× "

amip kaç hücreli bir canlıdır

" arama sonuçları

6.sınıf fen

  mikroskob nedir? nasıl kullanılır? mikroskop kullanımı deneyin amacı : mikroskobun kısımlarını tanımak ve mikroskop kullanımını öğrenmek kullanılan malzemeler: mikroskop, lam, lamel, gazete kağıdı, saç teli, makas, damlalık. a.  mikroskopta numune inceleme esmasında (görüntünün odaklanması esnasında) yapılması gereken işlemler: 1-  lam ve lamel arasındaki preparatı nesne tablasının üzerindeki sıkıştırma klipslerinin arasına dikkatli bir şekilde yerleştiriniz. 2- çalışmaya başlarken her zaman en düşük büyütme seviyesi olan objektif ile başlayınız. 3-  kaba ayar düğmesi ile nesne tablasını ...

canlinin iç yapisina yolculuk

canlının iç yapısına yolculuk ünitenin amacı ; hücrenin yapısını ve görevlerini, bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkları, hücrede yönetici molekülleri ve görevlerini, çok hücreli canlılarda görülen hücre grupları olan dokular, bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum, meyveden oluşan yapılarını, bitkilerin doğaya kazandırdıklarını ve önemi, gözlemlerle, uygulamalarla, deneylerle ve farklı etkinliklerle kavramaları amaçlanmaktadır. en küçük olanından en büyük olanına kadar tüm canlıların yapısını oluşturan birim hücre cansız varlıklar doğrudan atom ve moleküllerden oluşmuştur. canlı varlıklar ise ç...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !