× "

anı nedir kısaca

" arama sonuçları

astral seyahat nedir?

astral seyahat nedir? bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmemiz mümkündür. parapsikoloji enstitüleri’nde incelenen duyular dışı algılamalarımız arasında en ilginçlerinden biridir… şuurumuzun fiziki bedenimizin dışına yansıması ya da diğer bir tanımla, şuurluluk alanımızın genişleyerek beden dışına taşma olayına astral seyahat veya şuur projeksiyonu adı verilir. bu yansıma fiziki evrenin her hangi bir noktasına olabildiği gibi, fiziki evrenin ötesindeki ortamlara da olabilmektedir. diğer duyular dışı algılamalarımız’da olduğu gibi aslında hepimizde bu yetenek vardır. fakat hepimiz bu yeteneğimizi kullanamayız. parapsikoloji kürsüleri’nde, özel metodlarla gerçekleştirilen astral seyahat çalışm...

anı yaşamak...

anı yaşamak... sıkça duyduğunuz bu kavramla ilgili hiç düşündünüz mü... anı yaşamak nedir,nasıl başarılır? şimdi birlik de düşünelim.. düşünme eylemini gözden geçirelim.. önce kafanızda sürekli konuşan sesi dinleyin.. bu sesi dinlerken tarafsız olun ve onu yargılamayın sesin yani düşünce akışını izleyin.. onu dışarıdan gözlemlemeyi deneyin ve onu kendinizi zorlamadan durdurmayı deneyin… başarabildiğiniz sürece yeni bir şeyin farkında olmaya başlarsınız… sessizlikle birlik de yeni bir bilinç durumu ortaya çıkmaya başlar… daha derin olan benliğinizi hissetmeye başlarsınız… oluşturduğunuz düşüncesizlik halinde sessizlik ve huzur hissedersi...

milli görüş nedir,milli görüş tarihi düşünce sistemi

  a) milli görüş bir kimliktir. milli görüş bir kimliktir bu kimliği 4 aşamada tam olarak tanıtabiliriz, 1) tarihi süreci: hocamızın da dediği gibi milli görüş adem aleyhisselam ile başlar ve tarihi sürecine baktığımızda milletimizin kendi muktesebatına en uygun olan görüştür. bu açıdan sultan alparslan ın görüşüdür, sultan fatih in görüşüdür, selahaddin eyyubi nin görüşüdür, çanakkale destanını yazanların görüşüdür, istiklal harbini yapan kuvayi milliye nin ta kendisidir, kıbrısı tekrar fethedenlerin görüşüdür. 2) özü, kimyası: bu hareketin içinde bulun...

enerji psikolojisi tekniği (eft) nedir ? yararları nelerdir ?

eft tüm dünya’da yüzbinlerce kişinin başarı ile uyguladığı bir enerji psikolojisi tekniği. kısaca iğnesiz akupunktur ve duygusal bir egzersiz olarak tanımlamak mümkün. sanıldığının aksine sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda bu teknikten yararlanmak mümkün. enerji bedenimizdeki akımlar eft ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kalkabilir. sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan arındıkça daha sağlıklı ve mutlu olursunuz, üretkenliğiniz artar. eft ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz d...

enerji psikolojisi tekniği(eft) nedir?yararları nelerdir?

eft tüm dünya’da yüzbinlerce kişinin başarı ile uyguladığı bir enerji psikolojisi tekniği. kısaca iğnesiz akupunktur ve duygusal bir egzersiz olarak tanımlamak mümkün. sanıldığının aksine sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda bu teknikten yararlanmak mümkün. enerji bedenimizdeki akımlar eft ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının durağanlığı ve blokajları ortadan kalkabilir. sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan arındıkça daha sağlıklı ve mutlu olursunuz, üretkenliğiniz artar. eft ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz d...

edebiyatta yazın türleri nedir, roman nedir, mektup nedir, hikay

roman nedir, tanımını yapınız olmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır. roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir. temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır. türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneği şemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtna...

lise edebiyat dersi konuları, roman nedir, hikaye nedir, masal n

roman nedirhikaye nedirolmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır.roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneği şemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtnat adlı romanıdır. batı romanı öl&c...

yeniçağ felsefesi nedir?

emmanuel kant, salt pratik aklın yönettiği istemelerden gelen eylemlere “ ödeve dayanan eylemler ” der. bizim yapıp ettiklerimiz içimizde mevcut ahlak yasalarına uygunluğu ve bu ahlaklı davranışlarımızın ahlak yasalarına uymak zorunluluğu bir ödev, yani ödev ahlakıdır. bir başka deyişle, “ ahlak kaynağı us olan bir yasaya, kesin buyruğa ( kategorik imparatif )’e dayanır, bu buyrukta yapısı gereği öhseldir. bu buyruğun özünü kuran ise, tek salt değer olan ‘ iyi istenç’ tir. öte yandan bu ‘ iyi istenç ’, yalnız insanı ilgilendiren bir ödevdir; ödev ise, ‘ usun sesidir. ’ en yüksek değeri içeren bir öğedir. ” emmanuel kant, ‘ pr...

astral seyahat nedir ne değildir?

astral seyahat nedir? bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmemiz mümkündür. parapsikoloji enstitüleri'nde incelenen duyular dışı algılamalarımız arasında en ilginçlerinden biridir... şuurumuzun fiziki bedenimizin dışına yansıması ya da diğer bir tanımla, şuurluluk alanımızın genişleyerek beden dışına taşma olayına astral seyahat veya şuur projeksiyonu adı verilir. bu yansıma fiziki evrenin her hangi bir noktasına olabildiği gibi, fiziki evrenin ötesindeki ortamlara da olabilmektedir. diğer duyular dışı algılamalarımızda olduğu gibi aslında hepimizde bu yetenek vardır. fakat hepimiz bu yeteneğimizi kullanamayız. parapsikoloji kürsüleri'nde, özel metodlarla gerçekleştirilen astral seyahat ç...

roman,hikaye,masal,deneme,fıkra nedir - dil ve anlatım - türk ed

romanolmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır.roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneği şemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtnat adlı romanıdır. batı romanı ölçüsünde en başarılı romanı halit ziya uşaklıgil yazmıştır. namık kemal, mehmet rauf,...

yeniçağ felsefesi nedir?

emmanuel kant, salt pratik aklın yönettiği istemelerden gelen eylemlere “ ödeve dayanan eylemler ” der. bizim yapıp ettiklerimiz içimizde mevcut ahlak yasalarına uygunluğu ve bu ahlaklı davranışlarımızın ahlak yasalarına uymak zorunluluğu bir ödev, yani ödev ahlakıdır. bir başka deyişle, “ ahlak kaynağı us olan bir yasaya, kesin buyruğa ( kategorik imparatif )’e dayanır, bu buyrukta yapısı gereği öhseldir. bu buyruğun özünü kuran ise, tek salt değer olan ‘ iyi istenç’ tir. öte yandan bu ‘ iyi istenç ’, yalnız insanı ilgilendiren bir ödevdir; ödev ise, ‘ usun sesidir. ’ en yüksek değeri içeren bir öğedir. ” emmanuel kant, ‘ pratik us’un eleştirisi ’ adlı eserinde ödev konusunda şöyle diyor : ...

edebiyat nedir ?, edebiyat, edebiyatın tanımı, edebiyatta türler

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesi...

roman nedir,hikaye nedir,masal nedir,deneme nedir,fıkra nedir?

romanolmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır.roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneği şemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtnat adlı romanıdır. batı romanı ölçüsünde en başarılı romanı halit ziya uşaklıgil yazmıştır. namık kemal, mehmet rauf, re...

roman,hikaye,masal,deneme,fıkra nedir?

romanolmuş veya olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15.y.y. da fransız yazar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini romantizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır.roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu geniştir. kişiler ayrıntılı olarak tanıtılır. çevrenin tanıtımına özen gösterilir.temsil ettiği akıma göre romantik roman, natüralist roman, realist roman; konusuna göre aşk romanı, toplumsal roman, polisiye roman, macera romanı gibi isimler alır.türk edebiyatında tanzimat’tan sonra görülür. ilk örneği şemseddin sami’nin taaşşuk-ı talat ve fıtnat adlı romanıdır. batı romanı ölçüsünde en başarılı romanı halit ziya uşaklıgil yazmıştır. namık kemal, mehmet rauf, reşat nuri,...

internet nedir? kısaca internet ile ilgili bilgi...

internet nedir?   ınternet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. telefon hatlarıyla birbirine bağlı bu ağda, kişi ve kuruluşların kullandığı farklı yapıda bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda kullanılan farklı işletim sistemleri bulunabilir. ınternet, bu farklı yapıda bilgisayarların ortak bir dille iletişim kurmasına imkan sağlayarak, üzerlerinde farklı programlar çalıştırılsa bile, kişiler ekranda aynı bilgileri görür ve değerlendirirler.   bazı bilgisayar ağları ve dolayısıyla bu ağ içinde bağlı bilgisayarlar, aynı zamanda kesintisiz olarak ınternet ortamına da bağlıdırlar. bunların bir kısmı, ınternet ortamında başka kullanıcılara, yararlanabileceği çeşitli bilgiler sunarken; bir kısmı da, kendi bilgis...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !