanların ustaca yaptıkları yapılara kadar milyarlarca iman hakikati vardır. bu nedenle iman hakikatlerine her yerde her an rastlamak mümkündür. aslında sürekli olarak iman hakikatleriyle çevrili yaşadığımızı söylemek daha doğru olur. allah kullarının beden...

allahın varlığının delilleri 3. delil : hudus delili

delil-3: hudus delili (her sonradan yaratılanın bir yaratıcıyı gerektirmesine  "hudus delili" denilir.) bir odaya bir kalem ile kâğıt koysak ve ikisini tam bin sene baş başa bıraksak. acaba tek bir ‘a' harfinin kâğıtta vücut bulması mümkün müdür?    ya da bir odaya bir parça tahta, biraz çivi ve bir de çekiç koysak ve bu eşyaları yine tam bin sene baş başa bıraksak. acaba bu bin senede bir masanın kendi kendine oluşması mümkün müdür?    ya da yine bir odaya biraz boya ile bir de tuval koysak ve yine onları bin sene hatta on bin sene baş başa bıraksak. bir resmin kendi kendine oluşması mümkün müdür?   ...

allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

  soru: allah'ın varlığının delilleri nelerdir?   varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez... bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı...

allah'ın varlığının delilleri

varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez... bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. mümin i&...

allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

allah'ın varlığının delilleri nelerdir? varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez...bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. mümin için kapalı kapı yoktur. yeter ki gözlerini yummasın!.....

allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez...bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. mümin için kap...

allah'ın varlığının delilleri

allah'ın varlığının delilleri _________________________   varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. mümin için kapalı ka...

allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

allah'ın varlığının delilleri nelerdir? varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez...bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. mümin için kapalı kapı yoktur. yeter ki gözlerini y...

allah'ın varlığının delilleri nelerdir?

allah'ın varlığının delilleri nelerdir? varın ispatı, yokun ispatından her zaman daha kolaydır. bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. halbuki yokluğunu iddia eden kimse bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. bu ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat edilemez...bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini iddia edemez. işte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. mümin için kapalı kapı yoktur. yeter ki gözlerini y...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !