× "

alpin tundra

" arama sonuçları
kutup iklimi'nin özellikleri nedir?

kutup iklimi'nin özellikleri nedir?

sıcaklık yıl boyunca 0°c’nin altındadır sıcaklığın düşük olması buharlaşmayı engellediği için yağış az ve kar biçimindedir sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.   dünyanın sürekli olarak karlar ve buzlarla kaplı olan kutup bölgelerinde görülen iklim tipidir. kuzey kutbu çevresinde grönland adası’nın iç kısımlarında ve antarktika’da etkilidir. sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0°c nin altındadır. sıcaklık, çoğu zaman -40°c ye, hatta daha altına iner. yıllık sıcaklık farkı 30°c dolaylarındadır. güneşlenme süresi çok uzun olmasına rağmen sıcaklık yükselemez. çünkü güneş ışınl...

dünyadaki bitki türleri ve bitki örtüsü haritası

dünyadaki bitki türleri ve bitki örtüsü haritası

         dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru: 1. geniş yapraklı ormanlar 2. savanlar 3. kaktüs 4. bozkır 5. maki 6. orman-çayır 7. iğne yapraklı ormanlar 8. tayga ormanları 9. tundra şeklinde sıralanır. v her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç) v farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar. v yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki örtülerinin de kısa mesafeler dâhilinde değişmesini sağlar.  ...

ekolojik terimler - a

ekolojik terimler   a   a horizonu: toprağın, organik madde birikiminin ve biyolojik etkinliklerin en fazla olduğu, yüzey katmanı.   abissal zon: deniz ve okyanusların taban dip kısmındaki bölge.   abiyotik: bir ekosistemin su, hava, ışık ve besin elementeleri gibi cansız parçalardan oluşan bileşenleri.   ada biyocoğrafyası: bir adadaki tür sayısının; orada mevcut olup, nesilleri tükenen türler ile oraya dışarıdan yeni göç eden türler arasındaki denge sonucunda belirlendiğini ileri süren teori.   aerobik: serbest oksijenin varlığında yaşam ya da süreç. oksijen, atmosferde olduğu gibi gaz halinde veya suda olduğu gibi çözünmü...

dünyada görülen bitki örtüleri ve özellikleri

dünyada görülen bitki örtüleri ve özellikleri

dünyayı kaplayan örtü:  bitkiler dünya bitki örtüsü haritası dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru: 1.      geniş yapraklı ormanlar2.      savanlar3.      kaktüs4.      bozkır5.      maki6.      orman-çayır7.      iğne yapraklı ormanlar8.      tayga ormanları9.      tundra  şeklinde sıralanır.  v      her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. başka bir ifadeyle benzer iklim şar...

3500 adet map download

counter strıke 1.5 counter strıke 1.6 mapları [3500+ adet] 1.5 ve 1.6 default mapları link 1 (freakshare) link 2 (hotfile) link 3 (fileserve) [arşiv boyutu : 66mb - arşivden çıkmış hali : 151mb - map adedi : 51] içindekiler : kod: 1.5 default maps: as_oilrig.bsp as_tundra.bsp cs_747.bsp cs_assault.bsp cs_backalley.bsp cs_estate.bsp cs_havana.bsp cs_italy.bsp cs_militia.bsp cs_office.bsp cs_siege.bsp de_aztec.bsp de_cbble.bsp de_chateau.bsp de_dust.bsp de_dust2.bsp de_inferno.bsp de_nuke.bsp de_piranesi.bsp de_prodigy.bsp de_storm.bsp de_survivor.bsp de_torn.bsp de_train.bsp de_vegas.bsp de_vertigo.bsp 1.6 default maps: as_oilrig.bsp cs_747.bsp cs_assault.bsp cs_bac...

lise2_coğrafya,bitki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1-iklimin etkisi a)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler. her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. b)sıcaklık faktörü: bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler. sıcak orta kuşakta her tür bitki yetişme alanı bulabilirken soğuk ku...

bitki dağılımını etkileyen faktörler nelerdir?

google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); bitki dağılışını etkileyen faktörler 1-iklimin etkisi a)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler. her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. b)sıcaklık faktörü: bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örne...

dünyayı kaplayan örtü :bitkiler

dünyayı kaplayan örtü :bitkiler yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörlerdünyada bitki örtüsü dağılış haritası için tıklayınız1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sı...

bitki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.  sıcak orta kuşakta her tür bitki yetişme alanı bulabilirken soğuk kutup bölgelerinde ...

yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler

dünyada bitki örtüsü dağılış haritası için tıklayınız1-iklimin etkisia)yağış faktörü: yağış bir yerdeki bitki yoğunluğunu yani bitkilerin ot, çalı veya ağaç olmasını ve bunların miktarının az ya da çok olmasını belirler.her bitkinin istediği su miktarı farklıdır. yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir, çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır.b)sıcaklık faktörü:bitkilerin gelişebilmesi için belli bir sıcaklığın olması gerekir. sıcaklık bir yerdeki bitki türlerini belirler örneğin ağaçların iğne yada geniş yapraklı olmasını belirler.  sıcak orta kuşa...

yazı

dünyayı kaplayan örtü: bitkilerdünya bitki örtüsü haritasıharita: http://www.sandomenico.org/uploaded/photos/library/biomes_map.gifdünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru geniş yapraklı ormanlarsavanlarkaktüsbozkırmakiorman-çayıriğne yapraklı ormanlartayga ormanlarıtundra  şeklinde sıralanır. her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç)farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar.yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki örtülerinin de kı...

dünyayı kaplayan örtü: bitkiler

dünyayı kaplayan örtü: bitkiler dünya bitki örtüsü haritası harita: http://www.sandomenico.org/uploaded/photos/library/biomes_map.gif dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru   geniş yapraklı ormanlar savanlar kaktüs bozkır maki orman-çayır iğne yapraklı ormanlar tayga ormanları tundra   şeklinde sıralanır.   her bitkinin kendine has bir iklim özelliği vardır. başka bir ifadeyle benzer iklim şartlarında benzer bitki türleri görülür.(kutup iklimi hariç) farklı bölgedeki iklimin benzerliği tabii bitki örtüsünün benzerliğini kanıtlar. yer şekillerinin kısa mesafeler dâhilinde değişmesi bitki ö...

soğuk iklimler

a.karasal iklim* görüldüğü yerler: rusya'nın merkezi kısımları, kanada'nın büyük çoğunluğu* kışlar çok uzun sürer.* yıllık ortalama yağış 400-600 mm civarındadır.* yağış en fazla yazın düşer.* bitki örtüsü alpin çayır ve taygadır.b.tundra iklimi* görüldüğü yerler:asya ve amerika'nın kuzeyinde,grönland adası'nın güney kıyıları* yağışlar çok azdır.* kış sıcaklık ortalamaları -30° kadar düşer.* topraklar 100 m derine kadar donmuştur.* bitki örtüsü tundradır.c.kutup iklimi* kutuplarda ve grönland adası'nda görülür.* sıcaklık her zaman 0°nin altındadır.* zemin yıl boyunca karla kaplıdır.* bitki örtüsü yoktur.* yağış çok azdır veya görülmez....

kutuplar çevresinde bitki örtüsü

kutuplara yakın bölgelerde bitki örtüsü; alpin ve arktik kuşak, orman sınırının ötesinde sert iklimin hakim olduğu alanlardır. bu alanlarda yaşayan bitkiler zor şartlara ekolojik olarak uyum sağlamış türlerdir. bu ekolojik uyumlar arasında yapılarındaki suyu azaltma, anti-friz proteinleri, koyu renkli pigment gibi adaptasyonlar söylenebilir. bununla beraber arktik ve alpin bitkileri değişik şekillerde dış etkenlerden olumsuz etkilenmektedirler. ormanlar, kutuplara ve yüksek dağların zirvelerine doğru gidildikçe belli bir noktadan sonra gelişme göstermezler. kutuplara doğru, orman sınırlarının ötesinde sert bir iklime sahip olan bu alanlar “arktik tundra” olarak adlandırılır. yüksek dağlardaki orman sınırının yukarısında da tundralara benzer iklim şartları hüküm sürer. “...

dünyada görülen bitki örtüleri ve özellikleri

    yeni coğrafya sitemiz www.cografyalise.com tüm etkinlikler,lise1,2,3,4 coğrafya ders sunumları,ygs,lys hazırlık testleri,haritalar,coğrafya videolar aradığınız her şey yeni sitemizde yayında bekliyoruz… dünyayı kaplayan örtü:   bitkiler   dünya bitki örtüsü haritası   dünya üzerindeki iklim tiplerine bağlı olarak bitki örtüsü ekvatordan kutuplara doğru:   1.      geniş yapraklı ormanlar 2.      savanlar 3.      kaktüs 4.      bozkır 5.      maki ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !