× "

alper tunga

" arama sonuçları

alper tunga sagusunun biçimsel incelenmesi

alpe er tunga sagusu ahenk unsurları:   ölçü: 4+3 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.(/) durakları gösterir. uyak: aaab/cccb/dddb/eeeb/fffb… düz kafiye vardır.genelde yarım kafiye kullanılmıştır. redif: yukarıda gösterilmiştir. sese dayalı edebi sanatlar: “t,g,k” seslerinin sık tekrarlanmasıyla ali terasyon, “”a,u” seslerinin tekrarıyla asonans yapılmıştır.   yapı unsurları: nazım birimi: dörtlük nazım birimi sayısı: 5 uyak şeması: aaab/cccb/dddb/eeeb/fffb (düz kafiye örgüsü) tema:ölümün ardından duyulan acı (ağıt) nazım türü: sagu ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimler ...

<b>alper tunga</b> öldü mü?

alper tunga öldü mü?

alper tunga öldü mü? karikatür - yiğit özgür...

alper tunga destanı....

alper tunga destanı "bugünkü türkçemizle: "al er tunga, türk beyleri içinde adı ve kutsallığı bilinen ve tanınan bir yiğit idi; geniş bilgisinin yanında sayılamayacak kadar çok fazileti vardı; bilgiliydi; anlayışlıydı, meziyetleri çoktu." alp er tunga destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı divan-ı lügat-ı türk' tür. milattan sonra onbirinci yüzyılda kaşgarlı mahmut tarafından yazılan bu eserde, destanın, büyük bir ihtimalle son kısımlarına aid bir ağıt (sagu) yazılı olarak verilmekredir. bu türk beylerind atı belgülük, tunga alp er idi kutı belgülük, bedük bilgi birle öküş erdemi, biliglig ukuşlug budun ködremi, tacik...

alper tunga destanı

  yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî türk destanı alp er tunga destanıdır. fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve türk boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde türk boylarını coşturan destanlar, özellikle oğuz kağan destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız, alp er tunga destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı divan-ı lugat-it türk'tür. milâttan sonra on birinci yüzyılda kâşgarlı mahmut tarafından yazıl...

alper tunga destanı

alper tunga destanı yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî türk destanı alp er tunga destanıdır. fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve türk boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde türk boylarını coşturan destanlar, özellikle oğuz kağan destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız, alp er tunga destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı divan-ı lugat-it türk'tür. milâttan sonra on birinci yüzyılda kâşgarlı mahmu...

alper tunga & manga evdeki ses dinle 2010

manga grubu ve alper tunga 'nın beraber seslendirdiği evdeki ses isimli video klip çalışması müzik kanallarında çıkmaya başladı. bu sayfada ikilinin güzel çalışmasını sizlerle paylaşıyoruz. iyi seyirler. ...

alper tunga ve şahname

  alp er tunga veya efrasyap biraz daha devam edelim ki, tesbitimizin doğruluğu ortaya çıksın. hem de iran kaynaklarından!... taberî diyor ki: - "farslara gelince, ancak feridun oğullarının hükümdarlık ettiğini söyler, (ama) kendi kavimlerinden olmıyan yabancı biri hükümdarlık etmişse, onun hükümdarlığı haksızlıkla ele geçirdiğini iddia ederler." -"tuc ile selm kardeşleri irec'i öldürdükten sonra yeryüzünü aralarında bölerek 300 yıl hüküm sürdüler. bu arada irec'in oğlu minuşehr hükümdardı. türk kavminden toc'un oğlu, onun üzerine saldırarak ırak'tan sürmüşse de, daha sonra minuşehr onu me...

şanışer methüsena feat alper tunga - yorgun asker mp3 indir

şanışer feat. alper tunga - yorgun asker (3:04)http://www.ziddu.com/download/5856833/eryorgunaskerfeat.alpertungawww.saniseronline.com.mp3.html...

şanışer - yorgun asker (ft. alper tunga)-yürüyorum hasretin- zam

şanışer - yorgun asker (ft. alper tunga)nakarat yaz bu kalemin yorgun askeri yerden topla kayan yıldızları yok bana dermanı cennetin kan dolu gözlerim revan dört yanım alper tunga verse bi ben kayıp bu bende virane ben bedende divane küllerim dumanlanır be her bi yelde rapimle ben mi kaldım?belimde düşman! pişman oldu hergünüm dünüm yaralı her bedelde bu belde bertaraf ve karanlık her taraf mecalden yetim kalan benim betim ve kalem kırık kelam eder satır kara hal harap ağız kokar şarap ve sol yanım yara gözüm kara ferim kayıp,yok sözümdeyim ayıp bir hüzünle geldi güz ve bahara güz ayıplayıp susuyorum avazım çıktığı kadar, pusuyorum ayazın yıktığı kadar. doğarken her günümde b...

alper tunga - müslüman mı döktü kan rap mp3 indir

alper tunga - müslüman mı döktü kan rap mp3 indirhttp://www.mediafire.com/?xzjmjnemv0u...

alper tunga destanı

yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî türk destanı alp er tunga destanıdır. fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve türk boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde türk boylarını coşturan destanlar, özellikle oğuz kağan destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız,alp er tunga destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı divan-ı lugat-it türk'tür. milâttan sonra on birinci yüzyılda kâşgarlı mahmut tarafından yazılan bu eserde, destanın, b&...

alper tunga destanı

alp er tungaalp er tunga derler bir kağan vardı,ona yeryüzü dar, gökyüzü dardı.tuğ yapmıştı gökyüzüne güneşi,bilgelikte dahi yoktu bir eşi.gök-türk, uygur, karluk ve karahanlı,daha nice türkler, adları şanlı,onu özlerine ata saydılar,utkusunu dört bucağa yaydılar. •••••• uçmağa varınca ol ulu kağan,yıkıldı üstlerine gök kurıkan...anca kanlı yaş döküp yoğladılar...çığrışıp ağladılar... ağladılar...alp er tunga'nın m.ö. 7. yüzyılda yaşamış, çok sevilen, kahraman bir türk hükümdarı olduğunu biliyoruz. belgeler onun "türk beğleri içinde adı ve kut'u ile tanınmış, bilgili, erdemli, büyük illeri elinde tut...

alper tunga&rakiep bir köle tahtı full album

alper tunga&rakiep bir köle tahtıparça listesi;01 - rakiep - hahamla görüşme 02 - alper tunga & rakiep - tek kıde03 - alper tunga - kapandı perdem 04 - alper tunga & rakiep - köle tahtı 05 - rakiep - ınsanlığın çöküşü 06 - alper tunga - müslüman mı döktü kan alper tunga&rakiep bir köle tahtı full album indirrar şifresi:www.illegalrap.com dur ...

alper tunga destanı

alper tunga destanı   sakalar dönemine âit alp er tunga ve şu olmak üzere iki destan tesbit edilmiştir.      alp er tunga, m.ö. vıı. yüzyılda yaşamış kahraman ve çok sevilen bir saka hükümdarıdır.      alp er tunga orta asya'daki bütün türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra kafkasları aşarak anadolu suriye ve mısır'ı fethetmiş ve saka devletini kurmuştur.      alp er tunga'nın hayatı savaşlarla geçmiştir. uzun süre mücadele ettiği iranlı medlerin hükümdarı keyhusrev 'in davetinde hile ile öldürülmüştür.      alp er tunga ile iranlı med hükümdarları arasındaki bu mücadelelerin hatıraları uzun asırlar hem türkler hem iranlılar arasında yaşatılmıştır. &nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !